De Avonddenkers over de Corona-dictatuur, het groen Stalinisme en de Woke-Tirannie: Maar weldra is het: “Game Over”

0
Een bar, genaamd "Game Over" in Gdansk, Polen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Beste en lieve lezers, ik ben op dit moment zo´n 6500 kilometer van u verwijderd. Met ons reportageteam produceren we thans een aantal verhalen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Denk niet wat we niets meekrijgen van wat er in Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland   gebeurt. Ook op de Caraïben zijn er rellen uitgebroken. Toen de Franse autoriteiten in de overzeese departementen Guadeloupe en Saint Martin nog maar begonnen over een eventuele verplichte coronavaccinatie, brak de hel uit. Maar is geweld in de straten hierop het antwoord? Naar mijn mening is het antwoord hierop “Nee”. Vernielingen, bedreigingen, brandstichtingen, het helpt niets en het brengt niets. Het veroorzaakt alleen nog maar een nog grotere tweedeling, een steeds dieper wordende kloof en een verscherpte polarisatie. Het leidt de aandacht af van de zaken waarvoor de mensen de straat opkwamen. Het vermindert het begrip en het draagvlak voor de boodschap en je versterkt daarmee de positie van de tegenstrever. Dan gaat het niet meer over de inhoud van de demonstraties tegen coronamaatregelen maar over de ontstane rellen. Het gaat nu over de mensen van de politie, brandweer en ambulance die in het nauw gedreven werden en moesten vrezen voor hun eigen lijf en leden. Als hulpverlener, en ik spreek uit eigen ervaring, wil je mensen helpen, branden blussen en waar nodig op een warme menselijke manier mensen tot kalmte brengen. Deze situatie van rellen en repressieve reacties op rellen hebben alleen maar een averechts effect.

Een colonne busjes met ordehandhavers (ME )in het Duits “Bereitschaftspolizei” genoemd op de autosnelweg in de deelstaat Sachsen, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door heel Europa zien we de busjes van de ordehandhavers van de ene plaats naar de andere plaats rijden om eventuele rellen te voorkomen en demonstraties dan wel in goede banen te leiden, dan wel te beëindigen of uiteen te slaan. Maar alhoewel geweld en uitlokking van geweld verwerpelijk zijn, moeten we niet blind worden voor wat er zich in het denken van de heethoofden afspeelt.

Hokjes denken

In welke hokje wordt u geduwd? Op de foto´s hokjes annex overlegcabines in een winkelcentrum / kantorencomplex met Europese instellingen in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Vanwege de afgeleide aandacht worden oren doof voor de boodschap die uitgedragen werd en nog steeds wordt. In het begin van de coronacrisis werden in de Europa criticasters van het coronabeleid “allemaal” weggezet als “extreemrechts”. Politiek, “onderzoekers” en media vonden elkaar in deze omschrijving die nog niet in de minste vorm voldoet aan de waarheid. Al bijna twee jaar spreken we dag in dag uit mensen die felle kritiek hebben op het beleid. Mensen die  de maatregelen en de vrijheidsbeperkingen afkeuren. Niet zelden komen deze mensen ook uit wat alternatieve circuits met een hele andere, lees liefdevolle blik op de samenleving.  Deze mensen zo wegschrijven is een flagrante leugen. Dezelfde bemerkingen komen we hier in het Caribisch gebied eveneens in alle lagen van de bevolking tegen en in alle sociale klassen van mensen die hier op vakantie zijn. Dus als we de redenaties van de hokjesplaaatsers en “onderzoekers” moeten volgen en geloven zou opeens de lokale donkere bevolking alhier “dom” en extreemrechts zijn? Kunt u het nog volgen? Waar is de “Woke gemeenschap” nu?

Waardeloze onderzoekers en niet zelden dito journalistiek

Voorbeeld; de website Spanje Vandaag, gericht op Nederlandstaligen in Spanje publiceert een onderzoek waarin het profiel van vaccinatiecriticasters opnieuw als extreemrechts wordt geduid. Uit ons eigen onderzoek blijkt dit volstrekte nonsens te zijn. Lees de screenshots en huiver

De “journalistieke” website Spanje Vandaag omschrijft de ciriticasters van vaccinatie als extreemrechts. Baggerjournalistiek avant la lettre
Bron: Spanje Vandaag

Als je dit soort zaken klakkeloos opschrijft en “onderzoeken”  zomaar als betrouwbaar aanneemt en het opschrijft omdat ze door bureau X of Y zijn uitgevoerd zonder na te gaan of een onderzoek echt wel representatief dan heb je als journalist het vak niet begrepen en ben je geen knip voor je neus waard. Opiniepeilingen…. pfffff. Hoe meer ik met talloze mensen uit alle lagen van de samenleving spreek, met allerlei achtergronden, dan weet ik inmiddels een ding zeker: Die onderzoeken kloppen voor geen meter. Gecommuniceerde cijfers over vaccinaties, besmettingen, sterfgevallen en meningen zijn uiterst discutabel en manipulatief. Ik heb gegronde reden om aan de integriteit van al die zogenaamde cijfers te twijfelen. Immers cijfers zijn een politiek instrument geworden met een politiek doel, niet objectief toetsbaar en dus onbetrouwbaar. Maar er komt altijd een dag dat de daadwerkelijke feiten en de waarheid boven water komen.  Het is verstandig om het verzet proportioneel, geweldloos en inhoudelijk goed beargumenteerd vorm te geven. Maar ook daar slaat de censuur toe.

Censuur-melding van dr. Sabine Pinedo op Linkedin
Beed: © Dr. Sabine Pinedo

Sabine Pinedo, internist vasculaire heelkunde deelde op haar Linkedin pagina een artikel uit HP De Tijd waarin niet het virus maar een verzwakt immuunsysteem het grootste gevaar is voor de volksgezondheid. Een volledig wetenschappelijk onderbouwd verhaal Het werd door Linkedin verwijderd omdat het in strijd zou zijn het het beleid van Linkendin. Censuur? Absoluut. Het is een van de meest recente voorbeelden van een totaal onmogelijk gemaakt wetenschappelijk debat.

Vaarwel zeggen tegen gezelligheid en het kerstgevoel?

Kerst 2021: Lege tafel in de horeca uitgedost in kerstsfeer, Turnhout, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar is dat het enige?  De Corona-dictatuur wordt erger en erger. De Belgische krant De Standaard berichtte op 22 november “Het regent  afgelaste kerstmarkten”, met de toevoeging dat “experten” de mening zijn toegedaan dat het leven ook prachtig kan zijn zonder kerstmarkt en glühwein”. Intussen is in Nederland het vuurwerkverbod ingegaan. Feit? Onze manier van vrolijk en onbezorgd in vrijheid leven wordt door een aantal zogenaamde wetenschappers die advies uitbrengen aan het openbaar bestuurd gekneld en veranderd zonder enig democratisch gestoeld mandaat. Ik vrees met grote vrezen dat “wetenschap” verdeeld over de diverse disciplines en onderdelen gedomineerd wordt door het compromisloos denken. Hetgeen regel is in de wetenschap in plaats van uitzondering. Dat is ook eigen aan wetenschap.

Groen Stalinisme

Geld uit het Europees corona-herstelfonds moet gaan naar “vergroening en elektrisch rijden volgens de Frans Timmermans en consorten Op de foto: Een oplaadstation voor elektrische voertuigen in Göttingen, Duitsland
Foto:© Peter-Vincent Schuld


De Europese Unie heeft een herstelfonds om de corona-crisis te boven te komen. Worden hiermee de mensen die schade hebben geleden te hulp geschoten? Nee! Het moet naar vergroening gaan, naar het klimaat. Hoe bedonder je de burger en het bedrijfsleven die schade heeft geleden en niet volledig gecompenseerd wordt? Weer die verdomde dogma-drammerij van Frans Timmermans en ander groen bestuurlijk gajes. We zien het dus een op een door klinken in de debatten over de vergroening en het klimaat. Er is maar 1 doctrine die gevolgd moet worden en mensen die anders over zaken denken worden afgeserveerd met allerlei stigmatiserende etiketten. De doctrine geldt als heilig, voor een afwijkende mening is geen plaats.

Vrachtwagen met lege te recycleren flessen rijdt aan boord van een ferry op het Canarisch eiland La Gomera om de tocht naar Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje, aan te vangen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik bevond mij op een veerboot die voer tussen de Canarische eilanden, te weten La Palma met een tussenstop in La Gomera om uiteindelijk aan te komen op Tenerife. Aan boord rijdt een enkele vrachtwagen met de inhoud uit de glascontainers. Glas recyclen, op zich geen slecht idee. Maar “hola”….wat kost het om een vrachtwagen met chauffeur plus een enkele container met flessen op een ferry te zetten? Is het niet verstandiger om op het eiland La Gomera een “crusher” neer te zetten die het volume van al die lege flesjes terugbrengt tot scherven waardoor er meer in een container kan? Is de doctrine van de gescheiden inzameling belangrijker dan economische efficiëntie”? Waar kwamen we dit soort praktijken nog meer tegen,? Inderdaad in communistische landen. Het dogma geldt, al zegt de realiteit wat anders. Door dit soort toestanden, met kosten lastens de belastingbetaler  moet een dikke streep.

De samenleving is thans een verstopte afvoerleiding

De samenleving is op dit moment een verstopte riolering met tal van frustraties en dat gaat niet goed. Op de foto wordt een rioolbuis ontstopt in Albatera, Spanje
Foto: Peter-Vincent Schuld

Hierover mag je niet alleen kritisch zijn, hierover moet je kritisch zijn. De mond moet worden opengetrokken. Maar het wordt niet op prijs gesteld door de dogmatici. Is dat democratie? Is dat vrijheid? Op een ziekelijke en venijnige manier wordt er gevreten aan de fundamenten van onze samenleving. Het collectivisme is in opmars. Het nieuwe fascisme heeft een ander gedaante gekregen en wordt niet herkend….. tot het te laat is. De geschiedenis herhaalt zich en de mens is vaak dom. Dat geldt voor de schapen die maar volgen maar ook over de experts die drammen, rammen en hun wil opleggen. Het is ziek plus gevaarlijk en op termijn zorgt het voor een nog grotere polarisatie in de samenleving. Ik zeg al tijden dat de klassieke breuklijn van links versus rechts door de feitelijkheid ingehaald is en dat er heel veel mensen zich geen raad meer weten hoe zich in de samenleving een politieke overtuiging eigen te maken bij gebrek aan smaken ondanks de versnippering van partijen. Je kunt deze huidige totale stand van zaken het beste vergelijken met een afvoerleiding die verstopt is. Er is amper of niet enige kanalisering mogelijk. De rommel komt er aan alle kanten uit met een hoop drek tot gevolg.


Ik wens geen deel te nemen aan de roedel huilende wolven in schaapskleren”.

Woke-tirannie

Politiek inciorect grapje onder de “Woke-tirannie” Donkere man belt voor een bord “black friday” op Sint Maarten Foto: © Peter-Vincent Schuld

De politieke correctheid verstikte elke feitelijke discussie op inhoud en de vorm telde. Een regelrechte aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de verkrachting van de geschiedenis.Ik laat mij niet onderdrukken door een aantal fascistoïde schreeuwers. Niet wat de napratende goegemeente pleegt te zeggen en op te leggen, doet mij leiden, nee ik laat mij leiden door mijn eigen verstand, mijn eigen geweten en mijn eigen, noem het authentieke manier van leven en denken. De Woke-beweging is een extremistische beweging die uiterst gevaarlijk is voor de grondvesten van de democratische rechtsstaat en de vrijheid van expressie en meningsuiting. Houd op over diversiteit en inclusiviteit. Het enige wat ik over inclusiviteit wil horen is “inclusief BTW” als ik afreken. Ik leef open, ik reis, probeer overal zo beleefd en vriendelijk mogelijk te zijn, gewoon oprecht en ik beleef de mooiste ervaringen in mijn leven De verschillende huidskleuren zijn voor mij nog geen halve seconde onderdeel van discussie. Of ik nu in Nederland, België, Spanje, Benin, Congo of zoals nu in de Caraïben ben.

Met conclusie:

Je kunt mensen niet in een onnatuurlijk keurslijf dwingen. Je kunt mensen hun manier van leven en hun vrijheid van zijn, doen en expressie niet ongestraft blijven afpakken of trachten te manipuleren. De natuur en dus het natuurlijk gedrag van de mens is sterker dan welke wet of opgelegde denkrichting. Onderdrukking leidt altijd op een zeker moment tot een revolte. Voor diegenen die dan niet de goede kant kozen, lees zij die de democratische rechtsstaat niet mer hart en ziel hebben omarmd en deze hebben aangevreten, ondermijnd, vernietigd of op een andere manier schade hebben toegebracht is het dan “Game Over”.