Milieu-freaks treiteren noodzakelijke voortgang aanleg Europees transportknooppunt Antwerpen

0
Ontwikkeling van de Oosterweelverbind ing nabij Antwerpen

door Jan Schils

Weer vertraging voor Oosterweelverbinding

De Belgische Raad van State heeft de Vlaamse regering een pijnlijke verrassing bezorgd door voor de tweede keer in vrij korte tijd de werken voor het volledig rond maken van de Antwerpse Ring (Oosterweelverbinding) te laten stopzetten. De aanleg van de Oosterweelverbinding is noodzakelijk om de verkeersdruk op het bestaande wegennet te verminderen, maar ook om Antwerpen als transportknooppunt in Europa op de lange termijn te kunnen blijven functioneren.

Een ander deel van de Antwerpse ring aan de zijde van de haven nabij de Liefkenshoektunnel (met tol)
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het de verkeersdrukte op de Antwerpse ring langs de stad

De technische verslagen voor het grondverzet van de Oosterweelwerken werden door de hoogste rechters van het land naar de prullenmand verwezen.

Dat gebeurde o.m. op aangeven van Greenpeace, dat samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL), en met steun van burgercollectief Grondrecht en milieuactivist Thomas Goorden een spoedprocedure had aangespannen bij de Raad wegens de voortdurende de PFOS-verontreiniging op de Oosterweelde bouwwerf. Het is nog niet bekend of alle werken ter plaatse moeten worden stopgezet. De Raad van State geeft met het arrest het advies van de auditeur gelijk.

Aanleg van de Oosterweeelverbinding te Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook eind vorig jaar besliste de Raad ook al eens om de technische verslagen te schorsen waarop de bouwmaatschappij van de Oosterweel Lantis zich baseerde om grondverzetwerken uit te voeren op de werf op Linkeroever.

Er was toen sprake van een verkeerde indeling van de werfzone, maar volgens Greenpeace heeft de Raad zich nu ook inhoudelijk uitgesproken over de zaak, waarin de Vlaamse regering een treurig voorbeeld geeft van slecht bestuur. De Raad van State heeft zich in het bijzonder gestoord aan het ontbreken van een bodemsaneringsplan en het feit dat de beruchte veiligheidsberm bij 3M (de Amerikaanse fabrikant van PHOS) niet is vergund als afvalstort. Greenpeace gelooft niet dat bouwmaatschappij Lantis deze keer wegkomt met een kleine aanpassing, zoals dat na het eerste arrest wel gebeurde. Lantis en OVAM ( de openbare afvalmaatschappij) zouden eindelijk eens moeten nagaan hoe de vervuiling moet worden aangepakt, meent Greenpeace.

Aanleg van de Oosterweelverbinding nabij Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het Antwerpse stadsbestuur heeft boos gereageerd op het opnieuw  stilleggen van de werken aan de Oosterweelverbinding. “Het wordt in Vlaanderen praktisch onmogelijk om grote, noodzakelijke infrastructuurwerken te verwezenlijken”, meent burgemeester Bart De Wever: “We rijden ons hopeloos vast in procedures, waarbij iedere klager gelijk schijnt te krijgen van de rechter. Oosterweel is niet het probleem, het is de oplossing. Het project moet er hoe dan ook komen. De mobiliteit van Vlaanderen en de leefbaarheid van Antwerpen hangen daar van af.”