Home Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode Facts Found

Facts Found is bewust van haar journalistieke verantwoordelijkheid en streeft in haar berichtgeving naar objectiviteit door hoor en wederhoor.

Facts Found eist van zichzelf en haar medewerkers de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het tot stand brengen van haar berichtgeving.

Facts Found heeft haar reclameregie ondergebracht bij een derde partij
zodat de onafhankelijkheid van redactie gewaarborgd blijft.

Voor wat betreft betrokkenen bij gebeurtenissen; wanneer Facts Found de mening is toegedaan dat de identiteit van (afgebeelde) personen beschermd dient te blijven, zullen de betrokken personen en hun afbeeldingen geanonimiseerd worden. Hier moet met name gedacht worden aan opsporingsfunctionarissen, medewerkers van lnlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede defensiepersoneel, wiens persoonlijke veiligheid in het gedrang komt bij herkenbare afbeelding.

In iedere situatie zal op basis van zorgvuldigheid en eventueel van toepassing zijnde wetgeving gekozen worden voor een afweging tussen journalistieke belangen en de belangen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen die direct of indirect voorwerp uitmaken van de berichtgeving.

Inhoud

Steun echt onafhankelijke journalistiek

Steun Facts Found