NAVO top en EU top op 1 dag in Brussel: Niet brullen en stoppen met lijkzakken te vullen!

0
1307
Brussel 24 maart 2022: Familiefoto van de NAVO staats- en regeringsleiders in Brussel op het NAVO-hoofdkwartier tijdens de buitengewone top inzake Oekraïne Foto: © NAVO

De staats- en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO en later op de dag de staats- en regeringsleiders van de EU aangevuld met de Amerikaanse president Biden zijn vandaag bijeengekomen in Brussel. Deels overlappen de lidstaten van de twee organisaties, deels ook niet. Op de buitengewone top van de NAVO is in ieder geval duidelijk geworden dat we in een zeer lastige situatie zitten waarbij de minste of geringste fout kan leiden tot het volledig uit de hand lopen van het Russisch-Oekraïens conflict.

Logo’s van de NAVO en EU, veel landen die lid zijn van de NAVO zijn ook lid van de Europese Unie

Laten we vooral achter de woorden kijken die er vandaag gesproken zijn. Wat betekenen de woorden of wat zouden ze kunnen betekenen? Altijd een dringend advies aan onze lezer: De gesproken woorden die een hotemetoot communiceert zijn niet altijd voor u als persoon bedoeld, maar vliegen over uw hoofden heen als boodschap aan een zekere partij in het strategisch spel. In deze is dat mijnheer Poetin. Nog steeds is en blijft het de Oekraïense burger die de tol van deze oorlog moet betalen met verlies van leven, huis en haard. Onaanvaardbaar in Europa anno 2022.

Aankomst van de Amerikaanse president Joe Biden bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel waar hij secretaris-generaal Jens Stoltenberg ontmoet
Foto: © NAVO


De Nederlandse premier Rutte spreekt over de eensgezindheid versus de  “vergissing” van Poetin die gedacht zou hebben verdeeldheid tot stand te brengen binnen de NAVO. Ja, de NAVO is eensgezind in het afkeuren van de Russische invasie in Oekraïne en het geweld met het zinloos verlies aan mensenlevens. Maar de Amerikaanse president Biden gebruikt een andere retoriek. Binnen EU-verband denken de Europese staats- en regeringsleiders even niet aan verdere sancties tegen Rusland. Er is dus wel degelijk een verschil van benadering. Voor Biden die 79 “jaarringen” telt zit het aardse leven er feitelijk gezien bijna op. Hij hoeft niet meer te rekenen op het meemaken van van een langdurig  tijdperk na zijn ambtsperiode. We kunnen het linksom of het rechtsom proberen te draaien maar de statistische website Indexmundi meldt dat de gemiddelde levensverwachting van een Amerikaanse man zo rond de 77,8 jaar ligt. Biden zit dus al in de reservetijd en we mogen gevoeglijk aannemen dat mijnheer de president geen ultrabionische voedselsupplementen bij zijn voer krijgt. Als we kijken naar de leeftijd van de gemiddelde Europese staats- en regeringsleiders dan ligt die een stuk lager. Niet dat zulks altijd een voordeel is. Wat vast staat is dat Biden zijn retoriek niet bijdraagt aan een snelle oplossing. Integendeel.

De ronde tafel in de Europese Raad van deze donderdag 24 maart, waarbij de Europese staats- en regeringsleiders op hun eerste dag samenkwamen met de Amerikaanse president Joe Biden
Foto: © Europese Raad

Ik denk dat we veel meer moeten denken in de sfeer dat er een zeker tot stevig bewustzijn is bij de Europese staats- en regeringsleiders inhoudende dat we met Rusland iets delen. Namelijk Rusland is het grootste land op het Europese continent met 141 miljoen inwoners. De lidstaten van de Europese Unie zijn wars van het idee om de reguliere bevolking van Rusland en Oekraïne de duvel aan te jagen via welke vernietigende oorlog dan ook. Dit besef zien we minder of totaal niet terug bij de Amerikaanse president Biden. Ook al heeft het er alle schijn van dat Poetin oorlogsmisdaden zijn te verwijten, heeft het geen zin om deze woorden blijvend uit te spreken omdat deze in de richting van Poetin werken als een rode lap op een stier, of beter gezegd als een hand boven de rode knop van de chemische, biologische en nucleaire wapens aan Russische zijde. Het werkt escalerend. In dat geval zijn we nog verder van huis. Als je weet dat je met woorden iemand zodanig van het padje kunt brengen met de verschrikkelijke dood van een ontelbare hoeveelheid mensen tot gevolg, dan lijkt het wijsheid om even op je tanden te bijten en het spel iets slimmer te spelen. Vandaag maakte de NAVO bij monde van secretaris-generaal Stoltenberg bekend dat de NAVO verdere escalatie te wil voorkomen maar samen met de VS vreest voor het inzetten van chemische wapens, ondanks dat productie, het voorhanden hebben en het gebruiken hiervan middels een verdrag verboden is. Officieel heeft Rusland haar voorraad en productiefaciliteiten inzake chemische en biologische wapens onder toezicht vernietigd. Maar niets geeft ons de absolute zekerheid dat dit ook werkelijk het geval is. Is er niet ergens een partijtje  achtergehouden? Dus de militairen van de NAVO-lidstaten gaan anticiperen op een eventuele acute dreigingssituatie.

NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg (rechts) en links de Amerikaanse president Joe Biden vandaag op de NAVO-top te Brussel, België
Foto: © NAVO

Zowel NAVO-chef Stoltenberg als de Amerikaanse president Biden hebben verklaard dat het gebruik van dit soort wapens in Oekraïne het beeld volledig doet veranderen waarbij Biden er aan toevoegde dat de VS zullen reageren bij zo´’n wandaad. Soms is het gewoon beter om je mond te houden om vervolgens in stilte te werken aan een antwoord en een dader bij verrassing om de oren te slaan. Maar laten we hopen, laten we alsjeblieft hopen dat deze ellende de bevolking van Oekraïne bespaard blijft. Militair gezien bakten de Russen er in Oekraïne tot op heden niet bijster veel van. De terreur die door de Russen gezaaid wordt is weliswaar enorm en ziekmakend, maar we kunnen niet spreken over heroïsche Russische veldslagen en glorieuze generaals waarvan er inmiddels minimaal 5 exemplaren aan Russische zijde zijn gaan hemelen en een tuin op hun buik hebben gekregen. De NAVO maakte bekend extra militairen naar de Oost-Europese NAVO-lidstaten te sturen die in de buurt liggen of grenzen aan Oekraïne. Het is in ieder geval goed om een stevige defensieve lijn vast te houden om Poetin van eventuele rare gedachten af te brengen en er voor te zorgen dat ook “verdwaalde” projectielen” op het NAVO-grondgebied geen schade kunnen aanrichten.

Moldavisch setje postzegels uit 2011 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de UNHCR Foto: © Moldavische Posterijen

Het vergeten zorgenkind in dit spel is en blijft nog steeds Moldavië dat zowel aan Europa als aan Oekraïne grens. Het armste land van Europa. Het lijkt of het westen zich alleen bekommert om Oekraïne, maar ook Moldavië mogen we niet uit het oog verliezen nu er zoveel Oekraïense vluchtelingen de wijk hebben genomen naar dit land. We hebben er op dit moment geen goed zicht op. Wie had in 2011 kunnen denken, toen de Moldavische posterijen een postzegel uitgaven ter gelegenheid an het 60-jarig bestaan van de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR, Moldavië 11 jaar later een toevluchtsoord zou worden voor de Oekraïense ontheemden. Het kan verkeren.

Het laden van thermobarische raketten door de Russen in Oekraïne
Beeld: © Russisch Ministerie van Defensie

De oorlog moet stoppen en het meest wijze idee is om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en verdomd snel een beetje, bij voorkeur in een land dat geen deel uitmaakt van de NAVO en toch verankerd is in het Europese continent.

De Russische president Poetin achter zijn bureau in het Kremlin
Beeld: © Kremlim

Natuurlijk zijn er media en politici die de nuance niet maken tussen het Russische opererend staatsapparaat onder leiding van Poetin en de Russische bevolking. Maar wie zijn wij in het West-Europa om in een indirecte vorm (omdat we geen direct betrokken partij zijn) de oog-om-oog tand-om-tand strategie toe te passen? Er komt ook een tijd na de oorlog waarbij de Russische bevolking en wij nog steeds samen met Oekraïne een continent delen en dit continent samen bewonen. Dit besef is in Europa veel sterker aanwezig dan in de VS van Biden. Het is ook in het belang van de Russische, de Oekraïense bevolking en alle Europese landen binnen en buiten de Europese Unie om overdacht te reageren zonder aan kracht in te boeten. Dat hebben zowel de NAVO-top als de EU-top vandaag wel bewezen.

En Biden? Biden bedrijft gewoon geopolitiek populisme als hij spreekt over de democratische wereld versus de autocratische wereld. Zijn geloofwaardigheid was al nul, en ging onder het vriespunt na zijn “grappen” in Afghanistan waarbij hij de andere NAVO-lidstaten gewoon regelrecht schoffeerde en de Afghanen doodleuk uitleverde aan de religieus-criminele bende van Allah, de Taliban. De Amerikaanse bevolking verdient een betere president. De Russen verdienen een betere president. Oekraïne verdient vrede en wederopbouw plus de ruimte voor haar inwoners om de opgelopen trauma’s te verwerken. Zo liggen de kaarten en daar zult u het mee moeten doen. Er rest een enkele vraag. Wanneer komt er weer iets positiefs vanuit dat mooie Rusland met de oprechte woorden “From Moscow with love”?

En dan nog dit: Kunnen we nog even met spoed een psychiater sturen naar een zekere Pieter Stuurman, die in ieder geval niet beschikt over intellectuele stuurmanskunsten die met dit soort van onderstaande desinformatie onze samenleving destabiliseert. Mijn mening: Volslagen en gevaarlijk gek!

Twitterbericht van Pieter Stuurman vol met pure desinformatie.
Beeld: © Twitter