De Avonddenkers: Voorstel Europarlement om kiesrecht te geven aan 16-jarigen leidt tot inflatie van de democratie

0
930
Zicht op het Europees Parlement in Brussel, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

door: Peter-Vincent Schuld

Het Europees Parlement, althans de afgevaardigden die vóór waren, pleit er voor om in Europa de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 16 jaar dan wel  17 jaar. Een gelijkaardig voorstel hoorden we in de afgelopen weken van de fractievoorzitter van Groen Links, Jesse Klaver, in de Nederlandse Tweede Kamer. Ja, met name linkse partijen zijn voorstander van zo’n aanpassing. Met name links heeft hier een voordeel te behalen. Immers betrokken partijen hebben een heel idealistisch wereldbeeld dat vaak van elke realiteit vervreemd is. Kortom, het leidt tot een inflatie van de democratie en ik denk dat je dat niet moet willen.

Ook NGO’s als Oxfam en hun wereldwinkel, geliefd bij de linkse gemeenschap proberen een redelijk naïef wereldbeeld in stand te houden, dat door partijen met het zelfde gedachtegoed politiek vertaald wordt. Op de foto: Een Oxfam wereldwinkel in Kruibeke,
België

Foto: © Peter-Vincent Schuld


Als we heel scherp zijn: Links verwijt de rechterzijde aan het politieke firmament vaak populistisch te zijn. Ja, daar hebben ze een punt.Maar de pot verwijt de ketel……… Linkse partijen proberen een ideale wereld aan de man te brengen waarvan de jongeren de verregaande consequenties bij uitvoering van het beleid niet (kunnen) overzien. Het is overigens een uiterst dubieuze praktijk van linkse en met name groene  partijen om jongeren op deze wijze voor hun karretje te spannen.

Jongeren van deze leeftijd hebben over het algemeen, uitzonderingen daargelaten onvoldoende algemene ontwikkeling om zich een beeld te vormen over (geo)politieke zaken. Het onderwijs op scholen en universiteiten laat ook te wensen over. Jongeren zijn uiterst beïnvloedbaar. Tel daarbij de sociale druk op die jongeren op elkaar uitoefenen om een bepaalde mening toegedaan te zijn en de eindsom is dat deze leeftijdsgroep niet in staat is zelfstandig, onafhankelijk en zonder druk van enige kant zelf een mening te vormen.

Indoctrinatie in het onderwijs is hierbij ook een factor die we niet uit het oog mogen verliezen. De knelling van de politieke correctheid en het verdraaien van geschiedkundige feiten vindt plaats in menig klaslokaal.

Scholen kunnen wel borden zetten “Hier pest je niet” maar dat is geen garantie dat leerkrachten in kinderen hier volop in meegaan als iemand een afwijkende mening heeft. De foto werd gemaakt op een school in Wilrijk, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Helaas heb ik zelf keihard moeten ingrijpen toen mijn bonusdochter hiervan het slachtoffer werd op het Sint Jan Berchmanscollege in het Belgische Malle. Zij werd door de docente voor leugenaar uitgemaakt nadat zij de docente terecht wees met betrekking tot een foute weergaven over de werking van de Europese Unie waarop zij door leerkracht en leerlingen gepest werd. Het antwoord kon niet anders zijn dan het klaslokaal binnen te denderen en de leerkracht op een militaire toon terecht te wijzen en mijn bonusdochter van school te laten wisselen. Commotie alom, dit hadden de docenten nog nooit meegemaakt. Alles moet een eerste keer zijn.

Moeten jongeren op deze manier in het stemhokje geleid worden en verleid worden tot een keuze? Los daarvan, 16- en 17-jarigen hebben geen enkele economische onafhankelijkheid. Ze kennen dus ook de waarde van geld en andere schaarse middelen onvoldoende uit eigen ervaring. Immers ze leven nog onder het financiële dak van hun ouders. Al deze feiten maken het tot een onzalig idee de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen.