De Avonddenkers: Over eco-auto’s, groene manipulatieve marketing, een pakje boter of een kind van de melkboer en een busje CO2

0
Elektrisch aangedreven wagentje van de melkboer in Amsterdam. Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

Zonder energie staat alles stil. Energie is niet alleen een “commodity” (een bulkgoed), het is een bruikbaar instrument van de overheid naar de burger en een machtsinstrument van staten onderling.

Een werkeiland van Heerema voor de offshore olieindustrie in de haven van Rotterdam
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Energie is een pressiemiddel. Energie is dus ook een product dat zich ideaal leent voor manipulatie.

Nee, u moet eens een keer niet denken aan de grote oliemaatschappijen en de oliedollars. Denk eens veel dichter bij huis. Uw buurman die eventueel actief is lid is van de “groene kerk” manipuleert u op zijn minst even hard. U zou maar eens niet meedoen aan de groene golf. Sociale uitsluiting dreigt met als “kers op de taart” een fiscale afstraffing.

“Think in green” recalemeslogan van Insa turbo bandenhandel. Gefotografeerd nabij de Spaanse plaats Aspe Groene manipulatieve marketing of gewoon reclame?
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ik heb het al vaker neergepend. Zorgen voor een schone leefomgeving is absoluut geen slechte zaak. Maar wanneer is er sprake van belangenverstrengeling? Wanneer is er sprake van angsthandelen? Wanneer is er sprake van onrechtmatige sociale druk? Draait u met alle winden mee? Of denkt u ook nog zelf na op basis van pure logica, onvoorwaardelijk voorzien van onweerlegbare feiten?

Windrichting. windvaan, gefotografeerd in het Zeeuwse Vrouwenpolder, Nederland. Draait u met alle winden mee?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nu is dat laatste geen eenvoudige klus in een wereld waarin nepnieuws, marketing, misinformatie en pure propaganda hartstochtelijk met elkaar het “media-bed” delen.

Thans is energie een sturingsmechanisme geworden. Vergelijk het met het besturen van de auto. Indien u onoplettend of opzettelijk de auto verkeerd stuurt, kunnen de gevolgen fataal zijn. Dus elke vorm van sturen en besturen vergt een vorm van zelfbeheersing en controle. Wat betreft het “besturen” en “sturen” middels marketing en propaganda is een maatschappelijke controle meer dan gewenst en die rol is weggelegd voor een zelfstandig denkende media.

Reclame of manipulatieve marketing? Sheel-campagne “Maak het verschil. Rij CO2-Neutraal. Hier gefotografeerd bij het Shell tankstation bij e grensovergang Hazeldonk, Nederland.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Tijd om even stil te staan bij het verleden, het heden en de toekomst.

Wie kent de tijden nog dat de melkboer aan huis kwam met zijn elektrisch karretje?Een flesje melk, een pakje boter of zelfs een kind van de melkboer.

De melkboer met zijn elektrisch wagentje in Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De melkboer schreef zijn geleverde diensten op met het achter de oren gehaald potlood in het “op-de-pof-boekje”en tufte niet naar zoefde met zijn elektrisch karretje weer door, op naar de volgende klant.

Elektrisch aangedreven winkelwagen in Muiden, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nee, elektrische voertuigen zijn alles behalve een “novum” uit hedendaagse tijden. Vroeger, vroeger, oh hoe was het vroeger. Vroeger had je louter de kans om door winkelwagens van de melkboer en de straatveger geruisloos overreden te worden. Je hoorde ze niet. Maar het was wel “goed voor het milieu”, al werd daar vroeger niet bij stil gestaan.

Elektrisch aangedreven winkelwagen in Muiden
Foto: ©Peter-Vincent Schuld


De groenteboer duwde zich een breuk, maar het was goed voor het milieu. Al werd ook in deze context niet stil gestaan bij het milieu,laat staan de arbeidsomstandigheden. De wereld is veranderd.

Groenteboer duwt zijn kar met handelswaar voort tijdens folkloristisch evenement in Ootmarsum, Nederland
Foto: Peter-Vincent Schuld

Er is totaal niets mis met een wereld die evolueert. Weerstand tegen evoluties en de vooruitgang zijn niet zelden ingegeven door angst. De geschiedenisboeken leren ons de weerstand tegen de komst van de stoomtrein. Anno 2020 zou de weerstand beperkt blijven tot de gebruikte brandstof voor deze kolossen, zijnde steenkool.

Stoomlocomotief op steenkool in Haaksbergen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar wat “verkocht” wordt als “vooruitgang”  hoeft nog niet meteen vooruitgang te zijn. Per geval zul je die analyse scherp en eerlijk moeten maken

In een complexer wordende samenleving is het zaak dat alles wat er om je heen gebeurt kritisch en objectief bekeken wordt. Fileer de tegenstrijdigheden. Onderwerp iedereen en alles aan een kruisverhoor.

Zeker als het op mobiliteit aan komt. Eerder deze week berichtten wij u al over PSA en Total die samen batterijen voor auto’s gingen produceren.

Chemiereus BASF stapt nu ook in de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. Op de foto een vestiging van BASF in de haven van Antwerpen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We hadden het nieuw nog niet koud gepubliceerd of BASF kondigde eveneens aan in onderdelen van de batterijen voor elektrische auto’s te stappen. Deze enorme chemiereus ziet ook “handel” in het ecologisch tijdperk.

Het is niet meer dan goed dat er een stevig bedrijfsleven is die de economie draaiende houdt en inspeelt op de vraag vanuit de markt. Als was het maar omwille van de werkgelegenheid maar het mag geen propagandistisch ingegeven werkverschaffing worden.

Het mag geen bubbel worden die bij de minste of geringste speldenprik uiteen klapt. En juist daar stel ik mij een aantal serieuze vragen bij.

Kantoor van BOSCH in Brussel. Foto:
© Peter-Vincent Schuld

En ja hoor, het kon niet uitblijven ook elektronica- en onderdelenfabrikant Bosch gaat in Europa 48-volt batterijen producerenin Eisenach. Dit deden ze al in China, maar vanaf 2021 gaat de productie ook in Europa van start. Bosch handelt vanuit een bepaalde vraag uit de markt. Bosch is toeleverancier van de auto-industrie en garagehouders. Bosch doet niet meer dan inspelen op het klimaat van klimaatverandering en schonere mobiliteit.

Fabriek van Bosch / VDT in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De vraag of hybride auto’s echt een verbetering teweeg brengen of dat deze een product zijn van het groene tijdperk zelf speelt vanuit de positie van Bosch gezien naar mijn mening geen rol.

Vast staat dat hybride voertuigen en elektrisch aangedreven voertuigen in ieder geval een klap meer geld kosten met rekening voor de consument. Dit ongeacht of de aanschaf door de overheid niet gestimuleerd wordt of niet.

Hybride personenvoertuig in Catral, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook de stimuleringen van overheidswege worden opgebracht door diezelfde consument aangevuld met het bedrijfsleven. 


Elektrische voertuigen een hype? Tja, wat zal ik er van zeggen. Op het moment dat ik dit stuk nu schrijf passeert er een nieuwsbericht dat meldt dat Deutsche Post de uitbreiding van haar vloot elektrische bestelbusjes in de loop van het jaar compleet zal stoppen. Nieuwe bestellingen zullen er niet meer worden gedaan. Is er een kentering?

Postkantoor Deutsche Post in Osnabrück, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Alle ontwikkelingen op dit vlak vragen om een relativeringsvermogen.

Oliemaatschappij BP kondigde deze week groots aan in 2050 klimaatneutraal te zijn. Berekend op basis van de voorhanden zijnde kennis, berekeningen en technologie van vandaag. De mededeling van BP draagt een grotesk karakter en ik neig te de menig te zijn toegedaan dat het een uitermate goede marketingstunt is om BP zonder dure commercials in de belangstelling te laten zetten.

Tankstation van BP in Lagos, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Vanuit BP gezien is het uitermate slim. De media kopten “BP wil in 2050 klimaatneutraal zijn”. Dan rijd je daar met een half lege tot bijna lege tank en je herkent het logo van BP uit de begeleidende foto.

De foto van BP is een must om de nieuwsconsument even het verband te laten leggen tussen het bericht en de visuele ingesteldheid van dezelfde nieuwsconsument om het betrokken onderneming te herkennen.

Ook wij van Facts Found doen dit, en ook hier tonen wij u een foto van BP. U moet kunnen zien over wat het gaat. Op hoofden van bestuurders, woordvoerders en politici zijn we rap uitgekeken. Wie heeft er nu een foto van Europees Commissaris Frans Timmermans boven zijn of haar bed hangen? (op een enkele baard-fetishist na).


Alles rond dit thema blijft relatief. Waar BP aankondigt in 2050 klimaatneutraal te willen zijn, lijkt er aan de andere kant van de onderneming weer iets anders te passeren.

Tankstation van ARAL, onderdeel van BP langs de Duitse autobahn bij Remscheid
Foto: © Peter-Vincent Schuld

BP heeft een dochteronderneming. BP is niet het enige merk dat gevoerd wordt doordeze oliemaatschappij. ARAL, een van oorsprong Duits merk, nu een BP-merk is op Duitse bodem verwikkeld in een prijzenslag met haar concurrent Esso, andere maatschappijen volgen de prijzenslag.

Esso tankstation in het Duitse Kleve
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De meer bio-ethanol bevattende E10-benzine (10% Bio-ethanol), die schoner is dan  de normale superbenzine en ook gunstiger was qua prijs is zowat even duur geworden als de E5 benzine (5% Bio-ethanol).

ARAL tankstation in Martelange, Luxemburg waar in 2002 een liter benzine nog maar 0,789 Eurocent per liter kostte. Foto: © Peter-Vincent Schuld


Zolang is het nog niet geleden dat u voor een liter benzine amper 0,80 eurocent per liter betaalde. In de afgelopen 20 jaar zijn de prijzen omhoog geschoten en met meer belastingen op fossiele brandstoffen is het einde van die stijgende lijn niet in zicht.


Het is me wat met die energietransitie inclusief de lage emissiezones. Neem het openbaar vervoer! Beter voor het milieu! De groenen en de door hen geïnfiltreerde overheid willen ons maar in bussen en treinwagons duwen. Nu heeft dat op mij geen enkele uitwerking, want ik vertik het.

Matrix-bord boven de weg roept op tot het gebruik van openbaar vervoer in het Spaanse Murcia.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In december van het afgelopen jaar berichtte de Vlaamse zender VRT dat de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn 35.350 echte Europese eurietjes moest afdokken aan 101 opgelopen boetes omdat ze met “vervuilende bussen” in de Brusselse Lage Emissie Zone reden.

Zicht op de Europese wijk in hartje Brussel; Lage emissiezone en hart van de bedachte Europese Green Deal Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dit jaar zijn de normen nog strenger geworden en zou De Lijn 8 miljoen aan boetes kwijt zijn.

“We moeten van de vervuilende bussen af” klinkt het in Vlaanderen. Zeker nu ook Gent een lage emissiezone kent. Maar langzamerhand werd vanaf 2004 tot 2009 de op het elektriciteitsnet rijdende trolleybus afgeschaft.

De niet vervuilende maar uit het Gentse straatbeeld verdwenen trolleybus anno 2000.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar wat zegt De Lijn? De Lijn is een onderdeel van de Vlaamse Overheid en enig vervoerder van Vlaanderen: “We kunnen geen groene bussen bestellen als we geen geld hebben om ze te kopen en ze te laten rijden” stelde de bestuursvoorzitter Marc de Scheemaker. Alle nieuwe voertuigen die De Lijn bestelt moeten volgens het Vlaamse regeerakkoord emissievrij zijn.

Bus “oude stijl” van De Lijn in Dadizele, West-Vlaanderen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In alle stadscentra zouden in 2025 al geen bussen mogen rijden die C02 uitstoot. Dus wat wordt het meer geld voor De Lijn om bussen te kopen en te laten rijden of meer geld voor boetes?

Belbus van De Lijn in Dadizele, West-Vlaanderen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Intussen? Intussen rijdt er een oude “vervuilende” bus van De Lijn rond….. in Litouwen, rood-wit kenteken, striping van De Lijn met louter de toevoeging “LT” aan het kenteken. Litouwen, lid van de Europese Unie, onderworpen aan de Brusselse Green Deal. Laten we daar onze oude vloot verkopen, want het vermeend C02-probleem van Litouwen is niet het probleem van Vlaanderen of België.

Oude “vervuilende??” bus van De Lijn, nu in dienst in Litouwen met Litouws kenteken
Foto: © RAGD/Schuld

Het eiland België. Ja, sommige politici denken echt dat België een eiland is. Bestuurlijke waanzin ten top. Het was nooit anders, het is niet anders en ik vrees dat het nooit ander zal worden.  Kunt u er nog wijs uit? Wat ons rest is de gekte blijvend te beschrijven,