Europa wil 10 procent minder landbouwgrond

0
1334
Grote landbouwoppervlakte waar beregening plaatsvindt in Drenthe, Nederland Foto: © Jan Sibon/Schuld

Door Jan Schils

Brussel – De Europese Commissie heeft vandaag een aantal  concrete maatregelen voorgesteld om de overgang naar een CO2 neutrale maatschappij in 2050 mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is een nieuwe strategie voor de voedselproductie (F2F of Farm2Fork), die in de loop van de komende jaren veel duurzamer zal moeten worden. De belangrijkste voorstellen zijn  de volgende:

Groot stuk landbouwgrond waar citrusvruchten geteeld worden in Albatera., Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

*De totale oppervlakte aan landbouwgrond in de EU moet met 10 procent worden verminderd en toegewezen worden aan biodiversiteit. Daarbij gaat het om bomen, heggen, wallen en vijvers.

Runderen grazen op weide terwijl op de achtergrond nieuwe kassen worden gebouwd
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Eerder was gesproken over een halvering van de landbouwoppervlakte en dito inkrimping van de landbouwproductie en –export bij monde van D’66 en EU- klimaatcommissaris Timmermans. In verband met de heersende en nog verwachte voedseltekorten in de wereld, hadden boerenorganisaties in Europa eerder al verklaard deze inkrimping niet te zien zitten.

Aanplant jonge bomen op het eiland Corsica, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

*Tot het jaar 2030 moeten in de hele EU minstens 3 miljard bomen extra worden geplant. Dat is volgens de Commissie belangrijk voor de biodiversiteit, maar het levert ook allerlei diensten (voedsel, medicijnen e.a.) alsmede extra werk op. En het is goed voor de opslag van water in de bodem terwijl de stabiliteit van de grond er wel bij vaart. De Commissie wil dat de natuur veel beter wordt beschermd en wijst de industriële landbouw aan als en van de schuldigen voor de achteruitgang van de biodiversiteit.

Landbouwer zorgt voor gewasbescherming op zijn land in Pieterburen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

* Het stikstofgebruik wil de Europese Commissie met 20 procent ingekrompen zien.  In 2022 komt hierover een actieplan. De verhouding tussen bemesting en duurzaam bodembeheer moet worden verbeterd ten voordele van het laatste. En tegen 2030 moet het gebruik van pesticiden met 50 procent zijn teruggebracht. Verder wil de Commissie de vervuiling van het milieu door medicijnen, plastic, afvalwater en stedelijk afval drastisch terugschroeven.

Gedumpt plastic afval in Bigastro, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

*De nieuwe F2F (Farm2Fork) strategie moet een totale transitie naar duurzaam geproduceerd voedsel inluiden.