De Avonddenkers: Over “zielige en totalitaire” Corona-egoïsten, complotdenkers en andere mafkezen

0
2287
Vrouw met mondkapje zoals nu verplicht in Spanje. Foto werd gemaakt is Elche, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Kareltje is erg ziek, Kareltje is terminaal. Kareltje gaat dood. Triest voor Kareltje en zijn naasten. Er breekt corona uit. Kareltje krijgt wat eerder een tuin op zijn buik. Is het Corona-virus de hoofdreden? Nee, het proces is versneld door het virus. Tot zover Kareltje. Zand er over.


Truus is 88, slecht ter been, slecht hart, letterlijk en figuurlijk. Truus trekt het niet meer en krijgt er Corona overheen en geeft haar pijpje aan Maarten. Truus mag haar lievelingsserie “6 feet under” in de praktijk gaan beleven”. Dat was Truus. Over tot de orde van de dag.


Peter is 51. Peter is uw redacteur. Denken aan zijn gezondheid, daar had meneer geen zin in. Dat heeft zo zijn gevolgen gehad. Kreeg vermoedelijk wel het virus maar in een lichte vorm. Peter is niet iemand van angst en zielig doen. Peter is er nog steeds. Maar Peter had evengoed ook tussen de 6 planken terecht kunnen komen. Big issue? Nee, want Peter weet dat ieders leven en dus ook het zijne tijdelijk is. Peter heeft het leven ten volle geleefd. Maar ze willen Peter “daar boven nog niet hebben” op dit moment. Peter heeft in de natuur vandaag zijn vriend gevonden. Maar Peter weet ook dat de natuur morgen zijn vijand kan zijn, althans, dat de natuur het welletjes vindt voor Peter. Zit Peter daarmee? Peter accepteert en omarmt de natuur. En als de natuur zegt “Pech, Peter weg” dan zij het zo.


Vanuit macro-perspectief stellen we als individu geen duvel voor. Miljarden mensen kwamen ooit tot leven, miljarden mensen stierven.Wij hebben de ethische grens van het aanvaardbare primair gelegd bij onnatuurlijk overlijden, dus moord, ongevallen etc.

Eens sterven we allemaal, ook uw verslaggever Op de foto: uitvaart in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Van stof komt gij, als stof zullen we u weer opzuigen.
De dood hoort bij het leven. Niet voor weglopen, het is een essentieel en finaal onderdeel van het leven.


Aan elk feestje komt een einde. Angst is slecht voor je  gezondheid.
Wat laten ons leven zogezegd ook niet afpakken door een bende idiote terroristen, maar wel door een virus. Wat klopt hier niet?

Aankondiging voorzorgsmaatregelen bij een Nederlandse school in Bergen (NH)
Foto: © Jolanda Amoureus / Schuld


Even in alle redelijkheid. Voor de mensen die ten prooi zijn gevallen aan het virus is het een drama, zo ook voor hun naasten. Voor de mensen in de zorg die alles gaven, soms ook hun leven, het zijn stuk voor stuk helden.Ik heb sowieso al een mateloos respect voor mensen die in de zorg en de hulpverlening actief zijn.


Dit in alle oprechtheid gezegd hebbende, moeten we toch een aantal vragen beantwoorden.De meeste thema’s in onze samenleving zijn geen “en versus of” vraagstukken.


Ja, de overheid heeft er in veel landen goed aan gedaan om kort na de uitbraak even alles stil te leggen. Crisismanagement vraagt om maatregelen en niet om oeverloze discussies.


Naarmate een crisis zich ontwikkelt ga je zaken ter discussie stellen en belangen afwegen.


Ik kan alleen meer vaststellen dat in veel EU-landen de overheid totaal is doorgeslagen op het dictatoriale af. In verhouding valt het in Nederland nogal mee omdat daar is gekozen voor een intelligente lockdown.

Bij ingang kantoor hangt poster om 1,5 meter-samenleving in acht te nemen.
Foto: © Jolanda Amoureus / Schuld

De anderhalve-tot-twee-meter in Europa samenleving is praktisch niet doenbaar. Het is evenmin wenselijk. De zoveelste demarche naar afstandelijkheid en kilheid. De zoveelste poging van overheidswege om in ons persoonlijk leven te mengen. Al zou de maatregel functioneel zijn, dan nog is het de vraag of de overheid dit niet moeten beperken tot een advies in plaats van een bestuurlijke maatregel. Het sowieso een letterlijke asociale maatregel. Sociale distantie is een mooi woord voor sociale afstandelijkheid, dus afstand nemen van normaal sociaal gedrag. Dus asociaal.

In zo’n kille en koude samenleving wil ik niet leven.


Het is het openbaar bestuur dat dient te regeren, maar niet de angst.

Mondkapje, zuurstofmeter en puffer. Coronatijd 2020
Foto: © Christel Dubos / Schuld


In tal van landen is het dragen van mondkapjes verplicht. Maar niet de FFP2 maskers die bewezen bescherming bieden. Over de noodzaak, en het daadwerkelijk beschermend effect van die andere maskers zijn de wetenschappers het niet eens. Op het niet dragen worden boetes gezet. Dus voor een handeling, waarvoor geen sluitend wetenschappelijk bewijs is dat deze handeling of nalaten van deze handeling schadelijk is is worden straffen gezet en lopen mensen het risico op een strafblad.

Gezin met mondkapjes dat zich ontdoet van latex handschoenen na het winkelen in Elche, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Is dit wenselijk? Nee! Is dat proportioneel? Nee! Is dit achterlijk? Ja! In Nederland bedraagt de boete in het openbaar vervoer 95,00 euro. In het armere Spanje bedraagt de boete voor het niet dragen van een mondkapje in de openbare ruimte 400,00 euro. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af. De temperatuur in Europa stijgt. Het virus lijkt niet tegen warmte bestand te zijn. Dus nog een reden om even normaal te gaan doen.

Er zouden minder Corona-patiënten onder rokers zijn, zo meldt het Brits medisch tijdschrift The Lancet. Op de archieffoto Nederlandse man slaat shag en sigaretten in, in Luxemburg Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het gezaghebbend Brits medisch tijdschrift meldt dat er minder corona-patiënten zijn onder rokers dan onder niet rokers. Onder voorbehoud van enig fataal rokersletsel bij mij als redacteur zeg ik “Ha, Ha, ik neem nog een peuk, stelletje ouwe gezondheidsfreaks” “Bemoei je met je eigen zaken en niet met mijn leven.”

De bewegingsvrijheid van mensen wordt ingeperkt. In veel landen volstrekt arbitrair en disproportioneel. Ambtenaartjes verzinnen regeltjes zonder vaak over de uitvoerbaarheid of de proportionaliteit na te denken. Virologen denken een land te kunnen besturen zonder enig democratisch of grondwettelijk mandaat.

Het kan niet zo zijn dat om de gezondheid van mensen te beschermen er een loopje genomen wordt met de fundamentele vrijheden van de mens.

Protest-sticker tegen de 1,5 meter maatschappij
Beeld: Nee tegen de 1,5 meter maatschappij

Ik las kortelings een Facebookposting, waarin een dame haar gal spuwde over demonstranten die tegen de 1,5 meter-samenleving op Het Plein in Den Haag in actie kwamen. Het leger moest maar ingezet worden tegen deze ongewapende demonstranten volgens betrokken dame. Ik vind haar mening zeer ranzig stinken naar een wil tot een dictatoriale communistische junta.

Deze dame begrijpt dus volstrekt de grondslag van de grondwet niet. Ook onder crisisomstandigheden hebben mensen het recht om te demonstreren. Punt. Dat de geagiteerde dame demonstranten corona-gerelateerde verwensingen toebedeelde getuigt van een volstrekt gebrek respect voor de grondwet.


Dan hebben we nog zij die de vaccinaties verplicht willen stellen. Persoonlijk, zeker omdat ik veel naar de tropen gereisd heb, sta ik helemaal niet negatief ten opzichte van vaccinatie. Maar ik ontzeg een ander het recht op zelfbeschikking niet.

Wie naar tropische landen reist zoals in Afrika, doet er goed aan een serie vaccinaties te halen Op de foto: straatbeeld in Natitingou, Benin, Afrika
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het lichaam is op basis van de grondwet onschendbaar. Punt! Er was een of andere lijpe mafkees die de grondwet in vraag begon te stellen. Ik stel bij deze zijn beoordelingsvermogen in vraag. Soms is idiotie ronduit gevaarlijk.

Idioten zonder enige juridische scholing inzake mensenrechten, staatsinrichting en verdragsrecht, die maar wat schreeuwen, ondermijnen met hun discussies de democratische rechtsstaat. Natuurlijk mogen zij deze waanbeelden ventileren. Maar zijn deze figuren intellectueel nog wel capabel om te mogen stemmen? Pak nog een pilletje, sukkel!


Dit soort mensen begrijpt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet. Wetgeving die qua hiërarchie boven de nationale wetgeving staat. Een redelijk eenvoudige materie. Maar zelfs universitair geschoolden lijken nog te dom te zijn om dit te begrijpen. Pseudo-intellectuele fragmentatiebommen van vlees en bloed.

Alles in onze samenleving dient primair een juridische rechtvaardiging te vinden in de grondwet en het EVRM. Punt.

Maar er is meer.

Hebben wij last van een agressief virus? Antwoord is ja! Je kon er vanuit gaan dat er zich, gelet op de geschiedenis, er om de zoveel tijd ernstige ziektes en plagen uitbreken. Immers de geschiedenis herhaalt zich altijd. Het enige wezen dat te dom is om er naar te handelen is de mens. 95% van de mensen zijn nu eenmaal randdebielen.

Op persoonlijke titel zeg ik in alle eerlijkheid dat ik ze niet zal missen mochten ze weg komen te vallen, maar mijn ethisch besef en mijn geweten weerhouden mij om de natuur een handje te helpen.


“Randdebieliteit”… een fenomeen dat in alle lagen van de bevolking voor komt. Ook in de parlementen, en openbare besturen.


Gevaarlijke virussen, mutaties van virussen, we weten allemaal dat ze er zijn en dat ze “los kunnen gaan”. Als je weet dat er in een bepaald deel van de wereld, in dit geval China er door wat voor reden dan ook virussen vrij kunnen komen dan zet je de wetenschappelijke afdelingen van de inlichtingendiensten in om “gevaarlijke virusdragers” in handen te krijgen.

Vervolgens ga je wetenschappelijk onderzoek verrichten om in ieder geval proactief aan een begin van een vaccin te werken.


Inlichtingen verzamelen vormt altijd “the first line of defence”. Daar horen dus ook het analyseren en het onderzoeken van vergaarde inlichtingen bij. Ik zeg dit al 30 jaar. Deze operaties kosten geld. Veel geld. Maar veel minder geld dan het lamleggen van de economie.


Enfin, hier het allereerste begin van de falende overheid. Voor een slangenbeet hebben we tegengif. Voor dit soort virussen hebben we weinig of niks.


Je moet een gevaar detecteren alvorens het zich aandient en er vervolgens naar handelen. Daarvoor hebben we juist inlichtingendiensten.
We kunnen dus objectief vaststellen dat de inlichtingendiensten hebben gefaald om welke reden dan ook.


We zien dat iedereen aan het falen is en dat veel “opgehangen verhaaltjes” allemaal in de vuilnisbak kunnen. Dat is het volgende waarover ik het met u wil hebben. De complotten. Nogmaals, de gemiddelde mens is een randdebiel.

Ontmoeting tussen Romano Prodi toenmalig voorzitter van de Europese Commissie en Bill Gates, toen nog topman achter Microsoft , in 1999 in het oude gebouw van de Europese Commissie te Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bill Gates. Ik heb niks met die man, helemaal niks. Zijn producten van Microsoft vind ik rampzalig en pure rommel. Software-systemen die voor mij denken, in plaats van dat ik voor de software denk.


Is Bill Gates een invloedrijk persoon? Ja! Maar bewijst dit slechte intenties van de man? Nee! Bekijk ik de opvattingen van Gates kritisch en volg ik deze met argusogen? Ja! Maar dat is verdomme mijn taak als journalist. Maar zonder enig wettig en overtuigend bewijs kan en mag ik deze man niet publiekelijk aan de schandpaal nagelen.

Inlichtingendiensten van diverse landen houden zich wel bezig met het in kaart brengen van mogelijke dubieuze contacten tussen de politiek en “captains of industry”. Om dit soort zaken aan het licht te brengen komt het voor dat dossiers “gelekt” worden met foto’s en ambtsberichten erbij. Maar het gros van de bevolking weet niet hoe de inlichtingendiensten in de wereld werken en wat voor trucs er aan de dag gelegd worden. Klungelige burgerjournalistiek wordt verspreid via in elkaar geflanste filmpjes met duistere en niet toetsbare uitleg wat niets zegt. Over geheime genootschappen en adelijke bloedlijnen. Houd er mee op zeg.

Zijn er dan geen contacten tussen de “captains of industry” en de politiek. Jazeker wel en dat is ook volstrekt normaal. Kan ook niet anders. Ook Bill Gates viel ooit een officiële ontvangst ten deel bij de Europese Commissie.

Ik herinner mij een ontvangst door oud-voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi van Bill Gates eind jaren negentig, Ik was er zelf bij toen Bill het oude commissiegebouw betrad en officieel ontvangen werd. Maar dat bewijst helemaal niets behalve een zakelijk contact

Voormalig Europees Commissaris Neelie Kroes, bevoegd voor concurrentie in haar kantoor destijds in Brussel, België. Zij maakte afspraken met Microsoft die door de softwaregigant niet werden nagekomen en het bedrijf op een fikse boete kwam te staan
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In de jaren erna hield onder andere de Nederlands Europees Commissaris Neelie Kroes Microsoft goed in de gaten. Immers Microsoft maakte misbruik naar haar afnemers (particuliere consumenten en bedrijven) van haar dominante positie. Microsoft maakte afspraken met de Europese Commissie, kwam deze niet na en de Europese Commissie legde nadien torenhoge boetes op in de honderden miljoenen euro’s. Dus weer ingrediënten van een complot ontkracht.

Oh ja, voor de anti-Europa mensen onder u. Europa kwam op voor uw belangen als burger en het boetegeld dat Microsoft moest betalen ging in de algemene middelen van de Europese Commissie. Het kostte u dus geen cent om Microsoft aan te pakken.


Dan komen we op het volgend punt. Het lamlendig en ziekelijk jaloers gedrag van mensen. Indien mensen goed geboerd hebben en centjes hebben verdiend, dan zijn het altijd weer “die rijken”.

Haven van Monte Carlo, Monaco. De place to be voor de mensen die financieel goed geboerd hebben…. en ten prooi vallen aan afgunstige mensen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ja én? Had u zelf maar iets moeten ondernemen, presteren of doen. Ik ben niet verantwoordelijk voor uw leven, u niet voor mijn leven. Voor alles daar tussen kennen we een rechtssysteem. Voornamelijk socialistische en proletarische afgunstgedachten vind ik walgelijk. Voor hen die niet kunnen is er volstrekt terecht een sociaal vangnet. Voor hen dit niet willen en dus parasiteren: Ik heb geen moment compassie met u. U laat mij koud, ijskoud.

Met conclusie: Investeer in zorg, noodzorg, burgerbescherming en inlichtingendiensten

Denk niet dat elk land alles in haar eentje kan oplossen. Dus zet je in voor Europese samenwerking. Bespaart geld en tijd.

Verkwansel nooit de juridische beginselen van de vrije en open samenleving. Men lijkt niks te hebben geleerd van 40-45.

De lockdowns in Europa bemoeilijken ook in hoge mate de democratische en journalistieke controle op het openbaar bestuur. Zeer gevaarlijk.

Gooi de economie en de Europese binnengrenzen nu open en concentreer je op de gevolgschade. Eventuele Corona-slachtoffers die thans volgen, en waar ik ook bij kan zijn… sorry, hoe triest ook, collateral damage. Iedere oorlog kent slachtoffers.

Oudere man blijft lekker op zijn balkon in het Spaanse Catral
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik heb respect en waardering voor de mensen die vrijwillig binnen blijven of sociale contacten uit de weg gaan. Zij nemen eigen verantwoordelijkheid.

Voor hen die “kwetsbaar zijn” en uit “egoïstische motieven” tegen het open gooien van de samenleving zijn: Mocht u, na de herwonnen vrijheid toch aan corona te komen overlijden dan pleit ik voor een monument met uw namen er in gegraveerd met de toevoeging “gevallen voor onze vrijheid”.

Een monument in de vorm van een stoeptegel….op de grond….. onopvallend…….in een achterstandswijk.
Uw egoïsme wordt niet gemist.