De hel van Sri Lanka: Tijd voor het proactief liquideren van moslimterroristen

0
2512
Een van de vermoedelijke zelfmoordterroristen in Colombo, Zahran Hashim foto: screenshot
De hel van Sri Lanka: Tijd voor het proactief liquideren van moslimterroristen
door Peter-Vincent Schuld
Op eerste paasdag zagen we weer eens het ware gezicht van de pure islam.
Wreed, moordlustig en meedogenloos.
.
Acht aanslagen op kerken en hotels, een bom onschadelijk gemaakt op het vliegveld van het toch al zo geteisterde Colombo. Zie mij hier nou in een paar momenten woorden tikken, terwijl levens van ontelbare mensen en dan heb ik het niet alleen over de dodelijke slachtoffers, voor eens en voor altijd zijn verwoest.
.
Balans? 215 doden, 450 gewonden, een land in shock, de beschaafde wereld in shock.
Weer wat feiten neergepend en ik kan er geen onschuldig leven mee terughalen.
Dood is dood. Er is geen weg terug. Hoe feitelijk en tegelijkertijd leeg kunnen woorden zijn?
De daders wisten heel goed waar ze mee bezig waren. Er is geen goed woord voor te vinden.
.
Voor zover bekend zijn er twee van de daders geïdentificeerd. De gekende haatprediker Zahran Hashim en een zekere Abu Mohammed. Ze zouden behoren tot de Towheed Jamaath, een islamitische beweging in Sri Lanka. Volgens het Franse persbureau AFP zou een politiechef enkele dagen geleden al gewaarschuwd hebben voor op handen zijnde aanslagen en zou er met de informatie niets zijn gebeurd.
.
Je ziet dit vaker terug in opsporings- en inlichtingenorganisaties met een strakke bureaucratische hiërarchie met bijbehorende chaotische non-structuur. Of dat in dit geval ook zo is geweest, ik denk er het mijne van.
.
De zoveelste islamitische aanslag. Het was niet de enige.
Het laatst bekend geworden geweldsfeit betrof een kerk in h München waar een “verwarde” Afrikaanse man “Allahu Akbar schreeuwde en 24 mensen verwondde. De man kon overmeesterd worden.
.
Wie nu het causaal verband tussen de islam en geweld niet wil zien, hoort in een  psychiatrische inrichting thuis of in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten.
.
Ja, dat we medeleven betuigen aan de nabestaanden en gewonden, dat we deze mensen helpen en moreel bijstaan is niet meer dan normaal.  Maar daar mag het niet mee ophouden.
.
Ik word doodziek van allerlei “peace-typetjes die zonder inhoudelijke kennis van zaken lopen te scanderen “dat we met elkaar in vrede moeten leven”. Hou nou op met die onzin. Gaan we weer kaarsjes branden? Gaan we weer hopen dat het nooit meer zal gebeuren? Hoezo naïef? We ain’t see nothing yet. Een wereldvreemde Duitse bondskanselier die loopt te zeveren over tolerantie.
Er is dus wereldwijd een substantieel aantal moslims dat het gerechtvaardigd acht om mensen die geen vlieg kwaad doen, die totaal onschuldig zijn zonder enige grond te vermoorden. Omdat ze christelijk zijn, en dus ongelovig in de ogen van deze
lieden die de ware islam aanhangen.
.
Dus dat betekent dat er een substantieel aantal mensen is die elke vorm van humaniteit missen. De vraag stelt zich dan ook of er op deze planeet nog wel plaats is voor deze lieden. Mijn antwoord hierop is “Neen”. Een zelfmoordterrorist valt niet voor een rechter te brengen. Je loopt per definitie altijd achter de feiten aan.
.
Ergens is er een grens wat een mondiale samenleving kan hebben qua niets ontziend islamitisch terrorisme. Ergens stopt de veerkracht. Naar mijn mening was de veerkracht er al lang uit.
.
Acht aanslagen in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, die de stad veranderde in een hel op aarde.
.
Het enige en kordate antwoord op islamitisch terrorisme wordt niet in de weg gestaan door de terroristen zelf maar door de NUKUBU’s. Een binnen kringen van defensie veel gebruikte term voor Nutteloze Kut Burgers. Veelal van die links-pacifistische typetjes. Lieden die mensen met gezond verstand dwingen zonder enige bevoegdheid om te denken zoals zij denken om vooral de “inclusieve samenleving” niet te hypothekeren.  De “inclusieve samenleving” is een nieuwe variant op de oude socialistische “maakbare samenleving”, ook zo’n marxistisch ideetje dat totaal geflopt is. Als je ook maar durft te opperen om islamitische terroristen proactief te elimineren staan ze op hun achterste benen en als er wat gebeurt zijn het krokodillentranen. Maar afdoende antwoorden? Ho maar!
.
Logica? Ik vraag het me sterk af of deze NUKUBU’s het woord kunnen spellen laat staan of ze weten wat het betekent.
.
Nee, helaas zullen we niet iedere aanslag kunnen voorkomen. Zeker niet als iemand onder de radar blijft en in zijn eentje opereert, zelfs niet iedere groep krijgen we tijdig in beeld.
.
Maar misschien wordt het tijd om anders te gaan denken. De reeks van aanslagen in Sri Lanka dwingen ons opnieuw hiertoe. Hier zie je de onoverbrugbare lacune tussen het oorlogsrecht en het strafrecht.
.
Islamitische radicalen en terroristen dienen, nog voor dat ze kwaad kunnen aanrichten, uit de samenleving verwijderd te worden. Is iedere moslim dan een potentiële terrorist? Dat gaat mij veel te ver. Zeker als je weet dat er zoveel moslims zijn die worstelen met zichzelf en hun omgeving om uit de greep van dat sektarisch monster te komen.
.
Maar als je het criminele CV van profeet Mohammed leest, dan vraag je je toch af waarom zoveel kinderen naar deze feitelijke misdadiger worden vernoemd. Een beetje beschaafde ouder geeft zijn kind na 1945 toch ook geen Adolf als voornaam meer mee.
.
Islamitische radicalisering en islamitische terreur verdienen geen softe aanpak, maar een ongekend harde aanpak, zonder “tweede kans” en zonder recht op (verder) leven. Dat klinkt hard, dat is hard, maar het is de enige manier om weerloze burgers te beschermen.
.
In Europa, maar ook elders moeten we echt gaan denken aan een tweesporenbeleid dat niet bestaat uit kopjes thee drinken maar uit een herziening van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ( een verdrag in het kader van de Raad van Europa en dus niet de Europese Unie) en dan met name de huidige uitsluiting van de doodstraf. Misschien moet er op het voorbereiden van islamitisch terrorisme, op het plegen van islamitisch geïnspireerd terrorisme, op medeplichtigheid en financiering, maar ook op islamitische radicalisering en islamitische haat prediking “mandatory” de doodstraf komen te staan. Wie zover “van het padje af is” vormt een blijvend risico voor de samenleving. Immers er is geen wet die betrokken figuren respecteren, anders dan die van Allah.
Daarnaast is er in mijn ogen een belangrijke rol weggelegd voor clandestiene operaties van inlichtingendiensten en defensie om individuen en groepen van individuen waarvan geweten is dat zij terroristische aspiraties hebben proactief te liquideren, ook als dit betekent dat de soevereiniteit van een ander land geschonden moet worden. Terrorisme is een vuile oorlog en deze kan niet met schone handen gewonnen worden.
.
De taboes die op deze onderwerpen liggen dienen zo snel als mogelijk te verdwijnen. Het leven van een onschuldige burger is nu eenmaal minimaal het duizendvoudige waard dan van een islamitische terrorist.  Ik zie geen enkel moreel bezwaar, nu nog een juridisch kader wat dit mogelijk maakt.