De Nachtdenkers: De Eeuwige Slag bij Twitterloo

0
737
Loge van Twitter beeld: © Twitter
De Eeuwige Slag bij Twitterloo
door: Peter-Vincent Schuld
Twitter is het tekstuele slagveld van een verbale burgeroorlog.
Het denken van mensen ontstijgt zelden de dogma’s van het aangenomen gedachtegoed.
Politiek kleur bekennen betekent niet zelden dat je het voorwerp wordt van schools pestgedrag en frontale aanvallen op de persoon.
Wie het goed voor heeft met de samenleving luistert eerst naar andere meningen en vraagt vervolgens  hoe iemand tot zijn mening komt. Persoonlijk wil Ik graag iemands motivatie weten.
Een ingenomen standpunt is het individueel verdict dat in handelen executoriaal tot uiting komt.
Waarom maken we ons allemaal zo druk om wat er in de samenleving plaats vindt?
Omdat we wellicht de samenleving liefhebben? Deze ons aan het hart gaat?
Kijk daar…… zie eens, er is iets wat we delen met mensen die een andere mening er op na houden.
We delen de bezorgdheid over hoe de samenleving het best vorm kan blijven krijgen.
Dat is het essentiële element in een democratische rechtstaat.
Vanuit die betrokkenheid, vanuit de bezorgdheid worden er meningen gevormd.
Maar wat zien we op de “battlegrounds” van de Eeuwige slag bij Twitterloo?
de #’s en worden vaak zo giftig als een mosterdgasgranaat.
De @’s worden zo gemeen als landmijnen.
De button “tweet” waarmee het bericht de wereld in geholpen wordt met ingebouwde haat, nijd en bedreigingen nopen ons tot het besef dat het maar goed is dat niet iedere
burger toegang heeft tot nucleaire wapens.
I rest my case.