De Dagdenkers: Huiseigenaar wordt in 2019 weer voor 150,00 euro aan energiebelasting bestolen

0
657
Elektriciteitsnet, de kassapakker voor de overheid foto © Peter-Vincent Schuld

De Dagdenkers: Huiseigenaar wordt in 2019 weer voor 150,00 euro aan energiebelasting bestolen

door Peter-Vincent Schuld

Huiseigenaren, huurders, kortom iedereen krijgt de rekening gepresenteerd voor de energietransitie wegens de klimaatveranderingen.
Nu wil ik het met u niet gaan hebben of het klimaat nu wel of niet verandert en of de mens daar schuldig aan is.
Ik herinner u alleen maar even aan het feit dat ten tijde van de industriële revolutie tot ver daarna de luchten in de steden grijs zagen van de rookwolken ten gevolge van de verbranding van steenkool en turf.
Op grond van het Verdrag van Parijs heeft Nederland, in Europees verband zich klimaatdoelstellingen gesteld.
Op zich is daar niets verkeerd mee. Een schone(re) leefomgeving is een teken van beschaving.
Maar de vraag die zich stelt is of de invulling van de klimaatdoelstellingen, die handenvol met geld kosten wel allemaal zo
overdacht en doordacht zijn.
Ik stel mij echt de vraag of naast het begrip “klimaatneutraal” er ook wel eens is gedacht aan het begrip “budgetneutraal”.
Invulling van het klimaatbeleid is geen exacte wetenschap.
Het blijft bestaan uit een reeks van politieke keuzes die niet zelden zijn ingegeven door drukkingsgroepen in de samenleving.
daarmee komt de realiteitszin wel eens onder druk te staan.
Je kunt de burgers niet oneindig blijven uitpersen met verhoogde energiebelastingen.
Dit is thans wel het geval en dat gaat zich op een zeker moment wreken.