Fatima Elatik; Een schadelijk fenomeen ?

Peter-Vincent Schuld

Voor het lieve bedrag van een kwart miljoen Eurootjes liet de Amsterdamse politie zich adviseren door de beruchte mocro-miep Fatima Elatik. Deze gevallen Amsterdamse stedelijke PvdA-bestuurster werd ingehuurd om de Amsterdamse politie te adviseren over “diversiteit en anti-discriminatiemaatregelen” bij de politie in de Nederlandse hoofdstad.

Over wat haar “adviezen” dan wel allemaal zouden inhouden en of het de 250.000 EURO waard was blijft het gissen.

De collega’s van de Telegraaf wilden het erg graag weten en terecht. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werd een fameuze WOB-procedure ingesteld om de adviezen boven water te krijgen. De stukken kwamen boven… maar wat denkt u ?
Het leek wel of het ambtsberichten waren van de inlichtingendienst.

Een substantiële hoeveelheid aanbevelingen die Elatik deed werden onleesbaar gemaakt en derhalve niet toetsbaar voor het publiek of deze adviezen al dan niet zinvol waren en of ze het bedrag waard waren waarvoor je een redelijk exclusief uitgevoerde Porsche voor kan kopen. Waarom mogen wij niet weten wat Elatik allemaal weer heeft bedacht ?

Elatik werd door de Amsterdamse politiechef Aalbersberg aangezocht om de politie-organisatie van “goede raad” te voorzien.
Aalbersberg, de man die met het vermaledijde plan kwam om hoofddoeken toe te staan bij het politie-apparaat.

Alles in het kader van de “diversiteit en de afspiegeling van de samenleving binnen de politie”.Alvorens je ook maar denkt aan diversiteit bij de politie, dien je eerst te zorgen voor kwaliteit, integriteit en uiterlijke neutraliteit. Neutraliteit betekent dus GEEN hoofddoekjes.

In Frankrijk begrijpen ze dit al sinds mensenheugenis. Religie en staat zijn strikt gescheiden.Het dragen van religieuze symbolen door ambtenaren is in Frankrijk uit den boze.Kan men in Nederland nog een voorbeeld aan nemen.

Als de Amsterdamse poltie van 1 iemand geen advies nodig heeft en zeker niet tegen het exorbitante bedrag van 250.000 EURO dan is het madam Elatik.

Mevrouw Elatik…. tja…..ik meen mij te herinneren dat zij bij herhaling het Nederlandse grondrecht op vrije meningsuiting wenste te beperken. Was het niet Elatik die wijlen Theo van Gogh de mond wenste te snoeren nog voor dat Mohammed Bouyeri dit definitief met een mes deed ? Was het niet eveneens Elatik die stelde dat de vrijheid van meningsuiting te ver was doorgeschoten naar aanleiding van de afgelasting het onder moslims controversiële toneelstuk Aïsja en de vrouwen van Medina” ?

Was het niet eveneens Elatik die omwille van diverse financiële schandalen in 2009 het politieke veld moest ruimen in Amsterdam en naar goed PvdA gebruik in 2010 weer terug kwam als deelraadvoorzitster ?

Was het niet Elatik die op kosten van de belastingbetaler een 450,00 EURO kostende taxirit van Nijmegen naar Amsterdam declareerde terwijl ze een dienstwagen ter beschikking had?

Haar van origine Marokkaanse entourage komt eveneens in aanmerking voor het in vraag stellen ervan.

Stedelijk ambtenaar en vriendin van Elatik, Saadia A T. werd op non-actief gesteld wegens verdenkingen van fraude en corruptie. Op deze afdeling is eveneens de echtgenoot Mounir Dada actief als adviseur de-radicalisering.
De betrokken afdeling ging al waar de fout in door een voormalig lid Hofstad-terreurgroep, waartoe ook de moordenaar van Van Gogh behoorde, aan te werven als de-radicaliseringswerker die tegelijkertijd de jihad bleef prediken.

Een andere geradicaliseerd figuur die werd begeleid door Saadi A.T. en op kosten van de gemeente Amsterdam maar vertrok toch naar Syrië om aan de zijde van IS mee te vechten. Het enige goede nieuws is dat deze terrorist morsdood is.

Overal waar Elatik zich moeit of mengt ontstaat er een waas van mogelijke belangenverstrengeling en gesjoemel en komt de geur van islamitisch fundamentalisme om de hoek zetten.

Naar mijn mening bewijst Elatik de samenleving geen enkele dienst in tegendeel. Rond Elatik en haar entourage hangt echt een zweem van zakkenvullerij en selectieve dienstbaarheid naar haar eigen conservatief islamitische Marokkaanse achterban.

Wie mevrouw Elatik van repliek dient doet aan “Marokkanenjacht” zo verklaarde ze in een interview met de Volkskrant.

Waarom moet een adviseur diversiteit en anti-discriminatie zo nodig een exponent zijn van een conservatieve islamitische stroming ?

Zijn er geen vrijgevochten vrouwen die hun religieus juk hebben afgeworpen te vinden met daadwerkelijk inhoudelijke en intellectuele bagage ?

Ja hoor ze zijn er wel…. maar ze worden overstemd door het minaret gerelateerd gejank.

Mijnheer Aalbersberg, huur Anna Nooshin in, zij is een vrouw van Iraanse origine die de vrije Nederlandse samenleving heeft omarmd en haar wortels hier daadwerkelijk heeft geplant.

Laten we eerlijk zijn. Amsterdam is de stad van hoeren en joints. Van kroegen en Ajax. De enige stad met de Jiddische bijnaam Mokum, wat zoveel als “veilige haven” betekent. Al moet wel worden gezegd dat deze term na de massale deportatie en vernietiging van de Amsterdamse Joodse bevolking en met ver nadien de jihadistische moord op Van Gogh Amsterdam, haar onschuld en de titel van veilige haven voor een aanzienlijk deel is kwijtgeraakt.

Maar Amsterdam was op weg deze weer terug te krijgen met de jaarlijkse Canal Parade.
Tot er weer een homokoppel afgetuigd werd door Marokkaanse daders.
Ik heb Elatik hier geen afstand van horen of zien nemen.

Ik heb Elatik geen afstand horen nemen toen een Joods echtpaar dat de holocaust had overleefd kapot werd getreiterd door Marokkaans tuig.

Ik heb Elatik geen afschuw horen uitspreken over de moord die door Marokkanen werd gepleegd op de Amsterdamse sigarenboer.

Ik heb haar nooit stelling horen nemen tegen de mocro-maffia die er op los schiet in Amsterdam.

Ik heb Elatik nooit Marokkaanse vrouwen in bescherming zien nemen die onder hun religieus juk vandaan wilden komen en wilden opgaan in het vrije (Amsterdamse) leven.

Laat maar mevrouw Elatik, ik neem het wel op voor die Marokkaanse vrouwen die hun vrijheid bevechten.

Want in tegenstelling tot waar u mij waarschijnlijk, en volstrekt onterecht. van gaat betichten, ben ik geen racist.

Diversiteit is geen synoniem voor de instroom bij de politie van mensen met 1 bepaalde achtergrond. Noch hebben (Marokkaanse) moslims het alleenrecht om als minderheidsgroep te worden aangeduid.

Moest juist een behoudende moslima de politie gaan adviseren over de instroom van onder meer homoseksuelen ? Of valt dat opeens niet onder het kopje “diversiteit” ?

Wat maakt mij het uit waar iemand vandaan komt, met wie deze het bed deelt en welke kleur zijn of haar huid heeft. Het gaat er om wat voor politiefunctionaris je wil zijn.

Politiebeambte worden dient een bewuste keuze te zijn. Vele Nederlanders met een andere kleurtje of een andere geaardheid hebben hun weg gevonden binnen de politie. Hun kwaliteiten hebben hun gebracht waar ze nu staan.

De politie van Amsterdam kent een verduveld goede woordvoerster, Ellie Lust.
Naast woordvoerster is zij ook als lesbische politiefunctionaris lid van Roze in Blauw.
Met gepaste autoriteit communiceert zij de boodschap van de politie met oprechte trots komt zij uit voor wie zij is.

Ik zag laatst op televisie een boom, wat zeg ik, een beer van een politieman van Surinaamse afkomst. Daar wil je als “boef” geen ruzie mee krijgen. Een echte aanwinst voor de politie.

Zo zijn er vast en zeker veel meer mensen binnen de politie en zullen er gaande weg ook steeds meer mensen met het etiket “divers van aard” de politie instromen. Maar het moet een eigen wel overwogen keuze zijn.

De politie hoeft geen directe afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving.
Dat is de populatie van de arrestantenverblijven en de gevangenissen evenmin.

De politie behoort een afspiegeling te zijn van mensen die hart hebben voor onze samenleving.

Zoals de arrestantenverblijven en gevangenissen een afspiegeling zijn van mensen die geen hart hebben voor de gemeenschap.

Primair gaat het om de kwaliteit van mensen die instromen bij de politie.
Capabel zijn om het politiewerk uit te voeren.
Dat de aspirant-agenten de screenings doorstaan.
Dat er geen loyaliteitsproblemen ontstaan.

Je kiest voor een baan bij de politie omdat je de samenleving een stukje veiliger en rechtvaardiger wil maken. Dat kies je uit jezelf… het vak van politiefunctionaris is min of meer een roeping en je moet er niet toe opgeroepen worden gelijk het vrijdagmiddaggebed in de moskee.

Als je zelf die drang hebt om mensen te helpen in noodsituaties, in te grijpen waar anderen niet meer kunnen ingrijpen en je hebt het hart en je verstand op de juiste plaats, ga dan vooral bij de politie. Dat soort mensen heeft de politie nodig.

De agenda van mevrouw Elatik was niet om het Amsterdamse korps meer diversiteit te geven, nee mevrouw Elatik wenste graag het korps wat meer islamitisch te maken.

Op dit moment bestaat de Nederlandse bevolking uit 6 % moslims.
94 % van de mensen hebben dus een andere levensovertuiging of zijn gezellig vrijzinnig dan wel hedonist.
Amsterdam is een stad met 180 nationaliteiten.
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland, dus ook de hoofdstad van 94 % van de mensen met een andere achtergrond dan een islamitische.

Elatik doet niet anders dan de positie van andere etnische minderheden in Nederland beschadigen door het aanhoudend profileren van haar Marokkaans-islamitische indentiteit. Ik kies met nadruk voor deze combinatie van woorden. Neem een voorbeeld aan uw partijgenoot Aboutaleb. Deze profileert primair zijn Nederlandse identiteit en geeft als burgemeester duidelijk aan er te willen zijn voor alle Rotterdammers.

Elatik’s persoonlijke en publiek geld verslindende agenda mag wat mij betreft als gepasseerd en gesloten worden geacht.
Ik kan mevrouw Elatik niet meer horen of zien. Sinds Elatik bij herhaling het fundament van onze samenleving zoals vastgelegd in de grondwet, ter discussie heeft gesteld, doelende op de vrijheid van meningsuiting, heeft Elatik zichzelf uit de beschaafde samenleving geëxcommuniceerd.

1 REACTIE

  1. Goed stuk en ook nieuwe info over deze madam, die mij nog onbekend was.. Dat “wij” ons hier zo laten strikken door een stuk ellende, zegt genoeg over beleid en bestuur. Dat vind ik haar namelijk, een stuk ellende! Geen eer mee te behalen. Ben benieuwd wat haar volgende baantje is? Amsterdam wordt, door het ontmaskeren van dit soort proleten, er weer beter op. Bedankt voor dit stuk!
    Ik zie uit naar meer!

Comments are closed.