De Dagdenkers: Schrijvers boos om Boekenweekthema ‘De moeder de vrouw’

0
bernd-timmerman
Bernd Timmerman foto © Peter-Vincent Schuld

Nieuw op Facts Found: Dag-Nieuws-Duiding

Vanaf 18 juni 2018 geven de opiniemakers en journalisten van Facts Found een beargumenteerde mening over het nieuws dat speelt op de dag.
Kort en krachtig, lief en leuk en scherp en schokvrij.
Altijd een korte opinie om even over te denken. Vanuit de ‘’Tour of Journalism Duty Helicopter, die boven Nederland, Europa en de Wereld vliegt, kijken zij met bewondering, verwondering, verbazing en bezinning
naar opinies, gebeurtenissen en al de andere hedendaagse feiten die spelen.
Om neer te dalen in realiteiten en fantasieën.

Schrijvers boos om Boekenweekthema ‘De moeder de vrouw’

Bernd Timmerman

300 schrijvers, dichters en uitgevers hebben zich in een open brief beklaagd over de keuze van het CNPB omdat zij vinden dat er gekozen is voor een stigmatiserend Boekenweekthema. ‘’Waarom niet ‘’Huisarts, de vrouw’’?

Ook is er de grote gender klacht dat juist zonen over moeders mogen schrijven tijdens de week van de letteren. Murat Isik en Jan Siebelink zijn de uitverkorenen om het geschenk en essay te schrijven.

Kan het wat lichter?

6 dagen eerder zei Youp van ’t Hek “Het wordt allemaal te zwaar gemaakt, we komen lucht te kort’’. Waarbij hij vervolgde met ‘het is ontzettend ingewikkeld. Dit mag niet meer, dat mag niet meer – weet ik veel’.

We leven in het tijdperk van LGBTQIAP, of is het inmiddels al LGBTQASP omdat we op weg zijn naar LGBTQIA+? Dit gecombineerd met de laffe ziekte van politieke correctheid in lichamen die aangetast zijn met ruggengraatloosheid maakt het mogelijk dat we vrouwen en mannen niet als nummers maar wel als vormloze letters zijn gaan zien.

De hysterie is besmettelijk, vooral onder de goede grachtengordel lieden die -met de burgerlijke van goede huizen afkomstige mensen – een ware kruistocht voeren tegen alles waartegen in schijn te vechten valt.

Wie geen brieven en pamfletten tegen racisme, discriminatie en seksisme ondertekend heeft kan niets anders dan een witte fascistische seksistische stereotiepe schoft zijn.

Op moeders, de draaggenen-houders van beschavingen wordt neergekeken.
‘’ en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.’’ Lazen we nog maar Martinus Nijhoff, zonder boetedoening over alles in het verleden.

Wij moeten namelijk de moeders maken tot rol-loze gender neutrale lieden van de moderne samenleving. De vrouw dient in alles te gaan lijken op de man, of beter op een mens zonder vagina of penis.

Waarom mogen vrouwen geen bikini’s meer dragen en kinderen koesteren?
En nog boeiender: is een lofzang op de moeder een zonde in het LGBTQIAP-tijdperk van schijn-keuzes?

De gelijkwaardigheid wordt zo keer op keer verkracht. Bekende Nederlanders hoereren zich voor de ramen van de publieke tribune om te laten zien dat zij goed zijn en zich aangesloten hebben bij de geweldige politiek correcte mensen zonder zelf werkelijk na te denken of het mogelijk beter is om iets minder mee te vechten tegen hype windmolens.

Daarnaast is het blijkbaar zo dat alleen zwarte mensen nog over de slavernij mogen spreken, alleen vrouwen vooraan dienen te staan bij gelijke rechten en alleen sociale minima mogen strijden voor eerlijkere uitkeringen. Je houdt je mond als je niet tot de groep behoort. Is dat vrijheid van meningsuiting en een keuze voor kwaliteit?

Wie de moeder ziet in vrouwen, wie kijkt naar de vrouw en haar aanbidt als schoonheid is vies fout en de man die erover schrijft is een stap verwijderd van een aanklacht van maatschappelijke sekse-aanranding. De politieke correctheid, die opgelegd wordt door sociale media – en groepsdruk is zo benauwend dat in vrijheid mensen zelf keuzes laten maken onmogelijk is.

Alles is fout, de hysterie regeert, sociale bewegingen leven in fascistische denkbeelden van gedwongen gender neutrale dystopieën. De onderdrukking vindt plaats door goede lieden die op bruggen staan en wegen van vrije keuzes afsluiten. De gedachtenpolitie heeft voorgangers in bekend Nederland. Inflatie is ons lot.

Er is nog tijd daar midden te staan en uit de oneindigheid stemmen te vernemen die in onze oren klinken ‘’er is een medicijn tegen groepshysterie en de zusters en broeders geven het u’’. Politieke correctheid kan een kwaadaardig gezwel zijn.