De Dagdenkers: Burgemeester in Boerka-tijd

0
1317
Islamitische gezichtsbedekkende kleding zoals hier in Moraira, Spanje foto © Peter-Vincent Schuld

De Dagdenkers: Burgemeester in Boerka-Tijd

 

door Bernd Timmerman

Femke Halsema, burgmeester van Amsterdam, heeft nadrukkelijk aangegeven dat zij het boerkaverbod niet zal handhaven. ‘Ik vind dat zó niet bij onze stad passen’, zei Halsema. Ze vindt dat een gemeente in principe wel zich aan wetten moet houden ‘maar je mag wel beslissen waar je prioriteit aan geeft in de handhaving en waaraan niet.’ Ze eindigde haar korte statement met de haast ongeïnteresseerde arrogante zin ‘heel veel mensen zijn het er vast weer mee oneens. En dat hoor ik dan wel.’

Halsema maakt haar eigen wetten

De Eerste Kamer ging deze zomer, na de Tweede Kamer, akkoord met een beperkt boerkaverbod. Gezichtsbedekkende kleding mag straks niet meer in het openbaar vervoer, het onderwijs en ziekenhuizen. Wat iemand op straat draagt, en thuis, is nog steeds de keuze van eenieder zelf.

.
Journalisten vliegen af, als rampverslaggevers, op andere gemeenten om te horen of zij navolging geven aan de rebellie van Femke en zich ook niet aan de wet gaan houden. En jawel, ook Rotterdam en Utrecht verklaren dat het handhaven van het Boerka-verbod geen prioriteit heeft in hun steden.

.

Er waren tijden dat Amsterdam zich probeerde keurig aan de wet te houden. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) nam Amsterdam een wel heel speciale positie in. Het rooms-katholieke bestuur van toen al de grootste stad van het land was zeer loyaal aan Filips II, de koning van Spanje die de macht over de Habsburgse Nederlanden had verkregen.

.
Ook toen bepaalde blijkbaar de kleur van het stadsbestuur aan wiens kant je stond. Het katholieke stadsbestuur ging zich steeds meer in een isolement bevinden nadat de steun aan Willem van Oranje groeide. De katholieke Amsterdamse burgemeesters hadden weinig tot geen rust meer.

.

Het Amsterdams stadsbestuur hield koppig vast aan het eigen geloof, en bleef trouw aan Spaanse koning. De burgemeesters hadden geen oog voor de moordlustige vervolgingen van de ‘ketters’. Er kwam wel steeds meer oppositie van de bevolking.

Moorddam

De Amsterdamse onvrede en woede richting het stadsbestuur nam toe. Zeker toen 16 opstandelingen, die in een turfschip de stad waren binnengesmokkeld werden verraden. De 16 helden, geuzen, die Amsterdam wilden bevrijden. Van de koning in Spanje en van de foute burgemeesters die streden tegen Willem van Oranje.

.
De 16 mannen werden opgehangen. Hun hoofden afgehakt en tentoongesteld op staken. De lichamen werden ondersteboven opgehangen aan de galg. De leiders werden gevierendeeld. Zo kwam Amsterdam aan de bijnaam ‘’Moorddam’’. De stad die al bekendheid genoot als stad van verraders en moordenaars.

.
O Amsterdam Moordadich / vol bloetgierighe Honden

Schout, schepenen, Burgemeesters en Raden van desen

Bloetdorstighe Papisten, zijt ghy noch niet sadt bevonden?

Is uwen Kop noch niet vol van Weduwen en Weesen?

In 1578 werd Amsterdam bevrijd van de Spanjaarden en van de foute burgmeesters en bestuurders.

Femke en de Inquisitie

De burgermoeder van Amsterdam doet het voorkomen alsof er een nieuwe inquisitie op komst is. Waarbij vrouwen in zwarte kledij, met alleen de ogen zichtbaar, uit trams worden gesleept en als protestanten een vervolging aan hun jurk krijgen. Ze creëert een, onterecht en onjuist, angstbeeld en keert de wereld van vrijheid om.

.
Nu weet eenieder dat Amsterdamse rode bestuurders wel vaker lak hebben aan de wet, denk aan het kraakverbod, maar staan de burgemeester van Amsterdam en haar bestuur van volgers werkelijk boven de Nederlandse wet?

.
De voorstanders vinden het prachtig en zien in haar een strijder voor rechten van migranten en vrouwen. Immers de vrijheid van kledingkeuze schendt de rechten van mensen. Het boerkaverbod zou indruisen tegen de universele mensenrechten.

.

Los van het gegeven dat de Groenlinkse burgermoeder en de linkse raad niet het bestuur van Nederland vormen, en los van het feit dat zelfs Amsterdam zich aan de wet moet houden, is het meest ernstige van deze bestuurlijke uitglijder dat Halsema weer laat zien dat een burgemeester volstrekt immorele keuzes maakt. Net zoals tijdens de Tachtigjarige oorlog. De schepen met onvrijheid komen de stad binnen met gejuich en zang.

.
De bestuurders kiezen niet de kant van het volk, maar kiezen de zijde van de wrede wetten van andere culturen die haaks staan op de vrijheden die Nederland en het Westen eeuwenlang hebben opgebouwd en verdedigd.

.
De onderdrukking van vrouwen, die niet mogen tonen hoe zij er uitzien omdat de man moet worden beschermd tegen de verleiding, is het meer dan waard te beschermen. Om niet alleen passief maar ook actief in trams te gaan kijken hoe vrouwen verlost raken van achterlijke religieuze tradities die de vrouwen terugbrengen naar tijden van ver voor de Tachtigjarige oorlog.

.
Femke Halsema is zo een vijand van de vrijheid, van de verlichting, van de democratie en van de seculiere rechtstaat. Amsterdam kiest de kant van landen als Saudi-Arabië en Iran. Waar vrouwenrechten wel heel ver weg zijn.

Selectief shoppen in steden en dorpen

Het kan onmogelijk zo zijn dat burgmeesters en wethouders, met steun van de meerderheid in de raad, vrolijk gaan shoppen, schrappen en schrijven in de wetten van Nederland. Het optreden van Halsema is geen beginnersuitglijder of ideologische bevlieging van verstandsverbijstering. De uitspraken van de burgemeester van Amsterdam zijn een vorm van rebellie, van een contrarevolutie tegen de vrijheid, tegen de democratie en tegen de rechtsstaat.

.

Dat Halsema de linkse progressieve cultuurrelativerende goddelijke macht grijpt is zorgelijk. Dat haar laffe volgers van wethouders en raadsleden nu al bang zijn voor haar en de sleutel van macht schenken om boven de wet te staan is ernstig. Dat ‘’moreel verheven’’ Nederland met Femke als een soort van antithese van Kenau Simonsdochter Hasselaar verraad pleegt aan de vrijheden van mensen is een aanval op een manier van leven van mensen.

.

Op de muren en torens van Amsterdam, en in veel steden van Nederland, staan extremistische dogmatici die de kant van religieuze en culturele onderdrukking kiezen, waar mens noch dier beter van worden. Het overnemen van gebruiken die vrijheid, welzijn en welvaart aantasten en snijden in de identiteit van het vrije leven.

.

De opstand komt van binnenuit. Dit gaat om veel meer dan een burgemeester in verzet. Het gaat om een aanval op een manier van leven, denken en doen. Ik vind de wetteloosheid, de onderdrukking en de collaboratie zó niet passen bij de historie, de strijd en identiteit van Nederland.