De Avonddenkers over 9/11: Twee torens en een geflipte profeet

0
De torens van het WTC in New York in betere tijden voor de aanslag door Al Qaeda Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Het was een lente-avond ergens in mei 2000. Plaats van handeling: Het eiland  Sao Miguel, op een terrasje van het plaatste Ponta Delgada , onderdeel van de eilandengroep de Azoren in de Atlantische  Oceaan. Portugees grondgebied.

Er vond een stevige discussie plaats waar uw redacteur aan deelnam. Setting van, en participanten in de discussie? Vertrouwelijk en dus niet relevant.

Uw redacteur werd al tijden lang verweten “islamofoob” of iets dergelijks te zijn. Reden? Omdat uw redacteur, dus ik, stevig waarschuwde voor een golf aan islamitisch geweld en terreur en dat we iets stevigs gingen meemaken. Uit alle analyses en informatie was uw redacteur reeds gebleken dat er iets zat aan te komen wat de wereld oneindig en voor eeuwig zou schokken. De dag dat 9/11 aanbrak zal ik nooit meer vergeten. Ik wist het verdomme!

Het was feest in de islamitische wereld, niet in de laatste plaats de zogenaamde Palestijnse gebieden: U weet wel de “party-eilanden” van Sigrid Kaag.

De opeenstapeling van historische feiten sinds het ontstaan van de islam maakte vanaf de dag dat profeet Mohammed zich ging profileren als een boodschapper van Allah duidelijk dat de door hem bedachte religie geen wereldlijke inrichting van een samenleving duldt en dat onderwerping middels geweld en moord de regel is en vreedzaamheid de uitzondering.

Stop met het vergelijken van de Koran met de Bijbel. Stop er gewoon mee. Want het is een sprookje dat u zich inbeeldt.


Het is de ogen sluiten voor een harde realiteit.  Wijlen Samuel Huntington schreef er al een standaardwerk over dat tot controversieel werd bestempeld maar wel een standaardwerk is geworden voor realistische diplomaten en de analisten die verbonden zijn aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  van beschaafde landen. Het zou het standaardwerk dienen te zijn voor politici, maar 90% is er gewoon te dom of te ignorant voor. Naam van het boek? “Botsende Beschavingen”.


Een glasharde analyse over onder meer de historische gewelds-acceptatie en gewelds-adaptatie binnen en vanuit de islamitische wereld.
Het meest verdrietige van alles is en blijft dat mensen in deze sprookjes  over Allah geloven en zich dus uit naam van een of andere fantoom de ergste misdrijven plegen tegen de menselijkheid. Dat ze zichzelf al het wereldlijk geluk ontzeggen. Zo zonde wat gelovigen in de islam zichzelf aandoen en zo kwaadaardig wat anderen aangedaan wordt.

Talloze terreurgroepen en hun aanhangers gedijen als nimmer te voren. Vide IS, vide de Taliban, vide Hamas, vide al Nusra, vide Hezbollah, vide de Iraanse overheid, vide Al Qaeda, vide Boko Haram, vide Al Shabaab, vide elke gewapende islamitische groepering of islamitische staats inrichtende entiteit inclusief de Turkse president Erdogan.


De islam en de  daaruit volgende hadiths  zijn manipulatieve geschriften die mensen het verst mogelijk doen verwijderen van de elementaire menselijke biologie en de daarbij behorende gedragingen.


Amerika werd getroffen door de aanslagen op 9/11, al onze andersdenkende samenlevingen kregen te maken met islamitische terreur. Van de tram in Nieuwegein tot de aanslagen in Zaventem, Brussel en Parijs. Nice, Barcelona, Madrid, Londen en ga zo maar door.


Angst werd er gezaaid, angst zal er door de geweldenaars worden blijven gezaaid en verminkte stoffelijke overschotten van weerloze burgers zullen worden geoogst.


Er is ten gronde nimmer een dialoog mogelijk. Een religie kan alleen een religie zijn op basis van voorgeschreven of opgelegde gedragingen. Deze kunnen heel humaan en barmhartig zijn, maar ook moorddadig. Dus niet iedere religie is gelijkwaardig. De islam staat geen compromissen toe zoals wij die in een democratische rechtsstaat kennen.


Maar Amerika heeft gekozen voor een demente president die op grond van zijn handelen een zogeheten universalistisch denken promoot en belijdt zoals dat in linkse kringen gebruikelijk is.


Eenmaal zijn we opgestaan tegen een moorddadige ideologie te weten het nazisme en haar equivalenten in de periferie. Bewonderenswaardig, moedig en het was absoluut noodzakelijk.

De aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar oud. De islam is ontstaan 610 jaar na het begin van de jaartelling. Grofweg heeft de hele wereld  het 4.599.998.589  jaar ook zonder het Fake News van profeet Mohammed en zijn gewelddadige bendes kunnen doen. Dus meer als bijna 4,6 miljard jaar miljard jaar zonder Allah de Verschrikkelijke.

Wie is er nou gek? 1411 jaren stellen niets voor in het bestaan van de aarde. De politiek durft het daadwerkelijk belang van de islam niet te relativeren en het gevaar niet te bekampen.

Daag mij lekker voor de rechter wegens weet ik het al wat. Echt, maak mijn dag.

Justitie waar ook in  de EU, dagvaard mij maar.

Please, maak me blij.

Het geeft mij een bühne waarop ik deze waanzin voor eens en voor altijd kan afserveren.

Ik zit er op te wachten dat ik een strafklacht aan mijn achterwerk krijg met de volgende acties en reacties

Openbaar Ministerie :

Journalist P.V. Schuld wordt verdacht van islamofobie of het aanzetten tot pfff, noem maar op…


Rechter: “Zo mijnheer Schuld wat heeft u hierop te zeggen?”


Uw redacteur: “Ik had eigenlijk Allah getuige willen oproepen om zijn uitleg van de islam te geven, maar ik weet niet waar hij zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft. Het lijkt een soort van sjofele zwerver waarop 1,6 miljard mensen mensen hun gedachten baseren “.

“Hoeveel mensen pakken wereldwijd pilletjes tegen waanbeelden?”

“Ik kan feitelijk en dus objectief niet eens letterlijk, feitelijk en objectief  vaststellen of hij daadwerkelijk bestaat.”

“Allah, who the fuck is Allah en where the fuck is Allah?”

“Het is dus van de volgelingen een aanname dat hij bestaat. Maar ons rechtssysteem is gebaseerd op feiten en waarheidsvinding, en daar kan in deze niet worden voldaan. Derhalve dient het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te worden verklaard. In de rechtspraak is er geen plaats voor aannames die nergens op gestoeld zijn.”

“Subsidiair: Profeet Mohammed is geboren naar het schijnt in 571 na onze jaartelling. Dat is zo’n 1450 jaar geleden. Profeet Mohammed stelde dat hij openbaringen had gekregen en pende deze neer of liet deze neerpennen. Daarmee zou profeet Mohammed aangemerkt kunnen worden als auteur of medeauteur. Maar het auteursrecht vervalt 70 jaar na iemands overlijden. Profeet Mohammed is veel langer zijn pijp uit. Dus zijn de aan hem toegeschreven geschriften publiek domein geworden waarmee ik mag doen wat ik wil. Ik mag het afwijzen, ridiculiseren, beledigen, ontkrachten, verkrachten en verachten.”

“De wet staat mij dat nu eenmaal toe. Er is dus geen rechtsgrond om mij te vervolgen”.


Derhalve heb ik de volgende mededeling:

“Joep, doei, de mazzel, zoek het uit met je sprookjes en wie er aan mee doet om het islamitisch sprookje van geweld, onderdrukking en verderf te beschermen, is geen haar  beter dan de volgelingen zelf. Prettige dag verder. Zo en nu tijd voor een dikke sigaar met een arrogante grijns op mijn muil.”

Met conclusie:

“Goh, wel een leuk deuntje… Allah who the fuck is Allah ? by DJ Blasfemico featuring the Koran-nitwits”