Europees Parlement: “Zeg baas luister eens; laat je personeel met rust buiten werktijd”

0
1941
Geen zin in een telefoontje van de baas, dan maar een selfie, zoals hier in Wenen, Oostenrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Weldra wettelijk “recht” om zich voor zijn/haar baas te verstoppen

Brussel – Het Europees Parlement wil dat werknemers zich over een jaar of drie buiten hun werkuren niet meer hoeven bezig te houden met hun werk. Met andere woorden: als hun werkgever eist om in hun vrije tijd de telefoon op te nemen, geregeld naar hun e-mais en/of tekstberichten te kijken en deze te beantwoorden, kunnen werknemers dat weigeren.

Deze werknemers hoeven zich nooit meer druk te maken of ze een belletje krijgen van de baas….. de arbeiders bij Renault België zijn namelijk allemaal ontslagen toen de fabriek in Vilvoorde in 1997 op slot ging. Op de foto: een uit de hand gelopen demonstratie waarbij een politieman een vat met zijn schild opvangt In Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het parlement vindt dat de werknemers die zich tijdelijk (maar wettelijk) onbereikbaar maken voor hun werkgevers, daarvoor niet op de een of andere manier gestraft kunnen worden. In Frankrijk is een dergelijk “recht op onbereikbaarheid” al van kracht.

het Europees Parlement wil dat genoemd recht wettelijk wordt vastgelegd in Europese wetgeving, zodat de EU-lidstaten er niet meer onderuit kunnen. Dat recht moet hen beschermen tegen te grote werkdruk, burn-out, stress en andere gezondheidsklachten. Zeker nu in coronatijden de grens tussen werk- en privétijd nog sneller aan het vervagen is, staan toch heel wat werkgevers sceptisch tegenover thuiswerk omdat ze de controle op hun werknemers denken te verliezen. Vaak vertrouwen ze hun werknemers ook niet. Studies hebben echter juist het tegendeel aangetoond van wat de werkgevers vrezen. Veel werknemers met thuiswerk blijken dan beter te presteren en dus productiever te zijn. Ze zijn gemotiveerder en vertonen meer verantwoordelijkheidszin. Een groot voordeel van thuiswerk is ook dat het bijdraagt aan het verminderen van de files op de overvolle Europese wegen.

Mag er straks na het hijsen geen baas meer aan de telefoon of via berichtjes meer krijsen? Op de foto: Kraanmachinist in de haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is nu de taak van de Europese Commissie om met een wetgevend voorstel te komen. Maar het is nog lang niet zeker dat de Commissie dat ook van plan is. Momenteel is zij verdeeld daarover. Sommige commissarissen vinden dat de EU zich niet daarmee moet bemoeien, andere vinden dit een typische kwestie voor de sociale partners. Het parlement zelf maakt ook geen haast. Het wil dat de werkgevers en werknemers binnen drie jaar zelf een regeling uitwerken. Als de Europese Commissie uiteindelijk toch nog met een eigen voorstel zou komen bij gebrek aan een akkoord tussen werkgevers en werknemers, moeten ook de regeringen van de EU-lidstaten daar nog mee instemmen. In Nederland is de Partij van de Arbeid sedert 2017 vragende partij voor het recht op onbereikbaarheid.

In de vitale takken zoals het transport kan er natuurlijk geen “onbereikbaarheid” worden geclaimd. Op de foto een rangeerder op het spoorcomplex in de haven van Antwerpen,
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Vanzelfsprekend kan het recht op onbereikbaarheid lang niet door alle werknemers worden geclaimd. Er  zijn tal van vitale beroepen in onder meer de medische-, transport- en energiesector waarvan het personeel 24/7 bereikbaar moet zijn. Daarover zal ongetwijfeld nog een robbertje tussen de Raad en het Parlement worden uitgevochten. Ook de periode van drie jaar om een akkoord te bereiken lijkt wat optimistisch, zeker naar Europese maatstaven. Er ligt immers nog niet eens een voorstel op tafel. Als dat wel het geval is, moet dat voorstel eerst nog door de Europese molen worden gemalen en die molen draait – zoals we allemaal weten – tergend langzaam.