De Avonddenkers over corona: Tijd om eens een tussenbalansje op te maken.

0
Vrouw met mondmasker binnen de ring van Turnhout, België waar het dragen van zo'n kreng verplicht is op straffe van een fikse boete Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Het is allerminst eenvoudig om gedurende de corona-crisis absoluut neutraal te blijven. Neutraal zijn is nog wat anders dan onafhankelijk. Burgervrijheden werden “all over the world” ingeperkt met inbegrip van de Europese Unie, waar de mensen dit niet meer gewend zijn. In dit soort van tijden is het noodzakelijk extra kritisch te kijken naar het handelen van de overheid maar ook van personen en organisaties die “zelfstandig” boodschappen uitdragen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-OVERHEID-LIEGT-OVER-VIRUS-PJ-TILBURG-01-1024x768.jpg
De Peejay geeft middels deze creatie uiting aan zijn wantrouwen tegen de overheid in relatie tot de corona-crisis
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De corona-crisis verschilt niet veel van een gewone ramp waarin al heel snel de nodige geruchten, roddels en feitelijke onwaarheden de ronde gaan. Alleen de mate waarin, gelet op de omvang van de crisis is een punt van zorg. Zowel overheid (propaganda) als zelfstandige organisaties en personen communiceren waarbij het echt aan de nieuwsmedia zelf is om alle spelers in het veld kritisch onder de loep te houden. Een aanname dat de overheid per definitie te vertrouwen is gaat nooit en te nimmer op. Maar ook de nieuwsmedia opereren niet altijd in alle onafhankelijkheid of kunnen onvoldoende kritisch zijn op gebeurtenissen. In Nederland zagen we dat terug bij de toeslagenaffaire die eerst door andere media genegeerd werd en vervolgens door RTL Nieuws glashard met feiten en bewijzen op tafel werd gelegd met harde politieke consequenties voor het Haagse politieke circus.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-CORONA-MAATREGELEN-BAARLE-02-1024x768.jpg
Corona-maatregellen zoals 1,5 meter afstand hier gefotografeeerd in Baarle-Nassau, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bezien vanuit dit perspectief is het helemaal geen slechte zaak geweest dat de organisatie Viruswaarheid, die op haar website onomwonden stelt in functie te staan van de democratische rechtsstaat vanuit haar kritische houding overheidsmaatregelen aan de rechter ter toetsing heeft voorgelegd. Voor je het weet belanden we in  een carrousel van precedenten die opeens te pas en te onpas gebruikt worden door de overheid. De voorzieningenrechter stelde vandaag de organisatie Viruswaarheid in het ongelijk met betrekking tot de rechtmatigheid van de reeks aan vrijheidsbeperkende maatregelen die door de Nederlandse overheid zijn genomen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-JCD-15-METER-AFSTAND-MEDEMBLIK-1024x681.jpg
1,5 meter afstand houden oftewekl 3 miljoen grassprietjes, een voorbeeld van de Nederlandse kneuterigheid zoals hier in Medemblik, Nederland
Foto: © Christel Dubos / Schuld

Viruswaarheid beriep zich onder meer op het gegeven dat Nederland niet de uitzonderingstoestand had ingeroepen alvorens tot maatregelen over te zijn gegaan en ondergeschikt achtte Viruswaarheid de maatregelen in strijd met het Internationaal recht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-PALEIS-VAN-JUSTITIE-DEN-HAAG-05-1024x771.jpg
Het Haagse Paleis van Justitie waar de Rechtbank en het Hof zetelt
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Voor de juridische leken onder ons: Europees en Internationaal recht gaan per definitie voor op nationaal recht. De rechter schoof in deze de redeneringen van Viruswaarheid ter zijde en daarmee schept de rechter toch wel weer een nieuw precedent waarin de Nederlandse rechterlijke macht de internationale rechtsorde toch wat hypothekeert. Dat is geen novum. Voorzitter-raadsheer bij het Haagse Hof,  mevrouw Mr. Tan de Sonneville deed dit ook al in de procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat, waarbij het Hof de vordering van Urgenda toewees. De Haagse rechtspraak zit misschien toch wat in een ivoren toren met betrekking de de realiteit van Europees en Internationaal recht die onder meer zijn vervat in verdragen met als doel rechtsbescherming te bieden aan de burger. Je mag je grote vragen stellen bij rechters, die als zij rechtsvragen voorgelegd krijgen waarin toetsing aan internationaal recht van toepassing is, deze rechtsvragen niet beantwoorden. Ja, en dan heeft jurist Pols van Viruswaarheid gelijk als hij spreekt over rechtsweigering. In de praktijk loopt dit helaas toch wat anders. Ook wij als journalisten moeten een kritisch oog houden op de rechtsmacht. Niet om de magistraten het leven zuur te maken, alles behalve dat. Dat mag nooit de intentie zijn. Wel om te kijken of zij het recht goed toepassen, want een gerechtelijke dwaling is snel gemaakt. Eens het finale verdict geveld is er vaak geen weg meer terug en rechtspraak blijft mensenwerk.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-VERPLICHJTE-LOOPRICHJTING-IN-HOTEL-WIENTJES-IN-ZWOLLE-1024x768.jpg
Verplichte looprichting ivm corona-maatregelen in Hotel Wientjes in Zwolle, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Niet alleen rechtspraak blijft mensenwerk, dat geldt ook voor het openbaar bestuur. Nu mag er nog zoveel of weinig democratische controle zijn, recente gebeurtenissen in de diverse landen van de Europese Unie tonen glashard aan dat ook de democratische controle wel eens tekort kan schieten. Voor politici is het vaak heel moeilijk tot onmogelijk om hun eigen ongelijk toe te geven totdat ze ertoe gedwongen worden na confrontatie met feitenmateriaal dat onomstotelijk is. Trouwens mensen zijn sowieso rare zoogdieren als je nagaat hoe makkelijk het is om ze allerlei zaken zonder morren op te leggen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-ASTRAZENECA-DILBEEK-01-1024x699.jpg
Kantoor van AstraZeneca in Dilbeek, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Een wat wijzere en eerlijkere bestuurder stuurt aan op voorkoming van dit soort van “clashes” met de harde realiteit of beeldvorming die de betrouwbaarheid ondermijnt. Dit zagen we zondag terug in een nieuwsbericht. “Europa stopt met de inkoop van AstraZeneca vaccins”. Kortom de Europese Commissie stopt met het verder zaken doen met AstraZeneca daar er teveel elementen zijn die de betrouwbaarheid van product en levering in vraag hebben gesteld. Onder de bevolking leeft een niet te onderschatten wantrouwen tegen de veiligheid van de vaccins. De basisvraag is en blijft of je wel een veilig vaccin kan maken op zo’n korte tijd.  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-GENEESMIDDELENONDERZOEK-GRONINGEN-O2-1024x773.jpg
Laboratorium geneesmiddelenonderzoek in Groningen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nu kun je nog zoveel campagnes voeren om de bevolking op te roepen om zich te laten vaccineren, maar de overheid moet goed beseffen dat zij in deze, indien bijwerkingen al dan niet met dodelijk gevolg , voor rekening en verantwoording komen van diezelfde overheid die ons tal van vrijheidsbeperkende restricties meent te moeten opleggen en eigenlijk stelt dat we onze vrijheid pas terugkrijgen als we “allemaal” gevaccineerd zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-VACCINATIEPROPAGANDA-KALLO-01-1024x705.jpg
Vaccinatie-propaganda in Kallo, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar vind het vooral dan niet gek dat een aanzienlijk deel van de Europese bevolking het gewoon vertikt om zich in te laten enten met entstoffen waarvan de veiligheid nog steeds niet onomstotelijk vast staat. Als het Europees Medicijn Agentschap stelt ” de voordelen wegen niet op tegen de nadelen” is dat een volstrekt nietszeggende zin en tegelijkertijd een veelzeggende zin. Er wordt dus erkend dat er nadelen aan het betrokken vaccin(s) zitten, maar wat zijn deze nadelen nu exact? Zijn dat voordelen die we op “macro-schaal” moeten bekijken, dus dat we eventuele slachtoffers voor lief moeten nemen?.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-GENEESMIDDELENONDERZOEK-COVID-GRONINGEN-01-1024x729.jpg
Laboratorium voor geneesmiddelenonderzoek bedankt alle medewerkers en deelnemers (proefpersonen -red) in Groningen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Waar zit het ethisch verschil? Het virus is ontstaan en verspreid geraakt middels natuurlijke processen zoals een griepvirus zich verspreidt. Een vaccin is iets dat door mensen geproduceerd is. Eenvoudiger kan ik het niet maken. De fysieke integriteit van het menselijk lichaam is in mijn ogen onaantastbaar. Niemand en een staat al helemaal niet heeft het recht om een ander te verplichten, dan wel in een “geknevelde” positie te brengen waarin een persoon zich gedwongen voelt om zich te laten vaccineren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-CORONATEST-REISCERTIFICAAT-AMSTERDAM-01-751x1024.jpg
Reclame voor coronatest en reiscertificaat op een zuil nabij Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Corona-certificaten, vaccinatie-paspoorten etc. binnen Europese Unie behoren deze zaken naar mijn mening niet thuis en zijn flagrant in strijd met de Europese normen en waarden en werken tweedeling en discriminatie in de hand. Je moet als burger gewoon zonder (bureaucratisch) oponthoud kunnen reizen van de ene plek naar de anderen, zoals u van huis naar uw werk of uw familie in eigen land reist.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-RIVM-BILTHOVEN-1024x707.jpg
Hoofdkantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM ondergebracht in het Utrecht Science Park in Bilthoven, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het RIVM heeft op 10 mei aangekondigd een onderzoek te starten naar de mogelijke implicaties en complicaties van de vaccins op lange termijn.  Het in Bilthoven gevestigd instituut is was rijkelijk laat met het initiatief tot onderzoek. Immers elke stap in het beheersen van een crisis gelijk deze dient per direct gepaard te gaan met expertise en contra-expertise. Je kunt je als overheid niet veroorloven om een lange periode nadien geconfronteerd te worden met gevolgen die je niet wil. Nogmaals, ten overvloede, ik behoor niet tot de ontkenners van het virus, noch ben ik per definitie tegen iedere vorm van vaccinatie. Ik wil wel dat alles volgens de regels van behoorlijk bestuur met respect voor de grondrechten van de burgers geschiedt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-CORONAMAATREGELEN-MAASTRICHT-01-1024x788.jpg
Corona-maatregelen in Maastricht, Nederland Afstand houden, geen groepsvorming, verplichte looprichting
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In geheel Europa zien we uiteenlopende vonnissen en arresten terug die bij lange na niet allemaal in het voordeel zijn van de vrijheidsbeperkende overheden. Over de uitleg van opgelegde maatregelen is er dus discussie binnen de rechtspraak. Dit alles leidt tot een enorme rechtsonzekerheid bij de Europese ingezetenen. Er is rechtsongelijkheid binnen de Europese lidstaten maar ook binnen de lidstaten zelf waar er sprake is van deelstaten, autonome regio’s en we zien het zelfs terug in de Franse departementen. Dat is een kwalijke zaak daar we op (integer) Europees niveau streven naar eerlijkheid en rechtszekerheid voor de burger. Het is telkenmale het zelfstandig en eigenzinnig optreden van lidstaten en/of autonome deelbesturen die deze rechtszekerheid ondermijnen. Dat kan op termijn  niet zonder juridische of politieke consequenties blijven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-AVONDKLOK-SPANJE-CATALONIE-1024x698.jpg
In het Spaanse Catalonië is de avondklok gedaan. Op de foto: Matrix dat aangeeft dat verkeer niet is toegestaan behoudens als je een justificatie hebt voor je verplaatsing
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als voorbeeld nemen we de Spaanse autonome regio Valencia waar in tegenstelling tot andere autonome Spaanse regio’s de avondklok weliswaar is verlaat, maar niet is afgeschaft. De afkeer om maar niet het woord haat te gebruiken is voelbaar tegen de socialistische president Puig van de Valenciaanse gemeenschap. Afgelopen week delfde de extreem-linkse Pablo Iglesias al het onderspit in de regio Madrid. Iglesias, lid van de extreem-linkse partij Podemos trad terug als minister uit de nationale regering om zich verkiesbaar te stellen in de regio Madrid. Hij verloor met een ongekend verlies en daarmee verloor hij zijn politieke carrière die hij daarop onmiddellijk vaarwel zei. De verkiezingsslogan “Libertad” van de in de regio Madrid regerende  Partido Popular sloeg aan bij de Madrilenen, die de restricties die door de nationale regering waren opgelegd kotsbeu zijn. Een bron die Iglesias van nabij kent omschrijft hem als een “narcist die geen totalitaire aanpak schuwt om zijn gedachtegoed op te dringen”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-MAN-VOOR-GESLOTEN-HEINEKEN-CAFE-IN-AMSTEDAM-1024x745.jpg
Man voor een gesloten café in Amsterdam
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Je kunt vrije mensen niet in een dwangbuis zetten, ook niet als het om een virus gaat. Dit is een volledig verkeerde politieke weg. Immers de “restrictieve dwangbuis” is in tegenstelling tot de verspreiding van een virus wel mensenwerk. Een Belgische arts (naam bij de redactie bekend) verklaarde twee weken geleden dat hij zich onder meer enorme zorgen maakt over het psychisch welzijn en het hoge aantal zelfmoorden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-AZ-KLINA-BRASSCHAAT-01-1024x683.jpg
Wat te doen als een IC vol ligt? Zoeken naar andere IC’s in Europa Op de foto het AZ Klina Ziekenhuis in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als je al spreekt over naderende overbezetting van IC’s ga je in andere landen van de Europese Unie c.q. Europese Economisch Ruimte (EU + Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland) kijken of daar ruimte is om patiënten over te vliegen. Dat is helemaal niet zo’n gek idee, want dat doen we nu ook al met organen die na orgaandonatie die via Eurotransplant ook Europa overvliegen. Is hier sprake van  politieke onwil? We beginnen nu pas te denken over de Europese Gezondheidsunie. Een betere term zou de Europese Zorgunie zijn. Als een arts acute zorg stelt dat de IC’s overbevolkt raken dan kijk je in Europa naar ziekenhuizen die nog wel capaciteit hebben. Ja, dan ga je patiënten overvliegen en sommigen zullen alsnog komen te overlijden en keren dan als cargo in het laadruim terug. Maar je gaat niet de grenzen sluiten en het vrij verkeer van personen tarten en hinderen. Een onvergeeflijke fout. We hebben de Europese Unie om zaken aangenamer en makkelijker te maken voor de burger en niet om nationale egootjes te strelen. De Europese Unie is voor een deel gekaapt door een bende volslagen idioten zonder enig historisch en juridisch besef.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-KANTOOR-VLAAMS-BELANG-MECHELEN-02-1024x683.jpg
Partijkantoor van het Vlaams Belang in Mechelen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De politiek correcte hordes hebben altijd hun mond vol gehad over het Vlaams Belang met hun “eigen volk eerst” slogan, maar de afzonderlijke Europese lidstaten hebben in deze niets anders gedaan dan in de praktijk gebracht dan wat het Vlaams Belang altijd werd verweten. Hoe hypocriet. En als we echt gaan kijken dan lijkt het vasthouden aan het ingezet beleid belangrijker dan het breder perspectief.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-BEGRAAFPLAATS-AMERSFOORT-01-1024x683.jpg
Ooit eindigen we allemaal op de begraafplaats of in het crematorium Op de foto: Crematorium en begraafplaats in Amersfoort, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar dan komen we bij een ander facet, een moeilijk facet, wat amper bespreekbaar is zonder voor het rot van de straat te worden uitgemaakt. Mensen gaan dood aan ziektes. Een gegeven en een feit. Elke dag sterven er mensen aan kanker, hart- en vaatziekten en andere kwalen. Als je reeds ziek was daar bovenop corona krijgt, bestaat er een gerede kans dat je wat eerder” een tuin op je buik”  krijgt of als een hoopje as in een potje terecht komt. Maar dat is ook zo met de griep. Als je immuunsysteem het niet aankan dan is de kans dat het “met de vlam in memoriam” wat sneller op je pad komt. De natuur bepaalt wanneer je vertrekt. De natuur is hard en grillig maar kent tegelijkertijd haar schoonheid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-JEZUSBEELD-MONTEAGUDO-01-1024x681.jpg
Nog steeds vinden veel mensen troost en zingeving in hun religie: Op de foto een Christus beeld in Monteagudo, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Mensen die gelovig zijn trachten aan verlies zingeving te ontlenen en zeggen eigenlijk op een bepaalde manier hetzelfde maar benoemen het anders. Voor gelovige mensen is het God die bepaalt wanneer hij een mens “tot zich roept” en leggen na het overlijden de ziel van de overledene in Gods handen. Voordat het vermenselijkt godsbeeld bestond werd bijvoorbeeld in de Oriënt (Turkije e.v.) de blauwe lucht als Godsbeeld aanbeden en oude culturen zagen de zon als God. Eigenlijk wel mooi. Wat is er nu positiever op aarde als zonneschijn, een zon die opkomt, straalt en weer ondergaat. Een levenscyclus op één dag. en dat hoor je bijvoorbeeld terug in de symfonisch rock muziek van Queen. Kunst ontstaat uit de geest, de ziel en het gevoel. Schier instinctief en instinct is niet meer of minder dan de natuur die haar werk doet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-VERGANE-BLOEMENKRANSEN-BEGRAAFPLAATS-AMERSFOORT-01-1024x683.jpg
Vergane bloemenkransen op de begraafplaats Rusthof Amersfoort
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar ook de dood hoort bij het leven. Zo goed als de kransen en bloemen op onze graven vergaan, zo goed zijn wij vergankelijk. Dit is echt de enige zekerheid die we in het leven hebben. Daar moet je volstrekt realistisch in zijn en dit gegeven vooral niet klinisch wegsteken totdat de dood zich aandient. De dood treft ons allen. De facto is het overlijden ten gevolge van een ziekte een natuurlijke doodsoorzaak. Zo wordt het formeel ook omschreven. Dat geldt niet als je komt te overlijden door een misdrijf en als we eerlijk zijn ook niet als je komt te overlijden door een ongeval of ramp. Maar een virus is en blijft een natuurlijke dood. Je wordt begraven of gecremeerd. De gelegde bloemen als laatste groet vergaan zoals je lichaam vergaat en ontbindt. Al het overige bestaat uit emoties en rituelen die onze emoties vorm geven. Meer is het niet. Leer ermee leven dat we allemaal een keer sterven. Leer om er mee te huilen en mee te lachen. Humor versterkt ons immuunsysteem, zover is de wetenschap al. Hoe angstiger hoe meer je de kans loopt vroegtijdig een eenpersoons houten chalet te krijgen.

U en ik lopen dus allemaal de kans om elke dag aan ons einde te komen, derhalve wens ik mijzelf, mijn omgeving, u en iedereen alvast en op voorhand een prettige uitvaart  toe en dat we nog maar lang mogen spoken in de kamers van onze nabestaanden door lekker schilderijtjes naar beneden te laten vallen, deuren te laten klapperen en op andere manieren onze naasten de stuipen op het lijf te jagen. Spookhuis van de Efteling? Dat kunnen wij veel beter!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-LIJKWAGEN-AMERSFOORT-01-1024x767.jpg
Het laatste rondje, dat was de laatste rit: Op de foto, lijkwagen verlaat begraafplaats Rusthof in Amersfoort, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Onder het schrijven van dit verhaaltje neurie ik lekker iets van Freek de Jonge.  Ja u raadt het al “Er is leven na de dood’. Ik maak er maar een eigen versie van: “Heeft uw tante lekker covid, ligt uw neefje in de goot, er is leven, er is leven na de dood”,  Na de dood, na de dood., er is leven, er is leven na de dood.  Och hoe vaak ik dat cabaretesk liedje wel niet heb opgezet terwijl ik in een kwajongens-bui was wilt u niet weten. Putain!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-VOGELGRIEP-RUGEN-A21-855x1024.jpg
Uitbraak vogelgriep op het Duitse eiland Rügen (Breege)
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Is het het verschijnsel van een virus iets nieuws? Welnee. Varkenspest, de vogelgriep, Q-koorts, de pest, de cholera, ebola, Sars-1, de Spaanse griep, om de zoveel tijd komt er een virus dat even een overpopulatie decimeert. Niks aan de hand op macro-vlak.  Mensen denken boven de natuur te staan. Pech. De samenleving is niet maakbaar. Dus ja, er is wel een virus en ja dat kan gevaarlijk zijn voor bepaalde groepen. Nee, het virus is geen hoax. Nee, u bent geen uitzondering. Nee, vanuit macro-perspectief worden u en ik echt niet gemist.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-WONEN-IN-FLATS-LISSABON-A01-1024x672.jpg
Zijn we gewoon niet met teveel mensen die opeengepakt wonen? Op de foto dichtbebouwde appartementsgebouwen in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Vergeet het maar dat corona ooit zal verdwijnen.  Er zullen mensen omvallen. Maar wat wilt u? De natuur corrigeert zichzelf. Met vele miljarden menselijke bewoners van deze planeet zijn we gewoon met teveel. We copuleren en reproduceren wat af en zijn niet bereid de consequenties daarvan onder ogen te zien. Met zijn allen op de vierkante meter en dan gek vinden dat er vervelende dingen gebeuren?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-CORONA-VEERPONT-IJMUIDEN-VELSEN-01-1024x708.jpg
Mondkapjes, afstand houden en pontver gebruiken als het echt nodig is de corona-samenleving anno 2021 zoals hier in op de terminal van de veerpont bij IJmuiden / Velsen-Zuid
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Opeens gaan we allerlei maatregelen bedenken zoals afstand en andere maatregelen die recht tegen de menselijke natuur ingaat op straffe van volstrekt buitenproportionele boetes en zelfs gevangenisstraffen. De leden van het openbaar bestuur hebben wereldwijd spontaan een door angst ingegeven hersenafwijking gekregen. Geen enkele overheid kan het eeuwig volhouden om de menselijke natuur en de vrijheid van het individu te beperken en al helemaal niet voor een virus. Maar we zien nu wel meteen hoe onze samenleving er onder een crisis uitziet. Angsthazen, meelopers, makke schapen, verraders, zichzelf politicus wanende medici en virologen plus ander gespuis.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-SNELTESTEN-EN-PCR-DELFT-01-1024x728.jpg
Reclame voor sneltesten en PCR testen op het Westcord Hotel in Delft, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dan gooien we de grenzen maar op een rare manier dicht. Niet letterlijk maar we beginnen in Europa over vaccinatiecertificaten en allerhande andere bureaucratische rompslomp die de burgers beperken in hun vrijheid en ingezetenen van de Europese Unie een gevoel van schijnveiligheid geven. Er zou maar eens een Fransman met covid op de stoep staan. Lekker belangrijk!!! Frankrijk eis PCR-testen als je het land binnenkomt. We reden over de Luxemburgs-Franse grens. Geen agent te bekennen. We reden over de Frans-Spaanse grens, keken naar de andere zijde en daar stonden ze al het uit Spanje inkomend verkeer tegen te houden. Willekeur, rechtsongelijkheid? U zegt het maar.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-WELKOM-IN-DUITSLAND-BAD-NIEUWSCHANDS-BUNDE-01-1024x817.jpg
Grensovergang Bad Nieuweschans – Bunde met bord welkom in Duitsland, maar zonder PCR test nu even niet
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar de Duitsers maken het wel heel bont, verhoudingsgewijs. Opeens verzon Mutti Merkel op advies van het Robert Koch Instituut het idee dat Nederlanders niet langer welkom zijn in Duitsland als ze geen PCR-test kunnen overleggen. Hallo Frau Merkel. Hebben Nederland en België om een PCR-test gevraagd toen de Duitsers n in mei 1940 ongevraagd de grens over staken en vervolgens 5 jaar dood en verderf hebben gezaaid? Nog een beetje “historisch bewustzijn” ? Ja, toch wel, in de 5 mei-lezing die kanselier per videoverbinding in c.q aan Merkel gaf bedankte zij de Nederlandse bevolking voor de verzoening die we gelukkigerwijs aangingen met de Duitsers na de oorlog. Maar lieve frau Angela, ik geef je een goedbedoeld advies, pieker er niet langer over om Duitsland op slot te gooien en PCR-testen voor inreizenden verplicht te stellen. Denk nou eens echt en totaal Europees. Dat kon je anders ook zo goed. Maak van je laatste maanden als bondskanselier nou eens een feest onder moeilijke omstandigheden. Je neemt nu verkeerde besluiten, maar je bent ten gronde geen slecht mens, absoluut niet en ik kan je aardig inschatten Angela.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-MONDMASKER-MAC-D-TILBURG-1024x714.jpg
Deze medewerker van de Mac D. in Tilburg vond het nodig zijn agressie naar ons journalisten te uiten. Waarvan akte
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De agressie onder mensen is enorm. De lockdown leidt tot verkeersagressie, tot agressie op straat, tot huiselijk geweld. Waar wij op reportage altijd beleefd blijven en proberen (potentieel) lastige situaties te ontdoen van het ontstekingsmechanisme heb je af en toe toch van die randfiguren op je weg.  Op weg van Breda naar Eindhoven. Locatie Tilburg. Plaats van handeling een fastfood” drive thru van Mac D” . Een nieuwsbeeld, een journalistiek relevant beeld. Medewerker aan raam reikt een stok met een pinautomaat. Dus beeld. “Ik doe aangifte, ik wil niet op de foto en zeker niet herkenbaar”. Sorry, dit is een publiek terrein, je bent publiek zichtbaar en deze setting is van journalistieke waarde, Nu je zo’n grote waffel hebt helemaal. Wij als journalisten moeten ons werk doen en dit beeld waar jij deel van uit maakt heeft een journalistieke relevantie, die je thans hebt vermeerderd door je agressie tegenover de pers, iets waar Nederland de laatste tijd te vaak mee kampt. Wij nemen akte van je agressie, wij nemen akte van je gedrag en publiceren het. Naar waarheid en niets dan de waarheid. Gedraag je en er is niets aan de hand. Zie hier de  totale ontwrichting van de samenleving. En voor wat?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-MODLIMA-MET-MINDKAPJE-ANTWERPEN-DEURNE--1024x759.jpg
Moslima met mondkapje en hoofddoek in eigen huis in Antwerpen-Deurne, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het aantal sterfgevallen is in hoog tempo afgenomen en al zou er een veelvoud aan sterfgevallen zijn, dan nog laat je het leven verder lopen. Immers het leven gaat gewoon verder, hoe triest het ook is voor het betrokken individu en hun nabestaanden. Dat verdriet bagatelliseer ik niet. Maar wat is dit voor waanzin. Ik zie een moslima in eigen huis met hoofddoek en mondkapje. Sporen we nog wel? Ik tank even in Antwerpen Deurne. Aan mijn linkerzijde op zo’n 15 meter afstand staat een oudere man zijn eveneens vol te tanken voorzien van een Tena Lady Unisex Mouth Device. In de auto zit een vrouwmens van ongeveer, muwahh, ik schat zo half tot bijna dood, in ieder geval de crematiegerechtigde leeftijd naderend. Beiden kijken mij vies aan omdat ik het vertik een blad cq een lap voor mijn mond te nemen. Ik kijk ze aan met een grijns en een blik van “Joehoe, daar zijn we weer”. De overjarige relfossielen worden zo nog nijdiger en ik, ik vermaak me en de eeuwige vriendelijk grijns annex lach krijg je op dit moment toch niet van mijn porem af. De oudere man is klaar met tanken, stapt in zijn auto waarbij het antieke mokkel meteen klaar zit met een flesje desinfectiemiddel om de handen van opa te ontsmetten. Grootvader zou maar eens sterfelijk blijken te zijn. De angst regeert en angst is de slechtste raadgever.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-BEJAARDE-MAN-MET-MONDKAPJE-ANTWERPEN-BORGERHOUT-01-1024x759.jpg
Oudere en kwetsbare man op een bankje imet mondkapje in Antwerpen-Borgerhout
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar kan ik het deze mensen echt kwalijk nemen? Als ik de Belgische televisie opzet en ik kijk even een paar minuten naar nieuws- en duidingsprogramma’s begin ik mij het af te vragen. Wat een collectieve angstzaaierij. Wat een indoctrinatie. Wat een baggerjournalistiek. De reet likkende collegae lijken verdomme de spreekbuizen van de dames en heren politici en hun woordvoerders. Kritische berichtgeving? Bekijk het het maar. Totdat Jean-Marie de Decker oud-judocoach en huidig burgemeester van Middelkerke in West-Vlaanderen eens de degens kruiste met ene Van Ranst waar ik zo dadelijk op- terug kom. Van Ranst, paniekzaaier, communist en viroloog werd vierkant inhoudelijk ingemaakt door de welbespraakte West-Vlaming die zijn tegenstrever al na de eerste minuut gevloerd had. Een winnaar versus een volksmenner. Overigens, als je de intelligentsia van België zoekt, ga dan vooral in West-Vlaanderen zoeken. Succes verzekerd en dat bedoel ik in de positieve zin van het woord, zonder enig venijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-VROUW-VERLAAT-AUTO-MET-MONDKPAJE-IN-BRASSCHAT-01-1024x807.jpg
Vrouw met mondkapje verlaat auto in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan collectieve hysterie heb ik een bloedhekel. Ik rijd ergens door België en zie mensen fietsen in “the middle of nowhere” met zo’n bekpamper op hun bakkes. Spoor je dan nog of heb jij je dan laten inpakken door virologen? Op vele plaatsen in de buitenlucht geldt een draagplicht. Maar de bevolking begint het beu te worden en heeft geen zin om op staatsbevel mondschimmel en cariës op te lopen en de frisse adem te laten ontnemen. Terecht! Het is een gotspe dat de Spaanse socialistische bijna-dictatuur die thans overal oplegt, op het strand na, zonder enige relevantie nuance zoals open lucht en grote afstand.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-STRAATBEELD-MODNKAPJES-ANTWERPEN-DEURNE-01-1024x673.jpg
Straatbeeld met mondkapjes in Antwerpen-Deurne, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nu kunnen overheden denken te kunnen opleggen wat ze willen maar als de grondslag niet deugt met inbegrip van wetenschappelijke onderbouwing, redelijkheid en proportionaliteit, zelfs al keuren rechters alle maatregelen goed dan blijft het nog een kapitale fout. De nodige “experts” zaaien op dit moment het ergste virus genaamd “angst”. Niemand, dus ook het openbaar bestuur en de magistratuur niet, kunnen opboksen tegen de natuur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-BEDELEN-MET-MONDJAPJE-MORTSEL-01-1024x683.jpg
Bedelen met mondkapje in Mortsel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ja, we kunnen ons leven kunstmatig verlengen met medicijnen, behandelingen en vaccinaties. Maar ooit komt de dag dat het “einde verhaal” is. Volstrekt menselijk dat we ons proberen te beschermen tegen de dood. Ook dit is de natuur.  Overleven! De natuur van de mens. Dat een aantal landen de vaccins niet kunnen betalen is jammer, spijtig, maar ook dat is de natuur. We kunnen rampspoed inperken maar niet uitbannen. De sterkste overleeft. Dat we als mensheid denken ons een bepaalde beschaving toe te dichten is een slechte pleister voor de “wonde” die we natuur noemen en die nimmer volledig valt de dichten. We krijgen als mensheid altijd de rekening gepresenteerd. De boodschap van deze harde realiteit horen mensen niet graag. We zijn totaal verwijderd van de natuur met onze playstations, mobieltjes, computers en kunstmatige intelligentie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-RODE-KRUIS-NOODHULP-TILBURG-1024x678.jpg
Collectiieve solidariteit werkt niet, maar persoonlijke solidariteit wel, zoals een donatie voor het Rode Kruis Op de foto: Leden van het Rode Kruis in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het spijt me maar u en ik zijn op een zeker moment overbodig. Op het moment dat we overbodig zijn sterven we. Nu zijn er mensen die eerder overbodig zijn en mensen die wat later overbodig zijn. Maar op een zeker moment is de levensbatterij op. Mensen die niet adapteren aan veranderende omgevingen leggen het loodje. Alleen compassie en solidariteit in een eigen sociale omgeving kan uiteindelijk overleven. Elk ander systeem, met name linkse spreekwoordelijke schepen van collectieve solidariteit en collectivisme zinken roemloos zoals de Titanic dat deed. Je kunt een gevoel van medeleven en compassie tot stand brengen, daar is niets mis mee. Ik doneer ook centjes aan het Rode Kruis als er sprake is van een verschrikkelijke ramp, maar ik erken ook de suprematie der natuur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-JONGEREN-ZOEKEN-ELKAAR-GEWOON-OP-TILBURG-1024x797.jpg
Repressie of niet, samenscholingsverbod of niet, anderhalve meter afstand of niet, jongeren zoeken elkaar gewoon op, zoals het normaal behoort te gaan zoals hier in Tilburg, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wie denkt er aan de jongeren die nu van de staat een zekere vorm van een ophokplicht hebben gekregen? Wat voor mensen zijn we aan het kweken in de bloei van hun leven ? We spreken over de generatie die straks Europa moeten runnen. Ze worden gekleineerd, gekoeioneerd, gearresteerd omdat ze dingen doen die ze behoren te doen in hun jeugd. Het gebrek aan begrip en perspectief voor de normale jeugd met als oogmerk de gezondheid van derden is volstrekt  waanzinnig en kent geen enkele rechtvaardiging.  Wel opvallend is dat nu de ramadan aangevangen is er “verlichtingen” zijn gekomen. Veel  jeugdigen uit deze hardcore religieuze middens zoeken altijd heibel na zonsondergang, met of zonder lockdown. Dus daar heb ik het niet over als ik over de onderdrukte jeugd spreek. De stenen en andere zaken die naar de politie worden gegooid is niet Oké. Maar de orders die de politie krijgt om op te treden zijn ook niet Oké. De politie wordt op dit moment misbruikt door menig openbaar bestuur. Grootschalige ordehandhaving geschiedt “drillmatig” waarbij er bijna geen ruimte is voor individuele afwegingen. Die manier kun je inzetten tegen notoire relschoppers, maar niet tegen normale en vredelievende demonstranten of jongeren die au fond niet op rellen uit zijn, maar op vrijheid. Een groot onderscheid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-BRUSSEL-MONDMASKER-VERPLICHT-01-1024x683.jpg
Brussel: Dragen van mondmasker buiten = verplicht
Foto: © Peter-Vincent Schuld

in België heb je zo’n virologen-exemplaar die naar de naam Marc van Ranst luistert.  Marc van Ranst heeft een politieke voorkeur voor extreem-links. Alom geweten. Iets met marxistisch en socialistisch. Ik maak er geen geheim van. Ik ben liever dood dan rood. Enfin, Van Ranst heeft een expliciete voorkeur om de samenleving in een ijzeren greep te houden. Dat heet een collectivistisch beleid zonder aandacht voor het individu zoals we dat in het oorspronkelijk liberalisme alsmede het libertijns en libertarisch gedachtegoed kennen. Maar zelfs het Belgisch openbaar bestuur, waar ik echt geen hoge pet van op heb, lijkt het te gaan begrijpen. De echte Belgische volksaard staat haaks op alles wat restrictief is. Jongeren hebben behoefte aan een uitlaatklep, je kunt ze niet ketenen aan hun mobieltje en hun laptop. Hoe waren we zelf toen we jong waren?

Goh, wat zijn we toch vrolijk en gezellig zoals deze vrouw in Merksem, België, voorzien van bekpamper Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat betreft de lockdownfeestjes… ze doen mij denken aan de prohibition in de Verenigde Staten waar het een zekere tijd verboden was om alcohol te schenken. Achter dubbele en gesloten deuren gingen de feestjes en het drinken gewoon door.Je kunt mensen sociaal gedrag niet ontnemen. Dat werkt averechts. Ik geef de jongeren geen ongelijk dat ze hun achterwerk met de regels afvegen. Sterker, mijn instemming hebben ze. Laat vooral zien dat de overheid niks te zoeken heeft in het sociaal verkeer. Dat er in Antwerpen een jongen omkwam ten gevolge van het feit dat hij op de vlucht sloeg nadat de politie aanklopte bij een lockdownfeestje in een Antwerps Ibis hotel is in en intriest. Gevallen voor onze vrijheid. Maar zijn dood is een rechtstreeks gevolg van de ophitserij door types als  Marc van Ranst, die na het tragisch incident geen enkele compassie wenste of kon tonen voor jongeren die de vrijheid opzochten en feestjes organiseerden. Gelukkig dat er maar een beperkt deel opgerold wordt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Van Ranst er feitelijk geen fluit mee inzit omdat de samenleving maar zijn doctrine moet volgen. Wie dat niet doet is de “gebeten hond” in de ogen van Van Ranst. We gaan terug naar 2019 waar Marc van Ranst met zijn Nederlandse tegenhanger Ab Oosterhaus een lecture gaf over mediacommunicatie. Nou we hebben het resultaat gezien. Beide koppen waren met een knuppel nog niet van de beeldbuis te slaan. Onze collega’s hebben kritiekloos hun opinie de wereld ingejaagd. Ophitserij en paniekzaaierij. Andere woorden heb ik er niet voor. Maar op een communistische wijze de bevolking onder de duim houden, tja dat kennen we.

Is er nog een weg terug, die moet stoppen, het stoplicht staat op rood, angst is overal, en de vrouw op de foto is eveneens uitgedost met mondkapje op een brug in Antwerpen-Berchem, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door veel Belgen wordt Van Ranst diep gehaat omdat het het beleid van vrijheidsbeperking uitdraagt. Van Ranst die de rigide aanpak van de crisis belangrijker vindt dan de in mijn ogen onaantastbare vrijheden en allerhande maatregelen die zo krom zijn als een hoepel. Van Ranst krijgt haat over zich heen en soms ook bedreigingen. In een normale samenleving is dit niet acceptabel. Maar hier is er sprake van zogeheten gewijzigde omstandigheden. Dat is geen vrijbrief om u iets aan te doen of te bedreigen, maar u propageert een uiterst restrictief beleid van vrijheidsbeperkingen. Daar houdt een vrijgevochten samenleving niet van met ondernemers die door toedoen van de staat op het randje staan van een faillissement, als het al niet al niet zover is. U roept het over uzelf af door de tornen aan de grondrechten van burgers en hun vrijheden. U heeft een nieuw fenomeen tot stand gebracht….het Belsjewisme   Zoals je in Rusland ooit de rode bolsjewieken had heeft België zijn Belsjewieken met van Ranst als de Belgische “Stalin” van dienst.  Als er dan angst is omwille van repressie vanuit de staat gaan er bewegingen in de samenleving ontstaan die u niet zo goed gezind zijn en dus bijvoorbeeld een foto van u uit de krant knippen deze vervolgens plastificeren en hem plaatsen als mikpuntje in het  urinoir.  Tijd voor een journalistieke proef om te kijken hoe de stemming is onder de bevolking. Op onze reportages in België stopten we regelmatig bij tankstations, hetzij om de auto vol te tanken het zij om blikjes drinken en voornamelijk Red Bull in te slaan op de lange dagen die we maakten. De vraag die we telkenmale aan de toonbank van de shops bij de tankstations stelden was “Heeft u die stickers al?”. De bediende vroeg dan welke stickers? Nou die nieuwe met de tekst “Ik rem niet voor Marc van Ranst”. Er was geen tankstation waar de bediende van dienst niet strijk van het lachen ging om te vervolgen “Hou op over die onnozelaar”, of “die’n clown”.  Niemand die ons boos aankeek en de woorden uitte “Dit kun je toch niet zeggen?” Tijd voor wat extra functionele olie op het vuur en nog eens wat uit te testen op de dag waarop het natuurgebied in Brecht de hens in ging. Weer een tankstation. Ditmaal de vraag “waar komen die rookwolken vandaan?”.Ja, er is een brand op het schietterrein van het leger”, was het antwoord. Ohhhh , antwoordden wij, wij dachten dat ze Marc van Ranst aan het cremeren waren”, weer een reactie afwachten. Het zelfde verhaal.  Schaterlachende bediendes die ook genoeg lijken hebben van het “orakel” Van Ranst 

wat voor voorbeeld en toiekomst geven we aan de kinderen: Op de foto moeder plus vader met mondmasker en dochter op schouder in Antwerpen-Deurne, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Mijnheer Van Ranst klaagt  aanhoudend over het feit dat hij online zoveel drek over zich heen krijgt. Meneer Van Ranst gaat dan huilie-huilie doen en retweet de betreffende boze tweets met de toevoeging “@” om vervolgens de betrokken Belgische politiezone er bij te plaatsen. Is er ooit een kans dat we de foto van  deze neo-proletarische marxistische communisten-viroloog op een “Most Wanted lijst zien? Als het aan mij ligt wel. Ik vrees dat de geschiedenis genadeloos over Van Ranst en consorten zal gaan oordelen. En intussen blijft Van Ranst maar denken dat hij “straffeloos” zijn doctrines aan de Belgische bevolking zonder enige bevoegdheid laat staan een democratisch mandaat,  kan opleggen. Bij weerwoord gaat meneer lopen mekkeren. Nou, na publicatie van dit stuk heeft Van Ranst heel wat te janken en te mekkeren. Maar al dat “huilie-huilie-gedrag” van Van Ranst heeft naar mijn mening alles weg van krokodillentranen gelaten door een verrimpeld en dementerend exemplaar. 

Winkelen is geen pretje, mondmasker verplicht zoals hier bij de Wibra in Mortsel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Enkele weken geleden ontstond  er een rel na een triest incident dat zich in een  weekend had afgespeeld. Er was in een Antwerps hotel schijnbaar een wat luidruchtig feestje bezig. Gezellig, niet waar? Nadat de hotelstaf had gevraagd om het wat kalmer aan te doen kwam de politie volgens de berichten in de media. Lockdownfeestjes zijn helaas verboden. Een jongen van 21 wilde zich onttrekken aan de politiecontrole, vluchtte via het raam en kwam ten val, iets wat hem fataal werd. Echter er verscheen er een kop  in de media met een citaat van een burger “Uit het leven gerukt omdat we alles op slot hebben gegooid”. De Antwerpse burgemeester Bart de Wever toonde acuut empathie, het parket stelde een onderzoek en het publieke debat over het opheffen van de lockdown nam in alle hevigheid toe.  Aanvankelijk was het nieuwsbericht dat Van Ranst geen enkele compassie had met de jongen die was omgekomen, zo berichtte het Belgisch tijdschrift Knack. Daar werd snel op teruggekomen omdat Van Ranst zijn woorden verkeerd zouden zijn weergegeven. Of dat zo is, laat ik in het midden. In ieder geval had Van Ranst geen compassie met de jongeren die zich gevangen voelen. Wat een inlevingsvermogen. Zelf ben je ook jong geweest, mijnheer Van Ranst.

Bezoekverbod in ziekenhuizen zoals hier in het AZ Klina in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als je  geen greintje medemenselijkheid toont naar jongeren en geen compassie met die geen bezoek mogen ontvangen in ziekenhuizen, moet je niet opkijken dat je de haat en de afkeer van de bevolking over je afroept. Dan moet je er niet raar van opkijken als er mensen zijn die zeggen “Als Van Ranst met een voertuig tegen een boom knalt en zijn schedelrestanten en hersenen zouden als spaghetti bolognaise van de betrokken en beschadigde boom afdruipen heb ik ook geen compassie”. Het zou overigens zonde zijn van de betrokken boom en subsidiair, het zouden ook zomaar mijn  woorden kunnen zijn geweest.

de kunstenaar Peejay is klaar met de corona-gevangenschap en ontwierp die kastje met de opschriften “Game over”. System Fail” en Dreams are stolen”, als protest tegen de overheid en types als Marc van Ranst
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar wat gebeurt er nog meer als ik aan Marc van Ranst denk? Ik moet eerlijk met u zijn. Er komen bij mij tal van associaties bovendrijven, Ik ga daarom dan ook volstrekt open met u zijn. Ik ervaar associaties met Stalin, Dr. Mengele, Dr, Frankenstein, gebakken placenta met een mix van champignon roomsaus  en poedersuiker en niet te vergeten oceanen vol met stinkend braaksel. Mijn persoonlijke walging voor Van Ranst is onbegrensd. Toch ben ik blij dat mensen als Van Ranst zich laten zien en dus in leven zijn.. Tegenstrijdig? Neen. Ik ga u uitleggen waarom. Gevaar voor de democratische rechtsstaat moet je kunnen identificeren en op inhoud bekampen. Dit in het publieke debat of in een gerechtelijke setting  wanneer de feiten daartoe aanleiding geven. De man vertoont egoïstisch gedrag. België links en België rechts, grenzen dicht en… hoe zit het met onze buurlanden? Zowel Van Ranst als de politiek vergeten dat we inmiddels in de Europese Unie zover zijn gevorderd dat onze ouders, familie en kinderen vaak in andere lidstaten wonen omdat dit recht gegeven is. Dan is het ontmoedigen van reizen wel heel erg wrang.

Mensen ga gewoon leven zoals altijd en wie leeft, die leeft, wie sterft, die sterft. Vrijheid…. dat is de enige vorm van beschaving denkbaar. Bovendien een leven zonder vrijheid is geen leven maar vegeteren. Punt! Mijn boodschap aan Marc van Ranst?  Ik heb geen boodschap aan je.