De Dagdenkers: We gaan er niet aan ontkomen, rellen en terreurdreiging in België en Nederland vragen om de oprichting van een Nationale Garde

0
583
peter-vincent-schuld
Op de foto Peter-Vincent Schuld © Christel Dubos/Schuld
De Dagdenkers: We gaan er niet aan ontkomen, rellen en terreurdreiging in België en Nederland vragen om de oprichting van een “Nationale Garde”
door Peter-Vincent Schuld
Het open reservaat voor tuig van de richel, terroristen en criminelen, het Brusselse Molenbeek was tijdens de nieuwjaarsnacht weer het toneel van rellen waarbij de politie naliet om hard op te treden zoals zij wel deden bij de betoging tegen het Marrakesh-pact op instructie van de Brussels Parti Socialiste burgemeester Philippe Close . Maar ook Molenbeek kent een socialistische burgemeester die het liefste spreekt over enkele incidentjes in plaats van “structureel reltuig”. Het heeft aardig wat weg van de Sovjet-tijd waar in de socialistische internationale en dito doctrine de feiten overstemt en de realiteit weg doet drukken.
.
De beelden uit Molenbeek die deze morgen exclusief  door de Vlaamse krant het Nieuwsblad werden getoond laten voornamelijk Marokkaanse jongeren zien die met geweld zich toegang verschaffen tot een apotheek en overgaan tot zware plunderingen, terwijl elders de politie te laat acte te présance gaf bij andere onlusten en niet in staat bleek de brandweer, nota bene een levensreddende organisatie, te beschermen tegen vernieling en onklaar maken van brandweervoertuigen.
.
Maar enfin. In Nederland lijken of blijken de te hoog gebouwde brandstapels oogluikend te zijn toestaan om onlusten en rellen in de Haagse volkswijken te voorkomen. Terwijl enkele dagen daarvoor er mogelijk buitenproportioneel werd gebruikt tegen “ongehoorzame” demonstrerende “Gele Hesjes”. VVD burgemeester Pauline Krikke lijkt het gezag over de stad te hebben verloren en voortdurend verkeerde keuzes te maken. Haar voorganger Jozias van Aartsen, eveneens van de VVD was hierop geen uitzondering. ISIS-vlaggen en salafisten-demonstraties konden ongestoord doorgang vinden, deels gebaseerd op angst voor onlusten. Ook een “pro-Palestina demonstratie” kon ooit in Den Haag doorgang vinden ondanks dat er aanhoudend antisemitische leuzen werden gescandeerd. De “matrakken” (Vlaams voor gummiknuppels) bleven ongebruikt terwijl aanwending daar zeer op zijn plaats was.
.
Met een burgemeester als Halsema in Amsterdam die blijk geeft de wet niet te willen handhaven op het gebied van het “Burka-verbod” in bepaalde ruimtes, lijken de grote steden toch een beetje overgeleverd aan politieke willekeur wat betreft openbare orde en veiligheid.
 
Voor de jaarwisseling gaven de Nederlandse premier Rutte en justitieminister Grapperhaus aan geweld tegen hulpverleners niet te accepteren, en toch kon het weer zo ver komen. In de dagen voor de jaarwisseling waar in een Utrechtse “multiculturele” wijk ambulancemedewerkers en de brandweer onder vuur kwamen te liggen.
.
Het geweld verschuift zich, zoals door mij en een collega reeds twintig jaar geleden voorspeld, naar de straten. In Nederland lijkt de driehoek van burgemeester-Openbaar Ministerie- en korpsleiding politie blijken hier geen goed antwoord op te kunnen formuleren. In België is de ordehandhaving sec een taak voor de burgemeesters die hun eigen politieke voorkeuren en agenda’s in het ordehandhavingsbeleid laten meespelen.
.
In een stad als Brussel wordt dat nog eens bemoeilijkt doordat er zes politiezones, lees 6 intergemeentelijke politiekorpsen zijn die een snelle opschaling en bijstand in de weg doen staan. Dit nog los van de oproerpolitie van de Belgische Federale politie.
.
Al tijden wordt er geroepen om de politiekorpsen in de agglomeratie Brussel samen te voegen tot 1 korps en 1 aansturing wat  rellen zoals in Molenbeek eerder in de kiem moet smoren.
.
Maar zowel in Nederland als in België hebben de burgemeesters een belangrijke (politieke) aansturing van de politie, waardoor de politie er niet voor “iedereen” is en mensen ten prooi kunnen vallen aan de politieke willekeur en voorkeurvan de burgemeester in kwestie. Zeker waar het de proportionaliteit van het politie-optreden aangaat.
.
Er is een heel groot verschil tussen wat ongehoorzame “Gele Hesjes” in Den Haag en plunderende Marokkanen in Molenbeek. Het is aan de burger niet uit te leggen waarom de ene keer wel de “lange lat” wordt ingezet en bij plunderingen men gewoon zijn gang kan gaan.
.
Nu de ongeregeldheden in stad en straat toenemen, nu de verwachting is, gelet op de polarisatie in de samenleving, dat de straat meer en meer het toneel gaat worden van onlusten ontstaat de vraag op de bestaande politie-capaciteit wel voldoet en de aansturing en instructies wel de correcte zijn.
Aansturing bij grootschalig geweld of demonstraties dient dan ook niet meer in handen te zijn van een burgemeester maar in handen te liggen van de Minister van Justitie met louter een adviserende rol voor de burgemeester.
.
Ook qua terrorisme en het beveiligen van objecten dat thans in België onder meer verricht wordt door de politie en bij uitzondering door het leger. In Nederland kan onder uitzonderlijke omstandigheden het Korps Nationale Reserve van defensie wordt ingezet om objecten te beveiligen.
.
Thans dient zich de vraag aan of het wellicht in samenwerking met de Belgen het niet verstandig is om een permanent beschikbare Nationale Garde met politiebevoegdheden op te richten dat is toegerust op een toepasselijk en eventueel opschalend geweldsspectrum. Op basis van het Benelux Politieverdrag is reeds al veel mogelijk qua bevoegdheden.