DE AVONDDENKERS: Veganisten & Twisten

0
Vegetarisch activiseme, Stopbord omgetoverd tot demonstratiebord met "Stop eating animlas" in Villa do Bispo, Portugal Foto: © Peter-Vincent Schuld

De AVONDDENKERS: Veganisten & Twisten

door Peter-Vincent Schuld

Als de avond valt en de nacht intreedt dan zijn dit voor veel mensen momenten van nadenken en bezinning en misschien wel een of andere vorm van meditatie. Altijd goed om eens te reflecteren. Je hersens laten gaan over de dingen van de dag en thema’s die ons bezighouden. Ik kreeg een telefoontje van mijn goede vriend en collega-redacteur Bernd Timmerman. Bernd zet zich sinds jaar en dag in voor het dierenwelzijn, is zelf veganist, maar eentje van het “boeddhistische type”; geweldloos, overdenkend, zelfkritisch maar heeft ook kritiek op extremisme binnen de wereld van dierenrechten. Die kritiek werd hem niet in dank afgenomen.
.
Bernd zag zichzelf geconfronteerd met extremistische commentaren van mensen uit de kringen van het dierenrechtenactivisme. Het raakte hem diep omdat er geen “luisteren naar elkaar” op prijs gesteld werd door de tegenstrevers in kwestie, er was geen ruimte meer voor het wisselen van argumenten. Met andere woorden wie niet fundamentalistisch en dogmatisch staat in het denken over dierenwelzijn is per definitie fout in de ogen van betrokken scherpslijpers.
Spaanse boer met zijn vee in Vejer de La Frontera, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Daarmee sluit je mensen uit. Goed en kwaad in relatie tot dierenwelzijn kent een aantal constanten en een aantal variabelen. Is iedereen die vlees uit een slecht mens?  Nee natuurlijk niet. Wat denkt u van mensen die dag in dag uit zich inzet om zwerfhonden op te vangen en ’s avonds toch een stukje vlees eten, zoals de hondjes ook vlees eten?

Vrijwilligers dieren helpen, zoals mensen die werken bij de dierenambulance en toch vlees eten kun je toch niet “fout” noemen?
Op de foto “medewerkers van de Dierenambulance Rotterdam.
foto: © Peter-Vincent Schud

Is iedereen die geen vlees eet per definitie een goed mens? Zeker niet. Zie wat vegetariër Hitler heeft aangericht en als we iets korter in de geschiedenis kijken kennen we nog een zekere Volkert van der Graaf die meende Pim Fortuyn te moeten vermoorden met voorbedachte rade.

Spek en eiereren, niet het eten voor vegetariërs en veganisten
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zijn vegetariërs en veganisten per definitie dan slechte mensen. Hou op! De grootste waanzin denkbaar. Onder de veganisten en vegetariërs zitten gewoon veel mensen die diep en vanuit hun hart begaan zijn met dierenwelzijn en daarin een bewuste keuze hebben gemaakt. En hoe sta ik er zelf in? Ja, ik eet vlees, maar paard, lam of struisvogel etc. hoef je mij niet voor te schotelen. Bovendien veelt mijn lichaam in zeer beperkte mate groenten.

Struisvogelfarm voor consumptie in Middelkerke
Foto… Peter-Vincent Schuld

Compassie met dieren is hard nodig, zorgen voor dierenwelzijn is hard nodig. Wij mensen denken toch al heer en meester te kunnen spelen over alles wat leeft en volstrekt onterecht. Er zijn in Vlaanderen en Nederland een substantieel aantal mensen die misstanden ten opzichte van dieren in bijvoorbeeld de veehouderij niet meer pikken en gaan demonstreren. Het recht op demonstreren is grondwettelijk vastgelegd. Dat een groot goed en een elementair recht. Of je het nu eens bent met de demonstranten ja dan nee is volstrekt niet relevant. De grondwet voorziet in dit recht en daarmee basta. Het vernielen en zich zonder toestemming eigendom verschaffen tot andermans percelen, veehouderijen incluis is niet toegestaan en daarmee dus ook basta.

Compassie met dieren, of het nu een koe of zoals hier een hamster betreft.
foto: © Peter-Vincent Schuld

Om te stellen dat de mens per definitie een herbivoor is klopt niet. Sinds den beginne van het begin hebben mensen gejaagd op dieren om deze te kunnen eten en zich in de huiden te kunnen kleden, wat zich in de geschiedenis heeft geëvolueerd tot grootschalige veehouderij, gebruik van leer voor allerhande producten, gebruik van wol om er garen van te spinnen en maar ook voor de productie van gelatine  dat weer o.a. aangewend wordt voor de productie van capsules voor medicijnen en voedingssupplementen. Het zijn tekenen van de ontwikkeling van een samenleving, waar je kritische kanttekeningen bij kunt maken maar waarbij je niet kunt maken om iedere of de gemiddelde vleeseter te beschouwen en te behandelen als een paria.

Schapen scheren voor de productie van wol in Haaksbergen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld
Maar laten we eens gaan naar de jacht zoals we die kennen uit oude tijden.  We verplaatsen ons eerst naar landen die primitievere culturen kennen, daarna gaan we de ontmoeting aan met een jager die met pijl en boog voorziet in zijn voedselvoorziening. Is deze man een slecht mens? Misschien heeft deze man wel meer respect en compassie met de dieren dat menigeen die in de supermarkt om het even koopt zonder ergens bij na te denken.
Ardet, Benin, West-Afrika
Jager met pijl en boog aangetroffen in de wilde natuur in Afrika
foto: © Peter-Vincent Schuld

Laten we nog eens even terugkeren in de tijden dat het houden van pelsdieren zoals nertsen was toegestaan, nog niet eens zo lang geleden. Bij nacht werden de verblijven van de nertsen opgebroken, de nertsen zonder omkijken los gelaten die geen weet hebben van hoe in de vrije natuur te moeten leven en niet zelden terecht kwamen onder de wielen van het voorbij razend verkeer. Goed dat de pelsdierfokkerij werd verboden, het voortbestaan was ethisch totaal onwenselijk. Maar met geweld binnendringen van deze fokkerijen en zonder na te denken dieren vrij te laten getuigt ook niet van de beste inzichten.

Nertsenhouder, in Putten, Gelderland, in het begin van deze eeuw wiens fokkerij werd betreden door het Animal Liberation Front en de nertsen vrijlieten
foto: © Peter-Vincent Schuld
Het houden van wilde dieren in circussen is ook gedane zaak. Ook niet meer van deze tijd en ethisch ook onwenselijk omdat in veel circussen en dus niet alle circussen de dieren niet goed behandeld werden.
Witte tijger in kooi van een circus dat ooit in Tilburg stond
foto: © Peter-Vincent Schuld
Dierenwelzijn is onderhevig aan de tijdsgeest die evolueert, is onderhevig aan de technologie die evolueert zoals de ontwikkeling van vleesvervangers.  Maar dierenwelzijn is ook onderhevig aan de  de gevolgen aan een ongebreidelde toename van de wereldbevolking, waarvan alle monden gevoed moeten worden. Ook bij ons. Door de toename van het aantal moslims in onze westerse bevolking wordt ook de vraag naar rituele slachtingen groter. Dat verschrikkelijk dierenleed wordt helaas nog teveel ongemoeid gelaten omdat je op zere multiculturele teentjes gaat staan.
Lammetjes zoals hier in Lagos, Portugal, heerlijk in de vrijheid, maar niet bestemd voor rituele slachtingen
Foto © Peter-Vincent Schuld

Laat er geen misverstand over bestaan, als ik de beelden zie van het doodknuppelen van zeehondjes, als ik op TV zie hoe goedaardige mastodonten zoals walvissen om het leven worden gebracht, de dolfijnenjacht in Japan, het honden-opvreet-feest in China, ik walg er van en het maakt me kwaad. Of heel dichtbij als ik gewoon dierenmishandeling op straat waarneem, dat haalt ook het kwaadste in mij naar boven en geloof maar dat ik niet van de zijkant blijf toekijken. Compassie met dieren en de zorg voor dieren hoort bij beschaving.

.
Het bewustzijn van het publiek is gegroeid na de verschrikkelijke beelden uit slachthuizen in o.a. België waar dieren gemarteld en afgebeuld worden alvorens ze worden geslacht. Ja, daar draait je maag van om en daar is geen goed woord voor te vinden en geen excuus voor te bedenken.
Onze huisdieren, onze honden, we zijn er gek mee zoals met dit vriendje in Javea, Spanje
foto: © Peter-Vincent Schuld

Zullen we eerst eens de grondbeginselen van het dierenwelzijn eens in kaart brengen, voordat we goedhartige en goedwillende mensen met de vinger wijzen? Wie goedwillig en goedhartig is? Die bepaling is niet onderhevig aan het oordeel van een militante minderheid, wel aan het individuele geweten.

.
Zo, ik heb mijn gedachten weer gedeeld, zie uw reactie graag tegemoet en ik ga weer allerlei dieren knuffelen die ik tegenkom, als u het niet erg vindt sla ik de krokodillen even over.