Frans Timmermans heeft protesterende kinderen nodig om het landbouwbeleid te slopen

0
828
Bietenoogst op het land in de omgeving van het Spaanse Orihuela Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Jan Schils

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie, die afgelopen week met felle kritiek werd overladen wegens zijn “plan” om de Commissievoorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Unie (GLB) “eigenhandig” terug te trekken, is voorlopig niet van plan om in te binden.

Boer bewerkt zijn land nabij Ossendrecht, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

“GLB op de schop”

Integendeel. De “klimaatpaus” blijft erbij dat het nieuwe GLB, uitgetekend en goedgekeurd door de Commissie en de EU-lidstaten, niet deugt, op de schop moet en dat zo vlug mogelijk. Volgens Timmermans draagt het toekomstige GLB voor de periode 2022-2027 onvoldoende bij aan het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen om Europa tegen 2050 CO2-neutraal te maken (Green Deal). Timmermans negeert de breed gedragen kritiek en daarmee meteen het feit, dat zowel zijn collega’s binnen de Commissie, de Europese landbouwministers en verschillende leden van het Europees Parlement als voorzitter Ursula Von der Leyen van de Commissie, het huidige Duitse voorzitterschap van de EU en de overkoepelende Europese boerenorganisatie (COPA / Cogebra) hem eensgezind hebben teruggefloten.

Timmermans “stapt in de speeltuin van de klimaatkinderen” : Betreden we hier geen gevaarlijk terrein? Op de foto: Verkeersbord dat waarschuwt voor een naderen speeltuin en spelende kinderen in Sint Niklaas, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Timmermans “wipt” met de klimaat-kinderen mee: Over 80.000 handtekeningen

In plaats van lessen te trekken uit de algemene afkeuring van zijn plannen en zich een tijdje gedeisd te houden, gooit Timmermans het nu over een andere boeg en mikt op  steun van de klimaatactivisten van Youth for Climate en andere soortgelijke groene en rode milieuorganisaties om alsnog zijn gelijk te halen. Afgelopen week ontving hij daartoe de meest bekende klimaatactivisten van deze tijd, de Zweedse Greta Thunberg (17) en de Vlaamse Aruna De Wever (19) virtueel op de thee in Brussel om over het nieuwe GLB van gedachten te wisselen. De internationale klimaatbeweging, die kan rekenen op de sympathie van de rode en groene fracties in het Europees Parlement, is evenals Timmermans scherp gekant tegen het nieuwe GLB omdat het de doelstellingen van de Green Deal zou ondergraven. De klimaatbeweging heeft het al langer gemunt op het GLB en eist dat het leeuwendeel van de Europese landbouwuitgaven naar klimaat- en milieumaatregelen dat de landbouwproductie en –export fors worden teruggeschroefd. Eerder dit jaar hield Timmermans tot ontzetting van de Europese boeren een zelfde pleidooi. Intussen heeft de klimaatbeweging naar eigen zeggen 80.000 handtekeningen verzameld tegen het nieuwe GLB.

Bietenoogst in de buurt van het Spaanse Orihuela
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Deur op een kier

Na afloop van het theekransje met de klimaatactivisten van afgelopen week liet Timmermans via de sociale media weten dat hij “blij was om de specifieke bezorgdheden van de jonge klimaatleiders te aanhoren”. Hij verzekerde zijn mede theedrinkers dat “de Commissie zal blijven werken aan een landbouwbeleid, dat bijdraagt aan de doelstelling van klimaatneutraliteit.”

Klimaatactiviste De Wever zei na afloop van de ontmoeting dat “Timmermans even teleurgesteld was als wij” over de landbouwonderhandelingen. Volgens haar en Thunberg “liet hij de deur op een kier voor het terugtrekken van het akkoord  over het GLB”.

En de boer? Die ploegde voort, althans zo zou het. moeten zijn, foto werd gemaakt in de buurt van Rilland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Manipulator

Zowel in het Europees Parlement als binnen de Commissie (waar Timmermans zich niet bepaald populair heeft gemaakt met zijn solistisch optreden) stelt men zich vragen over diens jongste initiatief. Het heeft er namelijk alle schijn van dat Timmermans, nadat hij als een gieter is afgegaan, nu probeert met de steun van de steeds machtiger klimaatbeweging de publieke opinie te beïnvloeden, te manipuleren en te mobiliseren. Hij weet als gepokte en gemazelde politicus en onvervalste lobbyist drommels goed dat hij – na de klimaatbeweging te hebben gehersenspoeld en gevleid – ook op de rode en groene fracties in het Europees Parlement kan rekenen.  Via dat bruggenhoofd kan hij alsnog proberen zoveel mogelijk weerstand tegen het nieuwe GLB op de been te brengen. Maar of dat genoeg is om het te begraven, valt te betwijfelen, al weet je het nooit in de politiek.