Leden Europarlement vrezen daling landbouwproductie en stijging voedselprijzen: Frans Timmermans opnieuw onder vuur

0
5624
Het laden van zetmeelaardappelen in de buurt van Vlagtwedde, Nederland Foto: © Jan Sibon/ Schuld

door Jan Schils

EP-leden wachten al half jaar vergeefs op onderbouwing klimaatplannen

Straatsburg – In het Europees Parlement (EP) hebben vandaag (dinsdag) verschillende Europarlementariërs in schriftelijke vragen zwaar uitgehaald naar Frans Timmermans, “eerste” vicevoorzitter van de Europese Commissie. Zij pikken het niet dat Timmermans zijn klimaatplannen in het kader van de “Green Deal”, die de EU tegen 2050 CO2-neutraal moet maken, zes maanden na hun lancering nog steeds niet heeft onderbouwd. “Gaat het hier om een vergetelheid of neemt Timmermans ons niet serieus”, zo vroeg een Italiaans parlementslid zich af. Ook bij Franse en Belgische EP-leden klonk gemor.

Daling productie en stijging prijzen

Landbouwer met bieten rijdt een dijkweggetje af in de buurt van Bergen op Zoom, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er wordt in het EP vooral gevreesd, dat de plannen van “klimaatpaus” Timmermans een gevoelige daling van de landbouwproductie met zich zullen meebrengen en een forse stijging van de voedselprijzen, terwijl zowel binnen de EU als in de rest van de wereld gepleit wordt voor een vergroting van de landbouwproductie door de toename van de wereldbevolking.

Het rooien van uien in de omgeving van Drouwen, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Volgens de verontruste EP-leden moet  de Europese Commissie (nu Timmermans in gebreke is gebleven), vooraleer er definitieve besluiten worden genomen, kost wat kost voorafgaandelijk met een effectenbeoordeling komen over de gevolgen van de Farm to Fork- en biodiversiteit-strategie, zodat het EP zich een beeld kan vormen over deze materie.

Onder de EP-leden die Timmermans de duimschroeven aandraaien, bevinden zich o.m. Annie Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter Norbert Lins van de landbouwcommissie van het EP, de Franse afgevaardigde Anne Sander en andere prominente leden van de landbouwcommissie. “Alom bestaat de vrees, dat de uitvoering van de klimaatstrategieën van de Commissie tot een gevoelige daling van voedselproductie en een stijging van de voedselprijzen in de EU kan leiden”, zegt Schreijer-Pierik. De EP-leden willen van Timmermans dan ook een stevige en realistische onderbouwing zien voor zijn plannen om de Europese landbouw te verduurzamen en voor de verdere uitbreiding van de natuurgebieden, die ten koste gaan van landbouwgrond.

Landbouwer / aardappelzetmeelteler controleert zijn gewassen in de buurt van Orvelte, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Stoorzender

Zes maanden na de publicatie van de plannen van Timmermans ontbreekt nog elke onderbouwing per afzonderlijke doelstelling en over de totale gevolgen van beide strategieën, terwijl de Poolse EU-landbouwcommissaris Januz Wojchiekowski er ondertussen fijntjes op wijst, dat de Commissie de strategische plannen van EU-landen voor het landbouwbeleid na 2022 wel degelijk op deze doelstellingen wil beoordelen… Waarmee de Pool duidelijk zegt dat Timmermans in deze kwestie de stoorzender is. “Dat is de omgekeerde volgorde en geen toonbeeld van onderbouwd beleid”, aldus Schreijer-Pierik. En ze besluit: “Er bestaan sedert  de presentatie in mei door Timmermans grote vragen bij mij en mijn collega-parlementsleden: Hebben we straks voldoende duurzaam voedsel “van boer tot bord” of een enorm tekort?”

Onrust en vragen

Graanopslag in schuur op het platteland van Drenthe
Foto: Jan Sibon/ Schuld

Ofschoon Schreijer-Pierik tevreden is over de doelstelling  van Timmermans om het antibioticagebruik te halveren, benadrukt ze dat bij elke doelstelling een eerlijke uitgangsdatum als grondslag essentieel is, zodat voorlopers niet voor hun eerder behaalde vermindering worden gestraft. “Mogelijke verstoring van de markt voor biologische producten, de vermindering van meststoffen en het uit productie nemen van landbouwgrond veroorzaken bij de boeren onrust en vragen. Het is onbestaanbaar dat de Commissie ondertussen aan democratisch gekozen Europarlementariërs inzage in haar eigen voorafgaande interne studies bij deze strategieën blijft weigeren”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Zolang gefundeerde en doorgerekende verdienmodellen voor Europese agrarische familie- en gezinsbedrijven en voedingsketens ontbreken, kunnen de plannen van Timmermans geen succes worden.”