De Avonddenkers: Over mondmaskers, het gemaskerd bal waar geen bal aan is!

0
1737
Toerist met mondkapje op driewieler in Enkhuizen, Nederland. Nuttig of dwaas? Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Als corona je niet ziek maakt, dan is het wel de stroom van nieuwsberichten die over dit fenomeen gaat. In wat voor tijd leven we? Overal in Europa waar we de laatste maanden voet aan de grond gezet hebben, intussen ongeveer zo’n 15 landen zijn er twee hoofdstromingen. Zij die angst hebben en zij die de angst zat zijn.

We zijn als Europeanen zonder ook maar ergens schuld aan te hebben zonder tussenkomst van een rechter veroordeeld tot tal van vrijheidsbeperkende maatregelen die ongekend zijn.

Stringente toegangsmaatregelen vanwege het coronavirus in het Vasco da Gama Shoppingcentrum in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nu lijkt ook Nederland ten dele te zijn gevallen voor de dictaten van de WHO. We brengen u volgende week een reportage uit Portugal over hoe men daar een en ander beleeft en ondergaat. Maar nu even over Spanje.

We zitten deze week in het Spaanse Orihuela een hapje te eten. In een normaal zaakje, langs de weg waar je geen toerist ziet. Geen culinaire rotzooi maar gewoon goed voer. Een zaakje waar je nog wel eens wat hoort en ziet. Voor ons een van de peilstations hoe het er hier in Spanje aan toegaat.

Al sta je op de top van de Spaanse zijde van de Pyreneeën die de grens tussen Frankrijk en Spanje vormen, dan nog ben je verplicht een mondkapje te dragen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Veel bezoekers hebben hier de pest aan die mondkapjes die je verplicht bent om te dragen. Al sta je op een top van een berg en er is in de verste verte geen mens te zien. Mensen hebben angst hebben voor boetes van zo’n 1000 euro als je zo’n mondkapje niet draagt. Goed bezig maar niet heus. Er broeit wat onder de Spanjaarden, en het is niet in het voordeel van de zittende socialistische en marxistische machthebbers. Menig bezoeker hier laat buiten het publieke zicht om merken de mondkapjes te haten met een hoofdletter H. Elders is het niet veel anders.

Dan zijn er hier mensen angst hebben om ziek te worden. De angst is er goed in gestampt. Als makke schapen volgen zij de opgelegde instructies van de overheid. Je ziet zelfs vaak mensen in hun auto, terwijl ze alleen in het voertuig zitten, zo’n onding dragen. Niet verplicht, geen enkel nut. Alleen maar angst. Of wordt het gewoonte? Als dat het geval is zijn we nog verder van huis.

Dan hebben we nog een politiek bewuste angst onder de Spanjaarden. Angst dat de gelden die vanuit de Europese Unie naar hun land komen niet goed besteed worden. Dan zit je dus in een totaal verwrongen samenleving lijkt mij.

Op de TV die aanstaat in een restaurant in Orihuela is een verslaggever te zien met een mondkapje.
Foto: © Christel Dubos/ Schuld

De TV staat aan in het etablissement. Op de beeldbuis het Spaanse nieuws. Verslaggevers met mondkapjes. Welk signaal geef je hiermee af? Angst? Zonder enige kritische reflectie de overheidsmaatregelen en staatspropaganda uitdragen?

Spaans journaal brengt verslaggevers met mondkapjes in beeld Foto: © Christel Dubos / Schuld

Zoals mijn collega Koos van Houdt altijd zegt; “Wij journalisten nemen geen blad voor de mond”. Een dag later zie ik een collega van het Nederlandse RTL Nieuws hetzelfde doen. Verslag doen met mondkapje op zijn bakkes. Juist omdat er zoveel twijfel is aan de nut van het dragen van zo’n onding, neem je als journalist op een zeer ostentatieve wijze een standpunt in. Je onafhankelijkheid is meteen totaal naar de vaantjes.


We begeven ons elders. We worden aangeklampt door een Britse dame. Vol emoties vertelt ze dat er in haar land van herkomst een moment was van 24 doden door corona en maar liefst 28 zelfmoorden. Ik had daarvoor net een bericht gelezen dat een 41-jarige vrouw een einde aan haar leven had gemaakt omdat ze deze samenleving met vrijheidsbeperkingen en angst niet meer aankon.

Als er geen lach meer op het bedekt gezicht mag, dan maar zo. Uw verslaggever denkt er het zijne van.
Foto: Christel Dubos / Schuld


Ik zie hier in het geen lach meer op het gezicht omwille die muilkorf van stof. Dus ik moet om een “stemming” van een persoon te peilen louter en alleen afgaan op de ogen en de lichaamstaal. Nu versta ik deze wel, maar er zijn mensen die deze vaardigheid niet hebben. Doordat we elkaars “stemming” niet kunnen peilen wegens die verdomde gezichtsbedekking, Iets wat we altijd hebben proberen te voorkomen uit oogpunt van bestrijding van criminaliteit of vrouwenonderdrukking, is het binnen enkele maanden overal gemeengoed geworden.

De Nederlandse regering lijkt de internationale druk en de eventuele juridische consequenties van het verplichten van het dragen van mondkapjes en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s slim te omzeilen. Immers je ademt je eigen afvalstoffen weer in.

De overheid heeft naar mijn mening niet het recht om u te maatregelen op te leggen die u verplichten uw eigen gezondheid in gevaar te brengen. Waarom ademen we dan?

Juridisch gezien is een verplichting tot het dragen van een mondkapje geen absoluut uitgemaakte zaak. Landen en overheden die dit thans verplichten zouden nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen en veroordeeld kunnen worden tot het betalen van schadevergoedingen aan burgers.

Rutte hield het bij een dringend advies. Als liberaal weet hij heel goed welke juridische consequenties een eventuele verplichting kan hebben. Wellicht denken andere overheden en ondernemingen “wie dan (nog) leeft, wie dan zorgt”. Want dit soort juridische procedures kunnen lang aanslepen.

In je uppie in het skatepark van Dedemsvaart, Nederland….coronagevaar
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Intussen zitten wij in een verkrachte Europese samenleving. Ik twijfel niet aan de ernstige gevaren van het virus, maar wel aan de maatregelen. Mijn geweten zegt “Nee, no way”. Ik heb de grootst mogelijke gewetensbezwaren tegen de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Ik woon van het zuiden van Europa. Ik blijf voorlopig zoveel mogelijk op mijn terrein. Niet omdat ik bang ben, verre van dat. Maar ik heb genoeg van die angstcultuur. Ik heb genoeg van een totalitaire overheid. Waar ik geen genoeg van kan krijgen is om u Nederlanders en Vlamingen te vertellen waar het verplicht dragen van mondkapjes toe kan leiden. Angst, angst en nog eens angst. Ja er gaan mensen dood. Zeer vaak in combinatie met een reeds bestaande ernstige kwaal of een hoge leeftijd. Maar dat geeft de overheid nog geen recht om mensen in een gezichtsdwangbuis te steken. Angst is en blijft de slechtste raadgever.

Uw verslaggever met de zwarte herder van zijn buren die alles opvreet wat niet deugt. Echter uw verslaggever en de zwarte herder zijn de dikste vriendjes. Ze hebben geen angst voor elkaar.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik ben weer thuis. Ik loop even naar de hond van de buren. Een waakhond, een zwarte herder, waar iedereen angst voor heeft.  Terecht, als je iets kwaads in de zin hebt. In dat geval vreet hij je op met huid en haar. De zwarte hond komt naar mij toe. Hij gaat met zijn volle gewicht tegen mij aan staan. Hij voelt zich veilig bij mij. Hij gaat op zijn ruggetje liggen en legt zijn koppie in mijn schoot na eerst nog wat liefdevolle likken te hebben gegeven. Hij heeft geen angst voor mij, ik heb geen angst voor hem. Dikke vrienden. In de mensenwereld is het recht tegenovergesteld. Gekkenhuis.

Geen knuffels, geen lichamelijk contact. Krijg lekker de corona (ik heb het al gehad en leef vooralsnog steeds). Maar als ik het opnieuw zou krijgen…. dan sterf ik liever ten gevolge van een met liefde gegeven en met liefde ontvangen knuffel in plaats van eenzaamheid en in een sfeer van afstandelijkheid.

Moraal van het verhaal? Laat u niet bang maken. Mentale weerstand is in crisissituaties onontbeerlijk. Voor het overige? Heb uw naasten lief en geef blijk van uw genegenheid op de manier waarvan u vindt dat deze passend en fijn is. Het leven kan over een uur gedaan zijn. U kunt ook overreden worden door een dronkenlap of gewoon een hartaanval krijgen.


Fijn weekend.

Het gaat u goed en doe geen dingen die ik ook niet zou doen.

P.S. Ik overweeg serieus dit weekend mondkapjes ritueel te gaan verbranden.