Frans Timmermans belooft bioboeren hoger inkomen, zijn landbouwcollega weerspreekt. Is de klimaatpaus wel eerlijk?

0
2955
Hanen heersen in Morra Jable, Fuerteventrura, Canarische Eilanden, Spanje Foto: foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Brussel – Het wordt stilaan de hoogste tijd dat Ursula Von der Leyen, bazin van de Europese Commissie, orde op zaken gaat stellen in haar door ambtenaren bewoonde kippenhok, waar twee hanen elkaar het leven geregeld zuur maken. Meestal laat ze begaan, maar deze keer heeft het hanengevecht geleid tot flagrant onjuiste informatie aan de boeren in Europa, dat dit soort desinformatie en fake nieuws vanuit het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel kan missen als kiespijn.

Ursula moet haar tanden laten zien

Of meer concreet gezegd: Ursula moet (als opperkip) onverwijld haar tanden laten zien of met haar spierballen gaan rollen om te voorkomen, dat het hanengevecht, lees: de ongezonde rivaliteit tussen haar vicevoorzitter en klimaatpaus Timmermans en de Poolse EU-landbouwcommissaris Wojciechowski, de toch al niet grote geloofwaardigheid van haar Commissie (voor zover nog aanwezig) weer een volgende optater verkoopt, zoals afgelopen donderdag gebeurde.

Heeft ‘haantje Frans Timmermans” de grootste snavel, of een eerlijke snavel, aan u het oordeel. Op de foto hanen in Morra Jable, Fuerteventura, Canarische Eilanden, Spanje
Foto:© Peter-Vincent Schuld

Want toen escaleerde de situatie doordat het tweetal tegengestelde verklaringen ging afleggen, waarop de Europese boeren echt niet zitten te wachten. Het onverkwikkelijke tafereel deed denken aan twee in feite zielige figuren (de een overgewaardeerd door zijn linkse achterban, de ander ondergewaardeerd omdat hij eerder bescheiden van natuur is), die elkaar vliegen proberen af te  vangen, wat noch de een, noch de ander is gelukt. Want als er een ding is, waar de boeren op moeten letten, dan is het wel hun inkomenspositie, waaraan de Commissie en de EU lidstaten (zeker als ze totalitair links worden bestuurd) maar al te graag knagen onder het mom van de miljardenkosten voor de “voor het klimaat noodzakelijke vergroening van de landbouw…”

Wat is het geval?

Gaan we straks allemaal tegen hoge prijzen kopen bij de Ekoplaza. Op de foto een ecologische zaak in Medemblik, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Op voorstel van vicevoorzitter Frans Timmermans stelde de Europese Commissie donderdag een actieplan voor om  de biologische landbouw in Europa een belangrijker rol toe te kennen bij de voedselproductie. Gemikt wordt op het zodanig vergroten van de productie en consumptie van biologische producten, dat tegen 2030 een kwart van de Europese landbouwgrond exclusief gebruikt wordt door bioboeren. Daarmee komt Timmermans ruimschoots aan zijn trekken. Want als vijand van de traditionele landbouw en als klimaatfanaat wil hij het aantal boeren, die niet naar zijn zin in het klimaatgareel lopen, het liefst halveren en met het totale Europese landbouwareaal het zelfde doen. Iedereen in de landbouw weet nog dat hij begin vorig jaar daarmee de boeren massaal op stang joeg, zodat ze luidkeels en met tractoruitstapjes aan het protesteren gingen.

Ursula spaart de kool en de geit, haantjes gaan vol los

Hanenconcurrentie in de Europese Commissie: Op de foto twee hanen in Morra Jable, Fuerteventura, Canarische Eilanden, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Met zijn irritante-, macho-optreden is Timmermans, die als “Vader van de Green Deal”, die Europa tegen 2050 CO2-loos en zich zelf onsterfelijk wil maken, ongevraagd op de stoel van de echte EU-landbouwcommissaris Wojchiechowski gaan zitten. Dat werd en wordt door de Pool, die bij “Timmy” toch al niet in de bovenste lade ligt, nog altijd niet in dank afgenomen. Als lid van de Poolse regeringspartij is hij bij Timmermans nu niet bepaald populair. Maar dat heeft er wel toe geleid, dat samenwerking of het afstemmen van bepaalde cruciale uitspraken over de landbouwpolitiek van de Commissie tussen het tweetal quasi onbestaande is. Von der Leyen is daarvan natuurlijk op de hoogte maar durft vooral Timmermans niet te schofferen. Al deed ze dat wel toen haar rechterhand enkele maanden geleden de komende hervorming  van het Europese landbouwbeleid onderuit wilde halen…Volgens insiders bij de Commissie komt het geregeld tot meningsverschillen tussen de klimaatambtenaren van Tindemans en die van de enige echte landbouwcommissaris, maar spaart Ursula dan liever de kool en de geit in plaats van met haar frêle vuist op tafel te slaan en het haantjesgedrag van beide kampen aan te pakken.

“Lagere inkomens”

met de hand aardappelen rooien, zijn ze biologisch of niet? Foto werd genomen in Zeeuws Vlaanderen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar de latente rivaliteit leidde donderdag tot weer eens een openlijke gênante vertoning. Eerst kwam Wojciechowski vertellen dat een groter aanbod van biologische producten een prijsverlaging daarvan tot gevolg zou hebben. Of anders gezegd, tot een daling van de inkomens van de bio-boeren zou leiden. Alerte media pikten de boodschap op en strooiden die Europawijd rond.

 “Hogere inkomens”

Wordt er hier biologisch geteeld bij deze boerderij in de buurt van Celja, Slovenië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De tegenreactie bleef niet uit want uit het kamp van Timmermans kwamen een paar uurtjes later heel andere en vooral tegengestelde geluiden. Eerst vertelde de hoeder van ons klimaat dat op biologisch bebouwde grond de biodiversiteit ongeveer 30 procent hoger ligt dan bij de traditionele landbouw. Ook hebben biologisch gehouden dieren volgens hem een aangenamer leven met minder antibiotica. En vervolgens klonk met enige trots, maar nergens met cijfers onderbouwd, dat bioboeren op een hoger inkomen kunnen rekenen dan landbouwers die op de ouderwetse manier boeren, terwijl de consumenten via het EU-logo voor biologische producten voortaan beter zullen weten wat ze eten. De landbouw is volgens Timmermans “een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies”, terwijl omgekeerd het verlies van biodiversiteit ook een “enorme bedreiging voor de landbouw vormt”. Timmermans kon niet zeggen hoeveel meer bioboeren gaan verdienen dan hun “ouderwetse” collega’s zullen gaan verdienen. Maar dat is ook niet mogelijk bij gebrek aan de nodige data. Later vertelden ambtenaren uit de losse pols dat het “gauw 4 tot 8 procent zou kunnen zijn”, waarvan akte.

Is deze koe in de wei bij Hoord, Nederland, nou een biokoe of een reguliere koe?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De boodschap over de hogere inkomens voor de bioboeren, wordt bij heel wat landbouworganisaties in Europa deels op scepsis, deels op ongeloof onthaald. Een woordvoerder bij de overkoepelende Europese landbouworganisatie COPA juichte het actieplan van de Commissie toe als een goede basis voor de onderhandelingen tussen de EU-lidstaten. Maar de boodschap van Timmermans over hogere inkomens voor de bioboeren deed hij af als een “doorzichtige verkooptruc voor diens CO2-plannen”.

Wie zal dat betalen ?

Is dat ecologisch gedoe, zoals hier het bewateren van jonge aanplant als water naar de zee dragen? Foto werd gemaakt in Oostwoud, Noord-Holland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar er is nog een ander probleem. Momenteel wordt (nog) ongeveer1,8 procent of 7,5 miljard euro van de Europese landbouwbegroting besteed ter ondersteuning van de biologische landbouw. Maar de Commissie wil dat bedrag onder sterke druk van Timmermans al heel snel drastisch verhogen. Volgens de Commissie zal het te hervormen Europese landbouwbeleid ecologische maatregelen omvatten, waarvoor op de landbouwbegroting een bedrag van 38 tot 58 miljard euro gereserveerd moet voor de periode 2023-2027.M.a.w. Timmermans probeert de kosten af te schuiven op de landbouwbegroting, terwijl het eigenlijk klimaatkosten zijn.

Doorheen gefietst

Verkoop van lokale landbouwproducten in Aveyeron, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het actieplan van de Commissie moet nu zo snel mogelijk door de EU-lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Vooral dit financiële plaatje dat de Commissie als een must voorstelt, zal ongetwijfeld hevige discussies tussen de EU-lidstaten veroorzaken. Het actieplan zal volgens de Commissie immers ingepast moeten worden binnen de landbouwuitgaven voor de periode 2023-2027, waarover de lidstaten al een akkoord hebben bereikt. Timmermans komt met zijn voorstel daar nu doorheen fietsen want een verhoging van het EU-landbouwbudget is uitgesloten. En als zijn aanslag op het landbouwbudget niet lukt, kan hij het geweer nog altijd van schouder verwisselen en overschakelen naar een broekzak-vestzakoperatie, d.w.z.  de kosten voor de biolandbouw doorschuiven naar de klimaat pot van de EU, mits goedkeuring door de 27 EU-lidstaten. Want die (lees: hun belastingbetalers) zullen uiteindelijk de megalomane klimaatplannen van Europa moeten betalen, waarvan nog lang niet vaststaat of zij tussen nu en 2050 wel overeind kunnen blijven. De technologische ontwikkelingen op velerlei gebied en de impact daarvan op ons klimaat kunnen het financiële plaatje van de klimaatkosten nog ingrijpend veranderen.