De Avonddenkers: Trump steunt Nederlandse boeren en drukt op de alarmbel in Europa.

0
Alarmbel / emergency phone in het Diamond Beach Hotel in Simpson Bay, Sint Maarten Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

De steunverklaring van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump aan de Nederlandse geeft de agrariërs vleugels. Het sterkt de Nederlandse boeren in hun  strijd tegen de Nederlandse regering die met de voorgenomen stikstofmaatregelen de Nederlandse agrarische sector in de letterlijk adembenemende nekklem heeft. 

Runderen in stal produceren mest zoals hier in Drenthe, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Dit terwijl er noviteiten zijn bedacht zoals de door de Nederlandse firma Lely die een installatie heeft ontwikkeld die de urine en ontlasting van onze veestapel op onze boerderijen kan scheiden ter voorkoming van overmatige ammoniakvorming. Mest? Mest kan perfect verwerkt worden tot methaan (hoofdbestanddeel van aardgas). Toch lijkt er geen andere weg voor de bewindslieden, dan de ingezette koers, wellicht tegen beter weten in, te handhaven.

Runderen in stal, in Drenthe, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Dat is niet alleen in strijd met behoorlijk bestuur maar ook in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Met wat eenvoudige woorden: Zijn er geen andere maatregelen mogelijk die minder ingrijpend zijn die hetzelfde doel behalen? In de Europese Unie lijken afspraken en wetten heilig, zelfs als ze mogelijk niet voldoen aan de beginselen van rechtvaardigheid en proportionaliteit. Dat krijgt een ideologie  zoals het groene klimaat-fundamentalisme teveel ruimte geeft.
Dat zet natuurlijk en terecht kwaad bloed.

Schots hooglanders zoeken verkoeling in een ven met veengrond waar van de veengrond reeds methaan uitstoot op natuurlijke wijze, alhier in Drenthe, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Het heeft er veel van weg dat gemaakte afspraken in Europees en internationaal kader over klimaat, stikstof en biodiversiteit niet meer voldoen aan de geopolitieke realiteit van vandaag. Daarmee stompt Donald Trump de politici in Europa keihard midden in het gezicht en laat daardoor een wereldwijde alarmbel afgaan.

Screenhot uit de video waarin Donald Trump hard uithaalt naar de Nederlandse regering Beeld: © Turning Point Action


Donald Trump veegde de vloer aan met de klimaatfanatici en hij deed het nog netjes. Mocht ik in zijn plaats hebben gestaan, zouden de bewoordingen wat minder diplomatiek zijn geweest. Ik had laatst online discussies met klimaatfanatici en vroeg aan een van hen of hij zijn lichaam, na zijn overlijden ter beschikking wilde stellen aan de energievoorziening. De man gaf de man als antwoord aan dat de restwarmte bij zijn crematie best gebruikt mag worden om op het warmtenet gezet te worden.

Vernieuwing van het warmtenet beer gekend als stadsverwarming in Wroclaw, Polen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde een verandering in de Wet op de Lijkbezorging zodat je bij leven kunt beschikken dat je zelf gerecycled tot methaan uit de CV of het stopcontact mag komen. Toen ik hem de vraag verduidelijkte kreeg ik geen antwoord op mijn vraag. Ook niet na aandringen. Ben je dan hypocriet of niet?

Boeren behoren op het land te kunnen te kunnen werken zoals hier in Drenthe, Nederland Foto: © Jan Sibon / Schuld


Kijk we zullen onze boeren aan werk moeten houden. De graanexport uit Oekraïne  is onzeker. Vorige week tekende Rusland nog een akkoord hierover met Oekraïne onder toeziend oog van de Turkse president en de secretaris-generaal van de VN, daags erna werd de enige haven van waaruit nog enig  transport over zee mogelijk is bestookt door de Russen. De haven van Odessa is niet zo enorm groot kan ik uit uit eigen waarneming meedelen. Ook Donald Trump is furieus op  zijn voormalige gesprekspartner en ambtgenoot Poetin in relatie tot de invasie in Oekraïne. Maar ook Hongaarse premier Viktor Orban, net zoals Trump verguisd door de linkse winkel ter vernietigend glasgerinkel stelt zich vragen en maakte de analyse dat indien Angela Merkel en Donald Trump nog in “office” waren geweest, deze ellende in Oekraïne niet had plaatsgevonden. Daar heeft Orban wll degelijk een punt. Je hoeft het niet op alle punten met Orban eens te zijn om tot de vaststelling te komen dat Orban hier de spijker op zijn kop slaat.

Screenshot van de uitzending vasn Fox News waarin Eva Vlaardingerbroek aan het woord gelaten wordt en de ticker spreekt over EU Tirannen
Foto: © Fox News

Dat zelfde geldt voor Donald Trump. Trump is een zakenman. No nonsens. De hele wereld had al een oordeel klaar zonder eerst zelf in de spiegel te kijken of we het zelf allemaal echt zo goed weten als we denken. Ook nu horen we weer geluiden van “pfff Trump hoort wat en zegt wat”.  Nou dat is in deze dus niet waar. Het Amerikaanse conservatieve televisiezender Fox News had twee weken geleden al een interview met de Nederlandse rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek, waarin  met de vinger gewezen werd naar de Nederlandse regering en zoals de “ticker” onderin het scherm meldt de “EU tirannen (Euro Tryants). Nou is dat laatste zonder duiding over hoe de Europese Unie werkt een beetje overdreven, maar niet kan worden ontkend dat de klimaat-doctrine vanuit de top van de Europese Commissie inderdaad tirannieke kanten heeft en drammerig is. De Europese Commissie heeft niet meer dan slechts het recht op initiatieven tot wet te maken en ziet toe, na een democratisch proces in de Europese Raad en het Europees Parlement, op de uitvoering van wetten, die vaak naar de eisen van de lidstaten aangepast worden of het gewoon helemaal niet halen.

Opslagtanks voor gas nabij Barcelona, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat sluit haarfijn aan bij het verhaal van afgelopen vrijdag waarin ik de wereld van het aardgas met u besprak:
https://www.factsfound.news/lieverd-geef-eens-wat-gas-over-pijpleidingen-politieke-dating-en-vergeten-boeren/
Twee opvallende zaken. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans had nog niet koud zijn woorden gesproken over een eventuele verplichting voor de EU lidstaten om het gasverbruik met 15% te verminderen of het idee was al kapot geschoten door de Polen, waarna Spanje en Portugal razendsnel volgde. Timmermans kon weer inpakken. Aardgas wordt omarmd door de Europese lidstaten en er worden geen verplichte limieten gesteld  op het verbruik per lidstaat. De tweet van het Europees Comité van de Regio’s waarin burgemeester Hanna Zdanowska van de Poolse stad Lodz zegt “Ik hoop en geloof dat gas niet langer een transitie-brandstof zal zijn, een tweet van april van dit jaar kan dus ook zo de biovergister in.

Screeshot van de Tweet van het Europees Comitë van de Regio´s met daarin een uitspraak van de burgemeester van de Poolse stad Lodz
Beeld:© ECVR

Opvallend is dat wij op 21 juli het verhaal, waarin het laatste deel over biogas handelt, om half twee in de middag publiceerden en dat de grootste Duitse zakenkrant Handelsblatt.com rond de klok van half acht  op diezelfde 21e juli rond de klok van half 8 in de avond met een gelijkaardig verhaal kwam. Laten we het er op houden dat ze bij Handelsblatt.com niet op hun achterhoofd gevallen zijn. Het is ontegenzeggelijk een kwaliteitskrant. Natuurlijk had dat obscuur clubje Greenpeace meteen weer wat te zeveren. Het zal eens niet zo zijn. Vooral blijven droomdenken.
De doctrine “van alles moet groener en duurzamer”  leidt tot excessen en wanbestuur indien je niet voortdurend overeengekomen wetten toetst aan de geopolitieke, economische en wetenschappelijke realiteit van de dag. Dus geen argumenten bij de waan van de dag verzinnen  bij je ingezette beleid, maar heldere en realistische checks en audits onafhankelijk laten uitvoeren. Onze parlementen komen klaarblijkelijk niet toe aan die job en dat geeft te denken.

Logo van de Club van Rome

Misschien was deze tik van Trump wel nodig om  nog eens na te denken. Als we het feitelijk beschouwen wordt door de politiek niet de vermeende agenda van het World Economic Forum (WEF) gevolgd maar die van de Club van Rome die uitgaat van hun dogma “Grenzen aan de economische groei”.  Voor wie de club van Rome niet kent, het is een praatclub in de vorm van een stichting waarbinnen wetenschappers (voor wat het woord in deze met betrekking tot de leden waard is), ondernemers (met een politieke agenda) en voormalige politici die bijeenkomen en eindeloos klepkaken over de verdeling tussen rijk en arm, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen (voor wat dat feitelijk waard is want bijvoorbeeld aardgas kan in de vorm van methaan oneindig worden geproduceerd) en vervuiling. Laten we het zo zeggen, hoogdravende pseudo-intellectuele cafépraat bij gebrek aan zinvolle tijdsbesteding. 

Biodiversiteit in actie : Wachten met maaien to mei in verband met de bloemen en de bijen Foto werd gemaakt in Schotel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wetenschappers stellen in het algemeen dat teveel stikstof de biodiversiteit aantast. Feit is dat we niet zonder de bloemen en de bijtjes kunnen. Maar we moeten ook niet overdrijven. Daar zijn we in Europa erg goed in geworden.

Timmerman aan het werk in de bouw, in Turnhout Nederland. Foto werd gemaakt in Turnhout, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Huizen bouwen? We moeten want er is woningnood. Oorzaak, ongebreidelde immigratie. Als immigratie beteugeld was, zou er minder gebouwd hoeven te worden en dus minder stikstofuitstoot. Al die mensen willen zich ook verplaatsen, het liefst per auto. Dus meer auto’s op de weg.

Verkeersbord: Overdag 100 kilometer per uur (gefotografeerd in de omgeving van Eindhoven, Nederland)
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar om de stikstofnorm te halen, wel overdag maximaal 100 kilometer per uur rijden op de snelweg.  Draaien  we niet voortdurend zaken om? Begrijpen we niet dat meer inwoners in een land ook meer productie van voedsel vergt?  Zijn we niet volstrekt de weg kwijt?

Bord met 70 kilometer per uur is bedekt met een bord v an 30 kilometer per uur. Foto is gemaakt te Hofstade, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik vrees dat menig IQ van een openbaar bestuurder of politicus niet verder komt dan de maximum snelheid op een woonerf of rond een school, zo rond de 30. Voelt u zich als openbaar bestuurder of politicus aangesproken en beledigd? Ja? Dat was de bedoeling ook.

De clash tussen bevolking en politiek  tonen aan hoe de huidige bestuurders in de diverse regeringen en in de Europese Commissie volstrekt verdwaald zijn. Donald Trump gaat nu vierkant op de lange kleinzerige groenen teentjes staan van politiek en milieubeweging in Europa. Deed het pijn? Is je ego gekwetst? Ja? Dat was de bedoeling ook!

Wapen van het Duitse stadje Kallstadt, van waar de vader van Donald Trump afkomstig is

Maar zegt Trump dit nou als voormalig Amerikaanse president of als Amerikaans staatsburger van Europese komaf? U moet weten dat de ouders van Trump in 1885 vanuit het Duitse Kallstadt naar de VS. de moeder van Trump werd in 1912 geboren op het Schotse eiland Lewis. Dus als Duits-Schotse wortels geen Europese afkomst meer zijn, dan weet ik het niet.  Het goedkope Anti-Amerikanisme dat we altijd op links zagen wordt tegenwoordig ook gebezigd door verdwaald rechts bij monde van Thierry Baudet. Baudet denkt dat hij historisch onderlegd is, maar zijn retoriek is goedkoop en niet erg lang houdbaar. De Verenigde Staten zijn in veel opzichten Europa 2.0, of u het nu leuk vindt of niet. Engelse, Duitse, Nederlandse, Franse, Ierse, en Poolse immigranten en weet ik het niet wat voor immigranten er nog meer bijzaten trokken, de Atlantische oceaan over en vestigden zich daar. Hoe het allemaal gegaan is, daar kun je vragen bij stellen, maar de VS is eigenlijk niet meer dan de EU 2.0 extended version maar dan in de vorm van voorloper. Begrijpt u het nog? Ik heb de geschiedenis niet uitgevonden. De immigranten gingen pionieren en verdienden met vaak hard werken de kost. Geldt ook voor de ouders van Donald Trump. Wat dat betreft is de VS onze Europese broer, waarvan de huidige voogd in de persoon van Joe Biden wat aftands en vergeetachtig is en dus een tijdelijke zaak. Alaska werd voor 7 miljoen dollar van de Russische tsaar gekocht, die in geldnood zat. En zo is het historisch verhaaltje weer rond. Verder nog vragen?

Elektriciteitscentrale van Uniper op de Tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Oh ja, voor we het vergeten. Onze Duitse vrienden bij de Duitse Staat hebben 30% belang genomen in de grootste Duitse gasleverancier Uniper die op omvallen stond. Het zat er aan te komen met de torenhoge gasprijzen. De redding is voorlopig geslaagd maar of het voldoende zal zijn, zal de toekomst uitwijzen.  Die zaak is dus tijdelijk gestabiliseerd.

Buizen en stukken voor een nieuwe riolering in Kodzka, Polen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar, ziet u wel eens rioolbuizen liggen? Het zijn de gasleidingen van morgen. Want wat u op het toilet produceert kan heel eenvoudig omgezet worden in methaan. Dus als u ooit op het toilet in hoge nood zit, niet gered door het medicijn Imodium, dan is het “gaan met die methaan”.  Het is misschien niet voor niks dat de Belgische netwerkbeheerder Fluvius reeds een deeltje van het Vlaamse rioleringsnet beheert.Maar dan komt de ultieme vraag. U moet nu nog rioolbelasting betalen. Komt er een dag dat u als leverancier van uw ontlasting die als grondstof voor de productie van aardgas dient, betaald zal worden? Ik vrees ervoor dat het niet het geval zal zijn.