Finland en Zweden bij de NAVO: Over de streken van Erdogan maar staat Rusland op uiteenvallen?

Toestel van de Finse Luchtmacht op de luchtmachtbasis Powidz, gedurende een NAVO-oefening met de Zweden en NAVO lidstaten Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos

Turkije tracht toetreding tot de NAVO van Finland en Zweden, twee beschaafde landen, tegen te houden zo liet de Turkse president Erdogan weten. Formeel is het bezwaar dat Turkije Finland en Zweden beschuldigt van het onderdak en faciliteiten bieden aan leden van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en andere Koerdische personen en clubs.

Eurotop December 1999 in Helsinki, Finland: De toenmalige Turkse premier Ecevit wordt als een vriend en familielid verwelkomd door de andere Europese Staats- en regeringleiders.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Is die tegenkanting wel de werkelijke of de enige reden? Die vraag kunnen en moeten we stellen en het antwoord is pertinent neen. December 1999. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie van destijds, Javier Solana haalde met overtuiging de toenmalige premier van Turkije Ecevit en zijn minister van buitenlandse zaken Cem in een feeststemming naar Helsinki waar Turkije en de Europese Unie samen de toetreding tot de wachtkamer voor lidmaatschap van de EU vierden. Tot een toetreding tot de EU kwam het nooit. Turkije kan het lidmaatschap van de EU op zijn buik schrijven en het tevens op het voorhoofd laten tatoeëren. Een voordien verboden islamitische partij kwam in een nieuwe vorm aan de macht met voorman Erdogan, Cem en Ecevit overleden en Turkije gleed af naar een totalitaire staat die qua waarden niets deelt met de andere leden van de NAVO en alleen qua strategische ligging interessant is. Kregen de Finnen, die de Eurotop in het kader van het EU voorzitterschap toen naar hun oren dat ze de PKK onderdak zouden hebben geboden? Neen! En toen speelde deze kwestie misschien nog wel harder dan nu.

December 2004: Koerdische demonstranten protesteren tegen de Turkse president Erdogan en de de mogelijkheid van destijds dat Turkije zou toetreden tot de EU. Foto werd genomen tijdens de Eurotop onder Nederlands voorzitterschap voor de Europese Raad in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Erdogan ontpopte zicht tot een potentaat die namens Allah de Verschrikkelijke zijn land naar de verdoemenis helpt met hyperinflatie en schendingen van mensenrechten door het massaal opsluiten van journalisten, militairen en anderen die het niet met Erdogan eens zijn. Er vond een braindrain plaats. Veel mensen met een niet islamitische kijk op het leven en die intellectueel ontwikkeld zijn namen de wijk. En Erdogan? Erdogan is de dubbelagent van de hele wereld. Poetin gebruikte Erdogan als pion, de Amerikanen gebruikte Erdogan als pion, en wat hebben we dan? Een dubbelpion! Dus per definitie onbetrouwbaar.

Nee, Turkije onder Erdogan wil maar al te graag haar lange arm in de werking van de democratische rechtsstaten van ander NAVO en EU landen steken. Bekeken vanuit het beginsel van Europese en westerse waarden en normen heeft juist Turkije onder Erdogan niks meer te zoeken in de NAVO. Erdogan werpt zich vandaag 19 mei nog maar eens stevig tegen het Finse en Zweedse lidmaatschap. Om de twee landen lid te mogen laten worden van de NAVO moet er unanimiteit zijn. Is Erdogan tijd aan het rekken zodat Rusland militair kan uithalen naar Finland en Zweden? Dat zal Rusland dit fiks opbreken. Dan hebben we de poppen echt aan het dansen en dan is een derde wereldoorlog niet ver weg. Maar de NAVO kan Turkije ook als lid buitensmijten. Een heikele situatie. We komen er later op terug in dit verhaal. Of is het een trap tegen de EU omdat Turkije geen lid mag worden. Turkije voldoet niet aan de criteria dus het EU-lidmaatschap is een verhaal dat ten einde is gekomen. Probeert Turkije het vermeend falen van een niet eengemaakte Europese defensie uit te spelen? Dan vergist Erdogan zich schromelijk. Geen behoorlijke rechtsstaat, of een begin daartoe, dan geen EU-lidmaatschap. Dag Erdo!

Over een zelfstandig Koerdistan spreken, want Koerden zijn in tegenstelling tot de Palestijnen rond Israël wel een echt volk, maar dit stellen, zeggen en er naar handelen staat voor Erdogan gelijk aan het ophangen van spotprenten over profeet Mohammed in de moskee. Als het ooit tot een zelfstandig Koerdistan komt, wat bestaat uit een deel van Turkije, Irak, Iran en Syrië, dan kan dat een zeer vruchtbare politieke oase opleveren in het voordeel van het opnieuw tot beschaving en stabiliteit brengen van deze regio in het nabije oosten die ten koste gaat van Turkije.

Let op, we mogen letterlijk en figuren niet alle Turken en Turkmenen over een kam scheren. ook binnen de Europese Unie hebben we een volk dat van oorsprong lid is van Turkse stam, zijnde de Hongaren (Maygar) en als we naar Moldavië en Oekraïne kijken hebben we de Gagaoezen, eveneens eens (christelijke) Turkse stam. Dat Turkije zichzelf Turkije noemt is een vals nationalistisch superioriteitsgevoel omdat we spreken over de stam van de Ottomanen, die maar ëén van de volken vormt binnen de groep van Turkse c.q. Turkmeense volkeren. Misschien moeten de Ottomaanse Turkse machthebbers via politieke en diplomatieke weg tot secularisatie en beschaving geschopt worden. Niets gaat vanzelf.

Het oude wapen van het patriarchaat van het oude Constatinopel, thans Istanbul geheten, hetkenbaar aan de Byzantijnse tweekoppige adelaar

In het algemeen gesproken is genadeloos politiek kopschoppen tegen het hoofd van Erdogan in deze volstrekt gerechtvaardigd en noodzakelijk. We konden wachten op het moment dat Erdogan misbruik ging maken van de oorlog in Oekraïne. Geen enkel EU-vliegmachine of toestellen van NAVO-lidstaten vliegen boven Rusland, met uitzondering van… Turkije. Raadpleeg Flightradar24.com en u ziet het met eigen ogen. Tegelijkertijd levert Turkije volop drones aan Oekraïne. Erdogan tracht op gekende wijze te parasiteren op het leed dat zich her en der voordoet. Uiteindelijk zal Erdogan iedereen verraden met uitzondering van Allah en de Valse Profeet. Hij profileert zich ook als zodanig. Hij verschijnt altijd met zijn vrouw met een gigantische circustent op haar hoofd. Een politiek-religieus statement in een wereld waarin we een realistische, eerlijke en vooral niet islamitische benadering nodig hebben. Denkt u dat Turkije altijd islamitisch is geweest? Vergeet het. Constantinopel (tegenwoordig Istanbul geheten) was het centrum van het Byzantijnse (christelijk) rijk dat met geweld werd verislamiseerd. Ze zijn bedankt…. moord en doodslag volgden zoals de islam overal moord en doodslag brengt met derhalve misdaden tegen de menselijkheid tot gevolg.

Tsjetsjeense bloeddorstige soldaten van de Tsjetsjeense strijdkrachten, deel uitmakend van het leger van de Russische Federatie bijn de inname van de stad in Marioepol Allahu Akhbar scanderend
Beeld: Tsjetsjeens leger

Ook Rusland heeft met islamitische waanzinnigheid te maken en misbruikt deze voor eigen gewin. Tsjetsjeense woeste militaire wildemannen die in Marioepol Allahu Akhbar roepen zijn niet om vrolijk van te worden. Maar De Russen zetten veel etnisch-religieuze minderheden in. Tsjetsjenen militairen uit Dagestan worden in Oekraïne ingezet als inwisselbaar kanonnenvlees. “Als er een stuk of 20.000 het leven laten zijn het alleen de naaste families die de slachtoffers missen, maar Rusland als land heeft 20.000 potentiële idioten minder” stelt een Russische bron die jarenlang deel uitmaakte van het Russisch veiligheidsapparaat. Maar hola, stop!

Vlag van de republiek Kalmukkië, een boeddhistisch land dat deel uitmaakt van de Russische federatie.

Niet alleen moslims vormen een religieuze minderheid binnen de Russische Federatie. In het zuiden van de Russische Federatie en tegelijkertijd in het uiterste noorden van de Kaukasus en dus in Europa, op ons Europees continent ligt een boeddhistische republiek, een boeddhistisch land, dat deel uitmaakt van de Russische Federatie met een eigen taal en een eigen schrift. Kalmukkië heet het land, ook wel geduid als Kalmykia. U heeft er wellicht nooit wat over gehoord. Maar dat is ook niet zo verbazingwekkend als we het lamentabel peil van het onderwijs in Nederland en België in acht nemen.

Het wapen van de hoofdstad Elista van de republiek Kalmukkië onderdeel van de Russische Federatie

Hoofdstad Elista staat bekend als het centrum van de schaakwedstrijden waarin in 1998 zelfs de internationale schaakolympiade werd gehouden. Haar bewoners zijn voornamelijk van Mongoolse origine en het enige land op het Europese continent met een primair boeddhistisch karakter. Het is echt de vraag of deze mensen exact weten wat er daadwerkelijk speelt in Oekraïne.

Logo van de Russische staatstelevisiezender Rusland 1

Op de Russische staatstelevisie Rusland 1, zien we op de avond van 18 mei een wat verhit discussieprogramma met Oekraïne als onderwerp. Een kolonel buiten dienst, thans militair analist stelt onomwonden dat Rusland zich met de “militaire acties”, lees oorlog, zich internationaal heeft geïsoleerd en dat Rusland een weg uit deze toestand moet zien te vinden. Het feit dat Poetin de Oekraïense strijders in de staalfabriek Azovstal in Marioepol die zich hebben overgegeven als krijgsgevangenen zegt te blijven behandelen overeenkomstig het internationaal oorlogsrecht maakt van Poetin een geblesseerde havik. Immers vernietiging of executie was wat de Oekraïense strijders in de Azovstal-fabriek werd aangezegd.

Logo van de Russische televisiezender Russia Today

Op de zender Russia Today (RT) zien we niets anders dan het afserveren van de VS. Men spreekt over een hyperinflatie van de dollar die het gevolg zou zijn van het massaal bijdrukken van dollarbiljetten en het geen rem kunnen zetten op de Amerikaanse overheidsuitgaven. Een kandidaat in de staat Kentucky voor de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, later dit jaar word opgevoerd. De democraat Geoffrey M. Young wordt uitgebreid aan het woord gelaten. Een wat zonderling figuur en tweederangs politicus die fel gekant is tegen Amerikaanse uitgaven om Oekraïne te helpen met militair materieel tegen de Russische agressie en de wederopbouw van het land. in het programma spreekt de Amerikaan samen met de presentator over Oekraïne alsof heel Oekraïne bestaat uit neonazi’s. De man weet net zoveel over Oekraïne als de gemiddelde West-Europeaan weet over de Russische Federatie weet. Niks dus. Bedrijft RT propaganda? Ja, en wel van het smerigste soort. Dit heeft niets meer met journalistiek van doen. Het ergste is dat de gemiddelde inwoner van de Russische Federatie die mogelijk in onwetendheid verkeert of zijn mening niet kan uiten internationaal eveneens als paria wordt beschouwd terwijl het Kremlin en de Russische militaire leiding toch echt de grootste boosdoeners zijn over de rug van de gemiddelde Rus heen die niets te verwijten valt behoudens de nodige naïviteit.

Vlag van de autonome republiek Boerjatië, onderdeel van de Russische Federatie

Er worden ook Boerjaten ingezet een sjamanistische bevolking die wonen tegen de grens met Mongolië. Boerjaten? Ja Boerjaten uit Boerjatië, een autonome republiek binnen de Russische Federatie. Een volk dat zich eeuwen geleden heeft afgescheiden van de Mongolen maar etnisch een mix is van Mongolen en sjamanistische volkeren met een zeer lange geschiedenis waar altijd te weinig over bekend is. Hoe zouden deze mensen reageren als ze ooit te weten komen dat ze door Poetin en de zijnen voor de gek gehouden zijn? Hoe zou u reageren? Toch maar weer vriendjes worden met het broedervolk in Mongolië waaraan het grenst?

Een overleden soldaat kwam thuis, zijn familie was in de heiige overtuiging dat hij gestorven was omdat hij tegen “nazi’s” in Oekraïne vocht aldus het NOS die een indrukwekkende en op harde feiten berustende reportage bracht.

Het wapen van de republiek Boerjatië, onderdeel van de Russische Federatie

Als ooit alle feiten boven tafel komen over de Russische praktijken in Oekrïaene die aangestuurd worden vanuit het Kremlin dan is het de vraag of de betrokken republieken en landen nog wel tot de Russische Federatie wille behoren en daarmee wordt meteen duidelijk dat op enige termijn het voortbestaan van de Russische Federatie zoals het nu is geen absolute uitgemaakte zaak is. Sterker het is te verwachten dat de Russische Federatie mede op religieuze gronden (Russisch orthodoxen versus boeddhisten versus moslims versus atheïsten) uiteen gaat vallen.

De Russische Federatie is ook geen etnisch homogene staat. Integendeel.

Russen zijn vaak zeer intelligent, goede schaakspelers maar als het fout gaat of ze maken een fout dan gaat het ook  goed mis. Rusland is goed in het eigen falen toedekken. Maar kun je het eigen falen wel blijven toedekken? Het heeft er alle schijn van dat we thans aan het prille begin staan aan de politieke en geografische instorting van de Russische Federatie. Het heeft er veel van weg dat het een onomkeerbaar proces is maar het is niet zonder gevaren. Militair-strategisch gezien is de invasie in Oekraïne door de Russen rampzalig verlopen. Slecht opgeleide en ongedisciplineerde soldaten die zelfs de beginselen van het oorlogsrecht of niet toepassen of niet kennen. Bovendien ook veel slecht gemotiveerde soldaten die geen zin hebben om te vechten. Een van de vele waanzinnige invasies en oorlogen die onze geschiedenis kent.

Haven van Gotenburg, Zweden,
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zweden en Finland

Zweden dat in het verleden al de nodige oorlogen met de Russen moest uitvechten. De haven van Gotenburg in Zweden, een zogeheten Hanzestad. Als onderdeel van de Hanze, de Europese “zijderoute” voeren handelslieden per schip van Zuid-Europa tot en met De Federale Republiek Novogrod, een toenmalige rijke Russische staat die tot in de 15e eeuw uitstrekte van de Oeral tot aan de Oostzee.

Banier van de Republiek Novogrod

We deden er zaken mee. We voeren dus toen al op een deel van Rusland en dus toen Novogrod geheten dat rond 1230 ook de Republiek Pskov inlijfde dat het huidig Baltisch grondgebied een stuk van het huidig Rusland en Belarus (Wit-Rusland) omvatte van de tweede helft van de 13e eeuw tot aan het begin van de 16e eeuw.

Vlag van de Republiek Pskov

Maar de Republiek Pskov maakte zich omstreeks 1348 weer los van de Russische Republiek Novogrod. De Republiek Pskov werd aanvankelijk geregeerd door vorsten, de zogeheten monarchen. Later werd Pskov bestuurd door mensen uit een hogere stand de zogeheten oligarchen. Een oligarch of oligarchie is dus geen nieuw woord.

Zicht op de haven van Gotenburg, Zweden Foto: © Peter-Vincent Schuld

Staande in de haven van Gotenburg, is het moeilijk te beseffen ooit alles anders was. Nu, 2022, weer vijandigheid tussen Zweden, Finland en de NAVO-landen enerzijds en Rusland anderzijds. Nu geldt er voor de meeste Russische koopvaardijschepen een absoluut toegangsverbod tot Europese havens en vice versa. Het is de realiteit. Het is niet anders. Maar eeuwig zal dit niet duren. Rusland kan wel roepen, tieren en schreeuwen, maar het is spreekwoordelijk schreeuwen in een isoleercel.

Een screenshot uit een video van enkele weken geleden. Russische militaire voertuigen, vermoedelijk geladen met raketten zijn op Russisch grondgebied onderweg naar het grensgebied richtig Finland via de E18, onderdeel van het Europese wegennet dat ons met elkaar verbindt.

Russische militaire voertuigen op Russisch grondgebied rijden op het eerste gezicht in de richting van Helsinki. Beeld: © vermoedelijk het Russisch leger

Het screenshot doet raar aan. Een verkeersbord met daarop Russische militaire voertuigen die in Rusland een verkeersbord richting Helsinki passeren. Maar het is een splitsing die de Russische militaire voertuigen naderen, in theorie kunnen de voertuigen nog rechtsaf slaan. Tegelijkertijd beseffen wij ons ook dat dit een propagandabeeld zou kunnen zijn om angst bij de Finnen in te boezemen. Finnen die een 1300 kilometer lange grens hebben met Rusland. De grote mond van Rusland naar Zweden en Finland “Een Fins en Zweeds lidmaatschap van de NAVO gaat ernstige gevolgen hebben” moeten we wellicht toch zien als kretologie vanuit het Ministerie van Grote Waffel Zaken, oftewel het Russisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland moet de schijn hoog houden dat het een krachtig militair land is. Dat lijkt op de nucleaire wapens na, nogal tegen te vallen. Maar zijn is de Russische nucleaire macht wel daadwerkelijk operationeel? Je gaat aan alles twijfelen. Maar feitelijk verandert er niet zo heel veel nadat Finland en Zweden lid zullen zijn geworden van de NAVO. Immers art. 42 lid 7 betreffende het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie voorziet al in directe militaire bijstand als een van de lidstaten getroffen wordt door buitenlandse agressie. De Russische Federatie is een groot land met 146 miljoen inwoners. De Europese Unie bestrijkt eveneens een groot gebied met 447,7 miljoen inwoners. In feite wordt er al samenwerkt tussen de NAVO, Zweden en Finland. Er wordt al heel lang gezamenlijk geoefend. Rusland weet dat donders goed. De verdragen met kracht van wet zijn openbaar voor iedereen.

De vlag van Noord-Ossetië en…. Zuid-Ossetië


Rusland probeert nu in de regio de grote meneer te spelen door in het betwiste gebiedsdeel Zuid-Ossetië dat formeel en volkenrechtelijk deel uitmaakt van Georgië een referendum te houden over de aansluiting bij Rusland via het Russisch gebied Noord-Ossetië.Maar niemand garandeert een Russische Federatie over 10 jaar. Rusland is in rap tempo. De kans dat Ossetië met een eengemaakt Noord-en Zuid Ossetië zich losmaakt van de Russische Federatie en vervolgens het lidmaatschap aanvraagt van de Europese Unie is groter dan dat er een Russische strategische kernbom valt op Kiev.

Oekraïense protestmeme tegen de Russische president Poetin en voor Oekraïne

Rusland speelt, vandaag 17 mei 2022 overeenkomstig de militaire en politieke feiten van vandaag een geografisch achterhoedegevecht. Dat was voor de massale inval in Oekraïne 80 dagen terug een ander verhaal. In 80 dagen hebben de Russen het voor elkaar gekregen om spreekwoordelijk beton-termieten te ontwikkelen, te kweken en deze los te laten die gulzig vreten aan de fundamenten van de Russische Federatie. Binnen de stal van Russische machthebbers zowel politiek als het met de politiek vermengde defensie-apparaat zijn er, zoals wij het kunnen inschatten, 3 bloedgroepen. De eerste bloedgroep wil terug naar een machtig Russisch Rijk. De tweede bloedgroep wil terug naar het model van de communistische Sovjet-Unie en het derde deel wil gewoon aansluiting van de vrije wereld. Zoals redacteur Christel bij het schrijven van dit verhaal opmerkte: “Het terugtrekken van de Russische troepen uit Charkov en de opmars van de Oekraïense troepen tot aan de Russische grens lijkt een hoofdstuk in een serie over krachten binnen de Russische Federatie die opzettelijk toewerken naar een nederlaag van eigen troepen om Rusland nadien met 2 voeten terug te brengen in de harde realiteit”.

De Franse president Macron tijdens een persconferentie op de Europese top van 25 maart 2022
Foto: © Europese Unie

De Franse President Macron heeft nog een extra zetje gegeven door te opperen dat het wellicht een goed idee zou zijn om landen die thans niet tot de Europese Unie behoren, in de wachtkamer zitten om lid te kunnen worden na voldoen aan alle criteria, en landen die zichzelf haaks hebben gesteld op de Europese Unie zoals het Verenigd Koninkrijk een thuis laten vinden in een permanent economisch- en politiek samenwerkingsverband, nauw gelieerd aan de Europese Unie, zonder er lid van te zijn en alle EU-wetgeving te moeten implementeren. Voordeel hiervan is dat de “noodzaak” of de kans  op gewapende conflicten onderling snel wegvalt.

De euro als munt binnen de Europese Unie is ook een project van versterkte samenwerking waar niet alle EU lidstaten aan meedoen. Op de foto het kantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Er is binnen de Europese Unie altijd veel verzet geweest tegen een EU van de twee snelheden, een EU op basis van versterkte samenwerking tussen een deel van de landen. Toch is het er van gekomen. We hoeven alleen maar te kijken naar het aantal EU-landen dat de euro als betaalmiddel heeft en we hoeven maar te kijken naar het feit dat niet alle Europese Lidstaten aangesloten zijn bij het Europees Openbaar Ministerie EPPO in Luxemburg. 

Er is hoe je het ook went of keert altijd een Europa waarin er op onderdelen nauwer samengewerkt wordt door een deel van de landen.
Dat zien we ook politiek terug. Een lidstaat kan binnen de Raad van Staats- en regeringsleiders een voorstel die een kracht van wet krijgt met een veto blokkeren. Dan gaat het verhaal niet door als er unanimiteit vereist is. Dan kan er met het land dat zich “queer” stelt onderhandeld worden en kan een land die het veto strategisch inzet er bij de onderhandelingen meer uithalen. Die modus die bij verdrag is vastgelegd is ook een ingebouwde garantie om de kloof tussen burger, nationale regering en de Europese Raad van Staats- en regeringsleiders te overbruggen dan wel zo klein mogelijk te houden. Het vetorecht draagt bij aan een draagvlak voor de Europese Unie.
Bovendien kan  het in gevallen best zo zijn dat 26 landen voor een maatregel of wet zijn, 1 land is tegen en dat ene land blijkt achteraf gelet op de realiteit toch het gelijk aan haar zijde gehad te hebben. Dan boekt dat land binnen de raad enorm aan politieke kracht, macht en winst. Willen de andere 26 van de 27 landen toch een bepaalde maatregel of voorstel doorvoeren, dan ontstaat er een situatie van versterkte samenwerking die in Europese diplomatieke kringen “coopération renforcée” wordt genoemd. Je moet het allemaal maar weten. Op basis van een Europees continent met een geïsoleerd Rusland en een dito geïsoleerd Belarus is het louter de tijd die de beste vriend is van de bevolking. Totalitaire regimes vallen in landen waar het kan (hogere gemiddelde opleidingsgraad, sterke middenklasse en geen sterke religieuze of tribale tegenstellingen) helaas vaak tegen een hoge menselijke prijs. Maar zo heeft het altijd gewerkt en zo zal het blijven gaan.

Nog even terug naar Rusland en haar dodelijk getroffen militairen:

Het Russische nationale defensie- en veiligheidsapparaat is verdeeld. Rusland raakt meer en meer geïsoleerd. De Russische bevolking wordt door de agressie in Oekraïne zodanig geconfronteerd dat zelfs een populaire keten als McDonalds zich volledig terugtrekt. Rusland dreigt weer te hervallen in de oude structuren van de Sovjet-Unie. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de Russische economie en zij die konden genieten van de welvaart hier niet gelukkig mee zijn.

Op 24 mei 2000 demonstreerden anti-NAVO demonstranten voor de vestiging van de Amerikaanse hamburgerketen McDonalds, tijdens de NAVO-raad in Florence, Italië, zouden deze demonstranten nog steeds tegen de NAVO of tegen McDonalds zijn? De wereld verandert snel.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Oekraïners zijn het beu en geven hun protest duidelijk en zonder enige terughoudendheid weer. Ze vermaken zich kostelijk over de hoeveelheid gesneuvelde hoge Russische officieren en generaals en maken dit kenbaar via deze meme.-

Oekraïense protestmeme met vuilniszak

Ten slotte:
De Russen hoeven geen 15 cent te betalen voor ieder lijkzakje aan de kassa bij de Oekraïense oorlogssupermarkt  Ze krijgen ze gratis met rits. Er staan diverse treinen in Oekraïne te wachten met de stoffelijke overschotten van aan flarden geschoten soldaten die retour afzender moeten. Maar de Russen weigeren de  lichamen in ontvangst te nemen. Dus worden ze opgeslagen in koeltreinen om een nieuwe aanval uit entomologische hoek te voorkomen. Immers er zijn legers met insecten die wel een stukje Russisch mensenvlees lusten. Het enige dat er nog aan scheelt is dat de Russische lijken niet vacuüm verpakt zijn.  De Oekraïners  spelen het spel hard en slim. Van de dode soldaten aan Russische zijde worden gezichtsfoto’s gemaakt (als er nog wat over is van de betrokken snoetjes) en via gezichtsherkenning en andere technologieën wordt niet alleen de identiteit vastgesteld maar ook de familie van de soldaten online ingelicht met het vriendelijk verzoek om het stoffelijk overschot op te komen halen. Of de Oekraïners er een busje Vicks bijgeven om deze vervolgens aan de neusvleugels te smeren ter bestrijding van de penetrante lijkengeur is niet bekend. Weet iemand wat het Russisch woord is voor “geurvreters”?