Een zegen: Christelijke partijen vormen front tegen antisemitisme in Europa

0
902
Het Antwerpse diamantkwartier, van oudsher het centrum van Joods leven in Antwerpen foto: © Peter-Vincent Schuld
Een zegen: Christelijke partijen vormen front tegen antisemitisme in Europa
Joodse mensen verlaten massaal Europa
door Peter-Vincent Schuld.
Hoe fout kon ik het hebben? Ik heb een blunder van formaat begaan.
Ik ben altijd van mening geweest dat er voor politiek geïnspireerd op religie eigenlijk geen plaats is in het politieke spectrum. Voor mij is en blijft het Franse model waarin er een strikte zelfs rigide scheiding is tussen kerk en staat toch altijd de ideale staatsvorm. Maar op iedere regel gelden er uitzonderingen. Uitzonderingen, die mij zelfs emotioneel raken.
.
We schrijven vandaag 3 mei, een dag voor de dodenherdenking in Nederland, waarbij we onder meer de slachtoffers van Jodenvervolging door de nazi’s gaan herdenken. En waar ik ook op dat moment ter wereld ben, als het in Nederland 8 uur in de avond is, ben ik twee minuten stil, zelfs als ik slaap.
.
Een dag voor deze herdenking komen juist de Nederlandse christelijke partijen SGP en Christenunie met een overdonderend politiek statement dat het nieuwe opkomend antisemitisme bekampt dient te worden. SGP-voorman Kees van der Staaij noemt het nieuwe antisemitisme “het vergif” en daar heeft de man gelijk in. Ik kan niet meer dan het initiatief van deze christelijke partijen met hart en ziel ondersteunen in woord en daad.
Verwijzing naar de strafbarakken in het doorgangskamp Westerbork waar vanuit Nederlandse Joodse mensen, maar ook zigeuners werden afgevoerd naar de vernietigingskampen
foto: © Peter-Vincent Schuld
Als het aan de SGP en de Christenunie ligt wordt de bestrijding van het antisemitisme het  speerpunt van de nieuwe, later dit jaar aantredende Europese Commissie.
.
Dit nieuwe politieke front tegen antisemitisme komt niet vanuit de partijen die zogenaamd voorvechter zijn van een inclusieve samenleving! Waar blijven partijen als de PvdA, Groen Links en D66? Deze partijen moeten zich rot schamen en verdienen geen enkele stem meer. Deze partijen houden het vergif in stand door hier niet militant in te acteren.
Zicht op de overblijfselen van het doorgangskamp Westerbork waarvan uit ontelbare Joodse mensen en zigeuners naar de vernietigingskampen werden afgevoerd
foto: © Peter-Vincent Schuld
Zelfs dit verschrikkelijk deel van de Europese geschiedenis lijkt door deze partijen toe worden gerelativeerd
.
Joodse mensen trekken weg uit Europa. Zoals de heer Segers, voorman van de Christenunie terecht stelt. Veelal naar Israël, waar ze wel kunnen rekenen op de veiligheid vanuit de overheid en niet ten prooi vallen aan half bakken burgemeesters zoals Eberhart van der Laan (de duivel hebbe zijn ziel) en de pedante Femke Halsema die pro-israël demonstraties op de Dam in Amsterdam amper of geen bescherming bieden. Zie hier dat vergif dat zich reeds heeft verspreid in de bestuurlijke lagen van de samenleving.
Joodse slagerij in Aix-en-Provence, Frankrijk
foto: © Peter-Vincent Schuld
Antisemitisme dient bekampt te worden met elk middel van recht. Besef, bestuurders van Nederlanden België, dat u als overheid de Joodse bevolking bij ons niet beschermt, dit groepen van burgers het wel zullen doen. Waar de overheid faalt en tekort schiet, dan is het volstrekt terecht dat de burgerij deze taak overneemt.
.
Het is een plicht voortvloeiende vanuit een ereschuld die we hebben naar de overblijvers en de nazaten van de Joodse bevolking in Europa.
.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, staan de tranen bij mij in de ogen, van verdriet over het leed wat de Joodse bevolking is en wordt aangedaan, tranen van boosheid omwille van de aanhoudende ignorantie. Tegelijkertijd vloeit er adrenaline door mijn aderen. Want waag het niet om één daad van antisemitisme te plegen in mijn bijzijn. Want dan ben ik even geen journalist, even geen columnist, maar gewoon niet meer en niet minder dan een pure straatvechter die zo nodig met de vuisten een verschil probeert te maken tussen goed en kwaad. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik hardhandig
tussen kom. Ik zal het opnieuw doen. Kosten wat het kost, al moet ik zelf het onderspit delven. Op zo’n moment is je eigen veiligheid en je eigen bestaan ondergeschikt aan het
groter doel.
.
Rechtvaardigheid kent geen prijs. Shalom!