De Avonddenkers: Over de corona-feestdagen, “Ortskommandant” Bart Tommelein en Spaanse politie-agenten die in opstand komen

0
1090
Gekkenhuis: Verplicht mondkapjes dragen in openluchtwinkelcentrum La Zenia in Orihuela Costa, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ik ben klaar met die volstrekt overbodige en buitenproportionele corona-maatregelen. In dit stuk geef ik ongezouten mijn mening. Hef die lockdown en al die andere vrijheidsbeperkende maatregelen per direct op. Ik ben boos, wat zeg ik, razend op al die makke lammeren die kritiekloos de overheid maar blijven volgen.

Koning Willem-Alexander zei in zijn kerstboodschap precies waar het om gaat “afstand houden hoort niet bij de menselijke natuur”.  Hij sprak over de “zachte stemmen”. Die zachte stemmen in het speelveld van meningen zijn ook de mensen uit vaak gevoelsmatige en esoterische middens die niet middels lawaaierige potten en pannen lijdzaam aangeven hoe onze samenlevingen in Europa ondermijnd worden. Veel van onze lezers gaan louter uit van de realiteit van alledag waarin zij leven, het land waarin zij leven. Ze missen vaak het verband en de omstandigheden van onze buurlanden en nabije landen in ons Europa. Het wordt ze niet verteld, niet uitgelegd en wij proberen daar met Facts Found een ander licht op te werpen door midden in Europa te staan. Als er één ding in deze crisis duidelijk is geworden, dan is dat wat er in het ene land gebeurt, direct van invloed is op het leven bij u en dat van mij. Die problemen zijn niet op te lossen door de ogen er voor dicht te doen en de grenzen te sluiten.

Kinderen met mondkapje in de Hyperber supermarkt in Albatera, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We moeten ervoor waken dat eens mensen een autoriteit toebedeeld krijgen of een uniform aan krijgen zijn niet gaan handelen in strijd met de beginselen van de rechtsstaat en zij daar een eigen invulling aan gaan geven overeenkomstig hun eigen gedachtegoed.

Er hangt een sluier, een bruine sluier over onze samenlevingen in Europa. Een sluier waartegen je in het geweer moet komen. Een sluier van totalitaire trekken. Een sluier van hypocrisie en totalitair bestuur . Op de lijst van “persons of interest, die we erg in de gaten moeten houden staat op dit moment op nummer 1  Bart Tommelein, burgemeester van Oostende. Wat is dit voor een man? De man durft zich liberaal te noemen. Hij komt op mij over als een “Stadt führende Ortskommandant”. 

Kerstsfeer: de overheid komt het in België thuis verzieken
Foto: © Jolanda Amoureus / Schuld

De uitspraak van deze “kwade burgerstiefvader” luidende “Ook gezinnen die samen kerstfeest vieren zullen worden beboet”, dat betekent in de praktijk dat ook opa’s en oma’s graag hun kinderen en kleinkinderen willen zien de kans lopen op boetes als betrokken agenten niet zoiets hebben van “Tommelein, doe een normaal, zeveraar” De organisator (opa, oma, papa, mama, of kinderen) van zo’n samenkomst zou in principe een torenhoge boete kunnen krijgen. het gebeurde in geheel België gisterenavond. Een zwarte dag voor het respecteren van grondrechten, ik vrees voor vandaag en de komende dagen. Grootouders die deze schier fascistische dreiging over zich uitgestort kregen kwamen massaal in het geweer, onder meer op sociale media. De politie heeft verdomme niets te zoeken achter deuren van privé-woningen zonder huiszoekingsbevel en dan moet het toch echt gaan om zwaarwegende criminele feiten. De overheid heeft geen verordeningen uit te vaardigen die buitenproportioneel de onaantastbaarheid van de privé-woning in het geding brengen. Doe je dat toch, trek rustig richting Straatsburg, naar het Europees Hof voor de Rechten van Mens, want het is niet de eerste keer dat apenland België is veroordeeld voor schending van het EVRM. Met sinterklaas bleek Tommelein zelf zijn twee kleinkinderen thuis ontvangen te hebben. Wat voor een hypocriete lul ben je dan. Ouderen in de nadagen van hun leven, willens en wetens levensgeluk ontzeggen. Laat de keuzes over de gezondheid aan mensen zelf over. In vrijheid keuzes maken Tommelein, dat is een basisprincipe in het liberalisme, ouwe nepliberaal. Tommelein, ik vind je weerzinwekkend.

Ik moet opeens denken aan een waargebeurd verhaal in mijn familie gedurende de oorlogsjaren.

Mijn oom Bram zat ondergedoken en verstopt tussen de steunbalken en een vals plafond. Nazi-soldaten kwamen huiszoeking doen. “Soll ich door het plafond hin schiessen?” Wist de laag in rang zijnde vertegenwoordiger van vertegenwoordiger van de Führer in half Duits en half Nederlands te melden.

Tommelein, je hebt geen flikker geleerd van de geschiedenis. Wat mij betreft is het RAUS uit Oostende, voor eens en voor altijd. Voor de verraders van gezinnen die kerst vierden heb ik ook geen goed woord over. Bende collaborateurs. Want de nodige klikmeldingen hebben een hoop mensen in de ellende gebracht. Gehoorzamen omdat de overheid het zegt? My ass! De flikken en de juten die aan deze razzia’s meededen? Ik hoop op een zuivering in de politiekorpsen zoals dat na de oorlog gebeurde.

Ik kots op dit moment op menig overheid. De Belgen met hun idiotie voorop. “Je mag één knuffelcontact” ontvangen als gezin op straffe van…. Geen enkele gezondheids- of vermeende gezondheidscrisis rechtvaardigt dit soort gouvernementeel  totalitair gedrag. Bemoei je met je eigen privéleven.

Denken de autoriteiten hun handen te kunnen wassen met (desinfectiemiddel) in onschuld? Op de foto een flesje desinfecterende gel met kerstbal in winkelcentrum La Zenia in Orihuela Costa, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De verspreiding van een virus is een mechanisme van de natuur. Daar kun je geen politie, leger of wat dan ook tegen inzetten. Garantie op het niet oplopen kun je niet geven. Het leven is niet iets dat je koopt met een garantiebewijs.

Om een exact zicht te kunnen krijgen over wat het wekelijk aantal overledenen is ten gevolge van corona, had er een autopsie op iedere overledenen plaats moeten vinden inclusief de rapportage over onderliggende ziekteverschijnselen die primair of mede tot de dood hebben geleid. In wetenschappelijke termen noemen ze dat een syndemie. Er is gekozen voor het gemak en de snelheid. Maar waarheidsvinding vereist zorgvuldigheid. Bewaring van overledenen had goed georganiseerd en waardig kunnen plaatsvinden. Waar een wil is is een weg.
We kozen niet voor de weg om te onderzoeken wat de rol kon zijn van de ziekteremmers of genezende medicijnen. De polemiek rond hydrochloroquine in combinatie met zink, in een vroeg stadium toe te dienen had wellicht een oplossing kunnen zijn. Maar de wetenschap duldde geen debat. “Ein Wissenschaftreich, Ein Wissenschaftführer”.  Wetenschappelijk debat, ook in de medische stand, is heel normaal. Elk debat werd in de kiem gesmoord. Nee, ik heb niks met complotten en waandenkers. Ik heb wat met snel oplossingsgericht en proportioneel denken.  Als je de bevolking onder een juk van repressie duwt dan heb je de gevolgen als overheid aan jezelf te wijten, waarmee ik geweld niet goedkeur.

Surveillance- en dienstvoertuig van de opsporingsdienst Inspectie Leefomgeving & Transport in Eindhoven, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar wat voor stommiteiten zien we eveneens? Want ja er is een heftig virus. Hoe voorkom je echt grote risico’s. Hoe snel kunnen we eventuele goederen die in aanraking zijn gekomen met het virus en dus besmet zijn snel inzamelen en vernietigen. (In Nederland heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport vastgesteld dat bij testlocaties medisch en mogelijk besmet afval bij het reguliere afval geplaatst was) . Dat had heel eenvoudig voorkomen kunnen worden door vanuit 1 centrale aansturing dagelijks bij alle locaties die te maken kregen met deze medische en mogelijk besmette afvalstroom een ophaling in te zetten en zorg te dragen voor directe vernietiging in de centrales voor verbranding van medisch afval. Heb ik in de andere context ook al eerder geschreven. Hoe komt het, dat een eenvoudige journalist gelijk ondergetekende wel directe en haalbare oplossingen heeft en crisisbeleidsteams niet?  Kunnen we menig hoofd van een openbare bestuurder gebruiken als een leeg olievat voor een steelband? 

Man met mondkapje in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We hebben de economie, de vrijheid en het geestelijk welzijn van velen naar de ellende geholpen. Mensen verplicht om hun mond te bedekken. Ik zie liever een Marc van Ranst met een rol ducttape op zijn bek dan 1 normaal mens in de samenleving met een mondkapje. We weten dat de totale mortaliteit beperkt blijft. Wie kunnen de schulden gaan betalen die de overheden nu hebben gemaakt? Indien de volgende generaties die we nu “gevangen” hebben gezet.

Geciteerde tweet van ex FF columnist Bernd Timmerman © Bernd Timmerman

Maar de wereld wordt er niet beter op met gepalaver. Ik citeer een tweet van onze voormalige columnist Bernd Timmerman. Voor de corona-crisis een heel aimabel mens, een warm mens en sinds de uitbraak van dit gedonder lijkt er iets in hem te zijn geknapt en is de proportionaliteit naar mijn gevoel weg. Dat doet mij verdriet.  Zijn tweet “Kan het leger tot 19 januari Schiphol beschermen tegen roekeloze vakantiegangers” roept bij mij hele nare gevoelens op. Families met kinderen die op vakantie gaan, daar het leger tegen inzetten? Oké, nu zijn intussen veel vluchten weer geannuleerd, iets wat mij niet bevalt omdat je in mijn ogen de vrijheid van mensen om te gaan en staan waar ze willen niet mag beperken. Maar Bernd, ik ga toch ook niet aan de FSB vragen om je een portie novitsjok te bezorgen omdat ik het fundamenteel oneens ben? Hallo, zullen we het even hebben over de rechtstatelijkheid en de proportionaliteit? Toch, linksom of rechtsom heb ik Bernd nog even graag als mens. Maar deze polarisatie die we in de samenleving zien, met een extremistische overheid kan ik niet rijmen met mijn gevoel voor proportionaliteit en met mijn geweten.

Nu hoef je met die twee begrippen niet bij virologen aan te komen, daar zijn ze niet voor opgeleid, die kijken liever in het tunnelbuis van een virus.

De economische en geestelijke schade  wordt gigantisch onderschat. Het geestelijk welzijn, één van de motoren voor onze immuniteit, werd niet meegenomen. Noch in mediaberichten, noch door het openbaar bestuur. Mijn collega’s van de pers presteerden het om de berichtgeving van de overheid zonder enige kritische noot of toetsing klakkeloos te brengen. Persconferenties? Alleen statements, geen kritische vragen. Mijn collega-journalisten hebben onvergeeflijk gefaald en hun plicht verzaakt. Wij schreven gedurende de hele corona-crisis wel kritisch, zonder de empathie te verliezen voor de betrokkenen die ziek werden. Er is geen enkele overheid die ik klakkeloos volg, maar dan ook geen enkele. Pas sinds enkele weken wordt er in de reguliere media aan besteed en maakte Belgin Inal van Docsfair een indrukwekkende documentaire.

Banner van de Spaanse politie-agenten in verzet tegen de corona-maatregelen “Policias por la Libertad”
© Policias por La Libertad

Er is één lichtpuntje. Diverse agenten van de Spaanse politie zijn het zat en zijn de straat op gegaan. Ze hebben zich verenigd in de groep “Policias por la Libertad” ( https://www.policiasporlalibertad.org ) Ze zijn van mening dat de grondwettelijke vrijheden worden aangetast door de autoriteiten en dat ze voor dit soort van zaken niet voor het karretje van de overheid gespannen willen worden. Politiemensen kwamen in de afgelopen decemberweken in Madrid, Valencia en Malaga vreedzaam op straat.  Gewetensproblemen bestaan dus  wel bij politiemensen, waarvan de Belgische politie vorige week het bestaan nog ontkende.  Een Duitse politiecommissaris besteeg al eerder het podium tijdens een demonstratie om zijn weerzin te laten horen.

Van België een parkeergarage maken? Op de foto een parkeergarage in Tilburg, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat de Belgen er weer een bende van maken zoals gebruikelijk met hun razzia’s in privé-woningen blijkt wel uit deze krantenkop van het Dagblad van het Noorden van 9 december j.l. “Politie-ingrijpen achter de voordeur is uit den boze, ook als we met meer dan drie gasten aan de kerstdis of tijdens oud en nieuw zitten” aldus politiewoordvoerder Paul Heidanus. Deze Nederlandse agent schijnt de grondrechten nog wel te begrijpen, in tegenstelling tot België dat is vervallen tot een bestuurlijke bende fascistoïde idioten”. Ik zie in spreekwoordelijke zin maar één oplossing voor België en dat is dat we er één grote parkeergarage van maken. Stelletje achterlijke mafkezen daar in La Belgique. In Europa heeft iedereen zijn mond vol over de afbrokkelende rechtstaat in Polen en Hongarije. Dicht bij huis hoef je alleen maar in België te komen om een apenland waar te nemen.

De Belgische (Vlaamse) filmregisseur Rob van Eyck, nadenkend gefotografeerd in Zichem, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Oh ja, de enige die deze ellende zowat exact voorspelde is de in België amper serieus genomen filmmaker Rob van Eyck, In zijn filmserie Afterman kwamen dit soort praktijken 1 op 1 voorbij. Hulde aan Rob.

Ee is een groter gerechtshof dan alle rechtbanken bij elkaar, en dat is het geweten. Waar liefde is, is leven. Beide citaten komen Ghandi toe.