De Avonddenkers over corona: De politiek als het veelkoppig maar debiel monster

0
Corona-straatbeeld 2021 in het Poolse Wroclaw Foto: © Peter-Vincent Schuld

De hamvraag  in Europa is of de politiek nog wel de steun heeft die het zegt te hebben inzake de corona-maatregelen. Langzamerhand zijn we terechtgekomen in een zwart scenario wat we toch echt wel als redelijk dictatoriaal kunnen bestempelen. Na het eind van de Tweede Wereldoorlog, na de val van de communistische regimes in Oost-Europa en het neer gaan de rechtse dictatoriale regimes in Spanje en Portugal in de jaren 70 van de vorige eeuw, is Europa de weg op gegaan die het moest bewandelen. Namelijk, die waarop de individuele vrijheid van de burger centraal staat. Tegen dat licht bezien zijn vrijwel alle maatregelen en de vrijheidsbeperkingen op zijn minst uiterst discutabel en sommige maatregelen zoals een vaccinatieplicht zijn ronduit verwerpelijk. Waar de gemiddelde burger geen rekening mee had gehouden is dat de overheid gedurende bepaalde crisisomstandigheden wel heel erg veel macht naar zich kan toetrekken en maatregelen onder buitenproportionele  dwang kan afdwingen. De parlementen hebben zitten slapen.

Maak dat de kat wijs

Denk je dat je de kat alles kunt wijsmaken? Nou nee!
Foto: Christel Dubos / Schuld

Het is onbegrijpelijk dat er vanuit de wereld van veiligheidsanalisten sinds het begin van de coronacrisis vrijwel niemand publiekelijk is opgestaan die de beleidsmakers confronteerde met de realiteit van een samenleving van individuen en zelfstandig denkenden. Decennia lang is er gebouwd aan een samenleving die de individuele ontwikkeling en het zelfstandig denken bevorderde. Wie zich dan bezondigt aan een tegengesteld en collectivistisch handelen plus dito denken krijgt vroeg of laat de toorn van de bevolking over zich heen. Daar zijn we thans terechtgekomen. Ontkent u dit, dan liegt u. Maak dat de kat maar wijs.

Haantje de voorste

Haantje de voorste: Op de foto haan op straat in Guardamar, Spanje
Foto: Christel Dubos / Schuld


U kunt zeggen wat u wil, denken wat u wilt, maar Europa is gedestabiliseerd en niet zo´’n beetje ook. De bevolking is verpolariseerd en daar kunnen derde buitenlandse partijen, met inbegrip van grootmachten met eventuele tegengestelde geopolitieke belangen aan die van de lidstaten van de Europese Unie handig gebruik van maken. Als we deze situatie niet snel in de goede richting bijsturen wordt de chaos nog groter en tragedies nog groter. De molen van desinformatie draait volop. Maar kritische geluiden worden eveneens bestempeld als desinformatie. Sociale media als Linkedin en Facebook spelen hierin “haantje de voorste“, die grove ongekende censuur toepassen.  Ongekend gevaarlijk en tegen de fundamenten van de democratische rechtsstaat in.

Tunnelvisies

Tunnels en tunnelvisies: Op de foto tunnel richting het Italiaanse Genua
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wie denkt dat er in de politiek  alleen maar knappe koppen zitten heeft het grondig mis. Indien al aanwezig zijn kennis en kunde vaak erg eenzijdig en niet zelden onderhevig aan tunnelvisies. Het is namelijk niet alleen de covid-shit die de burger wantrouwen doet geven in de overheden. In Europa draaien overheden sinds jaar en dag vierkant  en geven de burger op zijn minst het gevoel alleen te kunnen leven als er gedanst wordt naar de pijpen van de regelgevende goegemeente zonder kritische tegengeluiden.  De medische wereld is eveneens nogal redelijk totalitair. Hoe vaak ik al artsen heb horen roepen voor een totaal verbod op roken, drinken en andere genotsmiddelen, hoe vaak ik een arts al heb horen roepen u moet dit of  moet dat. Laat ik heel duidelijk zijn IK MOET NIKS. Mijn lichaam, mijn vrijheid. Ik wil geen atletische Arische supermensch zijn.

Het politieke gif

Gevarentekens van transport van giftige en vervuilende stoffen op een vrachtwagen in Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De politieke gemeenschap heeft een giftige cocktail veroorzaakt met een pyroclastische wolk die vanuit de gifbeker zich rapper verspreidt dan iedereen lief is. Een beetje kundig analist had hierover al lang aan de bel getrokken. Maar ook in de reguliere media kregen en krijgen dit soort serieuze analisten geen plek. Maar wat is nieuw? De politieke correctheid was al jaar en dag het mes dat op de keel gezet was van vrije denkers en hun vrij woord. Maar politici van vandaag, zeker in het westen zijn geen strategen. Het zijn intellectuele smurfen van wie niet zelden sinds lange tijd de spreekwoordelijke hersendood een feit is terwijl het betrokken hoofd nog kakelt. Dan heb ik het over lieden uit alle politieke windrichtingen.

Een jaar of 25 geleden maakte ik reeds de volgende analyse:
“Schiet de overheid al dan niet opzettelijk tekort in het waarborgen van de vrije en open samenleving en het beschermen daarvan, dan komt er bloed in de straten”. De analyse werd door mij destijds gemaakt in het licht van de golf van islamitisch terrorisme en verislamisering van de westerse en open samenleving in het algemeen. De bevolking pikt geen onderdrukking omwille van welke religie of welk dogma dan ook. Ik stelde toen reeds: “Voetbalhooligans en dergelijke groepen zullen dan als eersten de straten opgaan”. Wat zien we 25 jaar later? Onder meer voetbalhooligans zijn dus inderdaad de straatvechters. Maar de straatvechters van nu komen ook deels uit de allah-tone gemeenschap. Het is een kwestie van tijd tot deze twee natuurlijke vijanden met elkaar op de vuist gaan, en als dat gebeurt is er geen houden meer aan. Nog meer chaos. Nog meer kosten om alles te herstellen.

Wegversmalling

Wegversmalling nabij Boyer in Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Is het geen corona, dan is het wel het klimaat c.q. het groene denken of de woke-, inclusiviteits- en diversiteitswaanzin die ons van 3, 2 naar 1 rijbaan in het dagelijks leven brengt. Versmalling, vernauwing en dat is eng, heel erg eng. Het klassieke liberale denken, houdende de vrijheid van het individu, niet geterroriseerd door de politiek, drukkingsgroepen en de overheid zet onze vrije samenleving en de vrije burger dermate onder druk dat deze geen “lebensraum” meer heeft.

Hartaanval

AED-apparaat in Cartagena, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De bloedvaten van de samenleving zijn vernauwd. Een fatale hartaanval is nakende. Ook de politiek weet dat, maar blijft pappen en nathouden en denkt door spreekwoordelijk uitgerukt  AED-apparaten te plaatsen calamiteiten de kop in te drukken. Nee de samenleving moet als de sodeju gedotterd worden en de vernauwingen ongedaan gemaakt worden.  Zolang we dat niet doen is het bijna onverantwoord om nog kinderen op deze wereld te zetten. Kinderen die we nu al met een bekpamper de adem en de vrijheid ontnemen.

Als de maatschappelijke vulkaan tot rust komt

Uitbarsting van een vulkaan zoals hier op La Palma, Canarische Eilanden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Vergeet niet, al is het thans moeilijk te geloven, er is komt ook een tijd na de coronacrisis en dan zullen de diepe geslagen worden en tegenstellingen in de samenleving geheeld moeten gaan worden.Dat wordt geen eenvoudige klus. De staat heeft vijandigheid tot stand gebracht, is geradicaliseerd en heeft haat gezaaid. Ik was het afgelopen week voor het eerst eens met Marc van Ranst, de Belgische viroloog. Hij was aan het woord in een Nederlandse talkshow waar hij in debat ging met de inmiddels wat verrimpelde advocaat Gerard Spong, die destijds ook zo´n voorstander was van het vervolgen van Geert Wilders. Van Ranst verklaarde tegenstander te zijn van verplichte vaccinatie omdat dit de polarisatie in de samenleving verder zou vergroten. Daar heeft Van Ranst groot gelijk in. Advocaat Gerard Spong wierp zich op als voorstander van de verplichte vaccinatie. De polarisatie die er mee gepaard zou gaan boeide hem niet. Daar maakt Spong dus een denkfout. Al is het fenomeen afkomstig uit de jaren dertig van de vorige eeuw, tot op de dag van vandaag kennen en gebruiken we de begrippen “NSB’er en bruinhemden. Bijna 90 jaar verder. Spong is een gebrek aan historisch besef te verwijten.

Vaccinatielocatie GGD Hollands Noorden in de gemeente Hollandse Kroon, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Los van het feit dat het moreel verwerpelijk is om mensen te verplichten tot een vaccinatie waarvan een hoop nog niet geweten is, heeft de staat de fysieke integriteit van iemands lichaam te respecteren en daarmee klaar. Geen verdere discussies. Net zo goed als iemand gewoon het recht heeft om zich te laten vaccineren als hij of zij er zich goed bij voelt. Baas in eigen lichaam. Het lichaam komt de staat niet toe, dat we een registratienummer bij de overheid hebben maakt ons al “eigendom” genoeg van de overheid, een overheid die ook graag veel te veel mee vreet van onze bezittingen.

Dat de overheid en bewindslieden niet op haar woord te geloven zijn hebben we al ontelbare keren meegemaakt.  Dat de overheid willens en wetens mensen ten gronde richt en burgers zich door nalatig en of onrechtmatig handelen door deze overheid van het leven beroofden is ook een feit.  Dat de overheid daar niet mee ophoudt is ook klip en klaar bewezen en weer refereer ik onder meer aan de Nederlandse toeslagenaffaire waar ook de rechtspraak weer een zeer fout handje in had.

COVID test en vaccinatielocatie in Zwolle, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Mensen moeten in alle vrijheid de keuze hebben om zich wel of niet te laten vaccineren. Daar passen geen apartheidssystemen zoals coronapassen bij. Het beperken van de vrijheid om deel te nemen aan de samenleving is een regelrechte vorm van discriminatie zoals we die niet wensen.
Vrijheid kent een kostprijs. Dat weten we. Er is geen strijd om de vrijheid geleverd en gevierd zonder dat er slachtoffers vielen. We kunnen proberen de slachtoffers te beperken, maar de grondslag van onze samenleving kent een zeker incalculeren van slachtoffers. Wat bedoel je hiermee mijnheer Schuld? zult u wellicht zeggen. Een aantal zaken:


Een emotionele foto van iemand aan de beademing zegt op zich niets. Er liggen wel vaker mensen aan de  beademing in ziekenhuizen. Ik lag ook aan het zuurstof toen ik, zonder dat er adembescherming ter beschikking was, een brand met fikse rookontwikkeling moest blussen. Ik eindigde in de ambulance en in het ziekenhuis. Het had mijn leven kunnen kosten. Tja, dan was het zo geweest, soit. er gaan ieder dag mensen dood aan ongevallen, ziekte en misdrijven. Dat proberen we te beperken, maar uitsluiten  kun je het niet. Als we 0 vroegtijdige doden willen hebben dan moeten we alles verbieden en de mens op een vierkante meter houden. Maar daar wordt de mens neerslachtig van en in diverse gevallen berooft deze mens zich dan van het leven. Doelstelling niet gehaald. Zo verdomde simpel is het.

Snelweg met bord “verboden voor traag verkeer zoals voetgangers, brommers, tractoren en paard en wagen nabij Toledo in Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als we traag verkeer op de snelweg toelaten dan kunnen we er vergif op innemen dat er slachtoffers vallen, dus dat hebben we via redelijke en proportionele regels verboden. Maar de secundaire wegen zijn een alternatief voor het traag verkeer. Het trager verkeer heeft nog steeds de mogelijkheid om zich vrijelijk van a naar b te begeven, ook het snelverkeer heeft de mogelijkheid om zich via secundaire wegen te verplaatsen. Moraal van het verhaal?  Maatregelen moeten proportioneel zijn en er moeten redelijke alternatieven bestaan, iets wat we in deze context  “subsidiariteit” noemen met een moeilijk woord.

Leegstaande kantoorruimtes kunnen in no-time omgebouwd worden tot recovery centrum. Op de foto een leegstaand kantoorgebouw in Den Haag
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik denk dat we als samenleving zullen moeten accepteren dat er een virus dwaalt en dat dit slachtoffers kan kosten. Het vaststellen dat het teloorgaan van de IC-capaciteit, onder andere door sluiting van diverse ziekenhuizen zoals het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, had voorkomen kunnen worden. Het ombouwen van leegstaande gebouwen tot recovery centra, zodat er snel ziekenhuiscapaciteit vrijkomt en je er bij neerleggen dat corona net zoals een griepseizoen ook slachtoffers kost, zijn al stappen in de goede richting. Het optimaal gebruik maken van ziekenhuisbedden in andere Europese lidstaten en instellen van luchtbruggen zijn goedkoper dan waar we nu mee bezig zijn.

Maar we zijn twee jaar verder. Ik heb nog geen woord gehoord over de mogelijkheid van een vrijwilligerskorps van verpleegkundigen die in tijden van nood kunnen bijspringen. We denken nog steeds niet op de lange termijn. We mekkeren over een salarisverhoging, in België werd in tegenstelling tot Nederland de bonus voor de zorg belast door de fiscus. Politici leren het maar niet. Het kost allemaal een stuk minder dan de kapitalen die we nu door het riool smijten. Leer met het virus leven. Muteren doet het toch.

Rechtszekerheid en de Waalse gerechtelijke visie

Een andere juridische realiteit in Wallonië
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De burger, ook de kritische burger moet er van op aankunnen dat de burger rechtszekerheid geboden wordt op lange termijn in de relatie overheid-burger. Dat is thans niet het geval. De wet van vandaag kan morgen weer veranderen en dat gebeurt ook in Europa. Van enige afstemming van regels is geen sprake, van rechtsgelijkheid evenmin. Hier wordt dus getornd aan de fundamenten van de waarden van de Europese Unie, die niet door Brussel maar door de lidstaten zelf worden verkracht.
Denk maar niet dat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zelf op het idee is gekomen om zich positief uit te laten over een vaccinatieplicht. Als Von der Leyen nog een keer haar mond durft open te trekken over waarden in Europa, dan kunnen we haar meteen afserveren als hypocriet. Nee, de Europese Commissie is veel te afhankelijk van de lidstaten. Er is geen gezonde dualiteit. Berlijn en Parijs fluisteren Von der Leyen exact in wat ze zeggen moet, Ushi is de buikspreekpop van dienst.

Een Waals-Belgische rechtbank in Namen heeft de Waalse variant van de coronapas onwettig verklaard. Dw Waalse deelstaatregering verscheen niet eens tijdens de rechtszitting. De Waalse deelregering gaat in beroep tegen het vonniss, maar als zelfs magistraten vraagtekens zetten bij het handelen, dan is er wat serieus fout. De Waalse rechter vond de coronapas in strijd met het Europees recht en buitenproportioneel. In het anders zo überlinkse Wallonië lijkt het gezond verstand nog niet geheel verloren te zijn.

Logo OCAD, de Belgische dienst die dreigingsanalyses maakt
Foto: Federale Overheidsdienst Justitie

De demonstratie van afgelopen zondag in Brussel tegen de maatregelen die deels door de Waalse rechtbank als onwettig zijn verklaard lijkt me dus volstrekt gerechtvaardigd. Volgens sommige media zouden mensen uit de omgeving van het Vlaams Belang achter de geweldsescalatie hebben gezeten. Maar ik pleeg hier toch aan te twijfelen. Het is een aanhoudend onjuist verhaaltje om iedereen die zich faliekant tegen de overheid keert te bestempelen als extreemrechts. Zelfs het Belgisch centrum voor de dreigingsanalyse OCAD (de Belgische variant van de NCTV) liet weten dat de situatie in België rap verder polariseert. Ze stelt dat de tegenbewegingen een amalgaam geworden zijn van allerlei organisaties die niet vallen binnen het klassieke patroon van extremisme. Met andere woorden de tegenstand wordt breed in België gedragen. Maar het aantal tegenstanders groeit en dat moet in de gaten gehouden worden aldus het OCAD. Eigenlijk zegt het OCAD: “Het draagvlak voor coronamaatregelen wordt zeer snel minder en minder, maar overheid, pak de tegenstanders aan.” Dit is natuurlijk flagrant in strijd met de basale begrippen en fundamenten die samen de democratische rechtsstaat vormen. Het OCAD plaatst zich met dit soort van “ambtsberichten” buiten de democratische rechtsorde en ook dat is gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Hier worden moeilijk te keren precedenten tot stand gebracht. Willen we dat?  De media in België? Die praten de officiële kanalen alleen maar na en zijn totaal niet kritisch, iets wat van de journalistiek verwacht mag en moet worden. Er moet in ieder geval een behoorlijk en fatsoenlijk maatschappelijk debat zijn.
Aan de zijde van zij die verplichtingen voorstaan tot vaccinatie, wordt het ook steeds gewelddadiger in woord en gedrag. Zie bijgaande screenshots.

Een zekere Belg, genaamd Marc Dewaelemaecker is voorstander van razzia´´’s zoals we deze kennen uit de WOII, lees en huiver:

Bron: reactiepagina HLN

Hoe je het ook wendt of keert: zelfstandig, individueel en anders denken wordt door een groot deel van de samenleving niet op prijs gesteld. Niet door de overheid, niet door delen van de medische wereld,  niet door het paniekerig gepeupel en al helemaal niet door de collega´’s van andere media. Nu is het weer de Omikron-variant. 

Maar het gaat nog verder:

Bron: Twitter

Voorzitter van de Europese Commissie Ursuala von der Leyen: “We moeten voorbereid zijn op het ergste.” Sorry, mevrouw Muts, dat was Europa in de afgelopen decennia niet en dat is Europa nog steeds niet. “Helaas” voeg ik daar aan toe.  Want om ergens op voorbereid te zijn dien je het verstand te te gebruiken en dat is vrijwel nimmer aanwezig geweest, en als het al aanwezig is geweest dan bevindt het zich thans ergens in een staat van onherstelbare ontbinding.

Mieren

Mieren in actie, in Grandola, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De perfecte mens is namelijk de mens die beseft dat zijn leven eindig is, dus de tijd van leven beperkt is. De mens die alles uit het leven haalt om vervolgens op een zeker moment de sterfelijkheid zelf te ervaren. Gemist worden we alleen door onze naasten en eventuele bewonderaars.

Begrijpt u niet dat wij zo nietig zijn als een mier? We lopen op straat, op paden en in bossen en elke dag trappen we en ontnemen we het leven van talloze exemplaren van deze diersoort, de mier. We staan er niet bij stil en we plaatsen zelfs lokdozen om deze diersoort, die wij als hinderlijk ervaren, om te brengen. “Want wij mensen staan boven de mieren” aldus de heersende opvatting. Maar we zijn zelf ook mieren en gedragen ons vaak het zelfde.

Adolf H. en Arie R.

Bron: Facebook

Een meme maakt rond de het moment dat we terugschakelden naar de wintertijd vilein gewag van “Vergeet zaterdag de klok niet terug te zetten naar 1945”. De meme geeft overduidelijk weer dat een fiks deel van de bevolking zich de vrijheid ontnomen voelt. Voor de politiek moet dit toch echt een teken zijn dat het roer om moet.

Ene Adolf H. en subsidiair de denkbeeldige mens in de schijnheilige veelvoud van het Germaanse reproductiegetal, collectief aan te duiden als de niet bestaande Arie R. , hadden het over de übermensch. Oh wat gaven wij na de oorlog af op dit streven. Oh hoe walgden we collectief van de experimenten van dr. Mengele. De sterke perfecte en onsterfelijke mens. Hoezeer liggen extreemrechts en extreemlinks dicht bij elkaar om de samenleving, dus de mens en zijn of haar existentie op een niet natuurlijke wijze vorm te geven. De in Oostenrijk ingevoerde vaccinatieplicht, de nakende vaccinatieplicht in Duitsland en de vaccinatieplicht in Griekenland en niet te vergeten de drammerij van de Franse premier Castex en de neo-Napoleontische president Macron geven blijk van een soort extremisme onder de dekmantel van volksgezondheid. Het is verdomd wrang dat de vaccinatieplicht zich juist primair manifesteert in Oostenrijk en Duitsland, de bakermatten van het nationaal-socialisme. De reden? Omdat een groot deel van de berokken bevolkingen wel historisch bewustzijn heeft en een dwingende totalitaire overheid afwijst en de thans aanwezige vaccinatiedrang van overheidswege al als totalitair heeft bestempeld. Hier komt stront van. Had de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz tijdens zijn verkiezingscampagne gezegd dat hij voor een vaccinatieplicht was, dan had de Duitse socialist nimmer de verkiezingen gewonnen. Zie hier het voorbeeld van hoe onze Duitse vrienden belazerd werden.


De paria

Belgisch vaccinatiebewijs
Foto: Christel Dubos / Schuld


Gedurende de coronacrisis is de samenleving gepolariseerd op een ongekende en gevaarlijke wijze. Mensen ontpoppen zich uit angst voor het virus als verraders en totalitair denkende wezens. Ik zie echt wel parallellen tussen de opkomst van het nationaal-socialisme in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en de dagen van vandaag. Oh jee ja. Het wijzen naar de niet gevaccineerden als de schuldigen en deze mensen vervolgens behandelen en dus de status geven van paria en dat alles aangestuurd van overheidswege. De strafrechtelijke termen die mensen moeten beschermen tegen haatzaaierij blijken opeens niet meer van toepassing op mensen die een andere mening zijn toegedaan. Maar verdomme, waar de democratie door gekenmerkt wordt is het beschermen van andersdenkenden. Voor hen die dit niet begrijpen, verwijs ik naar het interview met de hoogste rechter in Europa, Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van Justitie. Met het democratisch mandaat dat door u als kiezer in Europa gegeven is aan politici, wordt uw democratie in hoog tempo onderuit gehaald en ik wijs u op de ongekend heftige gevolgen en ongewenste precedenten voor de toekomst.

SOS: Help, kijk uit voor totalitaire narcistisch neukfouten

S.O.S. bord in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zelden heb ik in een korte tijd politici, overheidsfunctionarissen, burgers en magistraten zich zien overgeven aan een vorm van totalitair denken. Hier komt bij menigeen een vies narcistisch kantje naar boven zetten. In tijden van crisis tonen mensen hun ware gezicht en helaas, de totalitair denkende mens is niet meer en niet  minder dan een neukfout. We kunnen ze missen als kiespijn. Ze plaatsen zich buiten de vrije en open samenleving en daarmee buiten de beschaving.

koelcontainers

Maersk koelcontainers in de Haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Al moet je de koelcontainers per dozijn bestellen om de corona-slachtoffers op te slaan die al dan niet met onderliggende kwalen zijn gaan hemelen, dan nog laat je de fundamentele waarden van de rechtsstaat recht overeind. Vanuit macro-perspectief gezien, zonder het individueel leed te willen bagatelliseren, het is en kan nog steeds geen reden zijn om allerlei vrijheidsbeperkingen en verplichtingen op te leggen.

De coronapas is een lachertje, want het biedt geen enkele garantie. Een coronapas hebben betekent nog niet dat je geen drager van het virus kan zijn. Het sociale leven gaat achter de voordeur van menig prive-woning gewoon door. Ik zag de eerste invitaties voor allerlei stoute en ondeugende privébijeenkomsten al weer voorbij komen. Het doet me denken aan de tijden van de “Prohibition” in Amerika toen het schenken van alcohol werd verboden. Gelukkig kunnen we ook nog lachen met corona. Ik doe niets liever dan dat. Gaarne uw aandacht voor deze grove tweets waarbij ik het in mijn broek deed van het lachen. Mensen zijn echt totaal geschift.

Bron: Twitter en Facebook

Enfin, de Prohibition is een periode die gelukkig lang achter ons ligt met uitzondering van de Al-lah-la–landen. Maar weet u, ik zal u eens wat vertellen:  Ik ben geheelonthouder qua alcohol. Ik vind de smaak van alcohol niet lekker en ik houd mijn hoofd graag 24/7 scherp, maar ik gun een ander zijn pleziertje wel. Maar in de afgunst-samenleving van nu, lijkt de een de ander het licht niet in de ogen te gunnen. Wat walg ik vaak van het  zich verheven en de natuur ontkennende zoogdier genaamd mens

Met conclusie:

De politiek bedrijvende mens is onder de zoogdieren wat de kakkerlak is onder de insecten. Uitzonderingen daargelaten.