Kinderen bewust demonstreren? Nix daarvan

0
728
Koerdische kinderen demonstreren voor de Europese Raad in Brussel foto © Peter-Vincent Schuld

Kinderen bewust demonstreren? Nix daarvan!

door Bernd Timmerman

Nadat de energiedrankjes op het Malieveld achterbleven, en de kinderen weer vrolijk iets gingen eten bij een fastfoodrestaurant, bleef het bij praatprogramma’s nog lang onrustig. Je bent nog steeds nix, mag niet stemmen, ook geen autorijden en liever nog geen seksuele contacten, maar spandoeken omhooghouden om de aarde te redden is leeftijdloos. Hoe blij mogen we zijn met jongeren die de straat op huppelen om te roepen waar ouders al enige tijd geen zin meer in hebben?

VOGELVLUCHT IN DEMOLAND

Artikel 9 van onze Grondwet geeft iedereen het recht om te demonstreren. Dit recht houdt in dat je samen met een ander of anderen in het openbaar een gemeenschappelijke mening mag uiten. De inhoud van die meningsuiting doet er niet toe. Het recht om te demonstreren is een verworvenheid in een democratische rechtsstaat. Mag je altijd de megafoon trekken?

.

De burgemeester mag demonstraties verbieden wanneer de gezondheid in het geding is, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Je mag alles roepen maar de officier van justitie kijkt of er gehandeld is in strijd met de wet. Er is geen leeftijdsgrens om naar het Malieveld te trekken en het scanderen aan te vangen.

.
Er zijn verschillende soorten demonstraties. De massabijeenkomsten, de schreeuwprotesten, de stille tochten, de stakingen (een speciale vorm), de sit-ins, de fakkeloptochten, de verkleedpartijen, de naaktacties, de love parades en nu ook de pukkel & nix-demonstraties. Waarom zijn we zo blij met spijbelende kinderen zonder volgroeid brein?

PUSH OUDERS EN IDEOLOGIEËN

De beroepsdemonstranten die in groepsverband werken krijgen er spontaan uitslag van. Het kind van de ouders die het zo verschrikkelijk prachtig vinden dat hun dochter vooroploopt bij de acties. Het begint met een spreekbeurt op school, daarna een gedicht of een lied bij een demonstratie, het ophalen van geld en nog meer geweldige activiteiten van de puber. Alles wordt gedeeld op sociaal media en niemand durft te zeggen dat anderen er misselijk van raken. Of je je dochter pusht als model, je zoon in zijn voetbalfanatisme of van je kind een goede heilige maakt, er is weinig verschil. De vraag is of de eigen wil van een kind nog meespeelt.

.

Het kan nog erger. Geen ouderfanatisme maar staats- of groepsgekte. De communistische, nazistische en jihadistische IS jeugdpolitiek kent veel overeenkomsten. Alles gaat om de gemeenschap. Je moet sterk en krachtig zijn. Jongeren die wapens opnemen, hun ouders aangeven of de hals doorsnijden van een tegenstander. Ook hier geldt alles voor het hogere doel. Om te zwijgen over indoctrinatie en manipulatie van kinderen bij groepen en sektes als de ku klux klan, jehova’s getuigen of meer van dit soort gezellige partijen. Kinderen zijn makkelijk te sturen en te beïnvloeden, volwassenen ook.

HET BREIN VAN EEN PUBER

De ontwikkeling van de hersenen begint al ver voor de geboorte en gaat door tot ten minste het 25e jaar. De emotionele hersengebieden zijn eerder aan de beurt dan de rationele. De prikkeling door hormonen zorgt voor leuke puberjaren. Op je achttiende mag je ineens heel veel. Dan ben je voor de wet volwassen en kan eenieder stemmen, gaan drinken, trouwen en seksueel alles doen waarover is gedroomd. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert een volwassenheidsgrens van 20 jaar. Er zijn hersenwetenschappers die die grens naar 24 willen brengen omdat je dan pas een volwassen brein hebt.

.
Zelfs als je misdaden pleegt en je bent onder de 23 dan gelden er andere regelingen en straffen. Omdat de samenleving heeft bepaald dat je kinderen en jongeren nog niets alles kunt aanrekenen. 
Onder de 12 treft je helemaal weinig blaam, ben je tussen de 12 en 18 dan geldt het jeugdstrafrecht en het adolescentenstrafrecht kan binnen het jeugdstrafrecht toepasbaar zijn op jongvolwassenen tot 23 jaar. Waarom zouden we voor het demonstratierecht uitzonderingen maken en denken dat kinderen en jongeren wel volwassen zijn?

LAAT DIE PUBERS IN DE SCHOOLBANKEN

De vrijheid om iets anders te vinden geldt voor elk thema. Zelf ben ik van mening dat het brein bij heel veel volwassenen ook niet in staat is om de juiste beslissingen nemen bij het kiezen voor een partij, consumptie van vlees, autorijden, vrijen, investeringen, trouwen, kinderen krijgen, dieren nemen en nog meer belangrijke beslissingen. IQ, EG, SQ, kennis, vaardigheden, karakter, genen, sociale omgeving en meer spelen allemaal een rol of mensen voor en tegen wel goed kunnen afwegen bij iedere handeling en het standpunt dat zij innemen. Zolang we echter zeggen dat iemand op zijn 18de volwassen is dan horen daar rechten en plichten bij en voor die tijd gelden er andere (on)mogelijkheden.

.
Ouders horen van hun kinderen in gelijke mate te houden. Als samenleving hoeven we niet alles leuk en schattig te vinden van kinderen, pubers en adolescenten. Omdat het standpunt van ‘’red de aarde’’ de meesten aanstaat en de meeste mensen met volwassen hersenontwikkeling begrijpen dat het handelen van de mens nadelige effecten heeft op het milieu juichen we de spijbelacties van schoolgaanders toe. De morele grens ligt bij onszelf. De ouderen vinden het goed. Als het zou gaan om spijbelen bij thema’s die nog gevoeliger liggen dan zou het toejuichen en gedogen anders zijn.

PVV, DENK EN PVDD DEMONSTRATIES

Stel je voor dat de PVV en FvD ouders hun kinderen vrij zouden laten om voor het goede doel te gaan spijbelen en naar de dichtstbijzijnde moskee te gaan op daar iedere donderdag te demonstreren. Of de mama’s en papa’s van de vegetariërs en vegans, die tranen van ontroering zien, als de plantaardige kids van school verzuimen om bij het slachthuis spandoeken omhoog te houden. En wat te voelen bij moslimsjeugd die van huis uit toestemming krijgt om samen met alle zwarte kinderen te scanderen tegen racisme en discriminatie. Wie vindt wat een doel goed genoeg om de gang naar school te onderbreken?

.
Het maakt duidelijk dat het nogal onzinnig is om kinderen en pubers ‘’zelf’’ te laten bepalen wanneer zij mogen staken om tekeer te gaan tegen de overheid. Waarom zouden we bij opkomen voor goede doelen wel ineens uit gaan van een volgroeid brein?

GEDRAGSVERANDERING IN PLAATS VAN ALLEEN JOELEN

Natuurlijk staan de meeste volwassenen sympathieker tegen een roepzee van kinderen voor de aarde dan bij een demonstratie van pubers voor het uitzetten van alle buitenlanders. Het goede of slechte doel mag echter niet bepalend zijn voor de goedkeuring en het gedogen. Ook een nix politiek bij spijbelen graag. Als je 18 bent dan zoek je maar uit waar je de straat voor wilt opgaan.

.
Naar school gaan en spreken over milieu, klimaat en natuur is trouwens van groter belang dan een keer met z’n allen op een veld staan nixen. Waarbij eenieder weet dat hypes in tijden van social media oppervlakkig, vluchtig en vaak doelloos zijn.

.
Kijken naar eigen gedrag, ook dat van je ouders als het gaat om consumptie van vlees, vis, melk, ei en kaas is waarschijnlijk beter om de aarde te redden dan een spandoek te maken. Net zoals minder en korter douchen, verstandige aanschaf van goederen, minder of niet op vakantie met het vliegtuig, de auto laten staan en de fiets pakken en meer van dit soort eigen gedrag, zinvoller is en meer effect sorteert. Roepen naar de overheid en zelf verwoestend doorgaan zet geen zoden aan de dijk. Nix.

.
Een statement maken op een donderdag, met of zonder volgroeid brein, is een vorm van vrijetijdsbesteding, echte eigen morele bemoeizorg gaat verder dan de spanning van spijbelen, met een hamburger eten bij een keten, waarbij de ouders supertrots zijn. Het brein doet rare dingen met een mens.