De Avonddenkers: Ushi en haar “geheime” berichten aan de CEO van Pfizer

0
Bezoek aan de Pfizer fabriek waar het corona-vaccin produceerd wordt in het Belgische Sint Amands Op de foto heeft ze een onderhoud met Pfizer CEO Albert Bourla Foto: © Europese Commissie

Er zijn twee leden van de Europese Commissie die er werkelijk alles aan doen om Europa, onnodig gehaat te maken. Te weten voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, protégé van de Franse president Macron en de Nederlander Frans Timmermans. Over deze laatste hoeven we maar een enkel kritisch bericht te schrijven en de storm van hartgrondige afkeer, walging en regelrechte haat tegen deze man kent geen ophouden. Grote delen  bevolking in Europa kunnen Frans Timmermans niet rieken of zien.

Bezoek van Ursula von der Leyen aan de Pfizer-fabriek waar coronavaccins geproduceerd worden in St. Amands, België , rechts Pfizer CEO Bourla
Foto: © Europese Commissie

Maar we kregen nog een staaltje arrogantie ten top. Iets wat vorig jaar april begon. Een journalist vroeg met als grond de openbaarheid van bestuur, een serie van tekstberichten op tussen commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Pfizer CEO Bourla.

De Europese Commissie was belast met het het verwerven van coronavaccins namens de lidstaten en er was duidelijk een intensieve communicatie en goede verstandhouding met Pfizer. De verstandhouding met Pfizer was zelfs dermate goed dat Von der Leyen, zelf  arts van origine, een formeel werkbezoek bracht aan de faciliteit in het Belgische Sint Amands waar het goedje geproduceerd wordt, met alle media-aandacht van dien. Maar de tekstberichten tussen “Ushi” Von der Leyen en Bourla van Pfizer, waarom herhaaldelijk verzocht is, komen maar niet boven water.

Logo van de Europese Ombudsman
Beeld: Europese Unie

De ombudsman van de Europese Unie  (een zelfstandig en onafhankelijk werkend orgaan) is het getaffel met het openbaar maken van de tekstberichten meer dan beu. Van de zijde van Ursula von der Leyen en haar kabinet lijken er geen inspanningen gedaan te worden om de tekstberichten “terug te vinden” en deze alsnog openbaar te maken.

Emili O´Reilly, de Europese Ombudsvrouw
Foto: © Europese Unie

Ombudsman Emily  O’Reiilly noemt het een fundamenteel recht om inzage te hebben in EU-documenten. Zo hoort het ook.  Von der Leyen wekt met haar geaarzel op zijn minst de indruk iets te verbergen te hebben. Zo moeilijk is het niet om in de berichtengeschiedenis terug te gaan.
Men neme haar mobiele telefoon, men zoekt onder de naam Bourla of onder een alias waarvan gevoeglijk kan worden aangenomen dat het niet haar man, haar eventuele minnaar of Frans Timmermans is. Vervolgens download je berichten of je maakt screenshots. Vervolgens maak je ze openbaar. Zo moeilijk is het niet. Het lijkt eerder op onwil. Help het vertrouwen in Brussel nog wat meer de grond in. Goed bezig maar niet heus.

Het zegt wat over de bestuurscultuur binnen de top van de Europese Commissie waar zowel Von der Leyen als Timmermans toe behoren. Een goede 23 jaar terug hebben we nog zo’n staaltje arrogantie gezien wat leidde tot het aftreden van de gehele Europese Commissie Santer omwille van het gesjoemel door de Franse Europees commissaris en salonsocialiste Edith Cresson.

Gebouw van het European Medicines Agency EMA, in Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar wat is er zo geheim aan berichtenverkeer tussen de Europese Commissie en de heer Bourla van Pfizer? Pfizer, u weet wel, die firma die naast erectiepillen ook coronavaccins maakt en waarvan het Europees Medicijn Agenschap EMA het coronamedicijn Paxlovid gisteren onder voorwaarden heeft goedgekeurd om in Europa gebruikt te worden. Er lijkt hier iets niet de openbaarheid in te mogen komen. Is het iets persoonlijk van aard tussen Von der Leyen en Bourla? is het politiek of zakelijk? Wat speelt er?  

Een beerput in Santa Cruz de Tenerife Canarische, Eilanden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Intussen blijkt uit EMA-cijfers dat de absolute veiligheid van het coronavaccin, zoals bedoeld wordt met de definitie van het woord absoluut zoals deze te vinden is in de Dikke van Dale, veel minder absoluut is dan tot nog toe formeel wordt gecommuniceerd Dit terwijl de vaccinatieplicht en de vaccinatiedwang van geen ophouden weet in de diverse Europese lidstaten.

Het wordt hoog tijd dat de beerputten open gaan. Dat er beerputten zijn hoeven we niet te betwijfelen (beerputten zijn geen complotten voor de goede orde) . Maar waar en wat is de inhoud? Intussen werkt de Europese Commissie hard aan de afbraak van het vertrouwen van de burger. Iets wat met de beste intenties is opgezet is sneller om zeep geholpen dan het werd opgebouwd. En dat met al het menselijk leed dat ermee gepaard gaat van dien. Misschien wordt het tijd dat de Europese instellingen ontsmet gaan worden. En opnieuw: Het ligt aan de mensen die de posten bezetten en niet aan het instituut Europese Unie, leer dat verschil nou eens een keer begrijpen beste lezer. Maar daar kom ik later op terug. Ook Europees parlementslid Sophie in het Veldt maakt gewag van een veel  te innige relatie tussen het Europees Parlement en  de Europese Commissie, vergelijkbaar met het gebrek aan dualiteit tussen kamer en regering. Een gotspe in de Trias Politica.

Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust op 27 januari jl. op en voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel, België
Foto: © Europese Commissie

En toch, door alle commotie heen was er een moment waar we de Europese Commissie en dus Ursula von der Leyen het positieve krediet moeten geven waar ze het verdienen. 27 januari 2022. Holocaust Remembrance Day. Het siert de Europese Commissie en het siert Ursula von der Leyen om compromisloos op het Berlaymont gebouw een moment van herdenking van deze gruwel uit onze geschiedenis te projecteren. Want we hebben ons Europa tegen heel wat meer dan louter “corona” te beschermen.