Europese Commissie en België strijden: Vergroening België niet voldoende, EU is “rupsje nooit genoeg”

0
704
Agrarische activiteiten in de omgeving van Septon, Wallonië, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Brussel – De Europese Commissie heeft de klimaat- en energieplannen van de federale Belgische regering en van de drie regionale regeringen van Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse gewest in harde bewoordingen met de grond gelijkgemaakt.

”Zelden in het verleden heeft de Europese Commissie een lidstaat in een degelijke vernietigende taal terechtgewezen, ook in Oost-Europa niet”, zo verklaarde een EU-woordvoerder. Het gaat om de plannen, die elke lidstaat voor de periode 2021-2030 in Brussel moest aanmelden in verband met de reductie van de CO2 uitstoot in 2030 en de beoogde koolstofvrije doelstellingen in 2050.

Slechte communicatie Timmermans

Energie en klimaat: Olieopslagtanks en koeltorens van een energiecentrale in de haven van Gent
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De klimaat- en energieplannen van de 27 lidstaten werden eind vorig jaar in Brussel ingediend, een maand voordat “klimaatpaus” en vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, met nieuwe en verdergaande voorstellen uitpakte zonder daarover voldoende te communiceren. Het gevolg was dat de plannen van de lidstaten nauwelijks nadat ze in Brussel waren ingediend (op straffe van sancties als de indieningstermijn zou worden overschreden) waren verouderd. Ze waren immers nog gebaseerd op de toen nog geldende Europese doelstelling voor 2030, namelijk 40 procent minder CO2 uitstoot. Inmiddels heeft Timmermans namens de Europese Commissie voorgesteld om de vermindering van de uitstoot te verhogen naar 55 procent tegen 2030. Het Europees Parlement wil zelfs 60 procent reductie. Beide voorstellen zijn het gevolg van vooral groene stokpaardjes na gunstige verkiezingsresultaten van deze klimaatfanatici in verschillende EU-lidstaten zoals België, Frankrijk en Duitsland.

Europese Commissie spreekt schande

Total petrochemie in Feluy, Wallonië, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Belgische plannen voor 2030 scoren op alle belangrijke punten een dikke onvoldoende.  “Het oordeel van de Commissie is ronduit vernietigend en een schande voor de manier waarop dit land meent er zich vanaf te kunnen maken”, zegt genoemde Commissiewoordvoerder. De Belgische plannen zijn heel moeilijk te analyseren, volgens de Commissie: “Men heeft gewoon de plannen van de verschillende regionale regeringen en die van de federale regering zonder enige samenhang bij elkaar opgeteld. De belangrijkste en bepalende doelstellingen (CO2 uitstoot, het aandeel aan hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie) behaalden een beschamende zware onvoldoende. Om de CO2 uitstoot over tien jaar met 35 procent te verminderen, moet maar liefst een kloof van bijna 25 procent worden goedgemaakt, wat – gezien de huidige inspanningen – zo goed als onmogelijk is.

Groenen laten dogma varen

Kerncentrale in Doel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De sedert twee weken aan de macht gekomen paars-groene regering-De Croo heeft intussen wel de verhoogde uitstootvermindering van 55 procent in 2030 omarmd en voorts beloofd om het federale klimaat- en energieplan te verbeteren en de capaciteit van windenenergie op zee in tien jaar tijd te verdubbelen. Ook houdt ze vast aan een algemene kernuitstap tegen 2025, maar dat wordt buiten links en groen totaal onmogelijk geacht. Om volledig af te zien van de kerncentrales, die goed zijn voor circa twee derde van de totale energievoorziening in het land, zijn er ook tegen die tijd niet voldoende alternatieve energiebronnen beschikbaar.

In het anti-kernenergiefront is intussen wel barst ontstaan, want de twee groene partijen in de regering-De Croo hebben laten weten dat ze van het uitbannen van kernenergie (voorlopig toch) geen “dogma” willen maken. Zouden ze dat wel doen, dan zou er een crisissituatie ontstaan en dat kan het land zich na 500 dagen zonder regering en in volle coronacrisis niet veroorloven. België is nu al de slechtste leerling van de Europese klas bij de bestrijding van de epidemie..

Windmolens van Eneco langs de E34 bij Arendonk, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Om toch aan de Europese klimaateisen tegemoet te komen heeft de nieuwe regering een pakket van circa 4 miljard euro aan investeringen beloofd (een grootscheeps plan voor woningrenovatie en maatregelen om duurzaam transport te bevorderen).

De Belgen willen 4 miljard euro uittrekken voor renovatie. Op de foto oude en gevaarlijke elektrische bedrading in Kruibeke, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Commissie vraagt meer bepaald om voldoende laadstations voor elektrische auto’s, geleidelijke afschaffing van het fiscaal voordeel voor de bijna 1 miljoen bedrijfswagens die in België rondrijden en meer inspanningen om rekeningrijden of een wegenvignet van de grond te krijgen.

Oplaadpunt voor elektrische auto’s in een parkeergarage in Mechelen, België . Zoals zo vaak stan de parkeerplekken leeg en nemen ze de plaats in van conventionele auto’s
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voor hernieuwbare energie belooft het land een aandeel van 17,5 procent in het verbruik in 2030 waar de Commissie het op 25 procent als noodzakelijk houdt. In de landbouw wil België de uitstoot van schadelijke stoffen vergeleken met 2005 met 20 procent verminderen, waarbij vooral de Vlaamse veehouderij zal moeten inkrimpen. Ook het gebruik van biomassa,  warmtepompen, zonneboilers en biobrandstoffen zal worden aangemoedigd.

Milieubewuster Wallonië

Bisons tegen de bosrand in het rijkelijk beboste La Roche, Wallonië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Commissie neemt ook het herbebossingsplan van het land niet serieus omdat daar weinig plaats voor zou zijn in een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Maar dan heeft ze niet verder dan haar neus gekeken en zich waarschijnlijk alleen op Vlaanderen gefocust. Daar hebben bouw en beton altijd voorrang gekregen op zowel de naar een goed milieu snakkende bewoners als op de steeds meer verpeste natuur.

Moeilijk energie-zuinig te maken landhuis in de Ardennen in het Waalse Rozn-Rendeux
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In het rijkelijk beboste Wallonië, waarvan de inwoners zich veel milieubewuster gedragen dan de meer op geld ingestelde Vlamingen, is de situatie helemaal anders en herbebossing een opportuniteit. Het beheer van weiden, bossen en andere natuurgebieden laat in België nog heel wat te wensen over, concludeert de Commissie nog, maar dat geldt ontegensprekelijk meer voor het rijke Vlaanderen dan het armere Wallonië.