De Iraanse Ayatollah-maffia, Europees geneuzel en de ondankbaarheid voor de hulp van de Mossad

0
812
De Iraanse vlag
De Iraanse Ayatollah-maffia, Europees geneuzel en de ondankbaarheid voor de hulp van de Mossad
door Peter-Vincent Schuld
De Nederlandse inlichtingendienst AIVD maakte gisteren bekend dat het regime van het streng islamitische Iran naar alle waarschijnlijkheid
achter de moorden zit op twee Iraniërs in Den Haag en Almere.
.
Niet echt op zichzelf staande feiten, eerder werd een aanslag in Denemarken op een Iraniër voorkomen door een tip van de beroemde en door tegenstrevers gevreesde Israëlische inlichtingendienst Mossad. Ook in Frankrijk, het land waar de inmiddels overleden aanvoerder van het Iraanse islamo-fascisme, Ayatollah Khomeini ooit in ballingschap leefde, speelde zich een moordcomplot af op bevel van het Iraanse regime.
.
De moorden op Nederlandse bodem op tegenstanders van het Iraanse regime waren aanleiding voor de Europese Unie om een paar sancties af te kondigen tegen een paar Iraanse regeringsmedewerkers en tegen de Iraanse inlichtingendienst. De facto stellen deze sancties niets, maar dan ook niets voor.
.
Het is in kringen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten heel goed geweten dat Iran aast op het ontnemen van het leven van tegenstanders van het Iraanse regime.
De genomen maatregelen zijn niet meer en niet minder dan een “lieve waarschuwing” aan het adres van het regime in Teheran, maar tanden worden niet getoond.
Het blijft beperkt tot een spreekwoordelijk vermanende gezichtsuitdrukking met de mond gesloten. Van grommen is geen sprake, van terug bijten evenmin.
.
Europa hecht teveel waarde aan de economische opportuniteiten in het eens geciviliseerde Iran.
.
In deze zelfde kringen van inlichtingendiensten is het eveneens geweten dat Iran rustig doorwerkt aan de opbouw van het Iraanse nucleaire programma.
Maar de Europese politiek negeert alles signalen en bevindingen van de betrokken inlichtingendiensten, waaronder die van de Israëlische Mossad die
via een ongekend intelligente operatie de hand wist te leggen op kasten vol met documenten over de voortgang van de nucleaire aspiraties van
de Iraanse boevenstaat.
.
De Israëlische inlichtingendiensten helpen de Europese zusterdiensten waar ze kunnen.
Zo kon ook de politieke moord voorkomen worden in Denemarken.
Van enige politieke dankbaarheid naar Israël is er vanuit Europa geen enkele sprake. Europa handelt wat dat betreft volstrekt immoreel en
blijft opportunistisch collaboreren met Teheran met af en toe een “kleine waarschuwing”.
.
Tegen beter weten in probeert de EU de banden met Iran niet geheel onder druk te zetten, in tegenstelling tot Donald Trump die namens de VS gewoon een streep trok
door de nucleaire afspraken met Iran, omdat het regime feitelijk afspraken schond, schendt en zal blijven schenden. Europa blijft tegen beter weten in, in sprookjes geloven.
.
Een land dat bestuurd wordt op basis van religieuze, lees een islamitisch fundamentalistische ideologie en die wenst de beschikking te hebben over kernwapens, is bereid deze te gebruiken tegen “ongelovigen”, waarbij de haat tegen Amerika en Israël het primaire motief vormen. De haat van Iran tegen Israël heeft niets van doen
met de Palestijnen, integendeel. Alleen de aanwezigheid van een Joodse staat het Iraanse regime tegen. Met andere woorden, het Iraanse regime vormt een schurkenstaat
dat de  heeft intentie om massavernietigingswapens daadwerkelijk te gebruiken.
.
De benadering van Iran door de Amerikaanse president Donald Trump getuigt van moed en inzicht.
.
De benadering van Iran door Europa getuigt van lafheid en opportunisme.
.
Intussen lijdt de Iraanse bevolking ten gevolge van de streken van het geboefte in Teheran. Een bevolking die steeds meer en meer in opstand komt
tegen de ayatollahs en andere waanzinnigen die de bevolking aanhoudend blijven onderdrukken. Een bevolking die oorspronkelijk een enorm hoge mate van beschaving
en intellectueel potentieel kent.
.
Het zou voor de stabiliteit in de regio een grote stap vooruit betekenen als het islamitische religieuze regime ten val wordt gebracht en de islamitische fundamentalisten in het
land nog louter terug zijn te vinden in massagraven.