Europees Parlement maakt historische en hysterische fout door in te stemmen met strenge klimaatwetgeving

0
Een gerecyclede kartonnen en gerecyclede met opschrift "love the planet". Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Dinsdag heeft het Europees Parlement ingestemd met het rigide pakket aan klimaatwetgeving op voorstel van Europees commissaris voor klimaat, Frans Timmermans. Maar ondanks dit democratisch verlopen proces, lijkt in deze een historische en boven al een hysterische fout te worden gemaakt van ongekend formaat. Wat we missen in het hele verhaal is het woord “redelijkheid”.

Zonnepanelen op het dank van een appartementsgebouw in Sassnitz, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Onzalige plannen waarvan de financiële lasten komen op het bordje van de burger en het bedrijfsleven. Want linksom of rechtsom, alles kost geld. Of u nu investeert in zonnepanelen, waarvan in Nederland de salderingsregeling komt te vervallen, of u nu een warmtepomp voor uw huis aanschaft of u blijft gewoon stoken op aardgas of huisbrandolie, het kost u altijd extra geld.

Vulkaanuitbarsting op het eiland La Palma, Canarische Eilanden, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het hele opgehangen klimaatverhaal van het Internatiol Panel on Climate Change en het verhaal van Europees commissaris Frans Timmermans houdt volstrekt geen rekening met moeder natuur. Vulkaanuitbarstingen die met regelmaat voorkomen binnen de Europese Unie en die natuurlijk voor een hoop uitstoot zorgen en die niet te voorspellen zijn qua duur en intensiteit halen het verhaal al voor een deel onderuit. Maar de natuurlijke methaanvorming in slootjes, ondiepe wateren alwaar organische materialen als planten en dode insecten op een natuurlijke weg tot ontbinding komen zorgen evengoed voor een niet te onderschatten hoeveelheid uitstoot van dat genoemde methaan.

Screenshot uit de video over het methaan in slootwater. Over deze video vertellen we in het verhaal.
Beeld © Roel Botter


In de oorlogsjaren wonnen mensen zelfs methaan uit slootjes om er op te kunnen koken. Een aardig YouTube-filmpje uit de Krimpenerwaard, online gezet door Roel Botter, zo’n 9 jaar terug haalt een ander deel van de hysterie glashard onderuit. (30) Gas uit de sloot – YouTube. Bekijk de video onder de bijgaande link en oordeel zelf. Het filmpje vertelt op een heldere wijze over wat velen niet weten. Fascinerend is hoe het toekijkend publiek reageert en dit vervolgens op video is vastgelegd.

Natuur in Nederland met een waterloop waarin veel organisch materiaal ligt en dus vergaat en derhalve methaan produceert
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Uiteindelijk zal de natuur zichzelf regelen en herstellen. Als we denken dat de “natuur” ook maakbaar is, als onderdeel van de maakbare samenleving dan zijn diegenen de weg kwijt en bevinden zich bij hek waarachter de een grote afgrond kan schuilgaan.

Hek annex afzetting van hekkenleverancier EU-fence, waarachter wel eens een intellctuele afgrond schuil kan gaan. Foto werd gemaakt in Travemünde, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Investeringsregelingen om zogenaamd in vergroening te investeren maken de burger en het bedrijfsleven niet zelden afhankelijk van bancaire leningen dat in een tijd waarin de rentes stijgen en de lasten van variabel tot “niet te dragen” worden. Dat er een zekere klimaatverandering plaatsvindt, daarover hoeven we niet te discussiëren. Dat is een gegeven. De vraag is in hoeverre de invloed van het menselijk handelen echt doorslaggevend is en zo ja in welke mate. Het is en blijft nog steeds deels giswerk op basis van computermodellen met even zovele variabele factoren.

Windturbine in aan aanbouw in de omgeving van Paderborn, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De vraag is eveneens of argumenten rond alle maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan wel steekhoudend zijn. Het gegeven klimaatverandering is één zaak. De invulling van het vermeend probleem en de daarbij behorende maatregelen is zaak nummer twee.

Zwaar en stormachtig weer op de Pont de Normandie in Le Havre, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bestaat de kans dat milieubewegingen de tijdgeest mee hebben en dus de politiek voor hun karretje hebben gespannen van hun stokpaardjes? Ja, sterker zelfs, het is een keihard feit. Maar rond iets wat moeilijk “tastbaar” is zoals het klimaat, is de kans levensgroot dat je belandt in een serie van verhalen, meningen en opinies en daarop afgestemde maatregelen die alle kans bieden tot (politiek) misbruik. Immers is een sfeer gecreëerd waarin er gesproken wordt over een zekere noodsituatie in relatie tot de klimaatverandering. In het neergezette verhaal over die vermeende “noodzaak” tot handelen krijg je de mens die niet in staat is onafhankelijk en zelfstandig na te denken, laat staan zelfstandig op onderzoek uit te gaan, makkelijk mee gaan in het neergezette narratief. Er ontstaat derhalve een soort van hysterie, een soort van collectieve psychose waarbij de mens in een staat van een politieke hypnose wordt gebracht waardoor mensen van alles sneller zullen accepteren en ondergaan. Dat hebben we ook gezien gedurende de coronacrisis. In het neergezette verhaal over de vermeende noodzaak tot klimaatmaatregelen heb je dus een sfeer waarin lieden met dan wel politieke agenda’s of wel commerciële agenda’s hun slaatje kunnen slaan.

Illegale dumping van afval in Las Casicas, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Natuurlijk moet je behoorlijk omgaan met je leefomgeving. Ieder normaal mens gooit bijvoorbeeld zijn afval niet ergens in een hoek in de openbare ruimte, iets waar men bijvoorbeeld in Spanje erg goed  is, om het vervolgens nooit op te ruimen met alle gezondheidsrisico’s van dien. Maar inzake het klimaat zien we een overreageren waar uiteindelijk de genomen maatregelen achteraf zeer wel mogelijk volstrekt nutteloos zullen blijken.

OK Tankstation Stienkamp in verbouwing, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zeg nu zelf, een tankstation of uw energieleverancier aan u de kosten van de uitstoot aan u als klant door te berekenen is een doodordinaire belastingmaatregel. Het is op geen enkele manier te rechtvaardigen en het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” is allang achterhaald, want de zogenaamde “vervuiler” lijkt en blijkt steeds meer een leverancier te zijn van grondstoffen, waarvan de leverancier, dus u als burger en uw huishouden, maar ook een bedrijf amper of nooit iets terugziet in centjes van wat u aan grondstoffen teruggeleverd heeft. Een grove inbreuk op de principiële eigendomsrechten. Nu gaan de overheid en het bedrijfsleven lopen met de centjes die in uw portemonnee thuishoren omdat u grondstoffen voor compost en het gerecyclede plastic en papier levert.  Het creëert een vorm van een neo-communistische, collectieve, parallelle en centraal geleide economie. Ten gronde verwerpelijk.

Overvolle glasbak met flessen ernaast, gefotografeerd in Brasschaat, België
Foto: © Christel Dubos / Schuld

Voorbeeld? U gooit uw glas in de glasbak. U heeft een zwembadje staan om in de zomer af te koelen, daar zit een pomp met een filter aan vast. U gaat naar de winkel, en u kunt een zak zand kopen of een zak hele kleine minieme glasscherfjes waar u zo’n 18 euro voor betaalt. Gemaakt van het glas dat u in de glasbak heeft geworpen. Zotter kunnen we het niet maken. Heeft u ooit een cent gezien voor al het glas dat u weer terug in de economie heeft gebracht? In feite is er politiek gezien er voor gezorgd dat er op u geparasiteerd kan worden.

Filterglas voor uw zwembad(je) gemaakt van de flessen en ander glas dat u weggooide en vermalen terugkoopt tegen zo’n 18 euro per zak
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar zijn we eerlijk? Zijn we echt eerlijk? Nee dat zijn we niet. Want de groene beweging vergeet gemakshalve dat als er 2 producten bestaan die bestaan uit gerecyclede elementen, het wel olie en gas zijn. Alleen de mens heeft niet gerecycleerd. Het is de natuur die organische materialen heeft omgezet in aardolie en aardgas, met, bij aardgas, als hoofdbestandsdeel methaan.

Huis in Merksem, België met bordje dat aangeeft dat er een gasleiding loopt met rechts in beeld een zak restafval dat zeer eenvoudig middels verbranding omgezet kan worden in energie. Zelfs het vrij te komen CO2 kan worden opgeslagen en nadien worden hergebruikt in de glastuinbouw.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar u wordt vaker een beetje fiks in het ootje genomen dan u denkt. U bezoekt een hotel. Op uw kamer wordt gevraagd om uw handdoek wellicht nog eens te gebruiken omdat dit water en dus het milieu zou sparen. Maar de vraag is of het hotel in kwestie u niet “misbruikt” om de eigen kosten voor de wasserijen te laten besparen. Mooie woorden met een andere kant van de medaille die er niet bij verteld wordt.

Marketing en demagogie die hand in hand gaan: U wordt gevraagd een keuze te maken of u uw handdoek in het hotel nog eens wil gebruiken. In feite bespaart u op de wasserijkosten van de hotels waarvoor milieuredenen aan u opgediend worden. Slechts een enkele kant van de medaille. Foto werd gemaakt in het Park Inn Hotel in Stockholm, Zweden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Kunnen we van deze waanzin af? Ja, dat kunnen we. Maar we komen er niet vanaf, als u als een geslagen hond in de hoek gaat zitten. Het is ook niet de schuld van het instituut “Europese Unie”.  Met andere woorden u moet de “Europese Unie” niet naar huis sturen, door er uit te stappen of u er van af te keren, maar u moet het contact zoeken met andere kiezers in andere landen van de Europese Unie en gezamenlijk een electoraal front vormen die tegen de groene waanzin in het geweer komt en het op een democratische manier af doet stoppen. Maak dus gebruik van de democratische instrumenten die de Europese Unie u als burger geeft. Weglopen voor problemen heeft geen zin.

Het klimaat is in ieder geval rijp om de politieke hypocrisie een spreekwoordelijke dreun in het gezicht te verkopen. Dromen en sprookjes zijn mooi, maar we leven in een realiteit waar aan de grenzen van Europa (Oekraïne) door oorlogshandelingen waarvoor het Kremlin verantwoordelijk is, per dag meer schadelijke uitstoot plaatsvindt door de talloze afgeschoten projectielen, branden en explosies dan dat we denken, met de maatregelen die het Europees Parlement vandaag heeft goedgekeurd, te kunnen winnen.


Ten slotte. De kogel is nog niet door de kerk. Het Europees Parlement heeft zijn zegje gedaan. Maar er is nog een Raad van Staats- en regeringsleiders, daarmee dal het parlement nu in conclaaf moeten. Vergeet niet, al is het moeilijker om een gemaakte wet in te trekken dan deze af te kondigen, de mogelijkheid bestaat nog steeds dat politici inclusief parlementariërs ooit bij zinnen komen en voortschrijdend inzicht, het besef van idiotie tot gevolg heeft en dus wetten worden ingetrokken. Maar daarin speelt u als kiezer een belangrijke rol. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. Aan u de keuze.