Laf Europa durft geen vuist te maken tegen Jodenhaat, het is wachten op nieuwe Kristallnachten

0
Noodkreet om de door Hamas gegijzelde burgers vrij te laten en naar huis te laten terugkeren. Beeld: radeloze families

door Peter-Vincent Schuld

Het is intussen zaterdag 28 oktober. De dag dat 14 jaar geleden mijn vader stierf en die mij als uw redacteur vanaf mijn prille jeugd altijd heeft gewaarschuwd voor situaties die daadwerkelijk vergelijkbaar zijn met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en met nadruk de Jodenhaat. Mijn vader leerde mij op te staan tegen onrecht en misdadig gedrag. Hoeveel ik van hem geleerd heb, besef ik deze jaren en de weken weer eens te meer.

Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier in gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen gedurende de Europese top van de afgelopen dag in Brussel
Foto: © Europese Unie

De Europese top in Brussel van de afgelopen dagen heeft laten zien dat de Europese leiders er een zeer dubbelhartige moraal op na houden als het gaat om beschaving. Het enige democratisch land in het Midden-Oosten naar Europees model, dat moet vechten voor haar bestaan, wordt min of meer in de politieke kou gezet. Europa heeft niets, maar dan ook niets geleerd van de Holocaust. De meeste van onze huidige staats- en regeringsleiders, de meeste van onze politici zijn van allemaal van de naoorlogse generatie en ik vraag mij daadwerkelijk af hoeveel zij hebben geleerd van wat de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw teweeg hebben gebracht. Ik denk dat voornamelijk de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op dit moment het grootste geweten van de Europese Unie vormt.

De aandacht wordt door de media en terroristen knuffelaars aanhoudend afgeleid van waar het werkelijk om gaat, namelijk een regelrechte pogrom van ongekende vorm en dit op de meest barbaarse manier denkbaar plus de barbaarse daad van het ontvoeren van burgers van wie het lot niet bekend is.

De daders zijn Palestijnen die op welke manier dan ook gerelateerd zijn aan Hamas en de Islamitische Jihad. De vleesgeworden politieke en gewelddadige en islam. De getroffen slachtoffers van de slachtpartijen van 7 oktober valt niets te verwijten. Zij zijn afgeslacht omdat ze etnisch Joods zijn. Dit is geen religieus conflict. Dit gaat niet om een territoriaal conflict. Dit is een moordpartij met als doel zoveel mogelijk Joodse slachtoffers te maken. Dat kennen we uit de geschiedenis.

Vlag van de militaire inlichtingendienst van de Israëlische strijdkrachten

Ik deel met u een transcriptie van een van de moordenaars die betrokken was in de pogrom van 7 oktober, een gesprek dat is onderschept door de Israëlische inlichtingendiensten, toen het leed al volop geschied was. De opname is authentiek, de transcriptie is vanuit het Arabisch via het Hebreeuws naar het Nederlands vertaald. Het gesprek wordt gevoerd tussen een zeker Mahmoud en zijn familie. Hij gebruikt hiervoor een telefoon afkomstig van een van zijn slachtoffers die hij net had vermoord in Kibboets genaamd Maflisim.

Vader van moordenaar zegt “Allah Akbar, dat Allah je moge beschermen.”

Mahmoud de moordenaar: “Vader, ik spreek tegen jou van de telefoon van een Jood, ik heb haar zojuist vermoord en ik heb haar echtgenoot vermoord, ik heb tien mensen met mijn eigen handen vermoord”.

Mahmoud de moordenaar vervolgt tegen zijn vader: “Open je telefoon, en kijk hoeveel ik er heb vermoord, ga kijken op whatsapp en kijk hoeveel ik er heb vermoord”.

De vader van Mahmoud de moordenaar begint te huilen en Mahmoud de moordenaar herhaalt “Vader, ik ben in de “levels” – Kibboets (pvs. red.) en ik heb 10 Joden om het leven gebracht, echt waar, ik heb hun bloed aan mijn handen.”,  “Geef mij moeder.”

De moeder komt aan de telefoon en zegt: Mijn zoon dat Allah je moge beschermen”

Mahmoud de moordenaar: “Echt waar mam, ik heb 10 Joden eigenhandig om het leven gebracht”

Moeder van moordenaar: “Dat Allah je veilig thuis moge brengen.”

Mahmoud de moordenaar: “Vader, ga naar whatsapp, ik wil een live stream maken vanaf de kibboets”

Moeder van de moordenaar: “Ik zou wensen dat ik bij je was”.

Een van de broers ten huize van de ouders van de moordenaar: “Moeder, je zoon is een held, kill, kill, kill, kill ze”.

Broer Alaa neemt de telefoon over en noemt de moordenaar bij zijn naam: “Mahmoud , Mahmoud, waar ben je?”

Moordenaar Mahmoud: “Oh, ik ben in de kibboets, ik heb 10 mensen vermoord, vermoord met mijn eigen handen. Ik spreek via de telefoon van een Joodse vrouw die ik heb vermoord”.

Niet geïdentificeerd persoon ten huize van de ouders van de moordenaar: “Waar ben je, Flashes, Flashes” (Israëlische Kibboets-pvs red.)

Mahmoud de moordenaar: ” ik ben op de niet Flashy levels” Ik ben de eerste die is binnengekomen onder de bescherming en met de hulp van Allah”

Mahmoud de moordenaar vervolgt: “Houd je hoofd hoog vader”, houd je hoofd hoog”

Dan volgt er iets vanuit het huis van de ouders, wat niet verstaanbaar is en lijkt op een vraagstelling.

Mahmoud de moordenaar: “Ik ben binnen, ik ben binnen de nederzetting (op Israëlisch grondgebied, red.)”

Mahmoud de moordenaar vervolgt: ” Open mijn whatsapp, zee diegenen die ik heb vermoord, open je whatsapp.”

Broer Alaa: “Kom terug, genoeg, kom terug.”

Mahmoud de moordenaar: “Na wie moet ik terugkomen er is geen weg terug, het is de dood of de overwinning.”

Mahmoud de moordenaar vervolgt: “Mijn moeder bracht mij ter wereld voor mijn geloof, wat zou er met jullie zinj. gebeurd zonder”. Hoe moet ik terug?”

Opnieuw volgt er een onduidelijk en niet vertaald gedeelte.

Mahmoud de moordenaar: “Open mijn whatsapp.”

Onduidelijk wie het zegt: “Die van jou?”

Moordenaar Mahmoud: “Ja, open je whatsapp”.

Jong niet geïdentificeerd meisje ten huize van de ouders van de moordenaar: “Is het Mahmoud?”

Mahmoud de moordenaar: “Open whatsapp op mijn telefoon, zie de doden, ik heb ze eigenhandig vermoord.”

Jong niet geïdentificeerd meisje “Beloof me dat je thuiskomt”.

De rest van het gesprek zou onverstaanbaar zijn en eindigen.

Dan durft de Marokkaanse -“Nederlands” cabaretier Najib Amhali nu nog op te roepen tot een boycot van bedrijven die zaken doen met Israël.

Zullen we Amhali maar niet eens gaan boycotten wegens latent antisemitisme? Je zou zo’n klootzak toch willen verwijzen naar de  route richting Virginistan ter hoogte van kilometerpaal 72.

Zijn grappig masker is gevallen, en dat net voor Halloween, nu zien we wat voor een horrorclown Amhali werkelijk is. Weer een wolf in schaapskleren.

Ik ben journalist, objectief, ik doe mijn werk, maar ik heb wel een onderbouwde en door feiten gestaafde mening. Neutraliteit bestaat niet, ook je neutraal opstellen betekent dat je hoe dan ook een zijde kiest. Er is een verschil tussen goed en diep geworteld kwaad. Barbaarse slachtpartijen op onder meer baby’s, vrouwen en Holocaust overlevenden vormen het pure kwaad, dat veelt geen vorm van welke nuance dan ook. Het ontvoeren en gijzelen van burgers evenmin. Zoeken naar een nuance is niet meer dan het legitimeren of proberen te legitimeren van iets dat niet gelegitimeerd kan worden.

Hoe je het ook wendt of keert, wat Hamas heeft geflikt en thans flikt is niet meer dan een serie misdaden tegen de menselijkheid waarvoor de daders en hun sympathisanten afgestraft moeten worden, en op een zodanige wijze dat ze het nooit meer kunnen doen dan wel er ook maar nooit meer aan gaan denken om iets vergelijkbaars te doen.

De feiten van 7 oktober waarbij meer dan 1400 Joodse mensen het leven lieten behoren tot de ernstigste en barbaarse acties in de recente geschiedenis. Ze zijn weerzinwekkend. Over deze feiten zou het nieuws moeten volstaan. Het nieuws zou moeten bol staan van het aangerichte leed, de beestachtigheid van de moorden en niet over het zogenaamde en vermeende probleem met de Palestijnen.  Het nieuws zou vol moeten staan van de klopjacht op de daders.

Drie naar de 72 maagden geholpen terroristen, die met de hartelijke groeten en de medewerking van het Israëlisch leger aan hun laatste reis begonnen zijn.
Beeld: © IDF

Met absolute instemming nam ik vrijdag morgen kennis van het feit dat Israël weer drie van de verantwoordelijken had geëlimineerd. Ik noem het persoonlijk gewoon ongedierte afschieten.

Maar wat krijgen we? Die zogenaamde nuance die er niet is. Het verhaal van de Palestijnen rammelt inhoudelijk aan alle kanten, het verhaal is gebaseerd op historische leugens, gegoten in een verhaaltje dat inhoudelijk niet klopt maar wel door een groot deel van de publieke opinie gevreten wordt. Het is een semantisch jankverhaal dat het goed doet in de media.

Gesteund door een geweldig functionerende PR-machine aan de kant van de Palestijnen en totaal verziekte journalistiek die zogenaamd twee kanten van het verhaal willen brengen. De meeste “collega’s” hebben geen historische kennis en vervolgens gaan ze onzin gaan uitkramen en dus min of meer fungeren als heulende collaborateurs, meer kan ik er niet van maken. Ik houd niet van collaborateurs. En u de verhalen maar als “waar” voorgeschoteld krijgen. Om te kotsen.

Als  Barbaar papa en Barbaar mama zich hebben schuldig gemaakt aan deze misdrijven, deze hebben gefaciliteerd of deze op wat voor manier dan ook of in woord of daad hebben ondersteund en Israëlisch vuur heeft vervolgens de ouders geneutraliseerd en er blijft een kind over, dan ligt de schuld voor het wees zijn van het kind bij de ouders en niet bij Israël.

Laat je niet in met misdaden tegen de menselijkheid en als je dat desondanks toch doet dan draag je zelf de verantwoordelijkheid dat je nakomelingen onder het stof onder de puinhopen vandaan gehaald worden. Leg de verantwoordelijkheid voor je eigen misdaden niet bij een ander. En dat is wat in de islamitische wereld gebruikelijk is.

Palestijnse sukkel lacht bij de pogtom op de Joodse bevolikng in Israël en hult daarna omdat het Israëlisch leger de Hamasjes een pak op hun donder geeft met projectielen.
Beeld: Twiter

Tekenend hiervoor is een video die verschenen is van een of andere Hamas-idioot die liep te juichen toen de slachting werd aangericht onder de Joodse mensen in Israël en hij in een video staat te janken omdat Israël middels onder meer bombardementen keihard terugslaat. De man mag blij zijn dat hij (vooralsnog) in leven is. Mocht ik het bevel hebben gevoerd, dan was de kans groot geweest dat hij op het lijstje stond van te neutraliseren subjecten of inmiddels een broodje niet te vreten kebab was geweest.

Het historisch besef dat iets verder dient terug te gaan dan de shoah is bij veel politici gewoon niet aanwezig. Men heeft het over een vermeende humanitaire ramp in Gaza terwijl de gerechtvaardigde  vraag bestaat of er wel een humanitaire ramp gaande is en zo ja wie daar echt voor verantwoordelijk zijn, zie boven.  Dat betekent dat je dingen in vraag moet gaan stellen en daarop een eerlijk antwoord moet formuleren, wat voor veel mensen te moeilijk is. Vaak omdat ze “lege bovenkamers” te huur hebben of dat er is sprake van angst  voor onlusten vanwege de door immigratie geïmporteerde institutionele Jodenhaat. Het historisch besef is te vergelijken dat van een bende larven met een ontwikkelingsachterstand. Dit zijn harde woorden, daar ben ik mij van bewust, maar elk spoor van Jodenhaat, met de geschiedenis in ons achterhoofd is onacceptabel

Jodenhaat dient met wortel en tak te worden uitgeroeid. Meer dan 35 jaar geleden waarschuwde ik voor deze situatie en voor deze feiten. Nee, ik moest het allemaal niet zo zien volgens criticasters. Wat ben ik blij dat ik een eigenwijs karakter heb dat zich niet laat manipuleren en ik mijn rug altijd recht heb weten te houden.

Er zijn uiteenlopende schattingen over het aantal inwoners van Gaza dat de Hamas terreur steunt. Een voorzichtige schatting is 53%, zo we leren, een realistische schatting komt terecht op om en nabij de 90%. Dat betekent dat een substantiële meerderheid ontmenselijking middels terreur legitiem vindt. Wanneer een meerderheid van een bevolking terreur steunt en zicht ontmenselijkt, dan verlies je het morele recht op humanitaire hulp.

Het kwalijk optreden van de secretaris-generaal van de VN

Secretaris-generaal Antonio Guterres (rechts) ontmoet de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel bij de Algemene Vergadering van de VN in New York Foto: © Europese Unie

Afgelopen dinsdagavond zie ik de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de facto horen zeggen dat Israël moet stoppen om op de daders te jagen die deze slachting uitvoerden, zoals het onthoofden van baby’s, het verkrachten en doden van vrouwen en alle misdaden die je er maar rondom bedenken kunt. Moorden, weloverwogen en met voorbedachte rade gepleegd en dit op een  wijze waarop je in een normale samenleving levenslang de bak in draait of zelfs in sommige landen terecht de doodstraf voor kunt krijgen. Zijn naam? Antonio Guterres, een überlinkse Portugese over het paard getilde socialist die zijn moreel kompas volstrekt kwijt is. Hij spreekt over de “aanhoudende Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden”. De man weet dondersgoed dat hij liegt dat hij barst.  Meneer Guterres, geeft vanuit zijn positie feitelijk voeding aan Jodenhaat.  Als we naar het DNA van de Portugezen gaan kijken, dan gaat u iets bijzonders tegenkomen, want een groot deel van de Portugese bevolking heeft Joods bloed in de aderen lopen. Ze hebben zich vele eeuwen terug onder dwang laten bekeren door het christendom. Je mag dan misschien van religie zijn veranderd, maar dat verandert je etniciteit niet. Symbolisch gezien is Guterres het sprekend voorbeeld van de Europese zelfhaat. Of de man heeft geen hersens of hij weigert ze te gebruiken.

De Turkse politieke crimineel Erdogan

De Turkse president Erdogan op de G20 top in New Delhi, India
Foto: © Europese Unie

Het was inmiddels afgelopen woensdagmiddag rond de klok van drie. Hier rolt het bericht binnen dat de Turkse president Erdogan van mening is dat Hamas geen terroristische organisatie is. De laatste nanometer van het vermeend aanwezig zijnde moreel kompas van Erdogan is hiermee verdwenen. Erdogan neemt het op voor het terrorisme en de Jodenhaat. Dat is netto de enige conclusie die we moeten trekken. Erdogan heeft hiermee weer eens zijn ware gezicht getoond. Als Europese Unie dienen we ons verwijderd te houden van deze boef. De vraag dient zich aan of Turkije nog langer lid kan blijven van de NAVO en of we Turkije niet moeten schorsen als NAVO-lid. Het Turkije van Erdogan heeft het Zweedse lidmaatschap van de NAVO lang tegengehouden omdat Zweden naar mening van Erdogan Koerdische organisaties onderdak zou bieden. Erdogan meet opnieuw weer eens met dubbele maat en de grenslijn tussen beschaving en barbarij wordt duidelijker en duidelijker. Eigenlijk is Erdogan niet alleen een gevaar voor de  beschaving in het algemeen, maar ook een gevaar voor de NAVO en het delen van vitale inlichtingen. Erdogan is een gevaar voor Europa. Erdogan is een gevaar voor Israël en de wereldwijde Joodse bevolking. Erdogan is een gevaar voor iedereen. Erdogan brengt door zijn opmerkingen ook zijn eigen land weer op een hellend vlak en vormt een gevaar voor zijn eigen niet islamistische bevolking.  Gelet op de risico’s die Erdogan in persoon met zich meebrengt voor de beschaafde wereld, met inbegrip van het deel van de Turkse bevolking dat snakt naar vrijheid en beschaving is het gerechtvaardigd, met het oog op de stabiliteit in de wereld, Erdogan niet uit het aandachtsgebied van de befaamde Israëlische geheime dienst Mossad te houden. Dit met mijn persoonlijke toevoeging; “Mossad doe je werk, inderdaad van die klussen waar jullie  altijd zo goed in zijn  geweest.”

Bovendien, Erdogan vergeet gemakshalve dat zijn Ottomaans Rijk van 1517 tot en met 1917 het grondgebied van Israël veroverde en bezet hield. Dus Erdogan moet zijn grote waffel houden. Gedurende de Turkse (Ottomaanse) bezetting van Israël en omliggende gebieden leefden naar schatting nog zo’n 1000 Joodse families die zich door de eeuwen heen niet van hun gronden hebben laten verdrijven. Waar zij woonden? Gaza, Jeruzalem, Galilea, Nablus (Shechem), Hebron en Tzfat. Dit even voor de mensen die de geschiedenis niet kennen.

Want voordat we ook maar naar een volgend hoofdstuk gaan in dit verhaal, moeten we onszelf echt een paar belangrijke vragen gaan stellen.

Foto van een babykamer in het Noorden van Israël waar terroristen van Hamas letterlijk baby’s slachtte. Beeld: © IDF

Vinden wij het normaal dat het letterlijk slachten van 1400 mensen maar even van tafel geveegd kan worden en terzijde geschoven wordt om plaats te maken voor een discussie over de vermeende Palestijnse kwestie? Na de aanslagen van 9/11 ging er een zware en wereldwijde coalitie achter Al Qaeda en de Taliban aan. Niks geen gemauw over die zogenaamde arme Taliban. Maar als Israël achter de daders gaat dan is het opeens een andere zaak. Dubbele moraal. Velen zijn vergeten dat Hamas gewoon een terroristische organisatie is.  Een normale militaire organisatie slacht opzettelijk geen burgerslachtoffers. Dit is en blijft puur terreur avant la lettre.

Het ergste is, is Hamas is zelfs democratisch verkozen in Gaza als machthebber. Dus de bevolking heeft massaal gestemd voor een soort van bestuur door een organisatie die terrorisme als handelsmerk heeft en dit als de normaalste zaak van de wereld beschouwt. Adolf Hitler en zijn nazi-partij NSDAP zijn ook op een zelfde democratische wijze aan de macht gekomen. Zie hier de grenzen van de democratie. Dus in de wereld is een groot deel van de mensen van mening dat terrorisme en Jodenhaat oogluikend toegestaan mag worden als het de staat Israël betreft. Wat is dit in hemelsnaam voor een vorm van post-nazidenken. We hebben werkelijk, niets, helemaal niets geleerd.

Daarmee dient zich opnieuw een antwoord op de vraag in hoeverre de burgers in Gaza, die willens en wetens, in volle overtuiging  de kant van het terrorisme gekozen hebben überhaupt uit de “militaire aanvalswind” gehouden kunnen worden. immers de burgers die hun stem uitbrachten aan Hamas, zijn mede verantwoordelijk voor het bestaan en dus voor de operaties van Hamas. Maar voor medische ingrepen wendt de bevolking van Gaza zich wel tot de Israëlische hoog aangeschreven medische stand. Dubbele moraal? Laten we het collectief narcisme noemen.

Islamitische “bruinhemden” demonstreren en getuigen van Jodenhaat

Screenshot van een beeld op Twitter: Pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht, Nederland waarbij een Taliban-vlag wordt meegevoerd
Beeld: Twitter


Ik zie legio demonstraties van mensen van vreemde origine die met vertoonde moordlust sympathiseren. Er duiken  vlaggen van Hamas op, er duiken vlaggen van de Islamitische Staat op, er duiken vlaggen van de Taliban op.  Het Duitse Bild toont een video waarin een allochtoon met een islamitische signatuur roept “vergas de Joden, ik ben voor Hitler”. 

Screenhsot van de tweet op X van de haatvideo uit Duitsland waar moslims zich voor Hitler en het vergassen van Joden uitspreken.
Beeld: Twitter /Bild

Joods.nl spreekt van “we hebben de 5e colonne binnen gehaald” en dat zijn exact de woorden van wijlen Pim Fortuyn. Hij had gelijk.

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henri Kissinger, ten tijden van zijn ambtstermijn 1973-1978
Foto: © US State Department

De voormalige Amerikaans-Duits-Joodse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger uit de jaren 70 van de vorige eeuw , liet naar aanleiding van de Jodenhaat op straat in Europa een zeer kritisch geluid horen dat niet in de “woke-ideologie” past. Vrij vertaald kwam het er op neer dat hij zeer kritisch was op de massa-immigratie van mensen in Europa die onze waarden niet delen.

Ik voeg daar aan toe, dat veel betrokken immigranten niet eens weten noch beseffen hoe het vrije Europa van vandaag uitsluitend vrij kon zijn omdat ontelbare mensen zich hebben opgeofferd en dus hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Kissinger sluit zich dus aan bij de woorden van wijlen Pim Fortuyn en thans Geert Wilders. Alleen onze “collega’s” van de verziekte deugjournalistiek verdommen het om die correlatie te maken en zo wordt de nieuwsconsument een rad voor ogen gedraaid.

Er werd na de Tweede Wereldoorlog een sociaal-economisch mechanisme in Europa gebouwd dat moest voorkomen dat we in nieuwe bloedbaden en in een nieuwe Holocaust terecht zouden komen, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, wat nu de Europese Unie is. Dat mechanisme wordt van binnenuit kapot gemaakt door naïeve deugmensen en kwaadwillende lieden van al dan niet vreemde origine die zich ook politiek zijn gaan  bewegen zoals de Nederlandse partijen DENK en BIJ 1. Via een demografisch  proces (geboortecijfer) en nadien een  democratisch (het verkregen stemrecht na naturalisatie) proces zien we dat de fundamenten onder de beschaafde samenleving onderuit worden getrapt en zij worden daarin gesteund door voornamelijk linkse partijen.

Deze partijen en hun aanhangers maken zich volop schuldig aan het faciliteren en het bevorderen van Jodenhaat. Willen we dat wel? Van de meeste Nederlanders of Belgen zelf hoeven we niet veel te verwachten. Die komen pas in verzet als de slag gestreden is en kloppen zichzelf dan volop de borst. Misschien leren we nu dat Geert Wilders niet het monster is waarvoor hij wordt uitgemaakt. Wilders, zelf voorwerp van haat en moordlust, drukt het misschien bij tijd en wijlen ongelukkig uit, maar hij keert zich vierkant tegen de Jodenhaat en de islamitische (politieke) invloed op onze samenleving.

Het is te betreuren dat Geert Wilders zich zo keert tegen de EU in plaats van dat Wilders probeert te sturen op een hervorming en een inhoudelijke restauratie van de Europese Unie waarin er geen plaats meer is voor beleid dat gebaseerd is op waan- en wensdenken.

Als Nederland of België alleen kunnen we de problemen met islamitisch extremisme en antisemitisme niet aan. We hebben te weinig politiecapaciteiten en te weinig militaire capaciteit en dus zullen we moeten kunnen terugvallen op een mechanisme dat nu de vorm heeft van artikel 42 lid 7 uit het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Kortom als het nodig is, direct gewapende politionele en/of militaire bijstand uit andere EU-landen. Het kan, het is verdragsmatig geregeld. We kunnen de “Duitse Bereitschaftspolizei” inroepen om alhier een horde Jodenhaat scanderende idioten in bedwang te houden en zo nodig met geweld uiteen te drijven en/of aan te houden. Dat kan dankzij de Europese Unie en niet ondanks de Europese Unie. Coördinatie van terreurbestrijding kan dankzij de Europese Unie, niet ondanks de Europese Unie, omdat we een instituut hebben dat Europol heet en de Europese aanpak coördineert en faciliteert.  Een geoliede beveiliging van Geert Wilders als hij in het thuisland van zijn echtgenote is, te weten Hongarije, is dat grotendeels dankzij de politiesamenwerking binnen de Europese Unie en niet ondanks de Europese Unie.

Het stinkt: de neonazistische sympathieën van bedenkelijke clubjes in de Tweede Kamer.

De walgelijke meme van de islamo-nazi partij DENK, die middels deze meme de staat Israël als “Palestijns beschouwt” en dus de vernietiging van de Staat Israël voorstaat.
Beeld: DENK

Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer, bevat dus minimaal twee partijen met neonazistische sympathieën. Het betreffen de clubjes DENK met voorman Van Baarle en Bij 1 van Sylvana Simons die altijd haar mond vol heeft over racisme maar zelf geen haar beter is. Van beide partijen druipt de Jodenhaat. De partijen en de publieke opinie worden gevoed door een erbarmelijke  verslaggeving in verreweg de meeste nieuwsmedia met een totaal gebrek aan historische kennis en duiding.

Beide partijen en hun leden roepen op tot een vernietiging van de Staat Israël, als dat geen Jodenhaat is, dan weet ik het niet meer. Ze zijn geen haar beter als de vrouwen onderdrukkende ayatollahs in Iran. Er is aangifte gedaan tegen Van Baarle en Simons en ik hoop det het Openbaar Ministerie nu eindelijk eens wat ballen toont tegen deze vorm van antisemitisme.

Collaboratie vanuit de “deugmens”, die in feite gewoon niet deugt. Iedereen die Geert Wilders en zijn PVV ooit voor het rot van de straat heeft uitgemaakt mag zijn diepe excuses gaan aanbieden. U hoeft het met de standpunten van de PVV niet eens te zijn, en een aantal standpunten met name inzake Europa verdienen een “in vraag stelling” maar vandaag blijkt dat waar Geert Wilders tot op de dag van vandaag voor wordt uitgemaakt zoals “neonazi en racistisch” hem absoluut niet vallen te verwijten.

De wolven in schaapskleren van DENK en BIJ 1, hebben hun politieke striptease gegeven. Daar zitten de neonazi’s van vandaag.  Daar staan de naakte en bloeddorstige  wolven. Ik wist het al, maar de rest van een groot deel van de publieke opinie is gewoon misleid. Drie keer raden door wie.

De uitspraak “From the rivers till the sea, Palestine will be free” is niet meer dan het aanzetten tot Jodenhaat en antisemitisme en ontkent het bestaansrecht van de staat Israël. Het ontstaan van de natiestaat Israël als thuisland voor de Joodse bevolking is niet meer dan een elementair en volkenrechtelijk grondrecht. Overigens is het gegeven “natiestaat” is pas na de Verlichting ontstaan. Het is al vele duizenden jaren het thuisland van de grotendeels ooit verdreven Joodse bevolking.

Op de restanten van de oude tempel van de Joodse Koning Salomo is in Jeruzalem de Al Aqsa moskee gebouwd. Dus, hoe dan ook, alles is Jeruzalem en in het oude Israël is gebouwd op de fundamenten die het Joodse volk vele millennia terug daar heeft gelegd. De islamitische Palestijnen kunnen noch historisch, noch feitelijk geen enkel recht claimen. Ze hangen wel een zeker verhaal op, maar dat verhaal gaat volstrekt historisch gezien mank en scheef.  Bovendien, de inwoners van het Brits mandaatgebied, (1927-1948)  inclusief de inheemse Joodse bevolking werden aangeduid als Palestijnen. Gelooft u het niet? Nou dan neem ik u mee naar dit bankbiljet. De meeste mensen houden van geld, dus geld vertelt:

Een bankbiljet van 1 Palestijnse pond gedrukt in het Engels, het Hebreeuws en het Arabisch

Wat ziet u staan “Palestijnse Ponden”gedrukt in het Engels en Hebreeuws en het Arabisch. Israël kent een Arabische minderheid die over absoluut gelijke rechten beschikt en zelfs actief zijn in topfuncties bij het Israëlisch leger. Verder nog vragen?

Palestina, eigenlijk bestaat het niet, het was een stuk grond met een samenraapsel van door de eeuwen bijeen geraapte volkeren, waarvan de Joodse bevolking de oorspronkelijke bewoners waren.

Het massieve op leugens gebaseerde antisemitisme is aangezwengeld door haat immigranten en hun nakomelingen. Als ik zeg haat immigranten, dan bedoel ik ook haat immigranten en doel ik op haat immigranten. Niet op immigranten die niets te verwijten valt. Dus nogmaals, voor wie het nog niet begrijpt, deze boodschap is voor die haat immigranten, voor wie tolerantie net zo vies is als hun eigen uitwerpselen en Jodenhaat net zo normaal is als eten en drinken. Voor hen is mijn boodschap “donder op en lazer op”.  Daar is de grens van de Europese Unie, en nooit meer terugkomen!  

Maar zo makkelijk zal het niet gaan, en ook daar waarschuwde ik al meer dan 35 jaar geleden voor. Het gaat bij ons in Europa nog fiks wat ellende geven en bij gebrek aan de wil om tot krachtdadig korte metten te maken met haatdragende idioten zullen we er niet aan ontkomen er niet aan dat we als lidstaten van de EU om gezamenlijke detentiecentra in Europa zullen moeten gaan bouwen om (illegaal verblijvende) onruststokers op te sluiten.

Zelfs het instituut Europese Unie, wat bedoeld is om rust en stabiliteit te brengen in Europa wordt van binnenuit aangevreten door de zogenaamde inclusiviteit- en diversiteitscultus, de opvolger van de multiculturele doctrine.

Met conclusie

Het is wachten op nieuwe Kristallnachten in Europa, na de Joden zullen de vrije geesten en christenen aan de beurt zijn. Wie zal zich als een lam naar de slachtbank laten leiden? Ik niet! Over mijn lijk! De Europese waarden velen geen invasieve diversiteit aan waarden. Nimmer kan het zo zijn dat er een Europa inclusief tegengestelde invasieve waarden kan bestaan. Het is waandenken dat op zijn minst zo gevaarlijk is als groeperingen die zich keren tegen de kern van de democratische rechtsstaat. Inclusiviteit en diversiteit zijn altijd nog exclusief garantie op beschaving.

De Jodenhaat moet met wortel en tak worden uitgeroeid en dit zonder compromissen.