Ondanks voedselschaarste willen “Ushi” en “Timmy” dat boeren minder produceren

0
Aardappelen worden van het land gereden in Diepholz, Duitsland Foto: © Jan Sibon / Schuld

door Jan Schils

Terwijl er in Nederland en Vlaanderen de agrarische gemeenschap het mes op de keel gezet wordt met het stikstofbeleid krijgen de boeren nog meer te maken met de huidige vernietigingsdrift waarmee de agrarische sector te maken heeft. De bom is gebarsten. De boeren zien zich reëel in hun voortbestaan bedreigd. Wat speelt er nu ook al weer op Europees vlak?

Terwijl de voedselcrisis in Europa en ook elders in de wereld met de dag ernstiger vormen aanneemt, doet de Europese Commissie of haar neus bloedt. Ze neemt – helaas gesteund door het Europees Parlement, waarvan heel wat leden zonder na te denken als zombies louter op grond van de partijdiscipline stemmen zonder te weten waarover het gaat – onverantwoorde beslissingen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben, wat trouwens deels al het geval is.

Het lossen van consumptie-aardappelen in Diepholz, Duitsland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Helaas moeten we eens te meer tot de vaststelling komen, dat opnieuw Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en haar rechterhand, de onvermijdelijke Frans Timmermans, aan de basis liggen van enkele – in de huidige context van oorlog en hongersnood – eerder gevaarlijke beslissingen. We doelen op de recente wetgevende voorstellen van Timmermans over het verminderen van het gebruik van pesticiden en het bevorderen van natuurherstel. In beide gevallen gaat het om voorstellen, die een substantiële vermindering van de landbouwproductie, van het landbouwareaal en dus van het aantal boeren in de Europese Unie zullen hebben, zo voorspellen landbouwexperts. Intussen blijft Ursula Poetin opjutten met allerlei verklaringen dat “Rusland de oorlog nooit kan winnen” e.d.

“Tijdelijk?” lege akker in Ellecom, gemeente Rheden, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat uitgerekend Ursula en Frans en hun wederzijdse medewerkers dit voor de boerenbevolking vernietigende scenario hebben uitgetekend, is minder verwonderlijk dan men zou denken. Dit door de mainstream media gerespecteerde tweetal, dat zich ontpopt heeft als een keihard, koudbloedig, gevoelloos en vooral ondemocratisch (duivels)duo, vormt onderling ook niet de beste maatjes. Dat komt doordat Ursula zich de laatste tijd met behulp van een aantal Duitse raadgevers wat ontworstelt heeft aan de machtswellust en beklemmende greep van haar Nederlandse collega. Wat ze vanouds met elkaar gemeen hebben is een totaal gebrek aan belangstelling voor de landbouw. De (salon)socialist Timmermans heeft dat tenminste nooit onder stoelen of banken gestoken, getuige zijn inmiddels Europawijd bekende denigrerende uitspraken over domme boeren, die maar niet wilden inzien dat het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) ten dode opgeschreven was. Koele kikker Ursula is (nog) niet zover gegaan, maar loopt blindelings in de pas van het door Timmermans uitgetekende scenario van een EU met minstens 50 procent minder boeren en halvering van de landbouwproductie en van het landbouwareaal ten gunste van natuurherstel. Sedert de invoering van de “van boer tot bord”-strategie (F&F) hebben verschillende partijen zoals de  christendemocratische EVP-Fractie de Commissie verschillende keren om een grondige en objectieve effectbeoordeling gevraagd van de maatregelen die de Commissie heeft opgedrongen. Tot nu toe hebben Ursula en Frans dat steeds geweigerd. Hoe kan de Commissie van het Europees Parlement verwachten dat het instemt met nieuwe wetgeving zonder de impact daarvan te kennen op de voedselproductie en de leefbaarheid op het platteland. Trouwens, ook de collega’s van Ursula en Frans hebben daar tot hun grote ergernis het raden naar. Dat achterhouden van informatie heeft af en toe tot rumoer geleid tijdens Commissievergaderingen. Zo verstopte Timmermans maanden lang een rapport van experts van de Commissie zelf over de impact van zijn omstreden landbouwplannen…

Europees Parlement in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zoals hierboven opgemerkt, laat ook het Europees Parlement geregeld met zich sollen. Zo heeft het twee weken geleden alsnog en in een voltallige zitting in Brussel overeenstemming bereikt over de klimaatplannen van Ursula en Frans, die de CO2-uitstoot in de Europese Unie in 2030 met minstens 55 procent moeten verlagen ten opzichte van 1990. Dat gebeurde middels een compromis tussen de drie grootste partijen in het parlement (socialisten, christendemocraten en groenen). Drie weken geleden werd de stemming over de klimaatplannen in Straatsburg te midden van grote consternatie nog gestaakt toen christendemocraten, sociaaldemocraten en groenen elkaar ervan beschuldigden met hulp van extreemrechts hun zin door te drukken….Die ruzie werd nadien bijgelegd waarna de weg naar een compromis open lag. Het parlement ging ook akkoord met het afbouwen van gratis uitstootrechten voor CO2 voor bedrijven tussen 2027 en 2032 en de invoering in 2027 van een importheffing op klimaatonvriendelijk gefabriceerde producten zoals staal en cement. Door die heffing, die vanaf 2032 voor meer sectoren moet gaan gelden, worden Europese bedrijven beschermd tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU. Met het akkoord in zijn bagage kan het parlement nu gaan onderhandelen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie over de maatregelen die in 2050 moeten leiden tot een klimaat-neutrale EU.

Voor 345 miljoen mensen dreigt voedselschaarste, Duitse minister laat van zich horen

Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock
Foto: © Europese Unie

Intussen verwijten de ministers van buitenlandse zaken van de G7-landen Rusland dat het verantwoordelijk is voor het verergeren van de wereldwijde voedselcrisis. Poetin schuift de schuld voor de ontwrichte voedselmarkt uiteraard in de schoenen van het “cynische” Westen. “De oorlog die Rusland voert in Oekraïne verergert de toestand door de Zwarte Zee te blokkeren, graansilo’s en havens te bombarderen en de Oekraïense landbouwinfrastructuur te beschadigen”, luidt het aan G7-zijde. Alle sancties van de G7 voorzien in uitzonderingen, zodat Russische levensmiddelen en landbouwproducten op de wereldmarkt kunnen komen, Volgens de Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock lopen 345 miljoen mensen het risico te worden getroffen door de voedselschaarste. De oorzaken van de voedselcrisis hebben deels te maken met klimaatverandering en de coronapandemie, “maar pas met de inval van Rusland in Oekraïne is de golf een tsunami geworden”, zei Baerbock. Poetin denkt daar natuurlijk anders over: “De voedselmarkt is ontwricht op de ergst mogelijke manier”, zei hij tegen leiders van de “Brics Plus”-groep: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Algerije, Egypte, Senegal, Indonesië, Cambodja en Argentinië. Hij veroordeelde het “cynisme” van het Westen en vooral de VS. Verenigde Staten. Hij beschuldigde de VS van “destabilisatie van de wereldwijde landbouwproductie” door beperkingen op te leggen aan Russische en Wit-Russische leveringen van meststoffen en door “belemmeringen” op te werpen voor de Russische export van tarwe.“Rusland is een verantwoordelijke speler op de wereldwijde voedselmarkt en blijft “bereid al zijn verplichtingen inzake de levering van landbouwproducten en meststoffen eerlijk na te komen”, zei Poetin. …