Gevonden op Marktplaats: Aanstormend verdriet door spookkrediet

0
1837
Geld, geld, geld, de mens i altijd op zoek naar meer financiële ruimte foto: © Peter-Vincent Schuld
Gevonden op Marktplaats: Aanstormend verdriet door spookkrediet
Door Peter-Vincent Schuld c.s.
Tegenvallende koopkracht en negatieve kredietregistraties bij de BKR in Nederland of de Nationale Bank in België. De zoektocht naar geld gaat onverminderd door.  Voor sommige mensen puur om te kunnen overleven, voor sommige mensen die louter en alleen vallen voor de verleidingen van de nieuwste snufjes. Wie zich nog de lessen handelskennis en economie tijdens de schooljaren herinnert, is en blijft geld een schaars goed. We hebben allemaal een budget dat beperkingen kent.
.
Als consumenten toch wat moeten of willen betalen dat ze niet in contanten voorhanden hebben, wordt er toevlucht gezocht tot financieringen.
.
Een markt van aanbieders die in principe gereguleerd is en waar toezicht op gehouden wordt. In Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten AFM die een oogje in het zeil houdt en zo nodig handhavend optreedt.
.
Maar wat als je een negatieve kredietregistratie hebt omdat je al teveel leningen en financieringen hebt lopen en toch dringend behoeft hebt aan geld? Daar doemt een wereld op van vraag en een gevaarlijk aanbod.
.
De redactie werd getipt over het feit dat er op het verkoopplatform Marktplaats tal van aanbieders opdoken van snelle financieringen. Tijd om eens een kijkje te nemen. Wat we tegenkwamen deed bij ons de alarmbellen rinkelen. Krijgt u wel de financiering waarom u gevraagd hebt? Of zijn de aanbieders ergens anders op uit?  Waar financieren deze zogenaamde en vermeende kredietverstrekkers hun eventuele verstrekte leningen mee?
.
We namen de proef op de som en we deden ons voor als een consument die geld nodig had. Tussen de namen en telefoonnummers  om te belllen of om Whatsapp-berichten te sturen zagen we er eentje die we er uit namen.
.
Een dame met de naam “Venessa”, voorzien van een account dat slecht één dag dag oud was plaatste een advertentie op Marktplaats waarin ze leningen aanbood, voorzien van een telefoonnummer dat na een check onvolledig bleek te zijn.
.
We stuurden haar een bericht en binnen enkele minuten kregen we antwoord.
Een reeks met vragen. Maar wat viel er op. Het was een samengesteld lijstje met vragen dat duidelijk via een vertaalprogramma was vertaald naar het Nederlands. Maar waar is deze “Venessa” op uit? Wil ze daadwerkelijk een lening verstrekken? We begonnen ernstig onze vraagtekens te krijgen toen we in het lijstje van te verstrekken gegevens de vraag tot het verstrekken een foto van een ID-bewijs tegenkwamen.
.
Geeft u zomaar een foto met al uw persoonlijke gegevens aan een onbekende derde?
Het natuurlijk de duivel verzoeken, want met uw persoonsgegevens kan een onbekende
per direct identiteitsfraude plegen. De dame die zegt geld uit te lenen is qua identiteit niet te verifiëren, geen erkenningsnummer van de Autoriteit Financiële Markten, niks.
.
We stonden voor een dilemma. Dat we een kopie van ons eigen paspoort zouden sturen was uitgesloten. Maar het “in elkaar zetten” van een nagemaakt paspoort is strafbaar en dat gaan we dus niet doen, ook niet als we een mogelijke fraudeur kunnen ontmaskeren.
.
We contacteerden Marktplaats en legden Marktplaats onze bevindingen voor. Woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo meldde ons dat het nimmer te voorkomen is dat tussen al die advertenties er discutabele advertenties tussen zitten. Volgens de heer Te Gussinklo wordt er nauw samengewerkt met de politie en de AFM om dit soort praktijken te bekampen.
.
Daags na ons telefoongesprek waren de door ons vastgestelde mogelijk frauduleuze advertenties voor geldleningen verdwenen.
.
“Marktplaats handelt ook op meldingen van bezoekers op Marktplaats” stelt de heer Te Gussinklo.
.
Ja, kwaadwillenden houd je altijd, jammer genoeg.  Maar wat wat doet een advertentie voor een geldlening onder de categorie “Brommers en Crossbrommers” op Marktplaats?
.
Is identiteitsfraude de enige mogelijkheid waarmee u opgelicht kunt worden? “Nee” zegt
een Britse particuliere speurder die jaagt op geldstromen naar criminele en terroristische organisaties, die anoniem wenst te blijven. De speurder is bekend met zogeheten “Nigeriaanse 419 advanced fee fraude”. U kent ze wel de emailberichten die u ontvangt van zogenaamde Afrikaanse advocaten en notarissen die zeggen dat er een bedrag voor u klaar staat, maar daarvoor moet u wel eerst een bedrag betalen. Eenmaal betaald hoort u niets meer.  Typisch de zogeheten “advanced fee” fraude.  “419” refereert aan het Nigeriaanse wetsartikel dat oplichting strafbaar stelt.
.
Maar hoe verhoudt zich dat tot een kredietaanvraag. Simpeler dan u denkt.
In theorie is het heel goed mogelijk dat de oplichters u een commissie of een honorarium aan u vragen vooraleer de “kredietaanvraag” in behandeling wordt genomen.
.
In het scenario dat u én betaalt én uw ID-gegevens ter beschikking stelt is het allerminst uitgesloten dat u meervoudig de pineut bent. Nadat de fraudeurs uw bankrekeningnummer in combinatie met uw ID-gegevens hebben wordt identiteitsfraude wel heel erg makkelijk.
De pakkans van de daders is helaas redelijk gering.
.
Maar is er sprake van enkel Nigeriaanse bendes die op uw geld uit zijn? Ook dat is allerminst zeker. Enkele telefoonnummers die in advertenties voorkwamen hadden +33 als internationaal toegangsnummer en dat refereert aan Frankrijk dat heel veel ingezetenen kent uit tal van Afrikaanse landen waar de voertaal Frans is. Dit in tegenstelling tot Nigeria waar de voertaal Engels is. Het ene sluit het andere overigens niet uit. Verder speurwerk zal moeten uitwijzen wie er werkelijk achter deze mogelijke spookkredieten schuilgaan.
.
Ook vandaag bereikten ons weer berichten dat mensen hun koopkracht zien dalen door stijgende energielasten en stijgende kosten voor de dagelijkse boodschappen. De nood tot het toegang krijgen tot kredieten zal waarschijnlijk niet afnemen.  Ron de Boer van kredietwaardig.com een bedrijf dat zich bezig houdt met het pogen tot het verwijderen van  kredietregistraties bij het Bureau Krediet Registraties in Tiel zegt dat de in de buurlanden van Nederland kredietregistraties en coderingen sneller worden weggehaald dan in Nederland.  In Nederland duurt de  registratie volgens De Boer 5 jaar nadat het krediet is afbetaald. In de ons omringende landen zou dat slechts 2 tot 3 jaar zijn. De Boer noemt dit gegeven een reden waarom mensen die een krediet nodig hebben sneller worden afgewezen door de gereguleerde en legitieme kredietverstrekkers en dus hun heil zoeken bij malafide kredietverstrekkers.
.
Ons is duidelijk dat er op de markt van kredieten en leningen nog heel wat fout gaat  en ons onderzoek is verre van gestopt. Integendeel.