HUIVERINGWEKKEND: Palestijnen opnieuw ontmaskerd als barbaarse nazi-sympathisanten

0
1195
De originele foto rechts van stapels met stoffelijke overschotten van Joodse slachtoffers van de holocaust , rechts gebruikt door de Palestijnse Televisie waarbij gemeld werd dat het zou gaan om Palestijnen die door de Israëlisch om het leven gebracht zijn.

HUIVERINGWEKKEND: Palestijnen opnieuw ontmaskerd als barbaarse nazi-sympathisanten

 

door Peter-Vincent Schuld

De geschiedenis schijnt ons niets te leren. Wat ons aan nieuws voorgeschoteld wordt lijken we te consumeren onder het mom “vreten wat de pot schaft”.  Wellicht getuigt kieskeurigheid van nieuwsconsumptie eerder van  een goed onderscheidingsvermogen en is de “alleseter” qua nieuwsconsumptie iemand die wat minder of niet nadenkt bij wat hem wordt voorgeschoteld.
.
Dat zou wel wat kieskeuriger mogen zijn en we zouden eens wat meer zelf op zoek mogen gaan naar feiten. 
.
Het is onbegrijpelijk, maar de media in Nederland, België berichten amper of gewoon niet over de openlijke Palestijne nazi-sympathiën en verwante streken ten aanzien van de Joodse bevolking in Israël en daar buiten. Toch zijn er zijn er in de afgelopen tijd keiharde feiten door de Palestijnen zelf de wereld in geholpen die niet zijn opgepikt door onze collega journalisten en waarop geen enkele ophef is ontstaan.
.
Een van de wreedste verkrachtingen van de waarheid was betrof een foto van stapels stoffelijke overschotten van 
Joodse slachtoffers in een Nazi-concentratiekamp die op de Palestijnse TV getoond werd met het commentaar dat het hier ging om een foto met lijken van Palestijnen die door de Joden zouden zijn vermoord. Wij tonen u dan ook het originele beeld en zetten daar de Palestijnse variant naast. Maken de uitbaters van het TV-station zich dan niet schuldig aan het opzettelijk verspreiden van “fake news”?
De originele foto rechts van stapels met stoffelijke overschotten van Joodse slachtoffers van de holocaust , rechts gebruikt door de Palestijnse Televisie waarbij gemeld werd dat het zou gaan om Palestijnen die door de Israëlisch om het leven gebracht zijn.

bron: Palwatch en Palestijnse Televisie

Is dit geen opruiing en aanzetten tot haat op basis van opzettelijk valse informatie? Nog los van het feit dat het een gotspe is dat foto met Joodse slachtoffers door de Nazi’s vermoord, wordt gebracht als ware het een foto van “Palestijnse” slachtoffers.

.
Maar het blijft niet beperkt tot deze demarche. De leugens gecommuniceerd door Palestijnse zijde worden al jaren als zoete koek geslikt door menig buitenlands politicus, ook in Nederland.
.
Hoe laag kun je gaan, heren en dames Palestijnen?
.
De “Palestijnen” (het Palestijns volk bestaat overigens feitelijk niet, zie eerdere beargumenteerde verhalen op Facts Found)  hebben zich van meet af aan bediend van nepnieuws, beeldmanipulaties en andere propaganda.
.
Maar na decennia van terreur door de Palestijnse “Bevrijdings” Organisatie PLO waar talloze onschuldige slachtoffers op de meest wrede manier werden omgebracht, tot en met een gehandicapte Joodse-Amerikaanse (Leon Klinghoffer) man die aan boord van het gekaapte passagiersschip de Achille Lauro in 1985 werd vermoord in zijn rolstoel en overboord werd gegooid is de perceptie van de dag belangrijker dan de feiten op de tijdlijn.
.
Elk feitenonderzoek begint met een tijdlijn waar op chronologische volgorde de feiten worden getekend rond een casus. Dat is in deze niets anders. Helaas zien we aan Palestijnse zijde louter barbarij vanuit een islamitische overtuiging.
.
Moeten we van dit soort lieden en hun opvolgers enige beschaving verwachten? Ik wens u fijne dromen, maar in deze droom, in dit sprookje adviseer ik u niet mee te gaan, tenzij u graag
voorgelogen wordt.
.
In een tijd waarin we zelfs zeuren over de kleur van Zwarte Piet, is het wel heel ironisch dat er sympathie bestaat, dat wel gekweekt wordt voor een groep mensen die zonder blikken of blozen haat in zich dragen, daar openlijk uiting aan geven zonder enige vorm van sanctie of commotie vanuit de internationale gemeenschap, op die van de Amerikaanse president Trump na. De TV van de Palestijnse autoriteit zet aan, middels een manipulatieve “reclamecampagne” tot Jodenhaat op een manier waarop in Nederland de “Groenten van Hak” aangeprezen worden.
.
Niemand die er over schijnt te vallen. Feitelijk gezien is het volstrekt, maar dan ook volstrekt niet uit te leggen.
.
Om onbegrijpelijke redenen worden deze feiten door onze collega nieuwsmedia niet opgepakt. Sterker, de Israëlische inspanningen om de Palestijns haat en het geweld te beteugelen worden volstrekt foutief en ik vrees willens en wetens en verre van feitelijk aan de nieuwsconsumenten gepresenteerd. Iets waarbij telkenmale de zielige kaart getrokken wordt van de mensen die het zogenaamd zo slecht hebben in bijvoorbeeld Gaza. 
.
De vraag stelt zich daadwerkelijk of het louter domheid, ignorantie en een gebrek aan historische kennis een rol spelen bij de “collega’s 
van andere nieuwsmedia, of dat er andere zaken spelen. Dat is een vraag waar we later nog eens op terugkomen.
.
Wie zich dieper in de historische feiten verdiept, de geweldsexplosies en de eeuwige haat jegens de Joodse staat en de Joodse burgers analyseert, zal op een zeker moment, indien deze persoon helder en goed van geest is, echt tot te conclusie komen dat Gaza bij wijze van spreken beter kan omgebouwd worden tot een grote parkeergarage dan als een gebied laten voortbestaan waar wezens resideren die alleen maar door haat gedreven zijn. Met zoete koekjes en suikerfeestpartijtjes krijg je de haat en de wil om terreur te plegen echt niet uit de hoofden van de Palestijnen. Hierbij aantekenend dat veel moslims die in Israël zelf wonen niets moeten hebben van de gewelddadige Palestijnen en ze zelfs verachten. Al spreken deze mensen zich 100% luid uit, hun stem schijnt niet belangrijk en niet relevant te zijn voor de beeldvorming van de nieuwsconsument.
Nog eens even het geheugen opfrissen.  Het Jodendom is 5000 jaar oud en Eretz Israél, het oorspronkelijk Israël is  vele malen groter dan het lapje grond dat het nu is. In de zevende eeuw werd Jeruzalem en het Israël van vandaag veroverd door de Arabieren.
De islam is de jongste en dominantste wereldgodsdienst annex politieke en maatschappij inrichtende ideologie stelt middels de koran onomwonden:
“O Jullie die geloven! Neemt niet de Joden en Christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (5:51)

Islamitische schriftgeleerden en islamitische theologen kunnen debatteren over de uitleg wat ze willen. Maar zij die vasthouden aan de fundamenten van de koran, kunnen en zullen het betrokken citaat niet anders uitleggen dan de wijze waarop het geschreven is en de daarbij behorende intentie. Dit is slechts een enkel voorbeeld.Is dit geen klassiek voorbeeld van ophitsing, polarisatie en het wij versus zij denken?Er valt niets anders van te maken, net zo min dat u de kleur groen voor paars zou willen slijten.

.
De hele wereld wordt heden ten dage geconfronteerd met het moslim-extremisme en moslim-fundamentalisme. In de wereld “van bij ons” wordt dit als “nieuw” gezien, maar niets is minder waar. Het toenmaige Britse mandaatgebied “Palestina”, nog voor dat er zich iemand “etnisch Palestijn noemde” had een eigen vlag (1939) met een blauwe verticale baan en een witte verticale baan, met daarin een goudkleurige davidsster.
Ook in die tijd pleegden de Arabieren die in het “Palestina” van die tijd woonden massaal moorden en slachtpartijen op de Joodse bevolking.
Echter het geheugen van de mens en de geschiedenislessen die hij krijgt of tot zich neemt vormen helaas fikse hiaten.
 
Het antisemitisme blijft door de Palestijnen gepredikt worden zonder enige gevolg vanuit de internationale gemeenschap.
Allen het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie had de moet om een tweet de wereld in te brengen die feitelijk klopt. De Palestijnse autoriteit proclameerde op de door hen uitgebate TV-zender ” Hitler was gestuurd oor Allah om de Joden te straffen voor hun kwaadaardig gedrag”.
de tweet van het CIDI met daarin de regelrechte islamitische antisemitische
haatuiting op het TV station van de Palestijnse Autoriteit

Ik denk dat uitlatingen van deze aard geen 19 miljoen Euro aan Nederlands belastinggeld verdienen zoals Sigrid Kaag, minister voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel even uit de Nederlandse staatskas, lees “uit de zakken van de Nederlandse belastingbetaler” haalde, om de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen” UNWRA te ondersteunen en daarmee een haatmachine financierende. Saillant detail is dat ook de Europese Commissie haar bijdrage aan de UNWRA verhoogde. Komt dat geld toevallig ook niet uit de “netto afdrachten van de EU-lidstaten”, en dus uit de zakken van de Europese belastingbetaler?

.
Dus sec gezegd financieren, Nederland, Europa en nog een fiks aantal landen Palestijnse haat en terreur.
Angela Merkel zei bij der herdenking van de Kristallnacht het antisemitisme harder te willen bestrijden. Misschien wil ze dat wel,

maar het lijkt of Merkel met een dubbele tong spreekt. De Amerikaanse President Trump had nog niet koud de financiële steun aan de Palestijnen fiks gereduceerd en zelfs gestaakt, of Merkel maakte bekend dat Duitsland de financiële ondersteuning van de Palestijnen zou overnemen van de Amerikanen. Dit ondanks dat de Duitse inlichtingendienst BND al met regelmaat gerapporteerd had aan  de Duitse federale regering dat de Palestijnen weer volledig terug de antisemitische toer op zijn gegaan zoals ten tijde van de terreuraanslagen door de Zwarte September in München en tal van andere Palestijnse terroristische activiteiten tegen burgerdoelen.

Je hoeft overigens geen medewerker te zijn van een inlichtingendienst om deze waarnemingen te doen. Open bronnen zoals TV-uitzendingen van de Palestijnse Autoriteit met inbegrip van toespraken van de Palestijnse “president” Abbas ruien de bevolking aanhoudend op tot het haten van de Joden, al dan niet in Israël woonachtig.

Dat Nederland en Europa geld blijven geven aan instituties die op zijn minst mede de verantwoording dragen voor het verspreiden van Jodenhaat en in de wetenschap dat de Palestijnse leiders, vredespredikers uit eigen kring laat martelen, zoals blijkt uit een nieuw rapport van Human Rights Watch, stelt een en ander toch wel in een wat ander daglicht dan velen u graag willen doen laten geloven.
 
Als het bij uitingen van haatzaaierij zou blijven, hoe verachtelijk ook, dan zou er misschien nog hoop zijn dat er ooit wat kan veranderen in de hoofden van de Palestijnen. Maar niets is minder waar.
 
Al tijden wordt Israël bestookt vanuit Gaza met vliegers met explosieven en brandbommen maar ook met raketten.
Dat wapentuig moet ergens vandaan komen en iemand moet daarvoor betaald hebben. Met die raketten worden aanhoudend Israëlische burgerdoelen bestookt zoals een bus, een auto en woonhuizen.
Gelukkig kan de Iron Dome, het Israëlisch luchtafweermechanisme de meeste raketten onschadelijk maken voordat ze hun burgerdoelen treffen. Hamas heeft volstrekt lak aan internationale afspraken waarbij militaire doelen als enig doel beschouwd dienen te worden.
Dit los van de vraag of Hamas sowieso het recht heeft om Israël te bestoken, want dat heeft ze namelijk internationaal rechtelijk gezien niet. Doordat Hamas haar stellingen, wapenopslagplaatsen en lanceringsplekken opzettelijk in dichtbevolkte plaatsen onderbrengt, stelt zij haar inwoners bloot aan de gevaren van defensieve tegenmaatregelen die Israël wel moet nemen om haar burgers te beschermen. Hamas neemt haar eigen burgers in Gaza als levend schild en gaat lopen schreeuwen en janken als er dan een paar Gazanezen geraakt worden bij de volstrekt gerechtvaardigde acties van Israël.
.
Hamas heeft geen enkel militair strategisch doel, behalve het zaaien van angst en terreur onder de Israëlische bevolking.
Dat zelfde geldt voor de vliegers die zij met explosieven en brandbommen de grens over stuurt met Israël.
.
Alles in de hoop dat om het even welke Israëli dan ook omkomt of gewond raakt, en dat er grote stukken natuur in de brand worden gezet
met alle leed voor dieren die er leven van dien. Het interesseert Hamas niets. Hamas heeft geen enkel respect voor welke vorm van leven dan ook.
.
Des te schandaliger dat de Nederlandse wethouder Rens Reijnierse van de Gemeente Vlissingen sympathiseert met de terroristen van Hamas door een vlieger-actie met Palestijnse vlag ten gunste van de Palestijnen te promoten. Deze wethouder zou direct zijn ontslag moeten indienen als hij enig gevoel voor verhoudingen en feiten had. 
De vliegerterrorisme ondersteunende tweet van Vlissingse wethouder Rens Reijnierse
bron: Twitter
 
Al maakt het IDF bijna dagelijks bekend hoeveel raketten er op Israël worden afgevuurd en wat de tegenmaatregelen zijn.
De publieke opinie houdt de ogen gesloten en slikt leugen na leugen.
 
Operationele update van het Israëlisch leger IDF
beeld: IDF
De wijze waarop de Israëlisch-Palestijnse kwestie ons voortdurend door andere media wordt voorgehouden is niet feitelijk, onvolledig, en bovendien op aperte onwaarheden gestoeld.
.
Je kunt duizend maal een leugen vertellen, maar daarmee wordt het geen waarheid. Het wordt slechts een aanname in de hoofden van de ontvangers van de berichtgeving.
.
Maken andere nieuwsmedia zich schuldig aan het brengen van “Fake News”?
Antwoord is ja.
NOS, VRT of  RTL alle nieuwsuitzendingen op TV bevatten onzin gebaseerd op de perceptie van de redacteuren en verslaggevers zo gekleurd is als een labiele regenboog.
.
Een paar dagen terug verscheen er een nieuwsbericht in de media dat een stelletje idioten in de VS een schoolfoto brachten waarop zij de Hitlergroet brachten.
Natuurlijk om van te walgen.
Maar ik ben benieuwd hoeveel van deze scholieren zich in feite in de praktijk schuldig maken aan antisemitisme en daarna gerelateerde geweldsmisdrijven.
.
Nu is de Joodse bevolking door de eeuwen heen voorwerp geworden van vervolging. Niet iets van vandaag. Vandaag uit het zich op drie manieren;
.
In extreemrechtse kringen, in extreemlinkse kringen, in islamitische kringen…
.
Zelfs de NOS trok een editorial terug over George Soros, die als “De Jood”
werd neergezet. Nu heb ik met het gedachtegoed van Soros 0,0000000,
maar dat neemt niet weg dat blijken van antisemitisme ook in de “mainstream” media gewoon plaatsvinden. De venijnigste manier waarop dit wordt gecommuniceerd is de wijze waarop er dus verslag wordt gedaan van de gebeurtenissen tussen Israël en de Palestijnen.
.
Nu stel ik u een vraag.
Een hele simpele.
U hoeft er niet voor gestudeerd te hebben, al zegt dat laatste niets
want zelfs mijn geliefde Oxford University is al gevallen voor de waanzin
van leugens.
.
Je hebt twee gebieden. Vanuit het gebied 1 vangt men aan met
het afschieten van raketten op burgerdoelen in het gebied 2.
.
Wie is de agressor?
Nou…. even goed nadenken………
U weet het nog steeds niet?
Ik stel geen moeilijke vragen, maar enfin, al went het nooit, 
verstandelijke beperkingen blijken blij veel mensen eerder regel
dan uitzonderingen. Je zou voor minder down worden.
.
Ik ga het u nog eens vragen. Puur een theoretisch voorbeeld.
.
Vanuit Nederland begint men met raketten af te vuren op
de binnensteden van Antwerpen, Gent en Brussel.
.
Wie is de agressor?
Inderdaad “d’n Ollanders”.
.
Is dat nou zo’n moeilijke vraag?
.
Dus als Hamas vanuit Gaza Israël bestookt is Hamas de agressor.
.
Wat doen we met agressors? Inderdaad, aanpakken en zorgen dat de eigen
bevolking veilig is.
.
Dat was toch geen moeilijke vraag? 
Toch echt geen hogere wiskunde.
.
Dat de “Palestijnse beweging” altijd een relatie heeft gehad met het nazisme blijkt niet alleen dat de voorman van de Palestijnse beweging en grootmoefti van Jeruzalem, Al-Husseini de Bosnische SS-eenheden aanvoerde maar ook uit het feit de de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst een aantal operaties uitvoerde tegen het toenmalig hoofdkwartier van de Palestijnse terreurorganisatie PLO in Tunis die oud-nazi spilfiguren aantrok als adviseurs, ze huisvestte en daarmee onttrok aan strafrechtelijke vervolging.
.
Maar de gekte gaat gewoon door. Vier november 2018, de Dam in Amsterdam. Een pro-Palestijnse anti-Israëldemonstratie. Een evenement waarbij muziek ten gehore wordt gebracht die acties van Palestijnse zelfmoordterroristen verheerlijkt en worden bezongen. Het evenement wordt bezocht door rapper Ismo die in het verleden veroordeeld werd wegens antisemitische teksten. Gekker moet het niet worden, maar ik vrees dat het soms nog gekker zal blijken.
.
De wereld heeft nog geen barst geleerd.