Frans Timmermans & Uncle Joe (VS) samen voor klimaat en tegen scheten en uitwerpselen: Er lijkt een massamoord op dieren op komst

0
Rund in veetrailer onderweg naar....... Foto werd gemaakt te Bornem, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Ruim honderd landen hebben op VN-klimaatconferentie in Glasgow op voorstel van (daar is hij weer) Frans Timmermans en zijn politieke dieprode geestverwant Joe Biden de belofte gedaan om hun inwoners, koeien, varkens, geiten en schapen minder gas (scheten) en uitwerpselen te laten produceren. Daarop komt het nieuwe geestesproduct van dit gelegenheidsklimaat duo in feite neer. De EU en de VS waren de initiatiefnemers voor deze krankzinnige-, door links en groen geïnspireerde belofte, die wettelijk niet afdwingbaar wordt. Dat zelfde is ook het geval met een ander stokpaardje van links en groen. Honderd wereldleiders deden in Glasgow de toezegging om voor 2030 een halt toe te roepen aan de massale ontbossing. Ze hebben daarvoor zelfs 16,5 miljard euro over. Maar ook hier bestaat geen enkele zekerheid dat deze doelstelling zal worden gehaald.

Groot deel veestapel wordt afgemaakt

Lammetje in Neuhaus, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat de eerst genoemde belofte aangaat het volgende: de 100 landen gaan de methaanuitstoot (want daar gaat het hier om) de komende tien jaar met maar liefst 30 procent terugdringen. Hoe Frans en Joe dat – wat de dierlijke inbreng betreft – gaan waarmaken, klinkt nogal gewelddadig. Hun voorstel betekent in feite dat tientallen en nog eens tientallen miljoenen landbouwdieren in 103 landen “rücksichtslos” (zoals onze oosterburen dat zo plastisch weten uit te drukken) afgemaakt en niet meer vervangen zullen worden. Voor de menselijke bijdrage aan hun plan kiest het tweetal (gelukkig of misschien ook helaas – in alle sarcasme–) voor een zachtere oplossing, namelijk een aanpassing van het landbouwbeleid en het voedingsgedrag bij de mens. De Europese Commissie zal daarover mogelijk t.z.t. met voorstellen en aanbevelingen komen. Met dit akkoord halen klimaatpaus Timmermans en de al even linkse Amerikaanse president en brokkenpiloot “JB” hun slag maar gedeeltelijk thuis. Grote landen als Rusland, China, India en Australië doen niet mee met deze flauwekul en kunnen er hartelijk om lachen. Brazilië hoort wel bij de ondertekenaars, maar zal er waarschijnlijk zijn voeten aan vegen als puntje bij paaltje komt.

Zijn de dieren weer het zwarte schaap in de politiek Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het methaanakkoord wordt nu al voorgesteld als een van de grote successen van de huidige VN-klimaatconferentie. Maar het werd al in september uitgebroed en gelanceerd door Timmermans en de Amerikaanse klimaatgezant” van dienst John Kerry. De afspraken van deze zogeheten “Methane Pledge” zijn bovendien niet-bindend en er is geen enkele manier om de toezeggingen af te dwingen. Nogal begrijpelijk want scheten bij mensen en dieren ontstaan spontaan en laten zich niet tegenhouden, laat staan vangen door politieke overeenkomsten…

De befaamsde en Ierse pub en restaurant de Ktty o Shea in Brussel, recht tegenover de Europese Commissie
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het Europees Parlement (EP) wilde ook niet achterblijven en maakte zich weer eens belachelijk met een oproep aan Timmermans om de afspraken wel bindend te maken voor de hele EU. Niet helemaal logisch wanneer je bedenkt, dat veel EP-leden zich na hun dagtaak naar restaurants in Brussel, Straatsburg en wijde omgeving haasten, er hun buik vol eten (en rond) met alle gevolgen van dien voor hun persoonlijke methaanuitstoot “the day after”. Vraag maar aan een EP-lid van welke partij ook in Straatsburg wat hij de avond tevoren heeft gegeten? “Choucroute op Elzasser wijze met verschillende soorten worsten en spek”, zullen er heel wat antwoorden.. Het zij hen gegund, maar het is geen bijdrage aan de boodschap van Frans & Joe, ook al mijdt ook Frans een goed keuken niet…..

Liegen over methaan doen politici graag

Moerasgebied in Buurse, Haaksbergen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Methaan is niet meer en niet minder dan een gas dat voortkomt uit ontbinding van organische stoffen. U gebruikt het in de vorm van aardgas. De veehouderij krijgt de blaam en de olie- en gasindustrie krijgt de blaam. Maar methaanvorming komt al voor in de boerenslootjes als het kroos of waterplanten gaan rotten. Het ontstaat aanhoudend in de moeras- en veengebieden en niet onbelangrijk, het komt grootschalig vrij op vuilnisbelten, in het Engels landfills genaamd. Laten de Verenigde Staten die nu net massaal hebben en nog steeds massaal gebruiken. De keuze van de Frans en Joe is dus een politieke keuze. In plaats van oude vuilnisbelten af te graven om metalen en glas terug te winnen en de overige inhoudveilig en gecontroleerd te verbranden kiezen ze eenvoudig om de boeren te viseren. Boeren die zorgen dat wij kunnen eten en drinken. Dat is de makkelijkste weg, maar niet de eerlijke weg.

VS verwerpt voedselstrategie Timmermans

Van slagroon, fruit tot taart, het gaat allemaal met landbouw gepaard Foto: © Peter-Vincent Schud

Intussen hebben de EU en de VS in Brussel en ver weg van Glasgow een samenwerkingsplatform opgericht om informatie uit te wisselen en een duurzame landbouw te realiseren. “Dit is een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen de EU en de VS”, aldus Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en de Amerikaans minister van landbouw Tom Vilsack. Maar daarmee houdt de eensgezindheid dan ook op. De EU zet namelijk in op het pakket Timmermans: minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Bovendien wordt een kwart van de landbouw gereserveerd voor biologische productie en 30 procent van het agrarisch areaal moet natuurgebied worden.. Maar in enkele Amerikaanse studies wordt sterk getwijfeld aan de feitelijke milieuwinst die met dit EU-beleid kan worden bereikt. Bovendien dreigt de vermindering van de productie het risico aan te wakkeren dat de EU afhankelijk wordt van voedselimporten, Dat zou ongehoord en totaal onaanvaardbaar zijn. Het Amerikaanse ministerie van landbouw wijst dan ook op de gevaren van de “Farm to Fork”-strategie van Timmermans. De Europese boeren vrezen door de hogere productiekosten van de wereldmarkt te worden verdreven door goedkopere buitenlandse producenten. Hun collega’s in de VS zijn bang dat de EU strenge duurzaamheidseisen gaat stellen aan hun landbouwproducten en dat de producten, die daaraan niet voldoen, van de Europese markt zullen worden geweerd. Landen die naar de EU willen exporteren, worden daarmee volgens de VS gedwongen de Europese standaarden toe passen….De Amerikanen hebben intussen een eigen duurzaamheidssysteem voor de landbouw uitgewerkt waarbij zich al 50 landen hebben aangesloten. Dat kan een voorbode zijn voor toekomstige conflicten met de EU want die landen zijn evenmin als de VS bereid zich bij een Europees dictaat neer te leggen hoe zij hun landbouwproducten moeten vervaardigen.