FACTS FOUND ontmaskert valse sterftecijfers corona-vaccins

0
Bewegwijzering GGD corona-vaccinatie, Sittard, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Recent werd collega Christel een bestand toegestuurd dat afkomstig was uit een Telegram-groep. Het betrof een infographic met daarin cijfers van mensen die zouden zijn overleden in de EU ten gevolge vaccinaties tegen corona compleet met het beeldmerk van de Europese Unie.

Een eerste blik op het digitaal document deed bij ons al wat wenkbrauwen fronsen. Het document droeg daarnaast ook nog eens de benaming EudraVigilance, het systeem van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam dat de informatie over ongunstige werkingen van het door de EMA goedgekeurde geneesmiddelen analyseert en bijhoudt zodoende de productveiligheid monitort in de gehele Europese Economische Ruimte, dus dat betekent EU + de EER-landen.

Noorse en Europese vlag: Noorwegen is geen lid van de Europese Unie maar maakt wel deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER)
Foto: © Peter-Vincent Schuld


U ziet hieronder het document staan met foutieve cijfers van het aantal gevaccineerden en het aantal ongunstige uitwerkingen volgens het document opgesplitst in “fataal” dus overlijden en niet fataal.

Het document met valse informatie over het aantal doden ten gevolge van van coronavaccinaties.
Maker: helaas onbekend

Maar het betrokken document “voelde” niet goed. Het leek op “knip en plakwerk” en bovendien het EudraVigilance systeem behelst de gehele EU + de EER landen. Dat was voor ons ook een reden om onze bedenkingen te hebben.

In het document wordt louter gesproken over EU landen en het aantal doden ten gevolge van de vaccinaties dat werd genoemd, geeft een onrustwekkend beeld.

Mocht het waar zijn, dan hadden we iets heets in handen. Mocht het document “nep” blijken te zijn, dan is het nog “heet”, want dan is er iemand bezig opzettelijk valse informatie de wereld in te helpen en middels valse informatie de publieke opinie te beïnvloeden.

Mocht u het overigens niet weten, met EER landen worden de landen bedoeld die behoren tot de Europese Economische Ruimte, zijn Liechtenstein, IJsland en Noorwegen maar, daar meldt het betrokken document niks over.

Kortom er waren zware verdenkingen dat het document vals was.

Gebouw van het European Medicines Agency, EMA, in Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We stuurden we het document ter verificatie en authenticatie direct door naar de persdienst van het EMA in Amsterdam, met de toevoeging “urgent”. Juist in het afgelopen tijd was er verhoogde commotie op sociale media waar te nemen inzake nevenwerkingen van de coronavaccins.

Helaas konden wij in het voorgaande weekend geen antwoord tegemoet zien van het EMA dat ons wat verder kon helpen. Bij ons begon het wat te “kriebelen” zou er misschien toch iets aan de hand zijn? Na afloop van dat weekend tocht maar eens de telefoon gepakt en helaas was er een antwoordapparaat dat ons naar het emailadres verwees.

Eerlijk? We kregen meer en meer een onbehaaglijk gevoel ondanks dat het betrokken document nog steeds qua layout alle schijn tegen zich had. Dan nog maar een email er tegenaan. Later op de dag volgde er een reactie Rebecca Harding, woordvoerster van het EMA met de belofte dat ze de dag erop er met een inhoudelijk reactie terug te komen. Zo geschiedde  en inderdaad het betrokken document bleek door derden te zijn gefabriceerd en voorzien te zijn van onjuiste cijfers volgens Rebecca Harding van het EMA.

Sociale media

Mevrouw S.uit Nederland (naam ter redactie bekend, maar wenst om veiligheidsredenen anoniem te blijven) , een gebruiker van sociale media die het document tegenkwam en reageerde vol afschuw “welke informatie kunnen we nog wel vertrouwen”. Mevrouw S. vindt dat de overheid tegenstrijdige informatie en vertrouwt geen enkele bron meer.

Dit document , wat wij in handen kregen bleek dus vals en zo gaan er veel bestanden met valse of opzettelijke verkeerde informatie de ronde.

Absolute veiligheid van de coronavaccins niet gegarandeerd

De farmaceutische bedrijven en maar ook het EMA sluiten bijwerkingen niet uit. “Bijsluiters” vertellen ook over de mogelijkheid van bijwerkingen bijvoorbeeld in combinatie met andere geneesmiddelen.

Zowel in Nederland, België als elders bestaan er zorgen over de veiligheid van de vaccins wat reeds geleid heeft tot het stoppen en leeftijdsgewijs toepassen van bepaalde vaccins, waarbij AstraZeneca thans de meeste zorgen baren. Over de gevolgen op de lange termijn is op dit moment weinig bekend. Er zijn wel degelijk artsen die serieuze vraagtekens stellen.

Noot van de redactie:

Het verontrust de redactie dat er op het internet documenten de ronde gaan die opzettelijk foutieve informatie bevatten. De redactie van Facts Found bekijkt alle informatie met een kritisch oog. Dat geldt voor zowel documenten, infographics en bestanden die “los” op de sociale media te vinden zijn, maar geldt eveneens voor informatie die door de overheden worden gecommuniceerd.

Uiteindelijke tellen alleen de feiten en de correcte interpretatie.

Mensen die zich aan deze vervalsingen schuldig maken dienen goed te beseffen dat zij hiermee een hoop onnodige onrust zaaien en de samenleving in een crisis nog verder destabiliseren en individuele personen in tweespalt brengen. Mensen moeten in alle vrijheid zelf hun keuze kunnen maken zonder dat zij onder invloed staan van valse informatie of propaganda.

Nepnieuws met inbegrip van het opzettelijk verspreiden van infographics met valse informatie zoals in het betrokken document dat wij hier toonden, is volstrekt uit den boze.