Hoe krijgen de Britten en de EU een Brexit-akkoord nog op de rails? Een idee en verhaal nummer 2

0
843
De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk lijken te gaan met de snelheid van een stoomtreintje, maar krijgen ze een akkoord echt op de rails? Op de foto een stoomtrein van de museumlijn Kent-Sussex in Tenterden, UK Foto: © Peter-Vincent Schuld

Twee redacteuren van Facts Found laten hun gedachten gaan over de perikelen inzake de Brexit In twee stukken op deze pagina ventileren ze hun gedachten. Redacteur Jan hangt de klok op, Redacteur Peter hangt de rest op. Nog even kort aandacht voor het gemuteerde virus dat in het Verenigd Koninkrijk opdook en van ons de naam Coronation virus meekreeg. Always look on the bright side of life.

Beproefd recept Mansholt (klok terugzetten) kan druk Brexit mogelijk verlichten

Door Jan Schils

Brussel – Terwijl de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk de ene deadline na de andere zonder gevolgen laten voorbijgaan in de hoop om uiterlijk op 31 december a.s. een zachte landing zonder kleerscheuren mogelijk te maken voor de wederzijdse definitieve scheiding (Brexit), is er misschien toch een lichtpuntje aan de horizon om tijd te kopen door de klok eenvoudig weg terug te zetten. D.w.z. het met onmiddellijke ingang aanvaarden en invoeren van de ooit eerder op een ander vlak beproefde methode, die het mogelijk moet maken om zonder gezichtsverlies voor beide partijen een (tijdelijke) oplossing te vinden in de vorm van een verschuiving van de deadline van 31 december naar bijvoorbeeld een nader te bepalen datum in januari 2021. Gedurende deze “afkoelings- en bezinningsperiode” dient de status quo van voor 1 januari 2021 uiteraard te worden gehandhaafd, d.w.z. dat alle bestaande regel- en wetgeving onveranderd blijft nageleefd worden door alle lidstaten, inclusief het VK. Dat zou meteen de reusachtige problemen inzake het vrij verkeer personen en goederen, die zich momenteel in en rond het VK voordoen, tot een begin van oplossing en daarna tot een normale toestand, kunnen brengen. Dat herstel van het personen- en goederenvervoer is natuurlijk wel onderworpen aan de strenge coronamaatregelen, die momenteel zowel in het VK als door verschillende EU-landen ten aanzien van dat land werden genomen

Breken er nog meer donkere tijden aan voor de Britten? Op de foto een straatbeeld in Londen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bij deze mogelijke uitweg voor de Brexit impasse, waarvoor ook en vooral door de explosieve uitbreiding van de corona epidemie een akkoord niet wordt vergemakkelijkt, denken we terug aan de Nederlander Sicco Mansholt, jarenlang de topman van de Europese landbouwpolitiek in Brussel. Als Europees landbouwtoponderhandelaar in de jaren zestig slaagde hij er aanvankelijk maar niet in om de EU-lidstaten tot een akkoord te bewegen over de invoering van uniforme landbouwprijzen met name voor granen en melk. Verschillende landen moesten daarvoor buitengewoon zware concessies doen, maar weigerden ook na tal van nachtelijke marathonvergaderingen door de knieën te gaan. Ten einde raad en de fysieke uitputting nabij gingen de Europese landbouwministers (toen nog een beperkt gezelschap) wat al te graag in op het voorstel van Mansholt.

Belachelijke EU-eis

Markt met viskraam, vis veelal gevangen in Britse wateren. Foto werd gemaakt in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ofschoon premier Johnson een patent schijnt te hebben op het maken van bokkesprongen en zelfs binnen een kort tijdsbestek nogal van mening verandert, was  hij het gisteren nog eens met zijn minister van milieu (George Eustice), toen deze verkondigde dat de EU “belachelijke eisen” stelde op het gebied van de visserij. Het VK wil de EU visserijrechten voor drie jaar toestaan, maar Europa eist “eeuwigdurende rechten”, een eis die zelfs internationale juristen totaal buiten elke proporties noemen en onhaalbaar voor het Europese Hof van Justitie.

Ook al is het Britse automerk Jaguar in buitenlandse handen, het is een Brits bedrijf waarvan de producten op de interne markt terechtkomen van de EU. Als zo’m bedrijf met Britse staatssteun wordt geholpen is dat nadelig voor Europese autofabrikanten en daardoor ontstaat er een ongelijk speelveld Op de foto: En Jaguar dealer in Antwerpen-Wilrijk
foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook over het “eerlijke speelveld” (concurrentiewetgeving) worstelen beide partijen verder. Londen wil niet toegeven dat de EU straks tegenmaatregelen mag nemen als de Britten de Europese regels voor bedrijven te veel versoepelen en te royaal staatssteun verlenen. Op dit vlak lijkt een akkoord haalbaar, want dat is duidelijk in het belang van beide partijen. Ook over de vraag welke instantie bevoegd is bij geschillen tussen beide partijen, was er dinsdag nog geen begin van toenadering.

Horrorscenario

Docklands, Canary Wharf, het tweede Londense zakencentrum. Gaan hier economische klappen vallen?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bij het ramen van de schade door de Brexit voor de Britse economie wordt van EU-zijde (officieel en in de mainstream media) maar al te graag met horrorscenario’s gegoocheld. De economie zou tussen de 20 en 30 procent inkrimpen en het aantal armen onder de bevolking zou met minstens 20 procent toenemen door een explosie van de werkloosheid. Maar laten we ook de gevolgen voor de EU-landen niet wegstoppen. In sommige sectoren en regio’s staan ook tienduizenden banen op de tocht en dreigen honderden bedrijven, die zaken doen met de Britten, om te vallen.

Elitair Brussel

“Brussel” wordt vaak “elitair” gedrag verweten. Op de foto: de wat hangen vlaggen bij de Europese Commissie in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bij alle scenario’s die worden bedacht, moet men een ding niet vergeten: De Britten hebben door de geschiedenis heen bewezen een moedig, trots en ondernemend volk te zijn on barre en betere tijden. Dat ze hun soevereiniteit terugwinnen op een deels ondemocratisch regime in Brussel, spreekt de bevolking aan. Laten we ook niet vergeten dat de Brexit deels het gevolg is van het gebrek aan democratie en een teveel aan machtswellust in wat het elitaire “Brussel” wordt genoemd.

________________________________________________________________________

Zie ginds komt de ferry uit Dover weer aan

door Peter-Vincent Schuld

Oeps, er is een mutatie van het corona-virus gevonden in de UK. De ferry’s varen niet meer, vliegverboden, inreisverboden. Mensen die reizende zijn moeten zichzelf maar redden. Het werd met de dag heftiger.

Zie ginds komt de ferry uit Dover weer aan
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Britse pers meldt dat het virus dodelijker zou zijn, na alle informatie die ter beschikking is, te hebben gewikt en gewogen lijkt het alleen besmettelijker te zijn. Dikke rijen met vrachtwagens in de havens. Maar Frankrijk gooit de grenzen weer open. Je moet alleen een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Want, niet alleen de schoorsteen van de ferry moet roken, die van de economie eveneens.

Als er geen connectie gemaakt kan worden tussen de ferry en de terminal valt de economie tussen wal en schip. Op de foto: de brug van de tferryterminal in Dover wordt gelegd op de ferry van P&O
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Supermarkten dreigen zonder voorraden komen te vallen. Maar wat eveneens een feit is dat Europese (ook Nederlandse en Belgische) leveranciers die hun etenswaren en andere goederen slijten aan de UK op dit moment niet kunnen leveren, en dat er zonder een handelsakkoord inclusief een douane-unie er op 1 januari de prijzen voor de Britse consument de hoogte in schieten en dat de gevolgen voor bedoelde leveranciers desastreus kunnen zijn. Immers als je niet levert, krijg je ook geen centjes en er wordt totaal niet gesproken over enige compensatie door de overheden.

Het lijkt op een voorproefje wat de Britten en de Europese Unie te wachten staat inden er een harde Brexit komt. Die harde Brexit kent alleen maar verliezers aan de zijde van de Europese Unie en Britse zijde. Volstrekt zinloze exercities die de burger aan beide zijden van het kanaal handenvol met geld kosten. Wat denkt u van het optuigen van hernieuwde douanecontroles?

Een trailer met goederen uit de UK wordt van de ferry gereden in de haven van Calais, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld


Over deze problemen heeft de Britse pro-Brexit stemmer niet nagedacht en het werd hem ook niet verteld dat de Britse afhankelijkheid van producten uit de Europese Unie zouden kunnen leiden tot aanzienlijke prijsverhogingen.

Gebouw van de Wereld Handelsorganisatie WTO in Geneve, Zwitserland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zoals altijd, politici en veel media vertellen maar de helft van het hele verhaal. Waar het hier omdraait? Importheffingen. Als de huidige douane-unie op 31 december 24.00 uur afloopt, en er is geen handelsakkoord dan gaan de Britten importheffingen opleggen aan de goederen die het Verenigd Koninkrijk binnen komen en de lidstaten van de Europese Unie in Europees verband gaan importheffingen opleggen aan goederen die vanuit Groot-Brittannië de EU binnenkomen.  Het internationaal handelsverkeer buiten een douane-unie om is geregeld via de internationale handelsafspraken die bestaan in WTO-verband (World Trade Organization)


Dat het Verenigd Koninkrijk een land is dat ligt op het Europees continent is een geografisch feit. Dat het geen deel meer wilde uitmaken van de Europese Unie valt zeker wel te begrijpen, maar het is niet verstandig. Uiteindelijk snijden de Britten zichzelf in de vinger. Zelfs de Britse hardliner en “Iron Lady”, Margareth Thatcher,  helaas overleden, had zich, omwille van haar inzichten en staatsvrouwschap blijven een positie opgeëist aan de Europese onderhandelingstafel. Immers, wie de EU verlaat, spreekt niet meer mee en heeft geen invloed. Het was haar gouden regel om niet met verdragen te breken, juist om de invloed te behouden. Deze intelligente benadering, hoe hard je het spel ook speelt heeft Boris Johnson niet aan de dag gelegd. Dus was de Britse journalistiek eerlijk? Nee! Waren de Britse politici eerlijk? Nee! Waren de Europese politici eerlijk? Nee! Waar moet je dan als burger dan op vertrouwen?

Redden wat er te redden valt: Medewerker van ferrymaatschappij P&O op een reddingboot aan boord van de Ferry Pride of Dover in de haven van Calais, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Britse premier Boris Johnson is oud-journalist,en oud EU-correspondent en dus onze voormalige collega.  De manier waarop je zaken opschrijft en kan richtinggevend zijn in de vorming van de publieke opinie. Laten we eerlijk zijn, echt eerlijk. Kent u als de Europese verdragen en de inhoud + de betekenis daarvan uit uw hoofd? Nee. Is niks mis mee. Of ik ze allemaal qua inhoud en al uit mijn hoofd ken? Nee natuurlijk niet. Ik ken er veel en kan u de betekenis ervan objectief uitleggen. U heeft het recht om deze zaken ter kennis aangeboden te krijgen. Helemaal om uw nationale politici te kunnen betrappen als ze ergens weer een eigen verhaal van maken. Als ik menig nationaal bewindspersoon een Europees verhaal hoor uitleggen, dan zijn mijn gedachten niet zelden; “Hey sukkel, je staat te liegen dat het gedrukt staat of je kent er niks van. Heb jij je aanstelling als minister bij een pak kaakjes van de Aldi gekregen?”

De Britse pers heeft het gepresteerd om een groot deel van de Britse bevolking, gek te krijgen, zoals de gehele pers de nu bevolking gek krijgt in relatie tot de coronacrisis. Gingen de verhalen over de feiten? Nee, helaas niet. Is een deel van de Britse kritiek op de Europese Unie terecht? Jazeker. Maar dat dient aan de onderhandelingstafel uitonderhandeld te worden. De Britten hadden gedurende het lidmaatschap van de Europese Unie in de Europese Raad van Staats- en regeringsleiders een vetorecht.

De Britten zijn het Europese continent afgelopen eeuw 2 keer te hulp geschoten met een groot verlies aan eigen mensenlevens. Op de foto de Menenpoort in Ieper, België met daarin de namen van alle vermisten rond Ieper ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Britten zijn in de laatste eeuw tot twee keer toe de Europeanen op het vaste land te hulp gekomen nadat het gedurende de Eerste Wereldoorlog en gedurende de Tweede Wereldoorlog onder de voet werd gelopen door Duitsland. De kans dat Duitsland dat nog een keer flikt is nihil. De democratische rechtsstaat is sterk in Duitsland verankerd.Maar tot twee keertoe hebben ontelbare  Britse militairen en militairen uit het Britse Gemenebest op het Europese vaste land hun leven opgeofferd om ons hier uit de ellende te halen. Met deze gebeurtenissen in  het achterhoofd had er wel een iets andere houding ten opzichte dan wel een meer fatsoenlijke communicatie richting de Britten mogen zijn. Trouwens een eeuw daarvoor waren het ook de Britten die bij de slag van Waterloo de troepen van Napoleon een finale tik gaven. De geschiedenis blijkt zich vaak te herhalen.

Zicht op de binnenstad van Gibraltar.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar, lieve lezers. Wie in het Verenigd Koninkrijk en in Europa denkt dat Groot-Brittannië van het Europese toneel verdwenen is zit er volledig naast. De Britse militaire basis op Cyprus (lid EU) en de omliggende Britse woongemeenschap is formeel Brits grondgebied. De Britse kroonkolonie Gibraltar grenst aan Spanje.

Een Britse AWAC van de Royal Air Force bij een NAVO-oefening in Kaapverdië, de foto werd genomen op het eiland Sal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Britten uit Brussel weg? Vergeet het. Ze houden hun permanente diplomatieke vertegenwoordiging bij de Europese Unie. De Britten zijn nog steeds lid van de NAVO en dus hebben ze ook nog wat te zoeken op het politieke NAVO-hoofdkwartier in Brussel en zowel de EU als de NAVO hebben allebei iets met elkaar gemeen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag stelt dat een aanval op 1 van de lidstaten een aanval op allen is, artikel 42.7 van  het Verdrag  betreffende de Europese Unie verplicht de lidstaten tot het verlenen van bijstand aan elkaar als één van de landen gewapend wordt aangevallen. Laten nu de meeste lidstaten van de Europese Unie  ook lid zijn van de NAVO op een handvol na. Op een of andere manier zal het Britse veiligheids- en defensiebeleid nauw verweven zijn met die van de Europese Unie. Maar ook dat werd de Britse kiezer niet verteld. De harde soevereiniteit van Groot-Brittannië zal dus altijd beperkt zijn. Zowel in politiek, economisch opzicht maar ook op het gebied van veiligheid moeten er altijd wederzijdse afspraken gemaakt worden. De grap van alles? Een sigarettensmokkel die afgelopen maand opgerold werd middels de inzet en coördinatie door Europol en de Europese Fraudedienst OLAF werd geleid door?…… De Britse douane.

Alles is met elkaar verweven alleen wordt het u niet altijd ter informatie meegegeven.