De Avonddenkers: “Racisme” wordt vaak bestreden middels narcisme en in Afrika heb je ook politie

0
1527
Vrolijke agenten van de Police Nationale in Benin, West-Afrika Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ik heb de afgelopen weken aan de ontwikkelingen in de VS en Europa gevolgd. Ik heb mij verbaasd over de willekeur en selectiviteit. Ik voelde afgrijzen bij het geweld en de vernielingen. Black Lives Matter? Zullen we het gewoon houden op All lives Matter?

Het plaatsen van een knie door agent Chauvin in de nek van George Floyd waarbij deze laatste om het leven kwam lijkt te voldoen aan de kwalificaties “buitensporig politiegeweld”, dood door schuld, ondergeschikt onvrijwillige doodslag. Er is een man met een donkere huidskleur om het leven gekomen. Maar bewijzen de feiten dat het hier gaat om specifiek raciaal geweld? Nee. Dat het hier zou gaan om een daad die ingegeven is uit racisme op deze plaats en op dit tijdstip is niet meer en niet minder dan een aanname. Een aanname waarop een golf aan protesten en de daarop volgende vernielingen gebaseerd werden.

Er is een hype tot stand gebracht door een aanname. Kunt u kijken in de hoofden van de betrokken agenten? Kunt u een uitdraai maken van de gedachten die door hun hoofden gingen op het tijdstip van arrestatie van Floyd? Nee, dat kunnen noch u noch ik. Dus moeten we ons houden bij de harde en bewijsbare feiten. En die beperken zich tot, zonder iets aan de ernst van de feiten af te doen, “dood door schuld of onvrijwillige doodslag”

Dagelijks zorgen vele Afro-Amerikaanse inwoners van de VS met trots en toewijding voor de veiligheid van de burgers onder de noemer “To Serve & Protect”. Zij maken deel uit van de lokale, statelijke en federale “law enforcement agencies”.  Dit was een eeuw geleden niet mogelijk. Door de Amerikaanse politie zo totaal aan te vallen, val je ook deze mensen aan.

De wereld is dynamisch en de mensen komen tot andere en soms veel humanere inzichten. De evolutie van beschaving.  Uiteindelijk gaat het er om hoe je in het leven staat. Of je goed doet of kwaad. Of je een goed mens bent met alle manco’s en tekortkomingen die we allemaal hebben.

Maar het zou goed zijn om nog eens verder in het verleden te duiken.

Hoe zat het ook alweer met de Vikingen?
Gaan we daar onze Scandinavische vrienden daar nu nog op aanspreken?
Mensen in Nederland als de Ghanese rapper Akwasi, die stelt een “zwarte piet in zijn gezicht te willen schoppen” geeft hiermee blijk de beschaving niet te kunnen of te willen onderschrijven. Immers een Nederlands kinderfeest wenst meneer te beantwoorden met geweld. Akwasi denkt dus niet in vormen van beschaving maar in primitief gedrag. Zegt meer over Akwasi zelf dan over zijn afkomst.

Rapper Akwasi predikte geweld. Is Akwasi zoals deze primitieve voorouder van ons, die te zien is in een Duits museum in Keulen, niet gewoon een primitief figuur die elke aansluiting met de beschaving heeft gemist? Foto: © RAGD / Schuld

Akwasi wenst dus onze beschaving niet te onderschrijven waarin ieder redelijk mens walgt van voornemens tot “in het gezicht trappen”. Het is oproepen tot geweld en de intentie uitspreken tot het plegen van een haatmisdrijf.

Foto van de Police Nationale in Natitingou, Benin, West-Afrika
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Mijnheer is afkomstig uit West-Afrika. Een gebied wat ik herhaaldelijk heb bezocht en waar ik graag kom. In Benin het land waar ik het vaakst geweest ben hebben ze ook politie en bewakingsdiensten. In Benin zijn ze niet zo dol op Nigerianen. Ik herinner mij een zaak waarin een Nigeriaanse taxichauffeur mij probeerde te op te lichten toen hij mij naar mijn vast hotel bracht. Staf, beveiligingspersoneel, schatten van mensen. De bediening? Idem. Gewoon hartelijk, op zijn Afrikaans. Relaxed.

Bewakers van het Porto Novo Hotel met houten wapenstokken in Cotonou, Benin, West-Afrika
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Tot ze merkten dat die taxichauffeur mij probeerde te tillen. Hij werd letterlijk met houten wapenstokken terug zijn taxi in gerost en kreeg een aantal anti-Nigeriaanse bemerkingen naar zijn hoofd geslingerd.  Reden? De Nigeriaanse taxichauffeur had geen blijk gegeven van fatsoen en beschaving maar een misdrijf te willen plegen. De mensen van de receptie en de bewaking waren woest. Je had ze eens moeten horen over de “Nigerianen”.

In Afrika heb je net zoals in elk werelddeel misdrijven. Misdrijven die gepleegd worden door mensen uit eigen land of van elders. Als het de zoveelste is uit land X of land Y dan worden er ook opmerkingen gemaakt van “het is weer een…..”. Dus ook daar heb je politiemensen die uit ervaring een bepaalde kijk hebben, al dan niet gekleurd.

In Afrika gaan ze vanuit etnisch of qua geaardheid ook wel eens wat onvriendelijk met elkaar om. Kijk maar naar de homofobie in Oeganda of de genocide op de Tutsi’s door de Hutu’s in Rwanda. Kijk naar de moordpartijen in Sierra Leone.


In Europa hebben we de afgelopen eeuwen ook talloze oorlogen gevoerd. Wat zeg ik? Niks anders dan oorlogen met elkaar gevoerd met ontelbare doden.

Gaan wij de Fransen nog steeds zuur aankijken omdat Napoleon Nederland en vele andere landen heeft bezet?

Vlag van de Oostenrijkse Nederlanden Beeld: Wikipedia

Gaan wij de Oostenrijkers vandaag nog een veeg uit de pan geven omdat de zuidelijke Nederlanden na de Vrede van Utrecht in 1714 ingelijfd werd en tot 1797 ingelijfd bleef door Oostenrijk als de Oostenrijkse Nederlanden?


Gaan wij de Duitsers van vandaag aanspreken op het gedrag van hun voorouders? Nee, wij kennen in het westen de beschaving van de verzoening. Op een zeker moment is het klaar.

Een reisje langs de Rijn zoals veel Nederlanders en Vlamingen die graag in Duitsland maken zoals hier in Neuwied Foto: © Peter-Vincent Schuld

Die beschaving heeft bij ons geleid tot Europese samenwerking. Die beschaving heeft er ook toe geleid dat we bij elkaar bijvoorbeeld op vakantie gaan.


Dat we relaties hebben met mensen wiens roots of bloedlijnen in andere landen liggen Deze beschaving heeft er hopelijk toe geleid dat we wat geleerd hebben.

Wat ik al heel lang weet en zeg is dat er aan de linkerzijde bij de zogenaamde anti-racistische en zogenaamd anti-fascistische bewegingen ook een substantieel aantal lieden zijn die geen enkele beschaving hebben.

Zotten en Hottentotten in elke kleur denkbaar. Ze dwingen hun gelijk af met verbaal en fysiek geweld tegen de politie en tegen gewone burgers en winkeliers middels plunderingen  Ik zou het heel goed kunnen begrijpen als  de politie, bewaking of winkeliers zelf, gerichte en doeltreffende schoten zouden lossen op de plunderaars als winkels bestormd worden. Immers onbeschaafdheid laat zich zelden of niet temmen door zalvende woorden.

Maar althans in de VS is er ook nog een andere keerzijde. Het intimideren, molesteren, arresteren en zelfs het voor het leven blind maken van een journalisten. Het beschieten van journalistiek met rubber kogels. Onaanvaardbaar en in strijd met Amerikaanse grondwet.

Nee. Zowel de politie als de journalistiek hebben een controlerende taak in deze samenleving. Beiden ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Beide beroepsgroepen moeten hun werk met uiterste integriteit doen.
Ook wij als journalisten. Dat betekent volledig en naar waarheid informeren en niet manipuleren.


Ik zie ook wel dat dit laatste in onze beroepsgroep ook plaatsvindt en daar walg ik evenzeer van.

Het hele brede en aanhoudend racismedebat is er eentje teveel. Dat iemand uit bij wijze van spreke een kleurtje heeft of uit Bokky Wokky komt is per definities niet interessant of relevant.

Wat ik uit zogenaamd “anti-racistische” hoeken zie komen is niet meer dan zelfhaat met daarnaast slachtofferrollen, zielig doen en anderen de schuld geven voor je eigen falen of lamlendigheid. Maar bovenal collectief narcisme, puur en zuiver collectief narcisme.

Aan deze waanzin doe ik niet mee en weiger ik mee te doen. Waarom?
Ik geloof in de beschaving. Ik geloof in de menselijke warmte en in de liefde.

Maar ik geloof ook in een stevig antwoord op onbeschaafd en gewelddadig gedrag. Zullen we weer even normaal doen? #Doeslief