De Avonddenkers: De zwarte eeuwen van nu versus de nobele mens van weleer

0
476
Het slot Neuschwanstein in Füssen, Duitsland. Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

De versterkte burchten van ooit.

Alsof er alleen edellieden woonden die onderdrukking voorstonden.
Zoals ons door de cultuurrelativisten in Europa wordt voorgesteld, zouden onze vroege, vroege voorouders alleen maar barbaren en mensenhandelaren zijn.

Het robuuste kasteel van Sedan in Noord-Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld


Alsof er geen mensen waren in de bestuurlijke lagen van de adelstand die geen hart zouden hebben gehad.
Nee, ze hadden niet de slimme techniek die bijna voor elk probleem een uitkomst bood.


Het was behelpen met de kennis, de kundigheid en de aannames van destijds.

Het kasteel van Ruurlo, in de Gelderse Achterhoek.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Talloze archeologen en historici proberen de verloren gegane waarheden van vroeger te herontdekken door te graven en te spitten in vroeger tijden. Door zand te zeven en aan de hand van artefacten en oude geschriften de samenlevingen van weleer te wedersamenstellen.

Het kasteel te Colmar, Luxemburg
Foto © Peter-Vincent Schuld


Ver weg van het brullend gebral van politiek correcte nitwits die op schier leugenachtige en negationistische wijze het geschiedenisbeeld proberen te schrijven overeenkomst de kennis en kunde, de aanname van de niet bestaande platte aarde van vandaag.

Het slot Neuschwanstein in Füssen, Duitsland
Foto: Peter-Vincent Schuld


De geschiedenis verkrachtend. De trots van volkeren op een traumatische en meedogenloze wijze doorklieven met een bot kartelmes opdat wonden nimmer zullen helen of littekens nooit meer zullen verdwijnen. Hoe boosaardig van geest zijn de politiek correcten gelijk de Gargamel en het Smurfenvolkje. Kapot makend, vernietigend, slopend.

De zogenaamde wasserburg,kasteel in Anholt, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik waan mij in vroeger tijden, mij verplaatsend te paard, het edel dier dat edeler is dat menig mens. Mijn zwaard in de schede, alleen het geslagen metalen blad trekkend en decapiterend wanneer de boosaardigheid mijn pad kruist. De plicht niet verzuimend om de genadeslag toe te brengen. Bekommerend om mijn onderdanen. Beschermd door de dikke muren en ophaalbruggen van mijn woonsten zijnde burchten en kastelen. De omgeving observerend vanuit mijn donjon, overleggend met mijn vertrouwelingen.

Zicht op de donjon ( de toren) van het Kasteel Hackfort te Vorden, Gelderland Foto: © Peter-Vincent Schuld


Zie daar, de roofridders en de struikrovers. Bestijg nu de edele dieren. Ridders en paarden beschermd door harnassen van met overgave gesmeed edelstaal. Ten strijde trekkend tegen hen die plunderend en moordend de akkervelden en de woonsten van de onderdanen vernietigen.
Nimmer accepterend dat kooplieden vanuit de bossages worden aangevallen en zij worden beroofd van hun goederen en florijnen.

Het imposante kasteel in Bad Bentheim in Duitsland net over de grens bij Oldenzaal.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Terwijl de schone  jonkvrouwen zich bekommeren om de in veiligheid gebrachte slachtoffers van de roofridders en struikrovers, beschermd door de dikke muren van de zware en versterkte burchten worden de koude harten van de kwaden doorkliefd door menig lans. De hoofden die waarachtig slechte gedachten in zich dragen houdende het absolute kwaad rollen over de velden waar de edele ridders te paard niet schromen hun zwaard de doodsteek te laten uitvoeren terwijl tegelijkertij de de goedendag koppen van malfaiteurs doen reduceren tot een rode pap.

Het imposante kasteel van Bad Bentheim, Duitsland net over de grens bij Oldenzaal
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Laat de nieuwe kruisvaarders, de wederopgestane tempeliers de banlieus van de Franse steden binnentrekken. Breng de edelmoedige ridderlijke tijden terug in het Brusselse Schaerbeeck, Molenbeeck tot de Haagsche Schilderswijck. Al zal het thans louter in gedachten zijn tot de nobelen van hart met compassie en barmhartigheid de kwetsbaren beschermen tegen het eeuwig en aanhoudend roofzuchtig kwaad.