Fusie Bayer en Monsanto een stap dichterbij

Peter-Vincent Schuld

De Duitse agrochemiereus Bayer is weer een stap dichter bij de fusie met zaaigoedontwikkelaar Monsanto gekomen.

Gisteren werd bekend dat Europese commissie de verkoop van Bayer’s “Crop Science Sparte” divisie aan de andere chemiereus onder onder voorbehoud aan BASF goedkeurde.
BASF was zowel in de ogen van Bayer als in de ogen van de de Europese Commissie de preferente partij waar het de overname betreft van de af te stoten bedrijfsonderdelen.

Zowel Monsanto als Bayer werden door de Europese kartelautoriteiten verplicht om delen van hun ondernemingen af te stoten ter waarde van 6 miljard euro.
Toch is de voorgenomen fusie met het bevestigen van de verkoop van Bayers zaaigoed-afdeling aan BASF nog geen gelopen race.

De Europese Commissie stelt een reeks aan voorwaarden aan de voorgenomen samensmelting van de twee ondernemingen. Zo zouden onder meer de keuzevrijheid voor afnemers van het soort van producten dat de twee ondernemingen produceren gewaarborgd moeten blijven. Sinds augustus van het afgelopen jaar heet de Europese Commissie een onderzoek ingesteld daar er ernstige zorgen zijn over de keuzevrijheid voor afnemers zoals boeren en mogelijk eexcessieve prijsstijgingen. Ook uit middens natuur- en milieubeschermers wordt de fusie met argusogen gevolgd. Vooral Monsanto ligt onder vuur vanwege haar genetisch gemodificeerd zaaigoed. Ongeveer een miljoen handtekeningen werden aan Europees Commissaris Versteger overhandigd tegen de voorgenomen fusie. De Europese Commissie acht zichzelf louter bevoegd waar dit het tegengaan van kartelvorming aangaat.

Ook de Amerikaanse mededingingsautoriteiten moeten hun goedkeuring nog geven

De kosten van de totale overname van Monsanto door Bayer bedraagt zo’n 53 miljard euro. Met de voorgenomen fusie van de twee ondernemingen zou ‘s-werelds grootste bedrijfop het gebied van zaaigoed en gewasbescherming gevormd worden.