Europa vandaag: Over Europese Democratie, Europees recht en Brits gebakkelei

0
578
Het Huis vam Europa, waarin de vertegenwoordigingen zitten van de Europese instituties in Nederland foto © Peter-Vincent Schuid
Europa Vandaag: Over Europese Democratie, Europees recht en Brits gebakkelei
door Peter-Vincent Schuld
Europa heeft voor veel burgers afgedaan. Een log bureaucratisch en anti-democratich apparaat. Als je mensen vraagt of ze tegen Europese samenwerking zijn dan is de burger per saldo niet zo negatief. Een terugtrekking van Nederland of België uit de EU zal hoe dan ook rampzalige gevolgen hebben voor onze economieën
.
Denk alleen even aan de havens van Rotterdam en Antwerpen die een mainport zijn voor wat betreft de doorvoer van goederen naar de rest van Europa.
.
De politici en de bestuurlijke structuur van de EU vormen wel voorwerp van afkeer en hoon. Niet geheel onterecht. Op onderwerpen als migratie hebben de Europese staats- en regeringsleiders, maar ook de Europese Commissie de wil van de meerderheid van Europese bevolking geheel genegeerd.
.
Weldra vinden er verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er nogal wat verschuivingen zullen plaatsvinden
Maar ook de partijstructuren binnen het Europees Parlement vragen om nog eens goed onder de loep te nemen.
.
De partij van de Hongaarse premier Orban werd uit de Europese Volskpartij (Christen Democraten) gezet.
.
Het Nederlandse D66 ern de VVD zitten in het Europees Parlement in de zelfde liberale fractie.
.
Willen de kiezers dat wel?
Voelen kiezers zich door deze realiteiten in de lidstaten niet verder. buiten spel gezet?
Ik vrees van wel.
.
De Europese Commissie wordt later dit jaar samengesteld op basis van voordrachten door de lidstaten. De commissarissen moeten vervolgens een ballotage-ronde doen gedurende hoorzittingen in het Europees Parlement waarbij de voorgestelde commissieleden door de verkozen afgevaardigden al dan niet “geschikt” worden bevonden.
.
Maar willen de kiezers dit nog wel. Wekt dit systeem de afkeer van de burger niet in de hand? Komt de Europese Unie niet nog verder van de burger te staan?
.
Institutionele hervormingen zijn noodzakelijk om de economische en politieke stabiliteit in Europa te bewaren.
.
Zo goed als de gemiddelde burger van Nederland en België weinig kent van het staatsrecht, hebben de meeste burgers vaak al helemaal geen kaas gegeten van het “Europees recht” ook wel gemeenschapsrecht genoemd, om
over het internationale verdragsrecht nog maar te zwijgen.
.
Het Europees Parlement maakt op dit moment allerlei spotjes om de werking van Europa te idealiseren en te propageren. U ziet ze regelmatig tussen uw berichten op sociale media verschijnen.
.
Inhoudelijk vertellen deze spotjes niets over het Europees recht en over de werking van de Europese instituties.
.
Dit neigt naar minachting van de burger. Wel allerlei prachtige spotjes maken over “hoe goed en leuk zaken in de EU  wel niet zijn”, maar je onthoudt de bevolking de meest relevantie informatie over hoe het gemeenschapsrecht en verdragsrecht werkt.
.
Elke handeling die een natuurlijke persoon (u of ik),  een rechtspersoon, of een overheid verricht, daar ligt een juridische basis aan ten grondslag die de natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheid het recht geeft of ontneemt om bepaalde handelingen te verrichten.
Dit begint bij het kopen van lingerie dat u in sommige gevallen niet mag ruilen omwille van hygiënische redenen maar betreft ook de verboden handeling die een telecomprovider uit zou kunnen voeren om u in andere EU-lidstaten voor inkomende gesprekken fiks te laten betalen.
.
Rechtshandelingen die wel of niet kunnen in een rechtssysteem.
.
Maar hoe zit het straks, als de Brexit doorgaat met het geldend recht tussen Groot-Brittanië en de EU?
.
Dit is een uitermate complexe materie die weerslag heeft op alle burgers aan beide zijden van het “Kanaal”. Een harde Brexit leidt tot rechtsonzekerheid voor elke burger, ook voor die in Groot-Brittannië en dat scenario  is onwenselijk en gaat iedere burger veel geld kosten.
.
De positie van de Britse premier May lijkt te wankelen. Ligt dat aan May? Feitelijk gezien niet.
.
Groot-Brittannië lijkt nu pas te beseffen welke juridische consequenties er aan een Brexit zitten.
.
Beter was het geweest dat de Britten, al deel uitmakend van de EU, het Europees apparaat hadden gedwongen tot institutionele hervormingen.
.
Let op alle scenario’s zijn nog mogelijk; Verder uitstel van de Brexit, een harde Brexit, het toch moeten meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen tot en met een afstel van de Brexit.
.
Hoe leg je dat allemaal uit aan de kiezer?
.
Heel simpel, door te stoppen met propaganda-spotjes en om te beginnen de burger wegwijs te maken in de werking van het Europees recht.
Dat hoeft niet tot in detail, dat mag ook in “Jip en Janneke-taal”.
Probeer het tenminste. Reclame hebben we al genoeg.