Heftig: Grote commotie om dictatoriale uitspraken over landbouw door “klimaatpaus” Timmermans.

0
1601
Boer op het land, San Javier, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

Timmermans wil op eigen houtje landbouwvoorstellen Europese Commissie in de vuilnisbak gooien als ze hem niet zinnen.

Door Jan Schils

Brussel – Wat de laatste maanden hier en daar al werd voorzien en gevreesd, is nu bittere waarheid geworden.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft het masker van zelfverklaarde topdemocraat afgeworpen en zich ontpopt als een ware dictator.

Timmermans, ook wel “klimaatpaus” genoemd, heeft namelijk het lef gehad om er publiekelijk mee te dreigen de door de Europese Commissie gedane voorstellen voor de hervorming van de Europese landbouw (GLB) eigenhandig in te trekken. Dat zal hij doen als hij “persoonlijk” de conclusie moet trekken dat het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaat in het nieuwe GLB onvoldoende is. M.a.w. de officiële landbouwvoorstellen van de Commissie mogen voor wat hem betreft de vuilnisbak in als ze hem niet zinnen ….

Medewerker draagt diervoederproducten voor de veeteelt binnen bij de Coöperatieve Aankoopvereniging in Den Ham, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Boekje ver te buiten

Daarmee gaat Timmermans, die begin dit jaar nog de boeren in Nederland en Europa de gordijnen injoeg met zijn opmerking dat de EU zijn landbouwproductie en –export zou moeten halveren, ver buiten zijn boekje. Hij kan namelijk de voorstellen van de Europese Commissie over de hervorming van het GLB helemaal niet zomaar op eigen houtje intrekken. En dat weet hij zelf natuurlijk ook drommels goed. Daar moet de hele Commissie aan te pas komen en daar maakt “onze Frans” geen kans.

Transport met agrarische producten van het land nabij Bremen, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Waarom dan dit absurde dreigement, dat nu al Europa en de wereld rond gaat en zijn reputatie geen goed zal doen? Zelfoverschatting van een narcist, die prat gaat op zijn talenkennis? Overmoed van een top-eurocraat die zich onaantastbaar acht? Of is het een wat misplaatste “tactische” zet om zijn stokpaardje , de Green Deal (het plan om de EU tegen 2050 CO2 neutraal te maken) meer miljarden te bezorgen dan waartoe de EU-lidstaten en het Europees Parlement zich dezer dagen in het akkoord over de EU-meerjarenbegroting bereid verklaarden. Of gaat het om een wanhoopspoging, die riekt naar een soort chantage, van een gefrustreerde Europees commissaris, die gewend is om altijd zijn zin te krijgen?  

Weidelandschap met koeien en een fundament van een windmolen in aanbouw nabij Delfzijl, Nederland.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Stalking

Toch moet Timmermans zich wat ongemakkelijk voelen. Want in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hebben de christendemocratische leden (EVP) van de landbouwcommissie van het parlement vandaag (16/11) verzocht de onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid voort te zetten en Timmermans op te dragen de medewetgevers en het democratisch proces te respecteren. M.a.w. Frans wordt vriendelijk en openlijk gevraagd geen dictator te spelen en niet op de stoel van de echte landbouwcommissaris, de Pool Wojchiekowski, te gaan zitten. Frans kan de Pool niet uitstaan omdat hij uit de rechtse regeringspartij in Polen stamt, wat voor rood en groen een doodzonde is. Timmermans pest de man al maanden lang door zelf voor landbouwcommissaris ten spelen. Het begint eigenlijk op stalking te lijken, waartegen Von der Leyen niets onderneemt. Nu is Wojchiekowki helaas geen sterke figuur binnen de Commissie, maar dat rechtvaardigt nog niet dat Timmermans de man straal negeert, kleineert en diens landbouwportefeuille meer en meer naar zich toetrekt.

Als het aan Europees Commissaris Frans Timmermans ligt, zijn de druiven zuur voor de gehele landbouw. Druiven worden door onze landbouwers geteeld en zoals deze Italiaanse druiven verkocht bij de Carrefour in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Timmermans om respect gevraagd

Genoemde brandbrief aan Von der Leyen  laat niets aan duidelijkheid te wensen over. “Wij stellen met grote bezorgdheid vast dat de Europese Commissie tegenstrijdige standpunten inneemt ten aanzien van dit uiterst belangrijke proces (de landbouwhervorming)”, zo schrijven de EVP-afgevaardigden Herbert Dorfmann, Juan Ignacio Zoido, Norbert Lins, Peter Jahr en Anne Sander. En zij vervolgen: “In uw brief aan de Europese Groenen van 30 oktober 2020 verklaart u duidelijk dat de Commissie niet overweegt het voorstel tot hervorming van het GLB in te trekken. Daarover heeft u onze volledige steun, niet in de laatste plaats omdat zowel de EU-ministerraad als het Europees Parlement er al een standpunt over hebben ingenomen. Zij herinneren er ook aan dat de opmerkingen van Timmermans duidelijk niet in overeenstemming zijn met de toezeggingen die zijn gedaan toen de nieuwe Commissie een jaar geleden in dienst trad. Volgens de briefschrijvers valt het standpunt van Timmermans moeilijk te verzoenen met de goede werking van het besluitvormingsproces van de EU. Ook zou het aan democratische legitimiteit ontberen. “Het is voor ons onaanvaardbaar. Het respecteert de medewetgevers niet. Een vicevoorzitter van de Europese Commissie moet de besluiten van de Raad en het Parlement respecteren”, zo besluit de brief, waarin ook wordt gevraagd om de normale Europese besluitvormingsprocedures, die Timmermans kennelijk bereid is aan zijn laars te lappen, te respecteren.