De dagdenkers: De harde Brexit, het Euro-Oostblok en de gevolgen voor ons allemaal

0
peter-vincent-schuld
Op de foto Peter-Vincent Schuld © Christel Dubos/Schuld
De Dagdenkers: De harde Brexit, het Euro-Oostblok en de gevolgen voor ons allemaal
door Peter-Vincent Schuld
Vandaag moet de Britse premier May met een plan B komen voor haar door het parlement afgeschoten Brexit-deal met de EU.
.
De kritiek van veel burgers op “Brussel” is niet mals, echter de deal die “Brussel” tot stand wenste te brengen zou wel de financiële belangen beschermen van burgers en bedrijven van de overige lidstaten en dus ook die van u.
.
Een harde Brexit zonder enige afspraken gaat in ieder geval leiden tot chaos waarvan iedere burger zowel in het Verenigd Koninkrijk als binnen de Europese Unie de gevolgen direct en de portemonnee gaat voelen.
.
Lang heeft de burger gesmeekt om minder bureaucratie, minder papierwerk en met de mogelijkheid van een harde Brexit gaat het onverwijld wel weer die kant op.
.
De burgers hebben volstrekt gelijk als zij zeggen dat “Brussel” teveel dicteert en dat het democratisch gehalte van Europa beperkt is (tot het parlement).
.
Maar het verhaal heeft een keerzijde. Veel van de gemakken die u als burger of bedrijf ondervindt bij het reizen naar of  handelen met andere Europese landen zijn een rechtstreeks gevolg van het Verdrag van Amsterdam waarin de “interne markt” is geregeld. Je hoeft geen “eurofiel” te zijn om hier de voordelen van te begrijpen.
.
Een substantieel aantal EU kritische burgers kijken met waardering naar landen als Polen, Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië
die hun poot stijf houden waar het de weerstand inzake immigratie betreft. Laten we ze het nieuwe Euro-Oostblok noemen.
.
Maar noch de Polen, noch de Hongaren, noch de Oostenrijkers, noch de Tsjechen zijn voornemend om de EU te verlaten, integendeel.
Zij vormen samen een as om hun eigen land en Europa als geheel te behoeden voor catastrofes omdat zij beter als geen ander
weten wat de gebeurtenissen in de geschiedenis voor onomkeerbaar menselijk leed berokkend hebben.
.
Het is algemeen geweten, hoe verder wij ons oostwaarts in Europa begeven, hoe meer men zich bewust is van waar de geschiedenis de inwoners thans gebracht heeft.
.
De Britten hebben weliswaar veel mensenlevens verloren gedurende diverse oorlogen en conflicten, maar bezijdens Noord-Ierland waar bloedige conflicten tussen katholieken en pro-Britse unionisten tot voor enkele decennia terug dood en verderf zaaiden en de Duitse bombardementen op het Britse grondgebied gedurende de Tweede Wereldoorlog,
is het het Britse continent gespaard gebleven van slagvelden op eigen grondgebied waarbij talloze eigen burgers het leven
lieten.
.
Dat gegeven zorgt voor een “belevingstechnische” lacune in het historisch besef van de Britten die ook nog eens ten prooi vielen aan hun eigen Britse tabloids die nimmer aandacht hebben besteed aan de economische consequenties van een Brexit
en hun ogen al helemaal sloten voor de enorm toegenomen armoede in het VK en feiten gewoon weg verhulden en verdraaiden.
.
Nogmaals, het behoeft geen eurofillie om te begrijpen dat een harde Brexit voor iedere burger aan beide zijden van het “kanaal” een historische fout is van de grootste orde.