De Avonddenkers: “Zwarten moeten eens stoppen met discrimineren”

0
Zou deze donkere man in het Afrikaanse Possotome op enig moment een racistische gedachte hebben gehad toen de fotograaf hem fotografeerde, of zoude de fotograaf op enig moment een racistisch motief hebben gehad? Het meest eerlijke antwoord is NEE! Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Bernd Timmerman

Heel benieuwd hoe de reacties zijn bij de volgende koppen:


“Zwarte mensen moeten hun mond eens houden.”


“Joodse mensen moeten eens minder overheersen.”


“Aziatische mensen moeten eens minder dom schreeuwen.”


“Arabische mensen moeten eens minder vrouwonvriendelijk zijn.”


“Marokkaanse mensen moeten eens beter nadenken.”


“Transgender mensen moeten eens minder met hun geslacht bezig zijn.”


“Christelijke mensen moeten eens minder hypocriet zijn.”


“Vrouwen die beweren dat witte mensen eens moeten luisteren moeten eens lekker worden genomen.”


Shockerend? 

Simplistische foute generalisaties.
Vergelijk de zinnen met de volgende koppen die tot ons komen:
Als het over racisme gaat hebben witte mensen  ineens het verstand van een kleuter.


Waarom witte mensen soms wel en vaker niet zwarte schrijvers kunnen interviewen


Waarom integreren witte mensen zo slecht?
In dit stuk wil ik graag uitleggen hoe je als wit persoon je privilege kunt erkennen.


Nederland is een safe space voor witte mensen.
Dat ook witte mensen zich de vraag zullen moeten stellen of juist witte mensen moeten zich de vraag stellen: wat ga ik met die onverdiende voordelen doen?


Ze witte Nederlanders niet vertrouwden.


Witte mensen moeten hun plaats kennen in het racismedebat.
Dit is een moedig boek, dat witte Nederlanders tot luisteren en leren aanzet.


Ze witte Nederlanders niet vertrouwden.


De witte mannen die in de media de dienst uitmaken vindt ze verzuurd.
Waardoor witte mensen kunnen blijven geloven dat ze hun eventuele succes enkel en alleen te danken hebben aan hun eigen kwaliteiten.
Een belangrijke bijdrage aan het groeiende debat over witheid en hoe we daaraan voorbij kunnen geraken.


“Het probleem is dat witte mensen door het negeren van hun privileges een machtsongelijkheid in stand houden.”


“Want racisme is een wit probleem, en het zijn dus ook witte mensen die het moeten oplossen.”


De witte mensen voelen zich persoonlijk als racist aangevallen en zijn zich niet van hun privilege bewust.


Dus ik heb ook een aantal boodschappen mee te geven aan witte mensen, aan witte jongeren met name.


Witte onschuld bestaat niet.


Begrijpt u het punt?


Steeds vaker horen, zien en lezen we de woorden ‘witte mensen’ in een negatieve stigmatiserende connotatie.


Discriminatie, racisme, seksisme en meer abjecte woorden uit morele torens.


Omgekeerd fout is blijkbaar goed.


Zet een tattoo van artikel 1 op uw arm en lees het ieder morgen:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


Over ‘witte’ mensen spreken is stigmatiserend, racistisch, aanmatigend, discriminerend, demoniserend, polariserend en hoogst verwerpelijk.
Het zet aan tot tweedeling en haat.

Een stuk in het NRC:

Witte mensen moeten eens luisteren – NRC


Deze vier vrouwen moeten eens nadenken.
Zij discrimineren.
U misschien ook.
Net zoals politici, journalisten en opiniemakers die wegkijken voor deze vorm van discriminatie en racisme.


Het is apartheidsdenken. 

Spreken over “witte mensen” moeten is net zo fout als denken in ‘zwarte’ mensen.

Het is een vorm van segregatie. Denken in soorten, huidskleuren en rassen. Met dominant denken en eigen kenmerken benadrukken en verschillen zien.


Deze vier mensen zijn fouter dan fout.
Praten over witte mensen is racistisch.
Etnisch profileren op basis van kenmerken.
Er lijkt een zwart privilege te ontstaan om blanke mensen te discrimineren door ze steeds als witten te benoemen, te beledigen en te kwetsen.
Denken in zwart en wit is fout ongeacht de kleur van de denker.
Gelijkwaardigheid en respect graag wederzijds.