De linkse haatmachinerie sloopt de democratische rechtsstaat

0
1811
Slopen van de democratische rechtsstaat. foto © Peter-Vincent Schuld
De linkse haatmachinerie sloopt de democratische rechtsstaat
door Peter-Vincent Schuld
In Nederland is de domheid en de infantiliteit weer volop waar te nemen, de reacties lezende op de overwinning van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie.
.
In plaats van de verkiezingsuitslag te respecteren, zoals het in een democratie hoort wordt er door de “deug-mens” stevig nagetrapt op een wijze die volstrekt afkeurenswaardig is. Zeker uit linkse hoek, die hiermee weer hun ware gezicht laat zien. Iedereen die niet denkt zoals “links Nederland”,  is in hun ogen meteen een paria. Valt nog mee dat de mensen die hun stem naar rechts hebben laten gaan niet meteen “op de trein naar een vernietigingskamp wordt gewenst”, al was het bericht van de docent geesteswetenschappen Corné Hanssen die riep “Volkert waar ben je” eigenlijk eentje van het gelijke soort.
De demarche van Freek “schreeuwlelijk” de Jonge, die zich gedroeg als een ongeleid fossiel gedrocht tijdens het jaarlijks boekenbal even beschouwend.  Aan het begin van dit festijn begon dit heerschap meteen publiekelijk de orde te verstoren en tegen winnaar Baudet tekeer te gaan. Dit is geen vorm van “verwardheid”.
.
Het is een regelrechte aanval op de grondslagen van de democratische rechtsstaat en derhalve plaatst Freek de Jonge zich buiten de democratie. Sterker, Freek de Jonge sloopt op deze wijze de democratie door mensen angst en een schuldgevoel aan te praten die
anders gestemd hebben dan hij graag zou willen. Met welke “autoriteit” denkt De Jonge een deel van het Nederlandse electoraat te kunnen beledigen?
Als je het in een rechtser Nederland niet aanstaat verhuis dan naar Noord-Korea of ga achter het gat aanlopen van de president Maduro van Venezuela.
.
Kijk naar het extreemlinkse gedachtegoed van Paul Rosenmöller van Groen Links die thans verkozen gaat worden in de Eerste Kamer.
Hij heeft er nooit openlijk afstand van gedaan.
.
De schreeuwers en haatzaaiers van links zorgen voor onrust, zorgen voor demonisering van politici en dragen verantwoordelijkheid voor de sfeer van dreiging
die al de levens heeft gekost hebben van Pim Fortuyn en Theo van Gogh.
Sinds deze moorden wordt Nederland, al zou je het tegendeel verwachten en denken dat men er iets van geleerd heeft, meer en meer gesloopt door de valse “gutmensch”.
Maar ik begrijp iets niet. De zogenaamde ‘deug-mensen” zeggen te deugen en demoniseren tegelijkertijd, zonder enige inhoudelijke argumentatie, politici
die een geluid laten horen dat hun niet aanstaat, de zwaar gepantserde auto’s in.
Links en extreemlinks zijn nooit vies geweest van geweld en terreur. De jaren 70 en 80 van de vorige eeuw In Nederland hadden we RaRa, en clubje waar Wynand Duyvendak nogal innig mee verbonden lijkt te zijn geweest. In Duitsland hadden we de Rote Armee Fraktion, met de nodige doden op hun gewesten. In België hadden we de bommenleggers van de CCC, waarvan eentje na zijn vrijlating doodleuk stond te werken in een Brussels café waar ik meneer betrapt heb. Over het Franse Action Directe en de Italiaanse Rode Brigades nog maar te zwijgen.  Als “links” zijn zin niet krijgt stapt het maar over op het gebruik geweld, zie ook de krakersrellen tijdens de kroning van Koningin Beatrix. Oh wat zijn ze toch democratisch.
De extreemlimkse voormalige CCC-terrorist Bertrant Sassoye, in een Brussels cafë een het werk
Exclusieve foto © Peter-Vincent Schuld

Nee, links is gluiperig, de stank van een ontbindend democratisch lichaam komt pas tevoorschijn nadat ze zich via slinkse wegen op bestuurlijke en maatschappelijke posten hebben weten te werken. Uiteindelijk heeft links niks met democratie en dat is heel goed te merken aan bijvoorbeeld Rob Jette van D66 en Jesse Klaver van Groen Links die tegen de uitdrukkelijke wil van de kiezer onverdroten en onverholen willen doorgaan met een beleid dat Nederland zo massaal heeft afgekeurd. Hoe democratisch ben je dan? De arrogantie van electorale terreur in een schaapachtig maatpak voor de bühne.

.
Ik waarschuw voor dit soort types die van een landen als Nederland een socialistische opgedrongen heilstaat wensen te maken waarin we verplicht worden
onze irritaties voor ons te houden, de mond te laten snoeren en de vrijheid afwijzende importreligies dienen te accepteren op straffe van gerechtelijke vervolging.
Dit, lieve mensen, dit is de democratische rechtsstaat slopen. Dit is de gang naar een totalitaire maatschappij waar massamoordenaar Stalin trots op zou zijn.

.

Ik laat mij niet uitmaken voor fascist, donder op. Omdat een zekere Volkskrant-columniste Asha Ten Broeken die qua uiterlijk nog het meeste weg heeft van een kruising tussen een opgeblazen waterlijk en een vervormde fokzeug stelde in haar column “Word Wakker de Fascisten hebben gewonnen”?.
.

De titel van haar column is net zo onwaar als de inhoud van haar column en is het bespreken niet waard. In een eerdere column schreef madam “Verwijt me niet dat ik droom van een Heilstaat”. Hoeveel mensen werden vluchtend niet aan de grens door de Volkspolizei afgeschoten of na een showproces onthoofd in de laatste Europese heilstaat genaamd Oost-Duitsland?

.
Bedreig me maar, beledig me maar, val me desnoods maar fysiek aan als je durft. Het interesseert me geen moer. Mij snoer je de mond niet, want al zou ik ten prooi vallen aan links of islamitisch geweld, dan zijn er wel moedige mensen die het stokje overnemen.
.
Mensen vragen wel eens: “Peter ben jij niet bang?” Nee natuurlijk niet! Angst is een slechte raadgever. Ik laat toch niet kapotmaken en slopen waarvoor er in de oorlog van 40-45 zo hard gevochten is?
.
Om u een idee te geven, hoezeer ik deze vrijheid ben toegedaan. Op mijn kantoor hangen een aantal zaken die met de bevrijding van Nederland te maken hebben. Een poster ingelijst met de woorden “Nederland vrij”, een herdenkingswandbord uit 1945, een armband van de Binnenlandse Strijdkrachten en zo nog wat dingen.
Durf mij geen fascisme te verwijten, durf het niet. Nee dit is geen dreigement met geweld. Ik walg van geweld. Durf met mij het debat maar aan te gaan op inhoud.
Ik herhaal op inhoud, want schreeuwen dat mensen wiens huidige politieke voorkeur wat rechtser is op een aantal gebieden, fascisten, nazi’s en weet ik het al niet zijn, is makkelijk. Gewoon etiket plakken en net zo lang schreeuwen en infameren totdat de publieke opinie iemand behandelt als een paria.
.
Bingo…. weer een bewijs dat links geen barst geeft om de rechtsstaat. Artikel 261 strafrecht stelt smaad en laster strafbaar. Links trekt er zich geen ruk van aan en gaat rustig door. Wie legt ze wat in de weg? Of  moeten wij ook voorgedrukte aangifte formulieren gaan eisen bij de politie of het OM zoals links en allah-toon Nederland dat deed om Geert Wilders voor het strafhekje te krijgen.
.
Nee, daarvoor zijn wij te beschaafd, wij vechten onze meningsverschillen wel uit in de daarvoor bestemde ruimtes zijnde de publieke debatten en in de politieke arena’s. Links heeft dus een gebrek aan beschaving. Waarvan akte.
.
Onzin dat links uitkraamt. Lodewijk Asscher op de verkiezingsavond, die doodleuk stelt dat, ondanks dat ze een zetel hebben verloren in de prognoses voor de Eerste Kamer, de kiezer het vertrouwen in de PvdA heeft behouden. Wat een onzin! De PvdA stelt in Nederland niets meer voor. Het is gewoon een derderangs flutpartijtje geworden (een flutpartij was het altijd al)  die een reden tot rechtvaardiging van haar eigen bestaan zoekt. Is dat democratie? Is het democratie dat veel PvdA-bonzen nog steeds meer bestuurlijke functies bezetten dan die”electoraal gezien” toekomen?
.
Het grote voorbeeld in deze is Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. De man heeft electoraal gezien geen enkel mandaat van de kiezer, los van het feit dat de man niet is gekozen, maar is voorgedragen voor zijn functie. Och och och, wat had meneer toch weer een grote muil naar de politici die de rechterflank aanvoeren. Een grote muil zonder enig inhoudelijk argument, alleen maar beledigen en infameren.
.
Het is duidelijk; Nederland heeft geen moeite met mensen van buiten die in Nederland makkelijk integreren, Nederland wil geen immigranten die eisen komen stellen, die komen parasiteren op de sociale zekerheid en die een religie meenemen die zo totalitair is als maar zijn kan.
.
Komen we op het volgend punt. De organisatie van islamitische landen, kwam deze dagen bijeen en riepen de wereld op om concrete maatregelen te nemen tegen de islamofobie. Wat is er mis met islamofobie? Niks, helemaal niks. Mede omwille van de talloze misbruikschandelen is de kathokiekofobie, zij het met andere woorden een vast geaccepteerd gegeven geworden in de maatschappij dat sinds het pausbezoek uit de jaren 80 van de vorige eeuw maatschappelijk totaal aanvaard is wegens ultraconservatief gedachtegoed dat niet bij onze hedendaagse samenleving zou passen. Je hoort meer en meer dat mensen zich bewust laten uitschrijven uit de katholieke kerk. De facto is dat katholiekofobie. Daar is niks mis mee. dat mag. Ik heb ook niks met de katholieke kerk en ik vind het ook een hypocriete bende.
.
Het verschil met de islam is dat de islam a) een invasieve religie annex ideologie is en b) deze religie /ideologie nog meer totalitair is, nog mensonvriendelijker, nog dieronvriendelijker en nog manipulatiever en gewelddadiger is dan welke andere religie dan ook. Mag ik daar een fobie voor hebben als ik alle dodelijke slachtoffers ten gevolge van Allah, Mohammed en zijn moordbende optel? Ik ben islamofoob en ik ben er trots op!
.
Mag ik, omdat ik mensen geestelijke, intellectuele, fysieke vrijheid gun.
Mag ik omdat ik graag zie dat mensen vrij en gelukkig zijn zonder “moeten” omwille van een of ander geloofje?
Mag ik omdat in het openbare leven en het bestuurlijk leven er naar mijn mening, die ik er op na mag houden, geen plaats is voor religie wegens gebrek aan enig
rationeel element dat rechtvaardiging daarvan ondersteunt?
.
Ben ik xenofoob omdat ik mensen die deze religie /ideologie met zich meenemen, onderbouwd en beargumenteerd een gevaar acht door de democratische rechtstaat? Nee natuurlijk niet. Je moet toch volslagen achterlijk en debiel zijn om iemand hier zomaar van te beschuldigen! Wat maakt mij het uit waar je vandaan komt. Maar als een mens zijn primitieve levensstijl en gedachtegoed niet wenst aan te passen aan onze samenleving waarin gelijkheid is tussen man en vrouw, waar we niet moeilijk doen over homoseksualiteit, waar vrouwen zo bloot gekleed mogen gaan als ze willen, waar mensen gezellig een glaasje alcohol of wat meer mogen pakken, als je die elementen van onze samenleving niet aanstaat flikkerstraal dan op naar de eerste de beste vuilnisbelt waar je vandaan komt. Dan verdien je niet om in onze vrije Europese samenleving te leven. Al heb je honger, al vang je drie keer per dag kogels en vaten met gifgas in je thuisland, het zal mij een volstrekt een rotzorg zijn.
.
Niet willen passen in onze vrije en seculiere samenleving, deze samenleving afwijzen al dan niet middels geweld, OK, dan heb je hier ook niks te zoeken en is het wat mij betreft optiefen en terug de zee in, al zitten er 1000 hongerige haaien. Pech. Jouw keuze, Jouw leven.
.
Wij willen in Europa een gezellig leven onder elkaar, zonder een gedachtepolitie, zonder een totalitair regime, waarin je kunt leven, kunt zijn, kunt creëren en schrijven wat je wilt. Waar je niet, mocht je tot de LHBT-community behoren, de kans lopen om in elkaar geslagen te worden omwille van het feit dat je bent wie je bent. Een samenleving waarin de rol van religie terug is gedrongen.
.
Maar wat is het ergste, door valse beschuldigingen uit te delen al zouden de stemmers ter rechter zijde xenofoob en fascistisch zijn, of hun stemgedrag
fascisme tot gevolg hebben is toch wel de grootste belediging aan…… mensen die uit landen als iran, Marokko en Turkije komen, die niets moeten hebben van religie, ons waarschuwen voor de invloed religie uit hun land van herkomst of afkomst. Mensen die net zo willen vrij willen zijn als ons. Die mensen worden door links onderdrukt ten faveure van de religieuze acceptatie van een bende idioten. Weer een bewijs van het totalitair en ongenuanceerd karakter van links dat louter nog kan bestaan door het stigmatiseren en het infameren. Dus ik zeg, bij het volgende kruispunt maken we een veilige bocht naar rechts, ons verwijderend van het diepe ravijn aan de linkerzijde van de weg.
Omgeving Linz, Duitsland nimmer herbouwde Rijnbrug, gebombardeerd door de geallieerden die hun moordmachinerie via deze en veel andere bruggen aanvoerden.
foto © Peter-Vincent Schuld

Herinner u nog de Tweede Wereldoorlog. Om de toevoer en de aanvoer van haat en de daarbij behorende machinerie te stoppen bombardeerden de geallieerden de bruggen. Deze werden pas weer opgebouwd toen mogelijkheid tot de aanvoer van haat en vernietiging tot een einde was gebracht.

.
Bruggen bouw je op het moment dat het kan, maar je breekt ze af als ze een gevaar vormen. Nu heeft links de spreekwoordelijke bruggen al proactief vernield zodat je zwemmend en schier verzuipend geen energie meer overhoudt om het totalitair karakter van links te bekampen. Buigen voor een totalitaire samenleving? Nooit! Never! Jamais!
Tot persistit!