Ik wens geen dier een offerdood, ik wens geen vrouw een boerka

0
831
Genoeg boerka's in beeld gehad, amemejes zoals hier in het Portugese Lagos zijn veel liever en leuker. En blijf er dus met je poten vanaf Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Bernd Timmerman

Ik wens geen dier een offerdood,
ik wens geen vrouw een boerka.

Bem ik dan anti-migranten en anti-islam?

Ben je ergens tegen als je juist voor specifieke
waarden en normen staat?

Ik wens trouwens veel meer.
Maak u geen zorgen.

Er is veel, heel veel op de wereld
aan te merken:

armoede, discriminiatie, racisme, dierenleed, huiselijk geweld, ongelijkheid, seksisme, natuur- en milieuvernietiging, uitsterven van soorten, moderne slavernij, speciesisme, misdaad, sociaal-economische tweedeling, polarisatie, kinder- ouder- dieren- mannen-vrouwenmishandeling, eenzaamheid, klimaatverandering, intensieve veehouderij,  mensenhandel, sociaal-maatschappelijke problemen, sociale uitsluiting, dak- en thuislozen, analfabetisme en noem maar op.

Ik wens dat bovenstaande problemen verdwijnen.

Sociologen houden zich bezig met sociale problemen. Ik dus ook. Helaas.

Een sociaal probleem bestaat uit de  discrepantie tussen ruim gedeelde sociale waarden en de feitelijke ‘werkelijkheid’ 

De empirische omstandigheden zijn van dien aard dat er substantiële verbetering nodig is.

Een sociaal probleem bestaat omdat we vinden  dat er sprake is van een sociaal probleem.

Een sociaal probleem is geen individueel probleem, maar heeft wel grote negatieve gevolgen voor een individu.

Het is een projectie van een heersende moraal op elementen uit de samenleving, waar wij deel van uitmaken.

Ik kijk terug (geschiedenis), ik kijk naar wat we vinden (ethiek), ik kijkdenk over veel (filosofie), ik kijk naar organisaties (organisatiekunde en public management), ik kijk naar sociale werkelijkheden en het gedrag van mensen (sociologie), ik kijk ook naar gedrag van dieren en naar hun ecosystemen (biologie), ik kijk naar de geest van de mens (psychologie) ik kijk naar wat mag of niet (recht), ik kijk naar wat we roepen (communicatie), ik kijk naar wat we willen veranderen (public affairs), ik kijk naar machthebbers (politicologie), ik kijk naar hoe we werken (economie) en ik kijk naar wat we geloven en vinden (religie, ismen en idealen).

Zo vlieg ik overal naar toe en de wereld staat mij steeds minder aan.

Omdat we niet leren van onze fouten, omdat we verblind kijken en omdat we verkeerde fatale keuzes maken.

We gaan anders kijken.

We, dat is een verschuivende meerderheid, vonden het niet ‘normaal’ dat vrouwen hun lichaam moeten bedekken omdat (sommige) mannen geen zelfdwang hebben.

We, ook hier een verschuivende meerderheid, vonden het niet ‘normaal’ dat dieren onverdoofd worden geslacht omdat godsdienstige mensen dit menen te moeten doen.

Toch zijn er de verschuivingen.

In plaats van onze aandacht en compassie te richten op de slachtoffers, in deze twee voorbeelden dus vrouwen en dieren, en de daders aan te pakken, gaat onze medeleven en sympathie steeds meer uit naar een dogmatisch vorm van vrijheid.

U bent vrij om te onderdrukken.
U bent vrij om anderen te pijnigen.
De compassie met slachtoffers is weg.
De waan-hysterie heerst.

Het is een vorm van hybristophilia.
De moordenaar in de gevangenis die tal van bewonderaars krijgt.

Het gaat om een extreme vorm van cultuurrelativisme. Een respectvolle houding naar alles omdat er geen verschil in cultuur is. Alle normen en waarden zijn inwisselbaar.

Tradities en gebruiken die in strijd zijn met ‘onze’ ideeën over mensenrechten en dierenwelzijn (om over rechten even te zwijgen)
zijn dan respectabel.

Vandaag is er een demonstratie tegen het ‘boerka’ verbod (heet niet zo maar is zo gekaapt) en ‘we’ wensen moslims een fijn offerfeest (waar dieren extra lijden).

‘Het schaap was aan het schokken, het bloed spoot eruit. Ik kreeg een rode stip van bloed op mijn voorhoofd. Een paar andere kinderen vielen flauw toen ze het bloed zagen. Ik niet. Ik keek er heel geconcentreerd naar, ik had zoiets in Nederland nooit gezien. Wat mij opviel is dat beesten die geslacht worden een angstkreet laten horen. Die gaat door merg en been.’

Ik wens veel mensen meer innerlijke beschaving, meer kennis, meer gevoel
en meer tolerantie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here