Franse president Macron in de rol van Napoleon 2.0 alias “The Manipulator”

0
Franse president Emmanuel Macron komt aan bij de Europese Raad te Brussel België op 16-12-2021 Foto: © Europese Raad

door Peter-Vincent Schuld

Frans voorzitterschap EU gehypothekeerd door hellend vlak Franse rechtsstaat

Op 1 januari is het Franse voorzitterschap aangevangen van de Europese Raad. Op zich zou dat goed nieuws kunnen zijn daar de Fransen qua kunst, cultuur en denkers nu eenmaal mijlenver voorop lopen op andere landen.

Loge Frans voorzitterschap Europese Raad
beeld @ Franse overheid

Het is spijtig dat in Nederland in tegenstelling tot Vlaanderen, men het Frans amper in regel niet machtig is. Macron heeft zijn land tot op het bot verdeeld tegelijkertijd ook Europa tot op het bot verdeeld en dol gemanipuleerd.

Zicht op de Place de la Concorde met op de achtergrond het Franse Parlement in Parijs, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Macron stelde in een interview de niet (volledig) tegen corona gevaccineerden te willen pesten en hen zoveel mogelijk de toegang tot het sociale leven wil ontzeggen. In Frankrijk wordt woedend gereageerd. Macron wil the harde jongen uithangen in de loop naar de verkiezingen. Maar overspeelt Macron hier zijn hand niet? Gedurende zijn ambtsperiode heeft Macron in ieder geval weinig blijk gegeven van voeling te hebben met wat er onder de bevolking leeft. Zijn presidentieel paleis, het Elysée lijkt zijn “tour d’Ivoire” oftewel zij ivoren toren

Ontmoeting tussen de Franse president Macron en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel in Parijs, Frankrijk
Foto: © Europese Raad

Als Macron zegt dat hij pro-Europees is, dan zou dat ten gronde moeten betekenen dat hij net zo bezorgd is om het welzijn van de burger in Nederland en Vlaanderen als dat hij bezorgd zou zijn om de burgers in zijn eigen land. Dat is namelijk waar de Europese Unie oorspronkelijk voor geconstrueerd is. Geen oorlogen meer, gelijke rechten voor de burger en dat aangejaagd wordt door middel van economische stabiliteit.  Maar wat zien we hier? Wie zien we hier? 

Macron als de nieuwe Napoleon?

Pancarte met Napoleon Bonaparte in Ajaccio, Corsica
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Zien we een eigen ideologie of visie die Macron wil opdringen aan alle Europeanen middels een ideologische verovering? In dat geval zien we een wederopstanding van Napoleon, euh, in deze een Nep-oleon. Napoleon was een strategisch genie, maar ook hij vond zijn Waterloo, in……Waterloo. 

Het standbeeld met Napoleon kijkt uit het op slagveld met de heuvel en het museum waar Napoleon Bonaparte een vernederende nederlaag leed in Waterloo, nabij Brussel, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zien we in Macron iemand die in de bloedvaten kruipt  van de burger zoals Fransman Robert Schuman dat deed? Schuman is van de belangrijkste grondleggers van oorspronkelijke Europese Unie, kort na de Tweede Wereldoorlog. Of zien we gewoon een klein ventje dat blaakt van, megalomanie, opportunisme en hypocrisie voorzien van een scheut achterbaksheid en vooral blaast voor de “time being”?

Waterloo Station in Londen, Groot-Brittannië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Napoleon veroverde Europa, tot diep in Polen en in Tsjechië.  De Russen en de Oostenrijkers, later aangevuld met de Britten vochten tegen Napoleon. Waterloo Station, het belangrijkste Britse treinstation in Londen, het werd vernoemd naar de ultieme nederlaag van Napoleon. Napoleon leed aan grootheidswaanzin. Macron doet eigenlijk exact hetzelfde. Macron probeert Europa te veroveren onder zijn visie hoe Europa eruit moet komen te zien. Hoe dat eruit ziet, zien we thans in Frankrijk zelf. Tweedeling, chagrijn en agressie. Wat is de “modus operandi” van Macron? Door openlijk tweespalt te zwaaien onder de Franse bevolking en te doen alsof hij de eigenlijke baas is in Europa en dit zonder democratisch mandaat van de niet Franse Europese kiezer. En dat heeft Macron weer met Napoleon gemeen, namelijk heel Europa te willen regisseren. Een gevaarlijk spel waarmee hij de Europese burgers niet dichter bij elkaar brengt, integendeel.

Geen broederschap maar afstand, geen vrijheid en gelijkheid maar . tweedeling. Frankrijk anno 2021 en 2022 Op de foto mannen die met elkaar praten op enige afstand in Perpignan Frankrijk, november 2021
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat dat betreft moet Macron naar de rechterzijde van het politieke firmament geen kritiek uiten. Ook hij brengt “Eigen volk eerst” (dit naar eigen voorkeur over wie vrijheid krijgt en wie niet)  hard in de praktijk. Immers de spreuk “Liberté, Egalité en Fraternité” geldt thans wel in een zeer selectieve mate alleen voor de Fransen zelf laat staan voor andere ingezetenen van de Europese Unie.

Logo Franse republiek met de kernwaarden
Beeld: Franse Overheid

Met andere woorden. De spreuk van de Franse Republiek is vermoord door Macron. Dat krijg je met “zelfverklaarde keizers” met Napoleon als ultiem voorbeeld.

Hekken in de kleuren van de Franse vlag en een wachthuisje flankeren de loop naar de piramide van Austerlitz, nabij Utrecht, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De troepen van Napoleon bouwden in Nederland ter gelegenheid van de overwinning van de slag bij Austerlitz waarbij de Napoleontische Fransen in 1805 streden tegen de Oostenrijkers en de Russen een piramide.  Het ding staat er nog steeds in het Nederlandse Austerlitz dat de naam dankt aan het gelijknamig plaatsje in Tsjechië  tegenwoordig Slavkov u Brna geheten.

Een nagemaakt reusachtig kanon met Franse kanonniers gemaakt van oude silo´s met op de voorgrond een obelisk die herinnert aan de slag bij Austerlitz, tegenwoordig Slavkov u Brna geheten, in Tsjechië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Daar herinnert een serieuze obelisk en een frivole torenhoge uitbeelding van Franse kanonniers met bijbehorend kanon aan de gruwelijkheden die daar plaatsvonden. Een massaal bloedverlies, gewoon een ordinaire  oorlog als attractie. Je moet er maar opkomen. Maar op de vlakten ten zuiden van Brussel werd Napoleon ingemaakt.  In Waterloo vond Napoleon zijn Waterloo. Of en wanneer Macron zijn Waterloo gaat treffen is koffiedik kijken. Maar zijn victorie kan alles behalve bestendig gekraaid worden.

Anti-Macron sticker op een paal in de jachthaven van Saint Mandrier sur Mer in Zuid-Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is duidelijk. De wijze waarop Macron zijn persoonlijk stempel wil drukken op Europa lijkt toch voor een kritische beschouwing in aanmerking te komen. Macron verkoopt het als de “Franse” visie op Europa. Maar is het element “Frans” in zijn visie wel representatief? Vertegenwoordigt Macron in democratisch opzicht Frankrijk nog wel? Dat zullen de Franse presidentsverkiezingen in april van dit nieuwe jaar gaan uitwijzen. Dat Macron het niet makkelijk gaat krijgen is een feit. Macron is in eigen land allerminst populair. Hij zal het onder meer moeten opnemen tegen madame Le Pen, een of andere socialiste van de oude stempel en nieuwkomer Eric Zemmour, een rechtse Joods-Franse-Algerijnse journalist die in Frankrijk min of meer de islam als staatsvijand nummer 1 heeft verklaard. De buitenlandse pers gaat nu al los op Zemmour en dat niet in de positieve zin van het woord maar de vraag is of dat wel terecht is. In een Frankrijk dat aanhoudend geterroriseerd wordt door gewelddadig moslimfundamentalisme, lijkt de coronacrisis de aandacht van dit kwaad af te leiden maar daarmee is het nog niet weg.

in het geniep, gluiperig en een socialist in schaapskleren

de Franse president Macron, in een wat belerende houding met links de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen te Brussel, België
Foto: © Europese Raad


Het presidentschap van Emmanuel Macron wordt vooral gekenmerkt door geniepig en gluiperig gedrag. Het eerste wapenfeit waarbij dit echt goed duidelijk werd was bij het naar voren schuiven en pushen van de Duitse voormalig (disfunctionerende) minister van defensie Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Maar wat is geschied? De beoogde kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie was Manfred Weber, een Duitse christendemocraat.  Macron maakte samen met zijn respectievelijk Spaanse en Portugese socialistische vriendjes Sanchez en Costa duidelijk aan beoogd commissie-voorzitter Weber duidelijk dat er onvoldoende steun was voor zijn kandidatuur. De toenmalige Duitse bondskanselier Merkel was aardig op haar teentjes getrapt maar moest meewerken aan een oplossing. Macron schoof de Duitse Ursula von der Leyen naar voren om de as Parijs-Berlijn te blijven benadrukken en zo iedereen “te vriend” te houden en tegelijkertijd zijn invloed te bewaren in de Europese Commissie, iets wat vanuit democratisch oogpunt een gotspe is. Zie hier het bewijs dat de regeringsleiders, het Europa zoals het oorspronkelijk bedoeld is, keer op keer misbruiken en zo de burger boos laten worden op Brussel terwijl de aanstichters vaak in de hoofdsteden van de lidstaten gezocht moeten worden.

Franse grens: Het punt waar het Belgische deel van de snelweg E17 ophoudt en op Frans grondgebied doorloopt nabij Roubaix , Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Macron zorgde in Europa voor een stevige tweedeling door als eerste land in de corona-crisis de grenzen op slot te gooien. Volstrekt buitenproportioneel. Beroepsgoederenvervoer en mensen die essentiële beroepen uitoefenen mochten nog wel door, maar wel na heel veel diplomatie getrouwtrek. Hoezo is Macron een Europeaan in hart en nieren? Zolang het hem uitkomt. Dat zelfde was het geval met de evacuatie uit Afghanistan. Macron initieerde dit vroegtijdig en in relatieve stilte waarbij de andere landen van de EU zaten te slapen of de rapporten van hun inlichtingendiensten niet lazen. Macron heeft nog geen moment nagedacht over de veiligheid van andere EU-ingezetenen. “Eigen volk eerst”. Macron een Europeaan? Een eengemaakte Europese defensie? Bent u daar voorstander van mijnheer Macron? U heeft in deze kwestie het tegendeel bewezen. Dat de evacuatie een louter NAVO-aangelegenheid was lijkt mij een non.argument. Immers u heeft zelfstandig zonder consultatie en het informeren van uw NAVO-partners gehandeld. Mocht dat anders zijn geweest dan had u de kans gehad om dit te weerleggen en ik geef u alsnog de kans om het inhoudelijk te weerleggen. Maar wel met feiten, ambtsberichten etc. U vindt het zeker niet niet erg dat ik u niet op uw woord geloof. Mijnheer Macron, u treft het mailadres van de redactie op deze website en u mag mij ook altijd bellen en geen zorgen, ik spreek Frans.

De blauwe tint in de Franse vlg was naar de mening van Macron te licht ten opzichte van de Europese vlag. Deze foto werd gemaakt op Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dan hebben we nog rel rond de Franse vlag. Macron liet eigenstandig en zonder parlementair overleg de kleur terug brengen naar diep marineblauw, een tint donkerder, dan de kleur van de huidige Franse vlag, zodat de Franse Vlag meer onderscheidend zou zijn ten opzichte van de Europese vlag.  Een ogenschijnlijk klein voorbeeld maar het zegt iets over de man.

Europese Commissie en Thierry Breton

Ontmoeting op 10 september 2000 tijdens de Ecofin in Versailles, Frankrijk, tussen toenmalig commissievoorzitter Romano Prodi en toenmalige CEO van Thomson en huidig Europees commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar Macron schoof nog iemand naar voren. Iemand die ongeveer 20 jaar geleden al rondliep als relatieve buitenstaander in het Europese circus, namelijk Thierry Breton. Breton was samen met andere captains of industry genodigde op de informele raad van de Europese ministers van Financiën de zogeheten Ecofin in Versailles, september 2000. Hij bekleedde op dat moment de functie van CEO van Thomson RCA en nadien korte tijd als CEO van France Telecom, Daarna werd Breton de Franse minister van economische zaken, financiën en industrie. Nu bekleedt hij de post van Europees commissaris voor de Interne Markt. Een in deze tijd ondergeschoven post maar voor ons allemaal een cruciale zaak omdat het de grondslag is van een eerlijk en gelijk speelveld voor alle Europese lidstaten, burgers  en bedrijven.

Thierry Breton, in. zijn toenmalige functie als de Franse minister van Economie, Financiën en Industrie, samen met de toenmalige Nederlandse premier Jan-Peter Balkenende en de inmiddels overleden oud-president Jacques Chirac tijdens een Europese top in 2005 in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het eerste treffen met Breton kan uw redacteur zich nog goed herinneren. Op het terras waar uw redacteur toenmalig commissievoorzitter Romano Prodi per ongeluk letterlijk met zijn camera voor het hoofd stootte (het voorvalletje werd onderling amicaal opgelost). De per ongeluk veroorzaakte “hersenschudding” bij Romano Prodi mocht de pret niet drukken en Breton ging uitgebreid het gesprek met hem aan. Nu zetelt Breton in diezelfde Europese Commissie op voorspraak van Macron. Macron was op het moment van het beschreven incident nog een broekie, een jonge twintiger. Het kan verkeren. Alhoewel Breton sinds een aantal jaren partijgenoot is van Macron, zijn de twee geen onvoorwaardelijke en absolute vrienden met 2 handen op één buik. Breton is vaak een stuk stiller en intelligenter en smijt de knuppel in het hoenderhoek als de tijd er rijp voor is. Breton is wat meer strategisch ingesteld. Toch blijft de vraag of ook Breton niet een in zekere vorm, naast Ursula von der Leyen, de tweede buikspreekpop van Macron is. De Europese Commissie als een volstrekt onafhankelijk instituut binnen de Europese Unie is natuurlijk volstrekt een farce zolang de kandidaten die de posten bekleden niet op een andere manier en met een helder en duidelijk  democratisch mandaat plaatsnemen in het dagelijks bestuur van de EU. Gelet op de  overduidelijke invloed van Macron op de samenstelling van de Europese Commissie is Macron een democraat in hart en nier voor zolang het hem uitkomt.

Energie en Frans Timmermans

Total Energies is een de grootste Franse spelers op de internationale olie- en gasmarkt. Op de foto een tankstation in Ekeren, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Doet Macron louter slechte dingen. Nee, dat mag ook weer niet gezegd worden. Hij is de man die zorgde dat de relatie met Rusland niet totaal schipbreuk liep. Er zijn nog zekere speaking terms. Maar Macron kan dat ook omdat Frankrijk niet afhankelijk is van Russisch gas maar aardgas importeert uit haar voormalige kolonie Algerije. Macron heeft een iets meer onafhankelijke positie. Frankrijk heeft zeer grote belangen in de mondiale energievoorziening via onder andere EDF /Engie, Suez-Veolia en Total Energies. Met het woord belijdt Frankrijk het klimaatverhaal (Klimaatverdrag van Parijs), in de praktijk moet de schoorsteen gewoon blijven roken. Timmermans wil met het mes op de keel Europa dwingen om anders te gaan leven en is daar heel dogmatisch in. Maar het dogmatisch denken van Timmermans botst met de realiteit en de economische belangen. Dat zal Macron ook wel een zekere mate van irritatie hebben opgeleverd en dom is Macron allerminst. Het lijdt geen twijfel dat het voorzetje van Thierry Breton om aardgas en kernenergie als groene energiebronnen te bestempelen een weggetje heeft afgelegd via telefoonlijnen met Macron en zijn Duitse protegé commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Het politieke denken van Macron en de gendarmes in de Visie-tunnel

Busje van de gendarmerie in een tunnel op de rondweg van Parijs
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Macron maakt deel uit van de door hem zelf opgerichte Europese politieke familie La République en Marche, een soort club met een pseudo-liberaal vleugje die naar believen naar rechts of links duikt. Op zich is zuilen overschrijden alles behalve verkeerd, maar in deze is het vlees noch vis, maar het riekt naar kattenpis. Immers de penetrante geur van een zekere valsheid rond Macron valt niet te miskennen noch te maskeren. Macron begon naar goed opportunistisch gebruik zijn loopbaan bij de Franse Parti Socialiste. Daar nokte hij het af, ging even zelfstandig door alvorens de partij La République En Marche neer te zetten, dat vrij vertaald betekent De Republiek Vooruit. Maar bepaalde socialistische en  collectivistische trekjes zijn en blijven Macron niet vreemd. Want wie de naam van de partij goed analyseert zegt niet alleen dat de republiek voorwaarts moet, maar ook de ingezetenen van Frankrijk, en wel in de gekozen richting die wordt afgekondigd c.q. opgelegd zoals we nu tijdens de coronacrisis zien. Voor zelfstandige denkers, iets waar Frankrijk altijd zo beroemd om is geweest, is nu geen plaats en dat is kwalijk. Immers het absolute gelijk is zo relatief als het maar zijn kan. Vanaf het begin maakt Macron ruzie met zijn bevolking. Macron sleept de ordediensten zoals de politie en gendarmerie mee in de diepe donkere van een zekere tunnelvisie waarbij de ordediensten de onvrede mogen opruimen. De Gele hesjes kwamen in opstand.  In ieder geval kon de Franse belastingbetaler opdraaien voor torenhoge brandstofprijzen en het “soldij” van de talloze gendarmes en politiemensen die menig demonstratie uit elkaar sloegen. Aan de andere kant moet gezegd worden het heethoofden waren onder de Gilets Jaune aangevuld met allochtone (of waren het nu allah-tone) relschoppers uit de banlieus, die de steden sloopten. Al met al een nutteloze geweldsescalatie waar een normaal vredelievend mens niet vrolijk van wordt.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog als blijvende graadmeters voor Frankrijk en voor u

Monument voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog in het Corsicaanse Tolla, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Vastgesteld moet worden dat we in Europa te maken hebben met een naoorlogse generatie politici die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog niet hebben beleefd of hebben meegekregen uit de ervaringen van hun ouders. Het gemak waarmee vergelijkingen in het heden met de Tweede Wereldoorlog als “not done” worden beschouwd is niet alleen dom, maar getuigt van een dubbele moraal en vanuit historisch perspectief volstrekt onjuist. Immers elke dag dat we als burgers bezig zijn, in welke vorm dan ook, ook al is het met verschillende opvattingen, om beschaafd met elkaar onze meningsverschillen op te lossen en het niet te laten ontaarden in moord, doodslag en discriminatie, proberen we de verschrikkingen niet te laten weerkeren.  Mensen een bepaalde “badge” en vrijheden te te geven of te beperken op basis van een vermeende gezondheidsstatus of vaccinatie is dus een totale brug te ver en moreel absoluut verwerpelijk, het is meer abject. Het stellen om niet gevaccineerden te willen pesten zoals Macron dat doet, maakt hem in zijn denken en doen geen haar beter dan zij die ooit voor het Neurenberg Tribunaal moesten verschijnen. Deze man heeft toch de schijn tegen dat hij een gevaar is voor de menselijkheid in Europa. Hier wordt namelijk iets wat we niet wilden in de praktijk gebracht onder een vlag van volksgezondheid. Macron heeft onder zijn regime en aangetoonde hypocrisie geen Europese vlag te hangen onder de Arc de Triomphe. Hij misbruikt een oorspronkelijk symbool van menselijkheid voor zijn eigen discutabel en dictatoriaal politiek gewin.

Haven van Marseille en haar Europort: Zijn de Europese waarden de Franse haven uitgevaren en op zee tot zinken gebracht?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

“Is Macron wel die man die Frankrijk voorwaarts gaat leiden?” is de vraag bij veel Franse burgers en die vraag is altijd terecht.  Aan het eind van een ambtstermijn laat het handelen van een president zich het best beoordelen. Die periode zijn we thans aan het betreden. Immers in april van 2022 zijn er zoals gezegd Franse Presidentsverkiezingen en die zijn alles behalve een gelopen race. De Europese Commissie heeft de begrotingsregels voor de lidstaten wat opgerekt vanwege de coronacrisis. Met de verkiezingen op komst maar met de rigide lockdowns en protesten vers in het geheugen probeert Macron zijn imago op te poetsen en is thans financiële cadeautjes aan het uitdelen die onder meer mensen in de sociale achterstandswijken direct in de portemonnee voelen. Ben je dan niet ergens bezig om het electoraat te kopen. Volgens Franse rekenmeesters heeft Macron in de afgelopen tijd zo’n 30 miljard euro uitgegeven. Maar die centjes moeten wel worden opgehoest. Dat is niet typisch iets voor Macron, we zien het in Nederland, België en elders ook, maar in feite is het gewoon stemmen kopen waarbij de burger verleidt wordt de regerende partij(en) niet af te rekenen op het gehele beleid.


Grondlegger Europese Unie zou zich in zijn graf omdraaien

Graf Robert Schuman gelegen in een. kerkje in Scy-Chazelle in het noordoosten van Frankrijk nabij Metz
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als je het goed voor hebt met mensen en echt je hart en ziel wil geven aan het openbaar belang zeg je niet dat je mensen wil gaan pestendie geen misdrijf hebben gepleegd. Het zijn echter wel de letterlijke woorden van Macron. Deze manier van denken is het ambt een president van een land onwaardig. Iemand die dat in deze context zegt, omgeeft zich op zijn minst met alle schijn van narcisme. Alle voorbeelden hierboven benoemd maken van Macron eerder een gevaarlijk man dan een staatsman van de Franse Republiek. Het zoveelste voorbeeld dat de Europese Unie als instituut niet verkeerd is, maar de mensen die daar een rol in spelen een stevige oorvijg verdienen. Het belang van de burger dient gewoon altijd voorop te staan. Daar dacht grondlegger van de Europese Unie aan, samen met Jean Monnet, Alcide de Gasperi en Konrad Adenauer. De mensheid in Europa heeft niets, maar dan ook helemaal niet geleerd. Maar iedereen zit op zijn mobieltje te tikken en te netflixen terwijl er een tijdbom onder ons gat tikt. 


Ik sta aan het graf van Robert Schuman in Scy-Chazelles, ergens in een historische kapel gelegen in voornoemd dorpje waar Robert Schuman zijn thuis had. Ik denk na over wat er thans in Europa gebeurt en is gebeurd en zeg in mijzelf, mijnheer Schuman, jammer dat u er niet meer bent, alles wat u bedacht heeft wordt thans letterlijk kapot gemaakt door een bende klunzen met inbegrip van Emmanuel Macron. Ik zou begrijpen als u zich nu zou omdraaien in uw graf. En wat betreft Emmanuel Macron? Ooit in de bioscopen : “The Manipulator”, op basis van een waar gebeurd verhaal.